PageRenderTime 45ms CodeModel.GetById 32ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Esperanto/markup-eo.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 392 lines | 325 code | 67 blank | 0 comment | 0 complexity | 178f2da47573c8a7f929104f149d5e57 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2. <HTML>
 3. <HEAD>
 4. <META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5. <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6. <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://txt2tags.org/markup.css">
 7. <TITLE>Txt2tags Markada Demonstraĵo</TITLE>
 8. </HEAD>
 9. <BODY>
 10. <DIV CLASS="header" ID="header">
 11. <H1>Txt2tags Markada Demonstraĵo</H1>
 12. <H2>Vidu markojn tradukitajn al HTML</H2>
 13. </DIV>
 14. <DIV CLASS="body" ID="body">
 15. <table>
 16. <tr><th colspan="2">
 17. BASAJ
 18. </th></tr><tr><td class="t2t">
 19. <PRE>
 20. = Titolo 1-nivela =
 21. == Titolo 2-nivela ==
 22. === Titolo 3-nivela ===
 23. </PRE>
 24. </td><td>
 25. <H1>Titolo 1-nivela</H1>
 26. <H2>Titolo 2-nivela</H2>
 27. <H3>Titolo 3-nivela</H3>
 28. </td></tr><tr><td class="t2t">
 29. <PRE>
 30. + Nombra Titolo 1-nivela +
 31. ++ Nombra Titolo 2-nivela ++
 32. +++ Nombra Titolo 3-nivela +++
 33. </PRE>
 34. </td><td>
 35. <H1>1. Nombra Titolo 1-nivela</H1>
 36. <H2>1.1. Nombra Titolo 2-nivela</H2>
 37. <H3>1.1.1. Nombra Titolo 3-nivela</H3>
 38. </td></tr><tr><td class="t2t">
 39. <PRE>
 40. Paragrafo fariĝas per unu linio
 41. plu.
 42. Vakua linio disigas ilin.
 43. </PRE>
 44. </td><td>
 45. <P>
 46. Paragrafo fariĝas per unu linio
 47. plu.
 48. </P>
 49. <P>
 50. Vakua linio disigas ilin.
 51. </P>
 52. </td></tr><tr><td class="t2t">
 53. <PRE>
 54. % komencu la linion per
 55. procentsigno,
 56. % kaj ĝi estos ignorita
 57. utila al farendaj komentoj!
 58. </PRE>
 59. </td><td>
 60. <P>
 61. procentsigno,
 62. utila al farendaj komentoj!
 63. </P>
 64. </td></tr><tr><td class="t2t">
 65. <PRE>
 66. El beligoj ni havas **dikan**
 67. kaj //kursivan//.
 68. Estas ankoraŭ __substrektita__
 69. kaj ``unuspaca``.
 70. </PRE>
 71. </td><td>
 72. <P>
 73. El beligoj ni havas <B>dikan</B>
 74. kaj <I>kursivan</I>.
 75. </P>
 76. <P>
 77. Estas ankoraŭ <U>substrektita</U>
 78. kaj <CODE>unuspaca</CODE>.
 79. </P>
 80. </td></tr><tr><th colspan="2">
 81. LISTOJ
 82. </th></tr><tr><td class="t2t">
 83. <PRE>
 84. - Ĉi tiu estas era listo
 85. - Uzu nur ĝis-strekon
 86. - Plu indento malfermas subliston
 87. Du vakuaj linioj fermas la listo.
 88. </PRE>
 89. </td><td>
 90. <UL>
 91. <LI>Ĉi tiu estas era listo
 92. <LI>Uzu nur ĝis-strekon
 93. <UL>
 94. <LI>Plu indento malfermas subliston
 95. </UL>
 96. </UL>
 97. <P>
 98. Du vakuaj linioj fermas la listo.
 99. </P>
 100. </td></tr><tr><td class="t2t">
 101. <PRE>
 102. + Aliigu la ĝis-strekon al plusigno
 103. + Kaj vi havas nombran liston
 104. + Samaj normoj aplikiĝas
 105. +
 106. +
 107. Vakua ero fermas la nunan liston.
 108. </PRE>
 109. </td><td>
 110. <OL>
 111. <LI>Aliigu la ĝis-strekon al plusigno
 112. <LI>Kaj vi havas nombran liston
 113. <OL>
 114. <LI>Samaj normoj aplikiĝas
 115. </OL>
 116. </OL>
 117. <P>
 118. Vakua ero fermas la nunan liston.
 119. </P>
 120. </td></tr><tr><td class="t2t">
 121. <PRE>
 122. : Difina listo
 123. listo kun termoj
 124. : Komencu termon per dupunkto
 125. Kaj ĝia difinado apude
 126. :
 127. </PRE>
 128. </td><td>
 129. <DL>
 130. <DT>Difina listo</DT><DD>
 131. listo kun termoj
 132. <DT>Komencu termon per dupunkto</DT><DD>
 133. Kaj ĝia difinado apude
 134. </DL>
 135. </td></tr><tr><th colspan="2">
 136. AREOJ
 137. </th></tr><tr><td class="t2t">
 138. <PRE>
 139. Citata paragrafo komencas
 140. per TABo.
 141. Des pliaj TABOj, ju pli profunda.
 142. Ne TABO vakua linio fermas citaĵon.
 143. </PRE>
 144. </td><td>
 145. <BLOCKQUOTE>
 146. Citata paragrafo komencas
 147. per TABo.
 148. <BLOCKQUOTE>
 149. Des pliaj TABOj, ju pli profunda.
 150. </BLOCKQUOTE>
 151. </BLOCKQUOTE>
 152. <P>
 153. Ne TABO vakua linio fermas citaĵon.
 154. </P>
 155. </td></tr><tr><td class="t2t">
 156. <PRE>
 157. ```
 158. Babilema areo estas ĉirkaŭfermata
 159. ene de tri malapostrofoj.
 160. **Markoj** ne interpretiĝas
 161. kaj spacoj konserviĝas.
 162. ```
 163. </PRE>
 164. </td><td>
 165. <PRE>
 166. Babilema areo estas ĉirkaŭfermata
 167. ene de tri malapostrofoj.
 168. **Markoj** ne interpretiĝas
 169. kaj spacoj konserviĝas.
 170. </PRE>
 171. </td></tr><tr><td class="t2t">
 172. <PRE>
 173. Babilema linio estas bone al komandoj:
 174. ``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
 175. Nur komencu ĝin per 3 malapostrofoj.
 176. </PRE>
 177. </td><td>
 178. <P>
 179. Babilema linio estas bone al komandoj:
 180. </P>
 181. <PRE>
 182. $ cat /etc/passwd | tr : ,
 183. </PRE>
 184. <P>
 185. Nur komencu ĝin per 3 malapostrofoj.
 186. </P>
 187. </td></tr><tr><td class="t2t">
 188. <PRE>
 189. """
 190. Kruda areo estas
 191. ĉiskaŭfermata ene de
 192. tri duonapostrofoj.
 193. **Markoj** ne interpretiĝas
 194. kaj spacoj ne konserviĝas.
 195. """
 196. </PRE>
 197. </td><td>
 198. Kruda areo estas
 199. ĉiskaŭfermata ene de
 200. tri duonapostrofoj.
 201. **Markoj** ne interpretiĝas
 202. kaj spacoj ne konserviĝas.
 203. </td></tr><tr><td class="t2t">
 204. <PRE>
 205. """ Jen ankaŭ **kruda** linio.
 206. </PRE>
 207. </td><td>
 208. Jen ankaŭ **kruda** linio.
 209. </td></tr><tr><th colspan="2">
 210. ALIAJ
 211. </th></tr><tr><td class="t2t">
 212. <PRE>
 213. || Tabela Kapo | Tabela Kapo |
 214. | Tabela | nivelado |
 215. | linio | estas |
 216. | per ĉelo | bone! |
 217. </PRE>
 218. </td><td>
 219. <TABLE BORDER="1">
 220. <TR>
 221. <TH>Tabela Kapo</TH>
 222. <TH>Tabela Kapo</TH>
 223. </TR>
 224. <TR>
 225. <TD ALIGN="right">Tabela</TD>
 226. <TD ALIGN="center">nivelado</TD>
 227. </TR>
 228. <TR>
 229. <TD ALIGN="right">linio</TD>
 230. <TD ALIGN="center">estas</TD>
 231. </TR>
 232. <TR>
 233. <TD ALIGN="right">per ĉelo</TD>
 234. <TD ALIGN="center">bone!</TD>
 235. </TR>
 236. </TABLE>
 237. </td></tr><tr><td class="t2t">
 238. <PRE>
 239. [t2t.png] Maldekstre nivelata bildo
 240. Centre [t2t.png] nivelata
 241. Dekstre nivelata [t2t.png]
 242. </PRE>
 243. </td><td>
 244. <P>
 245. <IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Maldekstre nivelata bildo
 246. </P>
 247. <P>
 248. Centre <IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> nivelata
 249. </P>
 250. <P>
 251. Dekstre nivelata <IMG ALIGN="right" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT="">
 252. </P>
 253. </td></tr><tr><td class="t2t">
 254. <PRE>
 255. Ligilo estas awtomate@identigita.cxu ne?
 256. [Formala ligilo www.miaurl.com] esta facila.
 257. Bildo [[t2t.png] kiel-ligilo.html].
 258. </PRE>
 259. </td><td>
 260. <P>
 261. Ligilo estas <A HREF="mailto:awtomate@identigita.cxu">awtomate@identigita.cxu</A> ne?
 262. </P>
 263. <P>
 264. <A HREF="http://www.miaurl.com">Formala ligilo</A> esta facila.
 265. </P>
 266. <P>
 267. Bildo <A HREF="kiel-ligilo.html"><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""></A>.
 268. </P>
 269. </td></tr><tr><td class="t2t">
 270. <PRE>
 271. Disiga linio:
 272. --------------------
 273. Kaj pli grasa:
 274. ====================
 275. (Almenaŭ 20 signoj)
 276. </PRE>
 277. </td><td>
 278. <P>
 279. Disiga linio:
 280. </P>
 281. <HR NOSHADE SIZE=1>
 282. <P>
 283. Kaj pli grasa:
 284. </P>
 285. <HR NOSHADE SIZE=5>
 286. <P>
 287. (Almenaŭ 20 signoj)
 288. </P>
 289. </td></tr>
 290. </table>
 291. <P>
 292. Tradukita al la Esperanto de Rodrigo Cacilhas.
 293. </P>
 294. <P>
 295. <A HREF="http://txt2tags.org">Aliru al la txt2tags hejmpaĝo</A>
 296. </P>
 297. </DIV>
 298. <!-- html code generated by txt2tags 2.6.585 (http://txt2tags.org) -->
 299. <!-- cmdline: txt2tags Esperanto/markup-eo/markup-eo.t2t -->
 300. </BODY></HTML>