PageRenderTime 29ms CodeModel.GetById 25ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/framework/vendor/phpmailer/language/phpmailer.lang-se.php

http://zoop.googlecode.com/
PHP | 24 lines | 17 code | 2 blank | 5 comment | 0 complexity | 9c956cdbd531150344c75a7a2ff32446 MD5 | raw file
 1<?php
 2/**
 3 * PHPMailer language file. 
 4 * Swedish Version
 5 * Author: Johan Linnér <johan@linner.biz>
 6 */
 7
 8$PHPMAILER_LANG = array();
 9
10$PHPMAILER_LANG["provide_address"] = 'Du m?ste ange minst en ' .
11                   'mottagares e-postadress.';
12$PHPMAILER_LANG["mailer_not_supported"] = ' mailer stöds inte.';
13$PHPMAILER_LANG["execute"] = 'Kunde inte köra: ';
14$PHPMAILER_LANG["instantiate"] = 'Kunde inte initiera e-postfunktion.';
15$PHPMAILER_LANG["authenticate"] = 'SMTP fel: Kunde inte autentisera.';
16$PHPMAILER_LANG["from_failed"] = 'Följande avsändaradress är felaktig: ';
17$PHPMAILER_LANG["recipients_failed"] = 'SMTP fel: Följande ' .
18                    'mottagare är felaktig: ';
19$PHPMAILER_LANG["data_not_accepted"] = 'SMTP fel: Data accepterades inte.';
20$PHPMAILER_LANG["connect_host"] = 'SMTP fel: Kunde inte ansluta till SMTP-server.';
21$PHPMAILER_LANG["file_access"] = 'Ingen ?tkomst till fil: ';
22$PHPMAILER_LANG["file_open"] = 'Fil fel: Kunde inte öppna fil: ';
23$PHPMAILER_LANG["encoding"] = 'Okänt encode-format: ';
24?>