PageRenderTime 34ms CodeModel.GetById 17ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 7ms app.codeStats 0ms

/doc/Esperanto/sample-eo.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 275 lines | 265 code | 8 blank | 2 comment | 0 complexity | 1d61d5a1c31723d7b3557f43ea0040c3 MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
 6<TITLE>TXT2TAGS EKZEMPLARO</TITLE>
 7</HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8<P ALIGN="center"><CENTER><H1>TXT2TAGS EKZEMPLARO</H1>
 9<FONT SIZE="4">
 10<I>Aurelio Jargas</I><BR>
 1126/07/2008
 12</FONT></CENTER>
 13
 14<H1>Enigo</H1>
 15<P>
 16Saluton al la txt2tags ekzempara dosiero.
 17</P>
 18<P>
 19&#264;i tie vi havas ekzemplojn kaj rapidan klarigon de &#265;iuj
 20markoj.
 21</P>
 22<P>
 23La unuaj tri linioj de tiu &#265;i dosiero estas kapoj, la&#365;
 24la jena formato:
 25</P>
 26<PRE>
 27 linio1: dokumenta titolo
 28 linio2: a&#365;tora nomo, retpo&#349;ta adreso
 29 linio3: dato, versio
 30</PRE>
 31<P></P>
 32<P>
 33Linioj kun egalsignoj = &#265;irka&#365;ekvilibre estas titoloj.
 34</P>
 35<H1>Tiparo kaj beligoj</H1>
 36<P>
 37Ni havas du arojn de tiparoj:
 38</P>
 39<P>
 40La NORMALA tiparo, kiun oni povas eligi per beligoj.
 41</P>
 42<P>
 43La TAJPESKA tiparo, kiu uzas unuspaca signaro
 44anta&#365;formati tekston.
 45</P>
 46<P>
 47Ni nun eniros subtitolen...
 48</P>
 49<H2>Beligoj</H2>
 50<P>
 51La tekstaj markoj de beligoj estas simplaj, nur kiel vi
 52tajpas plattekstan retpo&#349;tan mesa&#285;on.
 53</P>
 54<P>
 55Ni uzas duoblan *, / kaj _ figuri <B>dikan</B>, <I>kursivan</I>
 56kaj <U>substrekitan</U>.
 57</P>
 58<P>
 59La <B><I>dika kursiva</I></B> stilo estas anka&#365; elportata
 60kiel kombina&#309;o.
 61</P>
 62<H2>Anta&#365;formatita Teksto</H2>
 63<P>
 64Ni povas enmeti kodan ekzemplon a&#365; aliajn anta&#365;formatitan
 65tekston:
 66</P>
 67<PRE>
 68  cxi tie estas antawformatita
 69 //markoj// estas **ne** ``interpretitaj``
 70</PRE>
 71<P></P>
 72<P>
 73Kaj anka&#365;, facile estas enmeti unulinian
 74anta&#365;formatitan tekston:
 75</P>
 76<PRE>
 77 prompt$ ls /etc
 78</PRE>
 79<P></P>
 80<P>
 81A&#365; uzi <CODE>anta&#365;formatita</CODE> ene de sentencoj.
 82</P>
 83<H2>Plu &#348;minkoj</H2>
 84<P>
 85Specialaj esta&#309;oj kiel retpo&#349;ta adreso (<A HREF="mailto:duh@ie.com">duh@ie.com</A>) kaj
 86retadreso (<A HREF="http://www.duh.com">http://www.duh.com</A>) estas a&#365;tomate
 87identigitaj same, kiel la horizontala linio:
 88</P>
 89<HR NOSHADE SIZE=1>
 90<P>
 91^ malgrasa or grasa v
 92</P>
 93<HR NOSHADE SIZE=5>
 94<P></P>
 95<P>
 96Vi povas anka&#365; specifi <A HREF="http://duh.org">formala ligilo</A>
 97per etikedo.
 98</P>
 99<P>
100Kaj memoru,
101</P>
102	<BLOCKQUOTE>
103	Linikomenca TABO faras cita&#309;o.
104		<BLOCKQUOTE>
105		Des pliaj TABOj, ju pli profunda (se permesata).
106		</BLOCKQUOTE>
107	</BLOCKQUOTE>
108<P></P>
109<H1>Listoj</H1>
110<P>
111Era listo estas naturala, nur metante <B>&#285;is-strekon</B>
112a&#365; <B>plusignon</B> linikomence.
113</P>
114<H2>Plata Listo</H2>
115<P>
116La &#285;is-strekon estas la baza listidentigilo.
117Alsublistige, nur aldonu <B>spacojn</B> linikomence. Des
118pliaj spacoj, ju pli profunde.
119</P>
120<UL>
121<LI>tero
122 <UL>
123 <LI>ameriko
124  <UL>
125  <LI>sudameriko
126   <UL>
127   <LI>brazilo
128    <UL>
129    <LI>kiom da profundi mi povas iri?
130    </UL>
131   </UL>
132  </UL>
133 <LI>e&#365;ropo
134  <UL>
135  <LI>multe da landoj
136  </UL>
137 </UL>
138<LI>marso
139 <UL>
140 <LI>kiu scias?
141 </UL>
142</UL>
143
144<P>
145La listo finas per <B>du</B> kunsekvantaj vakuaj linioj.
146</P>
147<H2>Nombra Listo</H2>
148<P>
149La sama normo de la plata listo, nur malsama identigilo
150(plusigno).
151</P>
152<OL>
153<LI>unu
154<LI>du
155<LI>tri
156 <UL>
157 <LI>miksaj listoj!
158 <LI>kiu malordo
159  <OL>
160  <LI>rekalkulante
161  <LI>...
162  </OL>
163 </UL>
164<LI>kvar
165</OL>
166
167<H2>Difina Listo</H2>
168<P>
169La difinlista idenfigilo estas dupunkto, sekvata de la
170termo. La terma enhavo estas apudlinia.
171</P>
172<DL>
173<DT>oran&#285;o</DT><DD>
174 flava frukto
175<DT>pomo</DT><DD>
176 verda a&#365; ru&#285;a frukto
177<DT>aliaj fruktoj</DT><DD>
178 <UL>
179 <LI>ho!
180 <LI>miksaj listok
181  <OL>
182  <LI>ree!
183  <LI>kaj ree!
184  </OL>
185 </UL>
186</DL>
187
188<H1>Tabeloj</H1>
189<P>
190Uzu duktoj komponi tabelajn horizontalojn kaj &#265;elojn.
191Linikomenca duobla dukto komencas kapan horizontalon.
192Naturalaj spacoj specifas &#265;iu&#265;elajn niveladojn.
193</P>
194<TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
195<TR>
196<TH>kapo  1</TH>
197<TH>kapo  2</TH>
198<TH>kapo  3</TH>
199</TR>
200<TR>
201<TD>&#265;elo 1.1</TD>
202<TD ALIGN="center">&#265;elo 1.2</TD>
203<TD ALIGN="right">&#265;elo 1.3</TD>
204</TR>
205<TR>
206<TD>&#265;elo 2.1</TD>
207<TD ALIGN="center">&#265;elo 2.2</TD>
208<TD ALIGN="right">&#265;elo 2.3</TD>
209</TR>
210</TABLE>
211
212<P>
213Sen la lasta dukto, sen bordo:
214</P>
215<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
216<TR>
217<TH>kapo  1</TH>
218<TH>kapo  2</TH>
219<TH>kapo  3</TH>
220</TR>
221<TR>
222<TD>&#265;elo 1.1</TD>
223<TD ALIGN="center">&#265;elo 1.2</TD>
224<TD ALIGN="right">&#265;elo 1.3</TD>
225</TR>
226<TR>
227<TD>&#265;elo 2.1</TD>
228<TD ALIGN="center">&#265;elo 2.2</TD>
229<TD ALIGN="right">&#265;elo 2.3</TD>
230</TR>
231</TABLE>
232
233<H1>Specialaj Esta&#309;oj</H1>
234<P>
235&#264;ar aferoj estis tro simplaj.
236</P>
237<H2>Bildoj</H2>
238<P>
239La bilda marko estas tiom da simpla, kiel eble:
240<CODE>[dosiernomo]</CODE>.
241</P>
242           <center><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center> 
243<UL>
244<LI>La dosiernomo devas finis per PNG, JPG, GIF, a&#365;
245 simila.
246<LI>Ne spacoj ene de la krampoj!
247</UL>
248
249<H2>Aliaj</H2>
250<P>
251La <CODE>%%date</CODE> makroo malvolvi&#285;as al la nuna dato.
252</P>
253<P>
254Do hodia&#365; estas 20080726 la&#365; la <CODE>YYYYMMDD</CODE> ISO-formato.
255</P>
256<P>
257Vi povas anka&#365; specifi la datan formaton per la %?
258flago, kiel <CODE>%%date(%d-%m-%Y)</CODE>, kiu reportas:
25926-07-2008.
260</P>
261<P>
262Estas &#265;io &#265;imomente.
263</P>
264<HR NOSHADE SIZE=1>
265<P>
266Tradukita de Rodrigo Cacilhas
267</P>
268<HR NOSHADE SIZE=1>
269<P>
270<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-eo.t2t">sample-eo.t2t</A>)
271</P>
272
273<!-- html code generated by txt2tags 2.5 (http://txt2tags.org) -->
274<!-- cmdline: txt2tags -t html ./Esperanto/sample-eo.t2t -->
275</BODY></HTML>