zepto /application/i18n/pl/admin/administration/logs.php

Language PHP Lines 29
MD5 Hash 9b5d20ad4de34991289554511517c152 Estimated Cost $468 (why?)
Repository https://bitbucket.org/chrispiechowicz/zepto.git View Raw File View Project SPDX
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<?php
	return array(

		"label.change_success"			=> "Logi strony zostały zmienione",
		"label.norows"					=> "Nie znaleziono logów",
		"label.deleteall"				=> "Usuń wszystkie logi",	
		"label.deleteall_success"		=> "Logi zostały usunięte",
		"label.info"					=> "Szczegóły logu",
		"label.return"					=> "Powrót do listy logów",
		
		"label.success"					=> "sukces",
		"label.notice"					=> "notyfikacja",
		"label.warning"					=> "ostrzeżenie",
		"label.error"					=> "błąd",

		"filter.keyword"				=> "Słowo kluczowe",
		"filter.area"					=> "Obszar",
		"filter.type"					=> "Typ logu",
		
		"grid.adddate"					=> "Dodano",
		"grid.area"						=> "Obszar",
		"grid.type"						=> "Typ logu",
		"grid.title"					=> "Tytuł",
		"grid.id"						=> "ID",
		"grid.description"				=> "Opis",
	
	);
?>
Back to Top