PageRenderTime 48ms CodeModel.GetById 31ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/po/hu.po

http://txt2tags.googlecode.com/
Portable Object | 474 lines | 321 code | 153 blank | 0 comment | 0 complexity | 0e61d489a98307ff775ee9d066617dcd MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1# txt2tags messages
 2msgid ""
 3msgstr ""
 4"Project-Id-Version: txt2tags\n"
 5"Report-Msgid-Bugs-To: http://code.google.com/p/txt2tags/issues\n"
 6"POT-Creation-Date: 2010-12-09 13:30+BRST\n"
 7"PO-Revision-Date: 2010-12-15 11:25+0000\n"
 8"Last-Translator: tavisaman <ivantomi@gmail.com>\n"
 9"Language-Team: Hungarian <None>\n"
 10"MIME-Version: 1.0\n"
 11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 13"Language: hu\n"
 14"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
 15"Generated-By: pygettext.py 1.5\n"
 16
 17msgid "HTML page"
 18msgstr "HTML oldal"
 19
 20msgid "HTML5 page"
 21msgstr "HTML5 oldal"
 22
 23msgid "XHTML page"
 24msgstr "XHTML oldal"
 25
 26msgid "XHTML Strict page"
 27msgstr "XHTML Strict oldal"
 28
 29msgid "SGML document"
 30msgstr "SGML dokumentum"
 31
 32msgid "DocBook document"
 33msgstr "DocBook dokumentum"
 34
 35msgid "LaTeX document"
 36msgstr "LaTeX dokumentum"
 37
 38msgid "Lout document"
 39msgstr "Lout dokumentum"
 40
 41msgid "UNIX Manual page"
 42msgstr "UNIX Kézikönyv oldal"
 43
 44msgid "MagicPoint presentation"
 45msgstr "MagicPoint prezentáció"
 46
 47msgid "Wikipedia page"
 48msgstr "Wikipedia oldal"
 49
 50msgid "Google Wiki page"
 51msgstr "Google Wiki oldal"
 52
 53msgid "DokuWiki page"
 54msgstr "DokuWiki oldal"
 55
 56msgid "PmWiki page"
 57msgstr "PmWiki oldal"
 58
 59msgid "MoinMoin page"
 60msgstr "MoinMoin oldal"
 61
 62msgid "PageMaker document"
 63msgstr "PageMaker dokumentum"
 64
 65msgid "Plain Text"
 66msgstr "Egyszerü szöveg"
 67
 68msgid "ASCII Art text"
 69msgstr "ASCII Art szöveg"
 70
 71msgid "AsciiDoc document"
 72msgstr "AsciiDoc dokumentum"
 73
 74msgid "Creole 1.0 document"
 75msgstr "Creole 1.0 dokumentum"
 76
 77msgid "Markdown document"
 78msgstr "Markdown dokumentum"
 79
 80msgid "BBCode document"
 81msgstr "BBCode dokumentum"
 82
 83msgid "Redmine Wiki page"
 84msgstr "Redmine Wiki oldal"
 85
 86msgid "SPIP article"
 87msgstr "SPIP cikk"
 88
 89msgid "RTF document"
 90msgstr "RTF dokumentum"
 91
 92msgid "%s version %s <%s>"
 93msgstr "%s %s-es verzió <%s>"
 94
 95msgid "Usage: %s [OPTIONS] [infile.t2t ...]"
 96msgstr "Használat: %s [OPCIÓK] [bemenöfájl.t2t ...]"
 97
 98msgid "print a list of all the available targets and exit"
 99msgstr "kiirja a választható kimenö formátumokat és kilép"
100
101msgid "set target document type. currently supported:"
102msgstr "beállitja a kimenö dokumentum formátumát. Jelenlegi lehetöségek:"
103
104msgid "set FILE as the input file name ('-' for STDIN)"
105msgstr "FÁJL lesz a bemenö fájl neve ('-', ha STDIN)"
106
107msgid "set FILE as the output file name ('-' for STDOUT)"
108msgstr "FÁJL lesz a kimenö fájl neve ('-', ha STDOUT)"
109
110msgid "inform source file encoding (UTF-8, iso-8859-1, etc)"
111msgstr "megadja a forrás fájl karakterkészletét ((UTF-8, iso-8859-1, stb.)"
112
113msgid "add an automatic Table of Contents to the output"
114msgstr "automatikusan tartalomjegyzéket illeszt a kimenetbe"
115
116msgid "set maximum TOC level (depth) to N"
117msgstr "beállitja a tartalomjegyzék mélységét N-re"
118
119msgid "print the Table of Contents and exit"
120msgstr "kiirja a tartalomjegyzéket és kilép"
121
122msgid "enumerate all titles as 1, 1.1, 1.1.1, etc"
123msgstr "sorszámoz minden cimsort: 1, 1.1, 1.1.1, stb."
124
125msgid "use FILE as the document style (like HTML CSS)"
126msgstr "megadja a dokumentum stilusát (mint HTML CSS)"
127
128msgid "insert CSS-friendly tags for HTML/XHTML"
129msgstr "CSS-barát cimkéket illeszt a HTML/XHTML dokumentumba"
130
131msgid "insert CSS file contents inside HTML/XHTML headers"
132msgstr "CSS file tartalmat illeszt a HTML/XHTML fejlécekbe"
133
134msgid "suppress header and footer from the output"
135msgstr "nem tesz fej-, és láblécet a kimenetbe"
136
137msgid "use FILE as the template for the output document"
138msgstr "FÁJL-t használja a kimeneti dokumentum sablonjának"
139
140msgid "hide email from spam robots. x@y.z turns <x (a) y z>"
141msgstr "elrejti az email cimeket a spam robotok elöl. x@y.z-böl <x (a) y z> lesz"
142
143msgid "format output as presentation slides (used by -t art)"
144msgstr "prezentációs diákat készít (-t art esetén)"
145
146msgid "set the output's width to N columns (used by -t art)"
147msgstr "a kimenet szélességét N oszlopra állitja (-t art esetén)"
148
149msgid "set the output's height to N rows (used by -t art)"
150msgstr "a kimenet magasságát N sorra állitja (-t art esetén)"
151
152msgid "read configuration from file F"
153msgstr "beolvassa a konfigurációt az F nevü fájlból"
154
155msgid "fix resources path (image, links, CSS) when needed"
156msgstr "javitja az eröforrások elérési útvonalát (kép, linkek, CSS), ha szükséges"
157
158msgid "invoke Graphical Tk Interface"
159msgstr "elinditja a grafikus Tk felhasználói felületet"
160
161msgid "quiet mode, suppress all output (except errors)"
162msgstr "csendes mód, a kimenetre csak a hibaüzeneteket irja"
163
164msgid "print informative messages during conversion"
165msgstr "tájékoztató üzeneteket ir ki a futás folyamán"
166
167msgid "print this help information and exit"
168msgstr "kiirja ezt az oldalt és kilép"
169
170msgid "print program version and exit"
171msgstr "kiirja a program verzióját és kilép"
172
173msgid "print all the configuration found and exit"
174msgstr "kiirja a talált beállitásokat és kilép"
175
176msgid "print the document source, with includes expanded"
177msgstr "kiirja a dokumentum forrását kibontva az include fájlokat"
178
179msgid "Example:"
180msgstr "Példa:"
181
182msgid "file.t2t"
183msgstr "file.t2t"
184
185msgid "The 'no-' prefix disables the option:"
186msgstr "A 'no-' elötag kiiktatja az opciót"
187
188msgid "By default, converted output is saved to 'infile.<target>'."
189msgstr "Alapértelmezés szerint a kimenet a 'bemenet.<célformátum>' fájlba iródik."
190
191msgid "Use --outfile to force an output file name."
192msgstr "Használja az --outfile kapcsolót másik fájlnév megadásához."
193
194msgid "If input file is '-', reads from STDIN."
195msgstr "Ha a bemenö fájl '-', a standard bemenetröl olvas."
196
197msgid "If output file is '-', dumps output to STDOUT."
198msgstr "Ha a kimenö fájl '-', a standard kimenetre ir."
199
200msgid "%s: Error: "
201msgstr "%s: Hiba: "
202
203msgid "Sorry! Txt2tags aborted by an unknown error."
204msgstr "Sajnálom, a Txt2tags program azonositatlan hiba miatt leállt."
205
206msgid "Please send the following Error Traceback to the author"
207msgstr "Kérem, küldje el az alábbi hiba naplót a szerzönek"
208
209msgid "You must feed me with data on STDIN!"
210msgstr "A standard bemenetröl (STDIN) várom az adatokat!"
211
212msgid "Cannot read file:"
213msgstr "Ez a fájl nem olvasható:"
214
215msgid "File read (%d lines): %s"
216msgstr "A beolvasott fájl (%d sor): %s"
217
218msgid "Cannot open file for writing:"
219msgstr "Nem sikerült irásra megnyitni:"
220
221msgid "%s (try --help)"
222msgstr "%s (próbálja a ki --help kapcsolót)"
223
224msgid "Ignored config"
225msgstr "Figyelmen kivül hagyott konfiguráció"
226
227msgid "Loading source document"
228msgstr "A forrás dokumentum betöltése"
229
230msgid "The input file is empty: %s"
231msgstr "A bemenö fájl üres: %s"
232
233msgid "Areas found: %s"
234msgstr "Talált tartományok: %s"
235
236msgid "Scanning source document CONF area"
237msgstr "A forrás dokumentum CONF tartományának feldogozása"
238
239msgid "Added config"
240msgstr "Hozzáadott paraméter"
241
242msgid "No target specified (try --help)"
243msgstr "Cél formátum megadása hiányzik (próbálja ki a --help kapcsolót)"
244
245msgid "Please inform a target using the -t option or the %!target command."
246msgstr "Kérem adja meg a kimenö formátumot a -t kapcsoló, vagy a %!target parancs segitségével"
247
248msgid "Run 'txt2tags --targets' to see all the available targets."
249msgstr "Futtassa a 'txt2tags --targets' parancsot a választható formátumok listázásához"
250
251msgid "Missing input file (try --help)"
252msgstr "Hiányzó bemenö fájl (próbálja ki a --help kapcsolót)"
253
254msgid "Invalid target '%s'"
255msgstr "Érvénytelen kimenö formátum '%s'"
256
257msgid "--%s value must be a number"
258msgstr "A --%s kapcsoló után számot kell megadni"
259
260msgid "Option --split must be 0, 1 or 2"
261msgstr "A --split kapcsoló értéke 0, 1 vagy 2 lehet"
262
263msgid "--width: Expected width > 4, got %i"
264msgstr "--width: Legalább 5 kell legyen, ehelyett %i"
265
266msgid "--art-chars: Expected %i chars, got %i"
267msgstr "--art-chars: %i karakter helyett %i darab jött"
268
269msgid "Input and Output files are the same: %s"
270msgstr "A bemenö és kimenö fájlok azonosak: %s"
271
272msgid "Added the following keys: %s"
273msgstr "A következö kulcsok adódtak hozzá: %s"
274
275msgid "Invalid CONFIG line on %s"
276msgstr "Hibás sor a %s konfigurációs fájlban"
277
278msgid "Added %s"
279msgstr "%s hozzáadva"
280
281msgid "Processing line %03d: %s"
282msgstr "A %03d sor feldolgozása: %s"
283
284msgid "A file cannot include itself (loop!)"
285msgstr "Egy fájl nem olvastathatja önmagát (hurok!)"
286
287msgid "Finished Config file inclusion: %s"
288msgstr "A konfigurációs fájl beolvasása befejezödött: %s"
289
290msgid "You can't use (target) with %s"
291msgstr "A (target) és a %s nem használható együtt"
292
293msgid "OFF"
294msgstr "KI"
295
296msgid "ON"
297msgstr "BE"
298
299msgid "RC file"
300msgstr "RC fájl"
301
302msgid "source document"
303msgstr "forrás dokumentum"
304
305msgid "command line"
306msgstr "parancssor"
307
308msgid "RAW config for %s"
309msgstr "NYERS konfiguráció %s számára"
310
311msgid "Full PARSED config"
312msgstr "A teljes ÉRTELMEZETT konfiguráció"
313
314msgid "Active filters"
315msgstr "Aktiv szürök"
316
317msgid "No, no. Your PostVoodoo regex is wrong. Maybe you should call mommy?"
318msgstr "Nem, nem. A PostVoodoo regex hibás. Nem kellene felhivnod anyukádat?"
319
320msgid "Dear PostVoodoo apprentice: You got the regex right, but messed the replacement"
321msgstr "Kedves PosVoodoo gyakornok: a regex rendben van de elrontottad a behelyettesitést."
322
323msgid "Invalid PostProc filter regex"
324msgstr "Hibás reguláris kifejezés a PostProc szüröben"
325
326msgid "Invalid PostProc filter replacement"
327msgstr "Hibás PostProc szürö behelyettesités"
328
329msgid "%s wrote %s"
330msgstr "A %s kimenete a %s fájlba iródott"
331
332msgid "Table of Contents"
333msgstr "Tartalomjegyzék"
334
335msgid "Cannot find template file:"
336msgstr "Hiányzó sablon fájl:"
337
338msgid "CSS include failed for %s"
339msgstr "Nem sikerült beolvasni a ezt CSS fájlt:"
340
341msgid "Source document contents stored"
342msgstr "A bemenö dokumentum tartalma tárolva"
343
344msgid "Parsing and saving all config found (%03d items)"
345msgstr "A talált %03d konfigurációs paraméter értelmezése és mentése"
346
347msgid "Composing target Body"
348msgstr "A dokumentumtörzs létrehozása"
349
350msgid "Composing target Footer"
351msgstr "A láb létrehozása"
352
353msgid "Composing target TOC"
354msgstr "A tartalomjegyzék létrehozása"
355
356msgid "Composing target Headers"
357msgstr "A fejlécek létrehozása"
358
359msgid "Saving results to the output file"
360msgstr "Az eredmények kiirása a kimenö fájlba"
361
362msgid "Invalid PreProc filter regex"
363msgstr "Hibás reguláris kifejezés a PreProc szüröben"
364
365msgid "Invalid PreProc filter replacement"
366msgstr "Hibás PreProc szürö behelyettesités"
367
368msgid "All files"
369msgstr "Minden fájl"
370
371msgid "txt2tags files"
372msgstr "txt2tags fájlok"
373
374msgid "Close"
375msgstr "Bezár"
376
377msgid "You must select a target type!"
378msgstr "A cél formátum kiválasztása kötelezö"
379
380msgid "You must provide the source file location!"
381msgstr "A forrás fájl megadása kötelezö"
382
383msgid "%s: %s converted to %s"
384msgstr "%s: %s átalakitva %s-ra"
385
386msgid "Conversion done!"
387msgstr "Az átalakitás kész."
388
389msgid "FROM:"
390msgstr "MIRÖL:"
391
392msgid "TO:"
393msgstr "MIRE:"
394
395msgid "%s FATAL ERROR!"
396msgstr "%s VÉGZETES HIBA!"
397
398msgid "-- select one --"
399msgstr "-- válasszon egyet --"
400
401msgid "Enter the source file location:"
402msgstr "Adja meg a bemenö fájlt:"
403
404msgid "Choose the target document type:"
405msgstr "Adja meg a cél formátumot:"
406
407msgid "Some options you may check:"
408msgstr "Néhány hasznos kapcsoló:"
409
410msgid "Some extra options:"
411msgstr "Néhány különleges kapcsoló:"
412
413msgid "Include headers on output"
414msgstr "A fejléc, cim és láb generálás"
415
416msgid "Number titles (1, 1.1, 1.1.1, etc)"
417msgstr "Cimsorok számozása (1, 1.1, 1.1.1, stb.)"
418
419msgid "Do TOC also (Table of Contents)"
420msgstr "Készüljön tartalomjegyzék"
421
422msgid "Hide e-mails from SPAM robots"
423msgstr "Email cimek elrejtése a SPAM robotok elöl"
424
425msgid "Just do TOC, nothing more"
426msgstr "Csak tartalomjegyzék készüljön, semmi más."
427
428msgid "Dump to screen (Don't save target file)"
429msgstr "Képernyöre irjon, ne fájlba."
430
431msgid "ONE source, MULTI targets"
432msgstr "EGY forrás SOK kimenö formátum"
433
434msgid "Browse"
435msgstr "Böngészés"
436
437msgid "<screen>"
438msgstr "<képernyö>"
439
440msgid "Output: "
441msgstr "Kimenet: "
442
443msgid "Quit"
444msgstr "Kilép"
445
446msgid "Convert!"
447msgstr "Konvertálj!"
448
449msgid "Txt2tags %s processing begins"
450msgstr "Txt2tags %s feldolgozás megkezdödik"
451
452msgid "Option --%s can't be used with multiple input files"
453msgstr "A --%s kapcsoló nem használható több bemenö fájl esetén"
454
455msgid "Ignoring user configuration file"
456msgstr "A felhasználói beállitások fájlját figyelmen kivül hagyása"
457
458msgid "Loading user configuration file"
459msgstr "A felhasználói beállitások fájljának betöltése"
460
461msgid "We are on GUI interface"
462msgstr "A GUI felületet használjuk"
463
464msgid "txt2tags ERROR!"
465msgstr "txt2tags HIBA!"
466
467msgid "We are on Command Line interface"
468msgstr "A parancssoros felületet használjuk"
469
470msgid "Please inform an input file (.t2t) at the end of the command."
471msgstr "Kérem adjon meg egy bemenö file-t (.t2t) a paranccsor végén."
472
473msgid "Txt2tags finished successfully"
474msgstr "A txt2tags sikeresen lefutott"