PageRenderTime 74ms CodeModel.GetById 34ms app.highlight 26ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/phpmyadmin/lang/swedish-iso-8859-1.inc.php

https://bitbucket.org/DenizYldrm/openemr
PHP | 1029 lines | 992 code | 30 blank | 7 comment | 0 complexity | 168ed931cfe79555b2098923379493e2 MD5 | raw file

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file

 1<?php
 2/* $Id$ */
 3
 4/*
 5 * Translated by Bj�rn T. Hallberg <bjornth at users.sourceforge.net>
 6 */
 7
 8$charset = 'iso-8859-1';
 9$allow_recoding = TRUE;
 10$text_dir = 'ltr';
 11$number_thousands_separator = ' ';
 12$number_decimal_separator = ',';
 13// shortcuts for Byte, Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa
 14$byteUnits = array('bytes', 'KiB', 'MiB', 'GiB', 'TiB', 'PiB', 'EiB');
 15
 16$day_of_week = array('S�n', 'M�n', 'Tis', 'Ons', 'Tors', 'Fre', 'L�r');
 17$month = array('januari', 'februari', 'mars', 'april', 'maj', 'juni', 'juli', 'augusti', 'september', 'oktober', 'november', 'december');
 18// See http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php to define the
 19// variable below
 20$datefmt = '%d %B %Y kl %H:%M';
 21$timespanfmt = '%s dagar, %s timmar, %s minuter och %s sekunder';
 22
 23$strAbortedClients = 'Avbrutna';
 24$strAccessDeniedCreateConfig = 'Trolig orsak till detta �r att du inte skapade en konfigurationsfil. Du vill kanske anv�nda %1$supps�ttningsskript%2$s f�r att skapa en.';
 25$strAccessDeniedExplanation = 'phpMyAdmin f�rs�kte skapa en f�rbindelse till MySQL-servern, men servern nekade uppkopplingen. Kontrollera v�rd, anv�ndarnamn och l�senord i config.inc.php och f�rvissa dig om att de st�mmer �verens med informationen fr�n administrat�ren av MySQL-servern.';
 26$strAccessDenied = '�tkomst nekad';
 27$strAction = '�tg�rd';
 28$strAddAutoIncrement = 'L�gg till AUTO_INCREMENT-v�rde';
 29$strAddClause = 'L�gg till %s';
 30$strAddConstraints = 'L�gg till restriktioner';
 31$strAddDeleteColumn = 'L�gg till/ta bort f�ltkolumner';
 32$strAddDeleteRow = 'L�gg till/ta bort villkorsrader';
 33$strAddFields = 'L�gg till %s f�lt';
 34$strAddHeaderComment = 'L�gg till egen kommentar i huvud (\\n delar rader)';
 35$strAddIntoComments = 'L�gg till i kommentarer';
 36$strAddNewField = 'L�gg till f�lt';
 37$strAddPrivilegesOnDb = 'L�gg till privilegier till f�ljande databas';
 38$strAddPrivilegesOnTbl = 'L�gg till privilegier till f�ljande tabell';
 39$strAddSearchConditions = 'L�gg till s�kvillkor (uttryck i "where"-sats):';
 40$strAddToIndex = 'L�gg till&nbsp;%s&nbsp;kolumn(er) till index';
 41$strAddUser = 'L�gg till ny anv�ndare';
 42$strAddUserMessage = 'Du har lagt till en ny anv�ndare.';
 43$strAdministration = 'Administration';
 44$strAffectedRows = 'P�verkade rader:';
 45$strAfter = 'Efter %s';
 46$strAfterInsertBack = 'G� tillbaka till f�reg�ende sida';
 47$strAfterInsertNewInsert = 'L�gg till ytterligare en ny rad';
 48$strAfterInsertNext = '�ndra n�sta rad';
 49$strAfterInsertSame = 'G� tillbaka till denna sida';
 50$strAll = 'Alla';
 51$strAllowInterrupt = 'Till�t avbrott av import ifall skriptet uppt�cker att det �r n�ra tidsbegr�nsningen. Detta kan vara ett bra s�tt att importera stora filer, men det kan bryta transaktioner.';
 52$strAllTableSameWidth = 'Visa alla tabeller med samma bredd';
 53$strAlterOrderBy = 'Sortera om tabellen efter';
 54$strAnalyzeTable = 'Analysera tabell';
 55$strAnd = 'Och';
 56$strAndThen = 'och sedan';
 57$strAngularLinks = 'Vinklade l�nkar';
 58$strAnIndex = 'Ett index har lagts till f�r %s';
 59$strAnyHost = 'Vilken v�rd som helst';
 60$strAnyUser = 'Vilken anv�ndare som helst';
 61$strAny = 'Vem som helst';
 62$strApproximateCount = 'Kan vara ungef�rligt. Se FAQ 3.11';
 63$strAPrimaryKey = 'En prim�r nyckel har lagts till f�r %s';
 64$strArabic = 'Arabisk';
 65$strArmenian = 'Armenisk';
 66$strAscending = 'Stigande';
 67$strAtBeginningOfTable = 'I b�rjan av tabellen';
 68$strAtEndOfTable = 'I slutet av tabellen';
 69$strAttr = 'Attribut';
 70$strAutomaticLayout = 'Automatisk layout';
 71
 72$strBack = 'Bak�t';
 73$strBaltic = 'Baltisk';
 74$strBeginCut = 'START URKLIPP';
 75$strBeginRaw = 'START R�TEXT';
 76$strBinary = 'Bin�r';
 77$strBinaryDoNotEdit = 'Bin�r - �ndra inte';
 78$strBinaryLog = 'Bin�r logg';
 79$strBinLogEventType = 'Typ av h�ndelse';
 80$strBinLogInfo = 'Information';
 81$strBinLogName = 'Loggnamn';
 82$strBinLogOriginalPosition = 'Ursprunglig position';
 83$strBinLogPosition = 'Position';
 84$strBinLogServerId = 'Server-ID';
 85$strBookmarkAllUsers = 'L�t varje anv�ndare f� tillg�ng till detta bokm�rke';
 86$strBookmarkCreated = 'Bokm�rket %s har skapats';
 87$strBookmarkDeleted = 'Bokm�rket har tagits bort.';
 88$strBookmarkLabel = 'Etikett';
 89$strBookmarkQuery = 'Bokm�rkt SQL-fr�ga';
 90$strBookmarkReplace = 'Ers�tt befintligt bokm�rke med samma namn';
 91$strBookmarkThis = 'Skapa bokm�rke f�r den h�r SQL-fr�gan';
 92$strBookmarkView = 'Visa endast';
 93$strBrowseDistinctValues = 'Visa distinkta v�rden';
 94$strBrowseForeignValues = 'Visa fr�mmande v�rden';
 95$strBrowse = 'Visa';
 96$strBufferPoolActivity = 'Buffertaktivitet';
 97$strBufferPool = 'Buffertutrymme';
 98$strBufferPoolUsage = 'Buffertanv�ndning';
 99$strBufferReadMissesInPercent = 'L�smissar i %';
100$strBufferReadMisses = 'L�smissar';
101$strBufferWriteWaitsInPercent = 'Skrivv�ntanden i %';
102$strBufferWriteWaits = 'Skrivv�ntanden';
103$strBulgarian = 'Bulgarisk';
104$strBusyPages = 'Upptagna sidor';
105$strBzError = 'phpMyAdmin kunde inte komprimera SQL-satserna p� grund av ett trasigt Bz2-till�gg i denna PHP-version. Det rekommenderas starkt att s�tta direktivet <code>$cfg[\'BZipDump\']</code> i din phpMyAdmin-konfigurationsfil till <code>FALSE</code>. Om du vill anv�nda Bz2-komprimering, b�r du uppgradera till en senare PHP-version. Se PHP:s buggrapport %s f�r detaljer.';
106$strBzip = '"bzippad"';
107
108$strCalendar = 'Kalender';
109$strCancel = 'Avbryt';
110$strCanNotLoadExportPlugins = 'Kunde inte ladda export-till�gg. Kontrollera din installation.';
111$strCanNotLoadImportPlugins = 'Kunde inte ladda till�gg f�r import. Kontrollera din installation!';
112$strCannotLogin = 'Kan ej logga in p� MySQL-server';
113$strCantLoad = 'kan inte ladda %s-till�gg,<br />var god kontrollera PHP-konfigurationen.';
114$strCantLoadRecodeIconv = 'Kan inte ladda till�ggen iconv eller recode som beh�vs f�r teckenupps�ttningsomvandling. Antingen konfigurera PHP f�r att till�ta dessa till�gg eller inaktivera teckenupps�ttningsomvandling i phpMyAdmin.';
115$strCantRenameIdxToPrimary = 'Kan inte byta namn p� index till "PRIMARY"!';
116$strCantUseRecodeIconv = 'Kan inte anv�nda varken funktionen iconv, libiconv eller recode_string, fast�n de n�dv�ndiga till�ggen verkar vara laddade. Kontrollera din PHP-konfiguration.';
117$strCardinality = 'Kardinalitet';
118$strCaseInsensitive = 'skiftl�gesok�nsligt';
119$strCaseSensitive = 'skiftl�gesk�nsligt';
120$strCentralEuropean = 'Centraleuropeisk';
121$strChangeCopyModeCopy = '... beh�ll den gamla.';
122$strChangeCopyModeDeleteAndReload = ' ... ta bort den gamla fr�n anv�ndartabellerna och ladda om privilegierna efter�t.';
123$strChangeCopyModeJustDelete = ' ... ta bort den gamla fr�n anv�ndartabellerna.';
124$strChangeCopyModeRevoke = ' ... upph�v alla aktiva privilegier fr�n dan gamla och ta bort den efter�t.';
125$strChangeCopyMode = 'Skapa en ny anv�ndare med samma privilegier och ...';
126$strChangeCopyUser = '�ndra inloggningsinformation / Kopiera anv�ndare';
127$strChangeDisplay = 'V�lj f�lt som ska visas';
128$strChange = '�ndra';
129$strChangePassword = 'Byt l�senord';
130$strCharsetOfFile = 'Filens teckenupps�ttning:';
131$strCharsetsAndCollations = 'Teckenupps�ttningar och kollationeringar';
132$strCharsets = 'Teckenupps�ttningar';
133$strCharset = 'Teckenupps�ttning';
134$strCheckAll = 'Markera alla';
135$strCheckOverhead = 'Markera ooptimerade';
136$strCheckPrivs = 'Kontrollera privilegier';
137$strCheckPrivsLong = 'Kontrollera privilegier f�r databas &quot;%s&quot;.';
138$strCheckTable = 'Kontrollera tabell';
139$strChoosePage = 'V�lj en sida att redigera';
140$strColComFeat = 'Visning av kolumnkommentarer';
141$strCollation = 'Kollationering';
142$strColumnNames = 'Kolumn-namn';
143$strColumnPrivileges = 'Kolumnspecifika privilegier';
144$strCommand = 'Kommando';
145$strCommentsForTable = 'KOMMENTARER F�R TABELL';
146$strComments = 'Kommentarer';
147$strCompatibleHashing = 'Kompatibel med MySQL&nbsp;4.0';
148$strCompleteInserts = 'Kompletta infogningar';
149$strCompression = 'Komprimering';
150$strCompressionWillBeDetected = 'Importerad fils komprimering kommer automatiskt detekteras fr�n: %s';
151$strConfigDefaultFileError = 'Kunde inte ladda standardkonfiguration fr�n: "%1$s"';
152$strConfigFileError = 'phpMyAdmin kunde inte l�sa din konfigurationsfil!<br />Detta kan intr�ffa om PHP hittar ett fel i den eller om PHP inte hittar filen.<br />Anropa konfigurationsfilen direkt mha l�nken nedan och l�s PHP:s felmeddelande(n) som du erh�ller. I de flesta fall saknas ett citationstecken eller ett semikolon n�gonstans.<br />Om du erh�ller en tom sida �r allt bra.';
153$strConfigureTableCoord = 'Var god ange koordinaterna f�r tabellen %s';
154$strConnectionError = 'Kan ej skapa f�rbindelse: ogiltiga inst�llningar.';
155$strConnections = 'Uppkopplingar';
156$strConstraintsForDumped = 'Restriktioner f�r dumpade tabeller';
157$strConstraintsForTable = 'Restriktioner f�r tabell';
158$strControluserFailed = 'Uppkoppling f�r controluser enligt din konfiguration misslyckades.';
159$strCookiesRequired = 'Kakor (cookies) m�ste till�tas f�r att g� vidare.';
160$strCopyDatabaseOK = 'Databas %s har kopierats till %s';
161$strCopy = 'Kopiera';
162$strCopyTable = 'Kopiera tabellen till (databas<b>.</b>tabell):';
163$strCopyTableOK = 'Tabellen %s har kopierats till %s.';
164$strCopyTableSameNames = 'Kan inte kopiera tabell till samma namn!';
165$strCouldNotKill = 'phpMyAdmin kunde inte d�da tr�d %s. Troligtvis har den redan avslutats.';
166$strCreateDatabaseBeforeCopying = 'CREATE DATABASE f�re kopiering';
167$strCreateIndex = 'Skapa ett index f�r&nbsp;%s&nbsp;kolumn(er)';
168$strCreateIndexTopic = 'Skapa ett nytt index';
169$strCreateNewDatabase = 'Skapa ny databas';
170$strCreateNewTable = 'Skapa ny tabell i databas %s';
171$strCreatePage = 'Skapa en ny sida';
172$strCreatePdfFeat = 'Skapande av PDF-sidor';
173$strCreateRelation = 'Skapa relation';
174$strCreate = 'Skapa';
175$strCreateTable = 'Skapa tabell';
176$strCreateUserDatabase = 'Databas f�r anv�ndare';
177$strCreateUserDatabaseName = 'Skapa databas med samma namn och ge alla privilegier';
178$strCreateUserDatabaseNone = 'Ingen';
179$strCreateUserDatabaseWildcard = 'Ge alla privilegier till namn med jokertecken (username\_%)';
180$strCreationDates = 'Skapad/Uppdaterad/Kontrollerad datum';
181$strCriteria = 'Villkor';
182$strCroatian = 'Kroatisk';
183$strCSV = 'CSV';
184$strCyrillic = 'Kyrillisk';
185$strCzechSlovak = 'Tjeckisk-Slovakisk';
186$strCzech = 'Tjeckisk';
187
188$strDanish = 'Dansk';
189$strDatabase = 'Databas';
190$strDatabaseEmpty = 'Databasens namn �r tomt!';
191$strDatabaseExportOptions = 'Exportalternativ f�r databas';
192$strDatabaseHasBeenDropped = 'Databasen %s har tagits bort.';
193$strDatabases = 'Databaser';
194$strDatabasesDropped = '%s databaser har tagits bort.';
195$strDatabasesStats = 'Databas-statistik';
196$strDatabasesStatsDisable = 'St�ng av statistik';
197$strDatabasesStatsEnable = 'Sl� p� statistik';
198$strDatabasesStatsHeavyTraffic = 'Anm: Att sl� p� databasstatistik h�r kan orsaka tung trafik mellan webb- och MySQL-servern.';
199$strData = 'Data';
200$strDataDict = 'Datalexikon';
201$strDataOnly = 'Enbart data';
202$strDataPages = 'Sidor inneh�llande data';
203$strDBComment = 'Databaskommentar: ';
204$strDBCopy = 'Kopiera databas till';
205$strDbIsEmpty = 'Databasen verkar vara tom!';
206$strDbPrivileges = 'Databasspecifika privilegier';
207$strDBRename = 'D�p om databasen till';
208$strDbSpecific = 'databasspecifik';
209$strDefaultEngine = '%s �r standardlagringsmotorn p� denna MySQL-server.';
210$strDefault = 'Standard';
211$strDefaultValueHelp = 'F�r standardv�rden, ange endast ett enstaka v�rde, utan bak�tstreck eller citattecken, enligt formatet: a';
212$strDefragment = 'Defragmentera tabell';
213$strDelayedInserts = 'Anv�nd f�rdr�jda infogningar';
214$strDeleteAndFlushDescr = 'Detta �r det renaste s�ttet, men omladdning av privilegierna kan ta en stund.';
215$strDeleteAndFlush = 'Ta bort anv�ndarna och ladda om privilegierna efter�t.';
216$strDeleted = 'Raden har raderats';
217$strDeletedRows = 'Raderade rader';
218$strDeleteNoUsersSelected = 'Inga anv�ndare valda f�r borttagning!';
219$strDelete = 'Radera';
220$strDeleteRelation = 'Ta bort relation';
221$strDeleting = 'Tar bort %s';
222$strDelimiter = 'Avgr�nsare';
223$strDelOld = 'Nuvarande sida har referenser till tabeller som inte l�ngre existerar. Vill du ta bort dessa referenser?';
224$strDescending = 'Fallande';
225$strDescription = 'Beskrivning';
226$strDesigner = 'Designer';
227$strDesignerHelpDisplayField = 'Visningsf�ltet visas i rosa. F�r att ange ett f�lt som visningsf�lt, klicka p� ikonen "V�lj f�lt som ska visas" och klicka sedan p� l�mpligt f�ltnamn.';
228$strDictionary = 'lexikon';
229$strDirectLinks = 'Direkta l�nkar';
230$strDirtyPages = 'Orena sidor';
231$strDisabled = 'Inaktiverat';
232$strDisableForeignChecks = 'St�ng av kontroll av fr�mmande nycklar';
233$strDisplayFeat = 'Visningsfunktionaliteter';
234$strDisplayOrder = 'Visningsordning:';
235$strDisplayPDF = 'Visa PDF-schema';
236$strDoAQuery = 'Utf�r en "Query By Example" (jokertecken: "%")';
237$strDocSQL = 'DocSQL';
238$strDocu = 'Dokumentation';
239$strDoYouReally = 'Vill du verkligen ';
240$strDropDatabaseStrongWarning = 'Du h�ller p� att F�RG�RA en hel databas!';
241$strDrop = 'Radera';
242$strDropUsersDb = 'Ta bort databaserna med samma namn som anv�ndarna.';
243$strDumpingData = 'Data i tabell';
244$strDumpSaved = 'SQL-satserna har sparats till filen %s.';
245$strDumpXRows = 'Visa %s rader med b�rjan p� rad %s.';
246$strDynamic = 'dynamisk';
247
248$strEdit = '�ndra';
249$strEditPDFPages = 'Redigera PDF-sidor';
250$strEditPrivileges = '�ndra privilegier';
251$strEffective = 'Effektivt';
252$strEmptyResultSet = 'MySQL returnerade ett tomt resultat (dvs inga rader).';
253$strEmpty = 'T�m';
254$strEnabled = 'Aktiverat';
255$strEncloseInTransaction = 'Inneslut export i en transaktion';
256$strEndCut = 'SLUT URKLIPP';
257$strEndRaw = 'SLUT R�TEXT';
258$strEnd = 'Slutet';
259$strEngineAvailable = '%s �r tillg�nglig p� denna MySQL-server.';
260$strEngineDisabled = '%s har inaktiverats p� denna MySQL-server.';
261$strEngines = 'Motorer';
262$strEngineUnsupported = 'Denna MySQL-server har inte st�d f�r lagringsmotorn %s.';
263$strEnglish = 'Engelsk';
264$strEnglishPrivileges = ' Obs! MySQL privilegiumnamn anges p� engelska ';
265$strError = 'Fel';
266$strErrorInZipFile = 'Fel i ZIP-arkiv:';
267$strErrorRelationAdded = 'Fel: Relation inte tillagd.';
268$strErrorRelationExists = 'Fel: Relation finns redan.';
269$strErrorRenamingTable = 'Fel vid namnbyte p� tabell %1$s till %2$s';
270$strErrorSaveTable = 'Fel vid sparande av koordinater f�r Designer.';
271$strEscapeWildcards = 'Jokerteknen _ och % m�ste f�reg�s av ett \ f�r att anv�ndas i egentlig betydelse';
272$strEsperanto = 'Esperanto';
273$strEstonian = 'Estnisk';
274$strEvent = 'H�ndelse';
275$strExcelEdition = 'Excel-version';
276$strExecuteBookmarked = 'Utf�r bokm�rkt fr�ga';
277$strExplain = 'F�rklara SQL-kod';
278$strExport = 'Exportera';
279$strExportImportToScale = 'Exportera/importera till skala';
280$strExportMustBeFile = 'Vald export-typ m�ste sparas i fil!';
281$strExtendedInserts = 'Ut�kade infogningar';
282$strExtra = 'Extra';
283
284$strFailedAttempts = 'Misslyckade f�rs�k';
285$strField = 'F�lt';
286$strFieldHasBeenDropped = 'F�ltet %s har tagits bort';
287$strFieldInsertFromFileTempDirNotExists = 'Fel vid flytt av uppladdad fil, se FAQ 1.11';
288$strFieldsEnclosedBy = 'F�lten omges av';
289$strFieldsEscapedBy = 'Specialtecken i f�lt f�reg�s av';
290$strFields = 'F�lt';
291$strFieldsTerminatedBy = 'F�lten avslutas med';
292$strFileAlreadyExists = 'Filen %s finns redan p� servern. �ndra filnamnet eller kryssa i skriv �ver-alternativet.';
293$strFileCouldNotBeRead = 'Filen kunde inte l�sas';
294$strFileNameTemplateDescriptionDatabase = 'databasnamn';
295$strFileNameTemplateDescription = 'Detta v�rde tolkas mha %1$sstrftime%2$s, s� du kan anv�nda str�ngar med tidsformatering. Dessutom kommer f�ljande omvandlingar att ske: %3$s. �vrig text beh�lls som den �r.';
296$strFileNameTemplateDescriptionServer = 'servernamn';
297$strFileNameTemplateDescriptionTable = 'tabellnamn';
298$strFileNameTemplate = 'Mall f�r filnamn';
299$strFileNameTemplateRemember = 'kom ih�g mall';
300$strFiles = 'Filer';
301$strFileToImport = 'Fil att importera';
302$strFixed = 'fast';
303$strFlushPrivilegesNote = 'Anm: phpMyAdmin h�mtar anv�ndarnas privilegier direkt fr�n MySQL:s privilegiumtabeller. Inneh�llet i dessa tabeller kan skilja sig fr�n privilegierna som servern anv�nder ifall manuella �ndringar har gjorts. I detta fall b�r du %sladda om privilegierna%s innan du forts�tter.';
304$strFlushQueryCache = 'Rensa fr�gecache';
305$strFlushTable = 'Rensa tabell';
306$strFlushTables = 'St�ng alla tabeller';
307$strFontSize = 'Teckenstorlek';
308$strForeignKeyError = 'Fel vid skapande av fr�mmande nyckel (kontrollera datatyper)';
309$strFormat = 'Format';
310$strFormEmpty = 'V�rde saknas i formul�ret!';
311$strFreePages = 'Fria sidor';
312$strFullText = 'Fullst�ndiga texter';
313$strFunction = 'Funktion';
314$strFunctions = 'Funktioner';
315
316$strGenBy = 'Genererad av';
317$strGeneralRelationFeat = 'Allm�nna relationsfunktionaliteter';
318$strGenerate = 'Generera';
319$strGeneratePassword = 'Generera l�senord';
320$strGenTime = 'Skapad';
321$strGeorgian = 'Georgisk';
322$strGerman = 'Tysk';
323$strGlobal = 'global';
324$strGlobalPrivileges = 'Globala privilegier';
325$strGlobalValue = 'Globalt v�rde';
326$strGo = 'K�r';
327$strGrantOption = 'Grant';
328$strGreek = 'Grekisk';
329$strGzip = '"gzippad"';
330
331$strHandler = 'Hanterare';
332$strHasBeenAltered = 'har �ndrats.';
333$strHasBeenCreated = 'har skapats.';
334$strHaveToShow = 'Du m�ste v�lja minst en kolumn som ska visas';
335$strHebrew = 'Hebreisk';
336$strHelp = 'Hj�lp';
337$strHexForBLOB = 'Anv�nd hexadecimal f�r BLOB';
338$strHide = 'D�lj';
339$strHideShowAll = 'D�lj/visa alla';
340$strHideShowNoRelation = 'D�lj/visa tabeller utan relationer';
341$strHome = 'Hem';
342$strHomepageOfficial = 'phpMyAdmin:s officiella hemsida';
343$strHostEmpty = 'V�rdnamnet �r tomt!';
344$strHost = 'V�rd';
345$strHTMLExcel = 'Microsoft Excel 2000';
346$strHTMLWord = 'Microsoft Word 2000';
347$strHungarian = 'Ungersk';
348
349$strIcelandic = 'Isl�ndska';
350$strId = 'ID';
351$strIdxFulltext = 'Heltext';
352$strIEUnsupported = 'Internet Explorer saknar st�d f�r denna funktion.';
353$strIgnoreDuplicates = 'Ignorera dubblerade rader';
354$strIgnore = 'Ignorera';
355$strIgnoreInserts = 'Anv�nd IGNORE i infogningar';
356$strImportExportCoords = 'Importera/exportera koordinater f�r PDF-schema';
357$strImportFiles = 'Importera filer';
358$strImportFormat = 'Format p� importerad fil';
359$strImport = 'Importera';
360$strImportSuccessfullyFinished = 'Importen har avslutats korrekt, %d fr�gor utf�rda.';
361$strIndexes = 'Index';
362$strIndexesSeemEqual = 'F�ljande index verkar vara lika och ett av dem b�r tas bort:';
363$strIndexHasBeenDropped = 'Index %s har tagits bort';
364$strIndex = 'Index';
365$strIndexName = 'Indexnamn&nbsp;:';
366$strIndexType = 'Indextyp&nbsp;:';
367$strIndexWarningTable = 'Problem med index f�r tabell `%s`';
368$strInnoDBAutoextendIncrement = 'Automatisk ut�kningsstorlek';
369$strInnoDBAutoextendIncrementDesc = 'Till�kningsstorleken vid automatisk ut�kning av tabellutrymme n�r det blir fullt.';
370$strInnoDBBufferPoolSize = 'Buffertstorlek';
371$strInnoDBBufferPoolSizeDesc = 'Storleken p� minnesbufferten som InnoDB anv�nder f�r cache av data och index till sina tabeller.';
372$strInnoDBDataFilePath = 'Datafiler';
373$strInnoDBDataHomeDirDesc = 'Den gemensamma delen av s�kv�gen f�r alla InnoDB-datafiler.';
374$strInnoDBDataHomeDir = 'Hemkatalog f�r data';
375$strInnoDBPages = 'sidor';
376$strInnoDBRelationAdded = 'InnoDB relation tillagd';
377$strInnodbStat = 'InnoDB-status';
378$strInsecureMySQL = 'Din konfigurationsfil inneh�ller inst�llningar (root-konto utan l�senord) som motsvarar MySQL:s privilegierade standardkonto. Din MySQL-server k�rs med denna standardinst�llning och �r �ppen f�r intr�ng, s� du b�r verkligen t�ppa till detta s�kerhetsh�l.';
379$strInsertAsNewRow = 'L�gg till som ny rad';
380$strInsertedRowId = 'Tillagd rads id:';
381$strInsertedRows = 'Tillagda rader:';
382$strInsert = 'L�gg till';
383$strInternalNotNecessary = '* En intern relation �r inte n�dv�ndig n�r den �ven finns i InnoDB.';
384$strInternalRelationAdded = 'Intern relation tillagd';
385$strInternalRelations = 'Interna relationer';
386$strInUse = 'anv�nds';
387$strInvalidAuthMethod = 'Ogiltig metod f�r autentisering angiven i konfiguration:';
388$strInvalidColumnCount = 'Antalet kolumner m�ste vara st�rre �n noll.';
389$strInvalidColumn = 'Ogiltig kolumn (%s) angiven!';
390$strInvalidCSVFieldCount = 'Ogiltigt antal f�lt i CSV-indata p� rad %d.';
391$strInvalidCSVFormat = 'Ogiltigt format i CSV-indata p� rad %d.';
392$strInvalidCSVParameter = 'Ogiltig parameter f�r CSV-import: %s';
393$strInvalidDatabase = 'Ogiltig databas';
394$strInvalidFieldAddCount = 'Du m�ste l�gga till �tminstone ett f�lt.';
395$strInvalidFieldCount = 'Tabell m�ste ha �tminstone ett f�lt.';
396$strInvalidLDIImport = 'Detta till�gg st�der inte komprimerade importer!';
397$strInvalidRowNumber = '%d �r inte ett giltigt radnummer.';
398$strInvalidServerHostname = 'Ogiltigt v�rdnamn f�r server %1$s. Var god granska din konfiguration.';
399$strInvalidServerIndex = 'Ogiltigt serverindex: "%s"';
400$strInvalidTableName = 'Ogiltigt tabellnamn';
401
402$strJapanese = 'Japansk';
403$strJoins = 'F�reningar';
404$strJumpToDB = 'Hoppa till databas &quot;%s&quot;.';
405$strJustDeleteDescr = 'De &quot;borttagna&quot; anv�ndarna kommer fortfarande kunna komma �t servern som vanligt tills privilegierna laddas om.';
406$strJustDelete = 'Ta endast bort anv�ndarna fr�n privilegiumtabellerna.';
407
408$strKeepPass = '�ndra inte l�senordet';
409$strKeyCache = 'Nyckelcache';
410$strKeyname = 'Nyckel';;
411$strKill = 'D�da';
412$strKnownExternalBug = 'Funktionaliteten f�r %s p�verkas av en k�nd bugg, se %s';
413$strKorean = 'Koreansk';
414
415$strLandscape = 'Liggande';
416$strLanguage = 'Spr�k';
417$strLanguageUnknown = 'Ok�nt spr�k: %1$s.';
418$strLatchedPages = 'L�sta sidor';
419$strLatexCaption = 'Tabellrubrik';
420$strLatexContent = 'Inneh�ll i tabell __TABLE__';
421$strLatexContinuedCaption = 'Fortsatt tabellrubrik';
422$strLatexContinued = '(forts�ttning)';
423$strLatexIncludeCaption = 'Inkludera tabellrubrik';
424$strLatexLabel = 'Etikett';
425$strLaTeX = 'LaTeX';
426$strLatexStructure = 'Struktur f�r tabell __TABLE__';
427$strLatvian = 'Lettiska';
428$strLDI = 'CSV mha LOAD DATA';
429$strLDILocal = 'Anv�nd nyckelordet LOCAL';
430$strLengthSet = 'L�ngd/V�rden*';
431$strLimitNumRows = 'Rader per sida';
432$strLinesTerminatedBy = 'Raderna avslutas med';
433$strLinkNotFound = 'L�nk ej funnen';
434$strLinksTo = 'L�nkar till';
435$strLithuanian = 'Litauisk';
436$strLocalhost = 'Lokal';
437$strLocationTextfile = 'Textfilens plats';
438$strLoginInformation = 'Inloggningsinformation';
439$strLogin = 'Logga in';
440$strLogout = 'Logga ut';
441$strLogPassword = 'L�senord:';
442$strLogServer = 'Server';
443$strLogUsername = 'Anv�ndarnamn:';
444$strLongOperation = 'Denna operation kan ta l�ng tid. F�rs�tt �nd�?';
445
446$strMaxConnects = 'Max. samtidiga f�rbindelser';
447$strMaximalQueryLength = 'Maximal l�ngd p� skapad fr�ga';
448$strMaximumSize = 'Maximal storlek: %s%s';
449$strMbExtensionMissing = 'PHP-till�gget mbstring kunde inte hittas och det verkar som om du anv�nder flerbitars teckenupps�ttning. phpMyAdmin kan inte dela upp str�ngar korrekt utan till�gget mbstring, vilket kan leda till ov�ntade resultat.';
450$strMbOverloadWarning = 'Du har aktiverat mbstring.func_overload i din PHP-konfiguration. Detta alternativ �r inkompatibelt med phpMyAdmin och kan orsaka att en del data f�rst�rs!';
451$strMIME_available_mime = 'Tillg�ngliga MIME-typer';
452$strMIME_available_transform = 'Tillg�ngliga omvandlingar';
453$strMIME_description = 'Beskrivning';
454$strMIME_MIMEtype = 'MIME-typ';
455$strMIME_nodescription = 'Ingen beskrivning f�r denna omvandling finns tillg�nglig.<br />V�nligen fr�ga upphovsmannen vad %s g�r.';
456$strMIME_transformation_note = 'F�r en lista med tillg�ngliga omvandlingsparametrar och deras MIME-typomvandlingar, klicka p� %somvandlingsbeskrivningar%s';
457$strMIME_transformation_options_note = 'Ange v�rdena f�r omvandlingsparametrar enligt f�ljande format: \'a\', 100, b,\'c\'...<br />Om du beh�ver l�gga till ett bak�tstreck ("\") eller ett enkelcitat ("\'") i v�rdena, skriv ett bak�tstreck f�re tecknet (t.ex. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
458$strMIME_transformation_options = 'Omvandlingsparametrar';
459$strMIME_transformation = 'Webbl�saromvandling';
460$strMIMETypesForTable = 'MIME-TYPER F�R TABELL';
461$strMIME_without = 'Kursiverade MIME-typer har inte n�gon separat omvandlingsfunktion';
462$strModifications = '�ndringarna har sparats';
463$strModifyIndexTopic = '�ndra ett index';
464$strModify = '�ndra';
465$strMoveMenu = 'Flytta meny';
466$strMoveTable = 'Flytta tabellen till (databas<b>.</b>tabell):';
467$strMoveTableOK = 'Tabellen %s har flyttats till %s.';
468$strMoveTableSameNames = 'Kan inte flytta tabell till samma namn!';
469$strMultilingual = 'flerspr�kig';
470$strMyISAMDataPointerSizeDesc = 'Standardpekarens storlek i bytes, vilken anv�nds av CREATE TABLE f�r MyISAM-tabeller n�r inget MAX_ROWS-alternativ �r specificerat.';
471$strMyISAMDataPointerSize = 'Storlek f�r datapekare';
472$strMyISAMMaxExtraSortFileSizeDesc = 'Om den tempor�ra filen som anv�nds f�r snabbt skapande av MyISAM-index skulle vara st�rre �n att anv�nda nyckelcachen vars storlek specificeras h�r, s� f�redras metoden med nyckelcachen.';
473$strMyISAMMaxExtraSortFileSize = 'Maximal storlek f�r tempor�ra filer vid skapande av index';
474$strMyISAMMaxSortFileSizeDesc = 'Denna maximala storleken f�r den tempor�ra filen som MySQL �r till�ten att anv�nda under �terskapande av MyISAM-index (vid REPAIR TABLE, ALTER TABLE, eller LOAD DATA INFILE).';
475$strMyISAMMaxSortFileSize = 'Maximal storlek f�r tempor�ra sorteringsfiler';
476$strMyISAMRecoverOptions = 'Automatisk �terst�llning';
477$strMyISAMRecoverOptionsDesc = 'Inst�llningen f�r automatisk �terst�llning av kraschade MyISAM-tabeller, som satts via serverns startparameter --myisam-recover.';
478$strMyISAMRepairThreadsDesc = 'Om detta v�rde �r st�rre �n 1 skapas MyISAM-tabellindex parallellt (varje index i sin egen tr�d) under reparationen vid sorteringsprocess.';
479$strMyISAMRepairThreads = 'Reparera tr�dar';
480$strMyISAMSortBufferSizeDesc = 'Bufferten som allokeras vid sortering av MyISAM-index under REPAIR TABLE eller vid skapande av index med CREATE INDEX eller ALTER TABLE.';
481$strMyISAMSortBufferSize = 'Storlek f�r sorteringsbuffert';
482$strMySQLCharset = 'MySQL teckenupps�ttning';
483$strMysqlClientVersion = 'MySQL klientversion';
484$strMySQLConnectionCollation = 'Kollation f�r MySQL-uppkoppling';
485$strMysqlLibDiffersServerVersion = 'Din PHP MySQL bibliotekversion %s skiljer sig fr�n din MySQL serverversion %s. Detta kan orsaka of�ruts�gbara beteenden.';
486$strMySQLSaid = 'MySQL sa: ';
487$strMySQLShowProcess = 'Visa processer';
488$strMySQLShowStatus = 'Visa MySQL k�rningsinformation';
489$strMySQLShowVars = 'Visa MySQL systemvariabler';
490
491$strName = 'Namn';
492$strNext = 'N�sta';
493$strNoActivity = 'Ingen aktivitet sedan %s sekunder eller mer. Var god logga in igen';
494$strNoDatabases = 'Inga databaser';
495$strNoDatabasesSelected = 'Inga databaser markerade.';
496$strNoDataReceived = 'Inga data att importera mottogs. Antingen skickades inget filnamn eller s� �versteg filens storlek den maximala som till�ts av din PHP-konfiguration.. Se FAQ 1.16.';
497$strNoDescription = 'Ingen beskrivning';
498$strNoDetailsForEngine = 'Det finns ingen tillg�nglig detaljerad statusinformation f�r denna lagringsmotor.';
499$strNoDropDatabases = '"DROP DATABASE"-satser �r inaktiverade.';
500$strNoExplain = 'Utan SQL-f�rklaring';
501$strNoFilesFoundInZip = 'Inga filer hittades i ZIP-arkivet!';
502$strNoFrames = 'phpMyAdmin fungerar tyv�rr endast med webbl�sare som hanterar ramar.';
503$strNoIndex = 'Inga index �r definierade!';
504$strNoIndexPartsDefined = 'Inga delar av index �r definierade!';
505$strNoModification = 'Ingen f�r�ndring';
506$strNone = 'Inget';
507$strNo = 'Nej';
508$strNoOptions = 'Detta format har inga alternativ';
509$strNoPassword = 'Inget l�senord';
510$strNoPermission = 'Webbservern har inte till�telse att spara filen %s.';
511$strNoPhp = 'Utan PHP-kod';
512$strNoPrivileges = 'Inga privilegier';
513$strNoRights = 'Du har inte tillr�cklig beh�righet f�r att vara h�r nu!';
514$strNoRowsSelected = 'Inga rader valda';
515$strNoSpace = 'Otillr�ckligt utrymme f�r att spara filen %s.';
516$strNoTablesFound = 'Inga tabeller funna i databasen.';
517$strNoThemeSupport = 'St�d f�r teman saknas. Kontrollera din konfiguration och/eller dina teman i katalog %s.';
518$strNotNumber = 'Det �r inte ett nummer!';
519$strNotOK = 'Inte OK';
520$strNotSet = '<b>%s</b>-tabellen ej funnen eller ej angiven i %s';
521$strNoUsersFound = 'Hittade ingen anv�ndare.';
522$strNoValidateSQL = 'Utan SQL-validering';
523$strNull = 'Null';
524$strNumberOfFields = 'Antal f�lt';
525$strNumberOfTables = 'Antal tabeller';
526$strNumSearchResultsInTable = '%s tr�ff(ar) i tabell <i>%s</i>';
527$strNumSearchResultsTotal = '<b>Totalt:</b> <i>%s</i> tr�ff(ar)';
528$strNumTables = 'Tabeller';
529
530$strOK = 'OK';
531$strOpenDocumentSpreadsheet = 'OpenDocument-kalkylblad';
532$strOpenDocumentText = 'OpenDocument-text';
533$strOpenNewWindow = '�ppna nytt phpMyAdmin-f�nster';
534$strOperations = 'Operationer';
535$strOperator = 'Operator';
536$strOptimizeTable = 'Optimera tabell';
537$strOptions = 'Alternativ';
538$strOr = 'Eller';
539$strOverhead = 'Outnyttjat';
540$strOverwriteExisting = 'Skriv �ver befintlig fil(er)';
541
542$strPageNumber = 'Sida:';
543$strPagesToBeFlushed = 'Sidor att rensa';
544$strPaperSize = 'Pappersstorlek';
545$strPartialImport = 'Partiell import';
546$strPartialText = 'Avkortade texter';
547$strPasswordChanged = 'L�senordet f�r %s har �ndrats.';
548$strPasswordEmpty = 'L�senordet �r tomt!';
549$strPasswordHashing = 'Hashning av l�senord';
550$strPassword = 'L�senord';
551$strPasswordNotSame = 'L�senorden �r inte lika!';
552$strPdfDbSchema = 'Schema f�r databasen "%s" - Sidan %s';
553$strPdfInvalidTblName = 'Tabellen "%s" finns inte!';
554$strPdfNoTables = 'Inga tabeller';
555$strPDF = 'PDF';
556$strPDFReportExplanation = '(Skapar en rapport som inneh�ller data fr�n en enstaka tabell)';
557$strPDFReportTitle = 'Rapportrubrik';
558$strPerHour = 'per timme';
559$strPerMinute = 'per minut';
560$strPerSecond = 'per sekund';
561$strPersian = 'Persiska';
562$strPhoneBook = 'telefonbok';
563$strPHP40203 = 'Du anv�nder PHP 4.2.3, vilken har en allvarlig bugg med multi-byte-str�ngar (mbstring). Se PHP:s buggrapport 19404. Denna version av PHP �r inte rekommenderad f�r anv�ndning tillsammans med phpMyAdmin.';
564$strPhp = 'Skapa PHP-kod';
565$strPHPVersion = 'PHP-version';
566$strPleaseSelectPrimaryOrUniqueKey = 'V�lj den prim�ra nyckeln eller en unik nyckel';
567$strPmaDocumentation = 'phpMyAdmin dokumentation';
568$strPmaUriError = 'Variabeln <tt>$cfg[\'PmaAbsoluteUri\']</tt> M�STE anges i din konfigurationsfil!';
569$strPmaWiki = 'phpMyAdmin wiki';
570$strPolish = 'Polska';
571$strPortrait = 'St�ende';
572$strPos1 = 'B�rjan';
573$strPrevious = 'F�reg�ende';
574$strPrimaryKeyHasBeenDropped = 'Den prim�ra nyckeln har tagits bort';
575$strPrimaryKeyName = 'Prim�rnyckelns namn m�ste vara "PRIMARY"!';
576$strPrimaryKeyWarning = '("PRIMARY" <b>m�ste</b> vara namnet p� och <b>endast p�</b> en prim�rnyckel!)';
577$strPrimary = 'Prim�r';
578$strPrint = 'Skriv ut';
579$strPrintViewFull = 'Utskriftsv�nlig visning (med fullst�ndiga texter)';
580$strPrintView = 'Utskriftsv�nlig visning';
581$strPrivDescAllPrivileges = 'Inkluderar alla privilegier utom GRANT.';
582$strPrivDescAlterRoutine = 'Till�ter �ndring och borttagning av lagrade rutiner.';
583$strPrivDescAlter = 'Till�ter �ndring av befintliga tabellers struktur.';
584$strPrivDescCreateDb = 'Till�ter skapande av nya databaser och tabeller.';
585$strPrivDescCreateRoutine = 'Till�ter skapande av lagrade rutiner.';
586$strPrivDescCreateTbl = 'Till�ter skapande av nya tabeller.';
587$strPrivDescCreateTmpTable = 'Till�ter skapande av tempor�ra tabeller.';
588$strPrivDescCreateUser = 'Till�ter skapande, borttagning och omd�pning av anv�ndarkonton.';
589$strPrivDescCreateView = 'Till�ter skapande av nya vyer.';
590$strPrivDescDelete = 'Till�ter borttagning av data.';
591$strPrivDescDropDb = 'Till�ter borttagning av databaser och tabeller.';
592$strPrivDescDropTbl = 'Till�ter borttagning av tabeller.';
593$strPrivDescExecute5 = 'Till�ter utf�rande av lagrade rutiner.';
594$strPrivDescExecute = 'Till�ter k�rning av lagrade procedurer; Har ingen verkan i denna MySQL-version.';
595$strPrivDescFile = 'Till�ter import av data fr�n och export av data till filer.';
596$strPrivDescGrant = 'Till�ter till�gg av anv�ndare och privilegier utan omladdning av privilegiumtabellerna.';
597$strPrivDescIndex = 'Till�ter skapande och borttagning av index.';
598$strPrivDescInsert = 'Till�ter infogning och ers�ttning av data.';
599$strPrivDescLockTables = 'Till�ter l�sning av tabeller f�r g�llande tr�d.';
600$strPrivDescMaxConnections = 'Begr�nsar antalet nya f�rbindelser anv�ndaren kan �ppna per timme.';
601$strPrivDescMaxQuestions = 'Begr�nsar antalet fr�gor anv�ndaren kan skicka till servern per timme.';
602$strPrivDescMaxUpdates = 'Begr�nsar antalet kommandon, vilka �ndrar n�gon tabell eller databas, som anv�ndaren kan utf�ra per timme.';
603$strPrivDescMaxUserConnections = 'Begr�nsar antalet samtidiga f�rbindelser som anv�ndaren kan ha.';
604$strPrivDescProcess3 = 'Till�ter d�dande av andra anv�ndares processer.';
605$strPrivDescProcess4 = 'Till�ter visning av fullst�ndiga fr�gor i processlistan.';
606$strPrivDescReferences = 'Har ingen verkan i denna MySQL-version.';
607$strPrivDescReload = 'Till�ter omladdning av serverinst�llningar och rensning av serverns cache.';
608$strPrivDescReplClient = 'Ger anv�ndaren r�tt att fr�ga var slav- / huvudservrarna �r.';
609$strPrivDescReplSlave = 'N�dv�ndigt f�r replikeringsslavar.';
610$strPrivDescSelect = 'Till�ter l�sning av data.';
611$strPrivDescShowDb = 'Ger tillg�ng till den fullst�ndiga databaslistan.';
612$strPrivDescShowView = 'Till�ter utf�rande av SHOW CREATE VIEW-fr�gor.';
613$strPrivDescShutdown = 'Till�ter avst�ngning av servern.';
614$strPrivDescSuper = 'Till�ter uppkoppling, �ven om maximala antalet f�rbindelser �r n�dd. N�dv�ndig f�r de flesta administrativa funktioner, som att s�tta globala variabler eller d�da andra anv�ndares tr�dar.';
615$strPrivDescUpdate = 'Till�ter �ndring av data.';
616$strPrivDescUsage = 'Inga privilegier.';
617$strPrivileges = 'Privilegier';
618$strPrivilegesReloaded = 'Privilegierna har laddats om.';
619$strProcedures = 'Procedurer';
620$strProcesses = 'Processer';
621$strProcesslist = 'Processlista';
622$strProfiling = 'Under produktion';
623$strProtocolVersion = 'Protokollversion';
624$strPutColNames = 'Ange f�ltnamn p� f�rsta raden';
625
626$strQBEDel = 'Ta bort';
627$strQBEIns = 'Infoga';
628$strQBE = 'Skapa fr�ga';
629$strQueryCache = 'Fr�gecache';
630$strQueryFrame = 'Fr�gef�nster';
631$strQueryOnDb = 'SQL-fr�ga i databas <b>%s</b>:';
632$strQueryResultsOperations = 'Operationer f�r fr�geresultat';
633$strQuerySQLHistory = 'SQL-historik';
634$strQueryStatistics = '<b>Fr�gestatistik</b>: %s fr�gor har skickats till servern sedan den startade.';
635$strQueryTime = 'Fr�gan tog %01.4f sek';
636$strQueryType = 'Typ av fr�ga';
637$strQueryWindowLock = 'Skriv inte �ver denna fr�ga utifr�n detta f�nster';
638
639$strReadRequests = 'L�sefterfr�gningar';
640$strReceived = 'Mottagna';
641$strRecommended = 'rekommenderad';
642$strRecords = 'Rader';
643$strReferentialIntegrity = 'Kontrollera referensintegritet:';
644$strRefresh = 'Uppdatera';
645$strRelationalSchema = 'Relationsschema';
646$strRelationDeleted = 'Relation borttagen';
647$strRelationNotWorking = 'Den extra funktionaliteten f�r att hantera l�nkade tabeller har inaktiverats. %sVisa orsaken%s.';
648$strRelationsForTable = 'RELATIONER F�R TABELL';
649$strRelations = 'Relationer';
650$strRelationView = 'Visa relationer';
651$strReloadingThePrivileges = 'Laddar om privilegierna';
652$strReloadPrivileges = 'Ladda om privilegier';
653$strReload = 'Uppdatera';
654$strRemoveSelectedUsers = 'Ta bort markerade anv�ndare';
655$strRenameDatabaseOK = 'Databas %s har d�pts om till %s';
656$strRenameTable = 'D�p om tabellen till';
657$strRenameTableOK = 'Tabell %s har d�pts om till %s';
658$strRepairTable = 'Reparera tabell';
659$strReplaceNULLBy = 'Ers�tt NULL med';
660$strReplaceTable = 'Ers�tt data i tabell';
661$strReplication = 'Replikering';
662$strReset = 'Nollst�ll';
663$strResourceLimits = 'Resursbegr�nsningar';
664$strRestartInsertion = 'B�rja om infogning med %s rader';
665$strReType = 'Skriv igen';
666$strRevokeAndDeleteDescr = 'Anv�ndarna kommer fortfarande ha kvar privilegiet USAGE tills privilegierna laddas om.';
667$strRevokeAndDelete = 'Upph�v anv�ndarnas alla aktiva privilegier och ta bort anv�ndarna efter�t.';
668$strRevokeMessage = 'Du har upph�vt privilegierna f�r %s';
669$strRevoke = 'Upph�v';
670$strRomanian = 'Rum�nska';
671$strRoutineReturnType = 'Returtyp';
672$strRoutines = 'Rutiner';
673$strRowLength = 'Radl�ngd';
674$strRowsFrom = 'rader med b�rjan fr�n';
675$strRowSize = 'Radstorlek';
676$strRowsModeFlippedHorizontal = 'v�gr�tt (roterade rubriker)';
677$strRowsModeHorizontal = 'v�gr�tt';
678$strRowsModeOptions = 'i %s format och upprepa rubrikerna efter %s celler';
679$strRowsModeVertical = 'lodr�tt';
680$strRows = 'Rader';
681$strRowsStatistic = 'Radstatistik';
682$strRunning = 'k�rs p� %s';
683$strRunQuery = 'K�r fr�ga';
684$strRunSQLQuery = 'K�r SQL-fr�ga/fr�gor i databasen %s';
685$strRunSQLQueryOnServer = 'K�r SQL-fr�ga/fr�gor p� server %s';
686$strRussian = 'Rysk';
687
688$strSaveOnServer = 'Spara p� servern i katalogen %s';
689$strSavePosition = 'Spara position';
690$strSave = 'Spara';
691$strScaleFactorSmall = 'Skalfaktorn �r f�r liten f�r att schemat ska f� plats p� en sida';
692$strSearchFormTitle = 'S�k i databas';
693$strSearchInTables = 'I tabell(er):';
694$strSearchNeedle = 'Ord eller v�rde(n) att s�ka efter (jokertecken: "%"):';
695$strSearchOption1 = 'minst ett av orden';
696$strSearchOption2 = 'alla ord';
697$strSearchOption3 = 'den exakta frasen';
698$strSearchOption4 = 'som regulj�rt uttryck';
699$strSearchResultsFor = 'Resultat av s�kning efter "<i>%s</i>" %s:';
700$strSearch = 'S�k';
701$strSearchType = 'Hitta:';
702$strSecretRequired = 'Konfigurationsfilen beh�ver nu ett hemligt l�senord (blowfish_secret).';
703$strSelectADb = 'V�lj en databas';
704$strSelectAll = 'Markera alla';
705$strSelectBinaryLog = 'V�lj bin�r logg att visa';
706$strSelectFields = 'V�lj f�lt (minst ett):';
707$strSelectForeignKey = 'V�lj fr�mmande nyckel';
708$strSelectNumRows = 'i fr�ga';
709$strSelectReferencedKey = 'V�lj refererad nyckel';
710$strSelectTables = 'V�lj tabeller';
711$strSend = 'Spara som fil';
712$strSent = 'Skickade';
713$strServerChoice = 'Serverval';
714$strServerNotResponding = 'Servern svarar inte';
715$strServer = 'Server';
716$strServers = 'Servrar';
717$strServerStatusDelayedInserts = 'F�rdr�jda infogningar';
718$strServerStatus = 'K�rningsinformation';
719$strServerStatusUptime = 'Denna MySQL-server har k�rts i %s. Den startade den %s.';
720$strServerTabVariables = 'Variabler';
721$strServerTrafficNotes = '<b>Servertrafik</b>: Dessa tabeller visar statistik f�r n�tverkstrafiken hos denna MySQL-server sedan den startade.';
722$strServerVars = 'Servervariabler och inst�llningar';
723$strServerVersion = 'Serverversion';
724$strSessionStartupErrorGeneral = 'Kan inte starta session utan fel. Kontrollera felmeddelanden i din PHP:s och/eller webbservers loggfil och konfigurera din PHP-installation korrekt.';
725$strSessionValue = 'Sessionsv�rde';
726$strSetEnumVal = 'Om en f�lttyp �r "enum" eller "set", ange v�rden enligt f�ljande format: \'a\',\'b\',\'c\'...<br />Om du beh�ver l�gga till ett bak�tstreck ("\") eller ett enkelcitat ("\'") i v�rdena, skriv ett bak�tstreck f�re tecknet (t.ex. \'\\\\xyz\' eller \'a\\\'b\').';
727$strShowAll = 'Visa alla';
728$strShowColor = 'Visa f�rger';
729$strShowDatadictAs = 'Format f�r datalexikon';
730$strShowFullQueries = 'Visa fullst�ndiga fr�gor';
731$strShowGrid = 'Visa rutn�t';
732$strShowHideLeftMenu = 'Visa/D�lj v�nster meny';
733$strShowingBookmark = 'Visar bokm�rke';
734$strShowingPhp = 'Visar som PHP-kod';
735$strShowingRecords = 'Visar rader ';
736$strShowingSQL = 'Visar SQL-fr�ga';
737$strShowOpenTables = 'Visa �ppna tabeller';
738$strShowPHPInfo = 'Visa PHP-information';
739$strShowSlaveHosts = 'Visa slav-v�rdar';
740$strShowSlaveStatus = 'Visa slav-status';
741$strShowStatusBinlog_cache_disk_useDescr = 'Antalet transaktioner som anv�nde den tempor�ra bin�ra loggcachen, men som �verskred v�rdet binlog_cache_size och anv�nde en tempor�r fil f�r att lagra satser fr�n transaktionen.';
742$strShowStatusBinlog_cache_useDescr = 'Antalet transaktioner som anv�nde den tempor�ra bin�ra loggcachen.';
743$strShowStatusCreated_tmp_disk_tablesDescr = 'Antalet tempor�ra tabeller p� disk skapade automatiskt av servern under utf�rande av satser. Om v�rdet Created_tmp_disk_tables �r stort vill du kanske �ka v�rdet tmp_table_size f�r att �stadkomma att tempor�ra tabeller lagras i minne ist�llet f�r p� disk.';
744$strShowStatusCreated_tmp_filesDescr = 'Antalet tempor�ra filer som mysqld har skapat.';
745$strShowStatusCreated_tmp_tablesDescr = 'Antalet tempor�ra tabeller i minne skapade automatiskt av servern under utf�rande av satser.';
746$strShowStatusDelayed_errorsDescr = 'Antalet rader skrivna med INSERT DELAYED f�r vilka n�got fel uppstod (f�rmodligen dubblerad nyckel).';
747$strShowStatusDelayed_insert_threadsDescr = 'Antalet INSERT DELAYED-hanteringstr�dar i bruk. Varje tabell p� vilken man anv�nder INSERT DELAYED f�r sin egen tr�d.';
748$strShowStatusDelayed_writesDescr = 'Antalet skrivna rader med INSERT DELAYED.';
749$strShowStatusFlush_commandsDescr = 'Antalet utf�rda FLUSH-satser.';
750$strShowStatusHandler_commitDescr = 'Antalet interna COMMIT-satser.';
751$strShowStatusHandler_deleteDescr = 'Antalet g�nger en rad togs bort fr�n en tabell.';
752$strShowStatusHandler_discoverDescr = 'MySQL-servern kan fr�ga lagringsmotorn NDB Cluster om den k�nner till en tabell med ett givet namn. Detta kallas uppt�ckt. Handler_discover indikerar antalet g�nger tabeller har uppt�ckts.';
753$strShowStatusHandler_read_firstDescr = 'Antalet g�nger f�rsta posten l�stes fr�n ett index. Om detta v�rde �r h�gt tyder det p� att servern g�r m�nga helindex-avs�kningar; t.ex. SELECT col1 FROM foo, under f�ruts�ttning att col1 �r indexerad.';
754$strShowStatusHandler_read_keyDescr = 'Antalet efterfr�gningar att l�sa en rad baserat p� en nyckel. Om detta v�rde �r h�gt �r det en bra indikation p� att dina fr�gor och tabeller �r riktigt indexerade.';
755$strShowStatusHandler_read_nextDescr = 'Antalet efterfr�gningar att l�sa den f�ljande raden i nyckelordning. Detta v�rde �kas om du fr�gar en indexkolumn med en urvalsbegr�nsning eller om du g�r en indexavs�kning.';
756$strShowStatusHandler_read_prevDescr = 'Antalet efterfr�gningar att l�sa den f�reg�ende raden i nyckelordning. Denna l�smetod anv�nds huvudsakligen f�r att optimera ORDER BY ... DESC.';
757$strShowStatusHandler_read_rndDescr = 'Antalet efterfr�gningar att l�sa en rad baserat p� en fix position. Detta v�rde �r h�gt om du st�ller m�nga fr�gor som kr�ver sortering av resultatet. Du har f�rmodligen m�nga fr�gor som kr�ver att MySQL avs�ker hela tabeller eller du har f�reningar som inte anv�nder nycklar p� r�tt s�tt.';
758$strShowStatusHandler_read_rnd_nextDescr = 'Antalet efterfr�gningar att l�sa den f�ljande raden i datafilen. Detta v�rde �r h�gt om du g�r m�nga tabellavs�kningar. I allm�nhet antyder detta att dina tabeller inte �r riktigt indexerade eller att dina fr�gor inte �r skrivna f�r att dra nytta av de index du har.';
759$strShowStatusHandler_rollbackDescr = 'Antalet interna ROLLBACK-satser.';
760$strShowStatusHandler_updateDescr = 'Antalet efterfr�gningar att uppdatera en rad i en tabell.';
761$strShowStatusHandler_writeDescr = 'Antalet efterfr�gningar att l�gga till en rad i en tabell.';
762$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dataDescr = 'Antalet sidor inneh�llande data (orena eller rena).';
763$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_dirtyDescr = 'Antalet sidor f�r n�rvarande orena.';
764$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_flushedDescr = 'Antalet buffert-sidor som har efterfr�gats om att bli rensade.';
765$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_freeDescr = 'Antalet fria sidor.';
766$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_latchedDescr = 'Antalet l�sta sidor i InnoDB-buffert. Dessa �r sidor som f�r n�rvarande l�ses eller skrivs eller som inte kan rensas eller tas bort av n�gon annan anledning.';
767$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_miscDescr = 'Antalet upptagna sidor pga att de har blivit allokerade som administrativt extrautrymme f�r bl.a. radl�s eller adaptivt hashindex. Detta v�rde kan ocks� ber�knas som Innodb_buffer_pool_pages_total - Innodb_buffer_pool_pages_free - Innodb_buffer_pool_pages_data.';
768$strShowStatusInnodb_buffer_pool_pages_totalDescr = 'Total storlek p� buffert, i sidor.';
769$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_rndDescr = 'Antalet "slumpm�ssiga" l�sningar i f�rv�g som InnoDB initierat. Detta sker n�r en fr�ga ska avs�ka en stor del av en tabell men i slumpm�ssig ordning.';
770$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_ahead_seqDescr = 'Antalet sekventiella l�sningar i f�rv�g som InnoDB initierat. Detta sker n�r InnoDB g�r en sekventiell avs�kning av en hel tabell.';
771$strShowStatusInnodb_buffer_pool_read_requestsDescr = 'Antalet logiska l�sefterfr�gningar som InnoDB har gjort.';
772$strShowStatusInnodb_buffer_pool_readsDescr = 'Antalet logiska l�sningar som InnoDB inte kunde uppfylla fr�n buffert och fick g�ra en enkelsidig l�sning.';
773$strShowStatusInnodb_buffer_pool_wait_freeDescr = 'Normalt sker skrivningar till InnoDB-bufferten i bakgrunden. Dock om det beh�vs l�sas eller skapas en sida och inga rena sidor finns tillg�ngliga, s� �r det n�dv�ndigt att v�nta p� att sidor rensas f�rst. Denna r�knare r�knar fall med dessa v�ntanden. Om buffertstorleken var riktigt satt ska detta v�rde vara litet.';
774$strShowStatusInnodb_buffer_pool_write_requestsDescr = 'Antalet skrivningar gjorda till InnoDB-bufferten.';
775$strShowStatusInnodb_data_fsyncsDescr = 'Antalet fsync()-operationer hittills.';
776$strShowStatusInnodb_data_pending_fsyncsDescr = 'Nuvarande antal p�g�ende fsync()-operationer.';
777$strShowStatusInnodb_data_pending_readsDescr = 'Nuvarande antal p�g�ende l�sningar.';
778$strShowStatusInnodb_data_pending_writesDescr = 'Nuvarande antal p�g�ende skrivningar.';
779$strShowStatusInnodb_data_readDescr = 'M�ngden data l�st hittills, i bytes.';
780$strShowStatusInnodb_data_readsDescr = 'Totalt antal l�sningar av data.';
781$strShowStatusInnodb_data_writesDescr = 'Totalt antal skrivningar av data.';
782$strShowStatusInnodb_data_writtenDescr = 'M�ngden data skriven hittills, i bytes.';
783$strShowStatusInnodb_dblwr_pages_writtenDescr = 'Antalet dubbelskrivningar som har utf�rts och antalet sidor som har skrivits f�r detta �ndam�l.';
784$strShowStatusInnodb_dblwr_writesDescr = 'Antalet dubbelskrivningar som har utf�rts och antalet sidor som har skrivits f�r detta �ndam�l.';
785$strShowStatusInnodb_log_waitsDescr = 'Antalet v�ntanden pga loggbufferten var f�r liten och vi beh�vde v�nta p� att den skulle rensas innan kunde forts�tta.';
786$strShowStatusInnodb_log_write_requestsDescr = 'Antalet efterfr�gningar att skriva till logg.';
787$strShowStatusInnodb_log_writesDescr = 'Antalet fysiska skrivningar till loggfilen.';
788$strShowStatusInnodb_os_log_fsyncsDescr = 'Antalet fsync()-skrivningar gjorda till loggfilen.';
789$strShowStatusInnodb_os_log_pending_fsyncsDescr = 'Antalet p�g�ende fsync() av loggfil.';
790$strShowStatusInnodb_os_log_pending_writesDescr = 'P�g�ende skrivningar till loggfil.';
791$strShowStatusInnodb_os_log_writtenDescr = 'Antalet bytes skrivna till loggfilen.';
792$strShowStatusInnodb_pages_createdDescr = 'Antalet skapade sidor.';
793$strShowStatusInnodb_page_sizeDescr = 'Den inkompilerade InnoDB-sidstorleken (standard 16kB). M�nga v�rden r�knas i sidor; sidstorleken till�ter dem att enkelt omvandlas till bytes.';
794$strShowStatusInnodb_pages_readDescr = 'Antalet l�sta sidor.';
795$strShowStatusInnodb_pages_writtenDescr = 'Antalet skrivna sidor.';
796$strShowStatusInnodb_row_lock_current_waitsDescr = 'Antalet radl�s som f�r n�rvarande v�ntas p�.';
797$strShowStatusInnodb_row_lock_time_avgDescr = 'Genomsnittlig tid f�r att skaffa ett radl�s, i millisekunder.';
798$strShowStatusInnodb_row_lock_timeDescr = 'Total tid spenderad p� att skaffa radl�s, i millisekunder.';
799$strShowStatusInnodb_row_lock_time_maxDescr = 'Maximal tid f�r att skaffa ett radl�s, i millisekunder.';
800$strShowStatusInnodb_row_lock_waitsDescr = 'Antalet g�nger ett radl�s beh�vde v�ntas p�.';
801$strShowStatusInnodb_rows_deletedDescr = 'Antalet rader borttagna fr�n InnoDB-tabeller.';
802$strShowStatusInnodb_rows_insertedDescr = 'Antalet rader tillagda i InnoDB-tabeller.';
803$strShowStatusInnodb_rows_readDescr = 'Antalet rader l�sta fr�n InnoDB-tabeller.';
804$strShowStatusInnodb_rows_updatedDescr = 'Antalet rader uppdaterade i InnoDB-tabeller.';
805$strShowStatusKey_blocks_not_flushedDescr = 'Antalet nyckelblock i nyckelcachen som har �ndrats men inte �nnu �verf�rts till disk. Det brukade vara k�nt som Not_flushed_key_blocks.';
806$strShowStatusKey_blocks_unusedDescr = 'Antalet oanv�nda block i nyckelcachen. Du kan anv�nda detta v�rde f�r att avg�ra hur stor del av nyckelcachen som anv�nds.';
807$strShowStatusKey_blocks_usedDescr = 'Antalet anv�nda block i nyckelcachen. Detta v�rde �r ett h�gvattenm�rke som indikerar maximala antalet block som n�gonsin anv�nts vid ett tillf�lle.';
808$strShowStatusKey_read_requestsDescr = 'Antalet efterfr�gningar att l�sa ett nyckelblock fr�n cachen.';
809$strShowStatusKey_readsDescr = 'Antalet fysiska l�sningar av ett nyckelblock fr�n disk. Om v�rdet Key_reads �r stort, d� �r f�rmodligen ditt v�rde key_buffer_size f�r litet. Cachens missfrekvens kan ber�knas som Key_reads/Key_read_requests.';
810$strShowStatusKey_write_requestsDescr = 'Antalet efterfr�gningar att skriva ett nyckelblock till cachen.';
811$strShowStatusKey_writesDescr = 'Antalet fysiska skrivningar av ett nyckelblock till disk.';
812$strShowStatusLast_query_costDescr = 'Den totala kostnaden f�r den senaste kompilerade fr�gan enligt ber�kning av fr�geoptimeraren. Anv�ndbart vid j�mf�relse av kostnad f�r olika fr�ges�tt av samma fr�ga. Standardv�rdet 0 inneb�r att ingen fr�ga har kompilerats �nnu.';
813$strShowStatusNot_flushed_delayed_rowsDescr = 'Antalet rader som v�ntar p� att skrivas i INSERT DELAYED-k�er.';
814$strShowStatusOpened_tablesDescr = 'Antalet tabeller som har �ppnats. Om antalet �ppnade tabeller �r stort �r f�rmodligen ditt tabellcache-v�rde f�r litet.';
815$strShowStatusOpen_filesDescr = 'Antalet filer som �r �ppna.';
816$strShowStatusOpen_streamsDescr = 'Antalet str�mmar som �r �ppna (anv�nds huvudsakligen f�r loggning).';
817$strShowStatusOpen_tablesDescr = 'Antalet tabeller som �r �ppna.';
818$strShowStatusQcache_free_blocksDescr = 'Antalet fria minnesblock i fr�gecachen.';
819$strShowStatusQcache_free_memoryDescr = 'M�ngden fritt minne f�r fr�gecache.';
820$strShowStatusQcache_hitsDescr = 'Antalet cache-tr�ffar.';
821$strShowStatusQcache_insertsDescr = 'Antalet fr�gor tillagda i cachen.';
822$strShowStatusQcache_lowmem_prunesDescr = 'Antalet fr�gor som har tagits bort fr�n cachen f�r att frig�ra minne f�r cachning av nya fr�gor. Denna information kan hj�lpa dig att st�lla in storleken p� fr�gecachen. Fr�gecachen anv�nder strategin minst nyligen anv�nd (LRU) 

Large files files are truncated, but you can click here to view the full file