PageRenderTime 686ms CodeModel.GetById 490ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 127ms app.codeStats 0ms

/application/i18n/pl/admin/administration/logs.php

https://bitbucket.org/chrispiechowicz/zepto
PHP | 28 lines | 23 code | 5 blank | 0 comment | 0 complexity | 9b5d20ad4de34991289554511517c152 MD5 | raw file
 1<?php
 2	return array(
 3
 4		"label.change_success"			=> "Logi strony zostały zmienione",
 5		"label.norows"					=> "Nie znaleziono logów",
 6		"label.deleteall"				=> "Usuń wszystkie logi",	
 7		"label.deleteall_success"		=> "Logi zostały usunięte",
 8		"label.info"					=> "Szczegóły logu",
 9		"label.return"					=> "Powrót do listy logów",
10		
11		"label.success"					=> "sukces",
12		"label.notice"					=> "notyfikacja",
13		"label.warning"					=> "ostrzeżenie",
14		"label.error"					=> "błąd",
15
16		"filter.keyword"				=> "Słowo kluczowe",
17		"filter.area"					=> "Obszar",
18		"filter.type"					=> "Typ logu",
19		
20		"grid.adddate"					=> "Dodano",
21		"grid.area"						=> "Obszar",
22		"grid.type"						=> "Typ logu",
23		"grid.title"					=> "Tytuł",
24		"grid.id"						=> "ID",
25		"grid.description"				=> "Opis",
26	
27	);
28?>