PageRenderTime 42ms CodeModel.GetById 18ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Esperanto/sample-eo.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 275 lines | 265 code | 8 blank | 2 comment | 0 complexity | 1d61d5a1c31723d7b3557f43ea0040c3 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2. <HTML>
 3. <HEAD>
 4. <META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5. <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
 6. <TITLE>TXT2TAGS EKZEMPLARO</TITLE>
 7. </HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8. <P ALIGN="center"><CENTER><H1>TXT2TAGS EKZEMPLARO</H1>
 9. <FONT SIZE="4">
 10. <I>Aurelio Jargas</I><BR>
 11. 26/07/2008
 12. </FONT></CENTER>
 13. <H1>Enigo</H1>
 14. <P>
 15. Saluton al la txt2tags ekzempara dosiero.
 16. </P>
 17. <P>
 18. &#264;i tie vi havas ekzemplojn kaj rapidan klarigon de &#265;iuj
 19. markoj.
 20. </P>
 21. <P>
 22. La unuaj tri linioj de tiu &#265;i dosiero estas kapoj, la&#365;
 23. la jena formato:
 24. </P>
 25. <PRE>
 26. linio1: dokumenta titolo
 27. linio2: a&#365;tora nomo, retpo&#349;ta adreso
 28. linio3: dato, versio
 29. </PRE>
 30. <P></P>
 31. <P>
 32. Linioj kun egalsignoj = &#265;irka&#365;ekvilibre estas titoloj.
 33. </P>
 34. <H1>Tiparo kaj beligoj</H1>
 35. <P>
 36. Ni havas du arojn de tiparoj:
 37. </P>
 38. <P>
 39. La NORMALA tiparo, kiun oni povas eligi per beligoj.
 40. </P>
 41. <P>
 42. La TAJPESKA tiparo, kiu uzas unuspaca signaro
 43. anta&#365;formati tekston.
 44. </P>
 45. <P>
 46. Ni nun eniros subtitolen...
 47. </P>
 48. <H2>Beligoj</H2>
 49. <P>
 50. La tekstaj markoj de beligoj estas simplaj, nur kiel vi
 51. tajpas plattekstan retpo&#349;tan mesa&#285;on.
 52. </P>
 53. <P>
 54. Ni uzas duoblan *, / kaj _ figuri <B>dikan</B>, <I>kursivan</I>
 55. kaj <U>substrekitan</U>.
 56. </P>
 57. <P>
 58. La <B><I>dika kursiva</I></B> stilo estas anka&#365; elportata
 59. kiel kombina&#309;o.
 60. </P>
 61. <H2>Anta&#365;formatita Teksto</H2>
 62. <P>
 63. Ni povas enmeti kodan ekzemplon a&#365; aliajn anta&#365;formatitan
 64. tekston:
 65. </P>
 66. <PRE>
 67. cxi tie estas antawformatita
 68. //markoj// estas **ne** ``interpretitaj``
 69. </PRE>
 70. <P></P>
 71. <P>
 72. Kaj anka&#365;, facile estas enmeti unulinian
 73. anta&#365;formatitan tekston:
 74. </P>
 75. <PRE>
 76. prompt$ ls /etc
 77. </PRE>
 78. <P></P>
 79. <P>
 80. A&#365; uzi <CODE>anta&#365;formatita</CODE> ene de sentencoj.
 81. </P>
 82. <H2>Plu &#348;minkoj</H2>
 83. <P>
 84. Specialaj esta&#309;oj kiel retpo&#349;ta adreso (<A HREF="mailto:duh@ie.com">duh@ie.com</A>) kaj
 85. retadreso (<A HREF="http://www.duh.com">http://www.duh.com</A>) estas a&#365;tomate
 86. identigitaj same, kiel la horizontala linio:
 87. </P>
 88. <HR NOSHADE SIZE=1>
 89. <P>
 90. ^ malgrasa or grasa v
 91. </P>
 92. <HR NOSHADE SIZE=5>
 93. <P></P>
 94. <P>
 95. Vi povas anka&#365; specifi <A HREF="http://duh.org">formala ligilo</A>
 96. per etikedo.
 97. </P>
 98. <P>
 99. Kaj memoru,
 100. </P>
 101. <BLOCKQUOTE>
 102. Linikomenca TABO faras cita&#309;o.
 103. <BLOCKQUOTE>
 104. Des pliaj TABOj, ju pli profunda (se permesata).
 105. </BLOCKQUOTE>
 106. </BLOCKQUOTE>
 107. <P></P>
 108. <H1>Listoj</H1>
 109. <P>
 110. Era listo estas naturala, nur metante <B>&#285;is-strekon</B>
 111. a&#365; <B>plusignon</B> linikomence.
 112. </P>
 113. <H2>Plata Listo</H2>
 114. <P>
 115. La &#285;is-strekon estas la baza listidentigilo.
 116. Alsublistige, nur aldonu <B>spacojn</B> linikomence. Des
 117. pliaj spacoj, ju pli profunde.
 118. </P>
 119. <UL>
 120. <LI>tero
 121. <UL>
 122. <LI>ameriko
 123. <UL>
 124. <LI>sudameriko
 125. <UL>
 126. <LI>brazilo
 127. <UL>
 128. <LI>kiom da profundi mi povas iri?
 129. </UL>
 130. </UL>
 131. </UL>
 132. <LI>e&#365;ropo
 133. <UL>
 134. <LI>multe da landoj
 135. </UL>
 136. </UL>
 137. <LI>marso
 138. <UL>
 139. <LI>kiu scias?
 140. </UL>
 141. </UL>
 142. <P>
 143. La listo finas per <B>du</B> kunsekvantaj vakuaj linioj.
 144. </P>
 145. <H2>Nombra Listo</H2>
 146. <P>
 147. La sama normo de la plata listo, nur malsama identigilo
 148. (plusigno).
 149. </P>
 150. <OL>
 151. <LI>unu
 152. <LI>du
 153. <LI>tri
 154. <UL>
 155. <LI>miksaj listoj!
 156. <LI>kiu malordo
 157. <OL>
 158. <LI>rekalkulante
 159. <LI>...
 160. </OL>
 161. </UL>
 162. <LI>kvar
 163. </OL>
 164. <H2>Difina Listo</H2>
 165. <P>
 166. La difinlista idenfigilo estas dupunkto, sekvata de la
 167. termo. La terma enhavo estas apudlinia.
 168. </P>
 169. <DL>
 170. <DT>oran&#285;o</DT><DD>
 171. flava frukto
 172. <DT>pomo</DT><DD>
 173. verda a&#365; ru&#285;a frukto
 174. <DT>aliaj fruktoj</DT><DD>
 175. <UL>
 176. <LI>ho!
 177. <LI>miksaj listok
 178. <OL>
 179. <LI>ree!
 180. <LI>kaj ree!
 181. </OL>
 182. </UL>
 183. </DL>
 184. <H1>Tabeloj</H1>
 185. <P>
 186. Uzu duktoj komponi tabelajn horizontalojn kaj &#265;elojn.
 187. Linikomenca duobla dukto komencas kapan horizontalon.
 188. Naturalaj spacoj specifas &#265;iu&#265;elajn niveladojn.
 189. </P>
 190. <TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
 191. <TR>
 192. <TH>kapo 1</TH>
 193. <TH>kapo 2</TH>
 194. <TH>kapo 3</TH>
 195. </TR>
 196. <TR>
 197. <TD>&#265;elo 1.1</TD>
 198. <TD ALIGN="center">&#265;elo 1.2</TD>
 199. <TD ALIGN="right">&#265;elo 1.3</TD>
 200. </TR>
 201. <TR>
 202. <TD>&#265;elo 2.1</TD>
 203. <TD ALIGN="center">&#265;elo 2.2</TD>
 204. <TD ALIGN="right">&#265;elo 2.3</TD>
 205. </TR>
 206. </TABLE>
 207. <P>
 208. Sen la lasta dukto, sen bordo:
 209. </P>
 210. <TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
 211. <TR>
 212. <TH>kapo 1</TH>
 213. <TH>kapo 2</TH>
 214. <TH>kapo 3</TH>
 215. </TR>
 216. <TR>
 217. <TD>&#265;elo 1.1</TD>
 218. <TD ALIGN="center">&#265;elo 1.2</TD>
 219. <TD ALIGN="right">&#265;elo 1.3</TD>
 220. </TR>
 221. <TR>
 222. <TD>&#265;elo 2.1</TD>
 223. <TD ALIGN="center">&#265;elo 2.2</TD>
 224. <TD ALIGN="right">&#265;elo 2.3</TD>
 225. </TR>
 226. </TABLE>
 227. <H1>Specialaj Esta&#309;oj</H1>
 228. <P>
 229. &#264;ar aferoj estis tro simplaj.
 230. </P>
 231. <H2>Bildoj</H2>
 232. <P>
 233. La bilda marko estas tiom da simpla, kiel eble:
 234. <CODE>[dosiernomo]</CODE>.
 235. </P>
 236. <center><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center>
 237. <UL>
 238. <LI>La dosiernomo devas finis per PNG, JPG, GIF, a&#365;
 239. simila.
 240. <LI>Ne spacoj ene de la krampoj!
 241. </UL>
 242. <H2>Aliaj</H2>
 243. <P>
 244. La <CODE>%%date</CODE> makroo malvolvi&#285;as al la nuna dato.
 245. </P>
 246. <P>
 247. Do hodia&#365; estas 20080726 la&#365; la <CODE>YYYYMMDD</CODE> ISO-formato.
 248. </P>
 249. <P>
 250. Vi povas anka&#365; specifi la datan formaton per la %?
 251. flago, kiel <CODE>%%date(%d-%m-%Y)</CODE>, kiu reportas:
 252. 26-07-2008.
 253. </P>
 254. <P>
 255. Estas &#265;io &#265;imomente.
 256. </P>
 257. <HR NOSHADE SIZE=1>
 258. <P>
 259. Tradukita de Rodrigo Cacilhas
 260. </P>
 261. <HR NOSHADE SIZE=1>
 262. <P>
 263. <IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-eo.t2t">sample-eo.t2t</A>)
 264. </P>
 265. <!-- html code generated by txt2tags 2.5 (http://txt2tags.org) -->
 266. <!-- cmdline: txt2tags -t html ./Esperanto/sample-eo.t2t -->
 267. </BODY></HTML>