PageRenderTime 8ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/doc/Esperanto/markup-eo.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 392 lines | 325 code | 67 blank | 0 comment | 0 complexity | 178f2da47573c8a7f929104f149d5e57 MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://txt2tags.org/markup.css">
 7<TITLE>Txt2tags Markada Demonstraĵo</TITLE>
 8</HEAD>
 9<BODY>
 10
 11<DIV CLASS="header" ID="header">
 12<H1>Txt2tags Markada Demonstraĵo</H1>
 13<H2>Vidu markojn tradukitajn al HTML</H2>
 14</DIV>
 15
 16<DIV CLASS="body" ID="body">
 17<table>
 18<tr><th colspan="2">
 19BASAJ
 20</th></tr><tr><td class="t2t">
 21
 22<PRE>
 23
 24= Titolo 1-nivela =
 25
 26== Titolo 2-nivela ==
 27
 28=== Titolo 3-nivela ===
 29</PRE>
 30
 31</td><td>
 32
 33<H1>Titolo 1-nivela</H1>
 34
 35<H2>Titolo 2-nivela</H2>
 36
 37<H3>Titolo 3-nivela</H3>
 38
 39</td></tr><tr><td class="t2t">
 40
 41<PRE>
 42
 43+ Nombra Titolo 1-nivela +
 44
 45++ Nombra Titolo 2-nivela ++
 46
 47+++ Nombra Titolo 3-nivela +++
 48</PRE>
 49
 50</td><td>
 51
 52<H1>1. Nombra Titolo 1-nivela</H1>
 53
 54<H2>1.1. Nombra Titolo 2-nivela</H2>
 55
 56<H3>1.1.1. Nombra Titolo 3-nivela</H3>
 57
 58</td></tr><tr><td class="t2t">
 59
 60<PRE>
 61
 62Paragrafo fariĝas per unu linio
 63aŭ plu.
 64
 65Vakua linio disigas ilin.
 66</PRE>
 67
 68</td><td>
 69<P>
 70Paragrafo fariĝas per unu linio
 71aŭ plu.
 72</P>
 73<P>
 74Vakua linio disigas ilin.
 75</P>
 76</td></tr><tr><td class="t2t">
 77
 78<PRE>
 79
 80% komencu la linion per
 81procentsigno,
 82% kaj ĝi estos ignorita
 83utila al farendaj komentoj!
 84</PRE>
 85
 86</td><td>
 87<P>
 88procentsigno,
 89utila al farendaj komentoj!
 90</P>
 91</td></tr><tr><td class="t2t">
 92
 93<PRE>
 94
 95El beligoj ni havas **dikan**
 96kaj //kursivan//.
 97
 98Estas ankoraŭ __substrektita__
 99kaj ``unuspaca``.
100</PRE>
101
102</td><td>
103<P>
104El beligoj ni havas <B>dikan</B>
105kaj <I>kursivan</I>.
106</P>
107<P>
108Estas ankoraŭ <U>substrektita</U>
109kaj <CODE>unuspaca</CODE>.
110</P>
111</td></tr><tr><th colspan="2">
112LISTOJ
113</th></tr><tr><td class="t2t">
114
115<PRE>
116
117- Ĉi tiu estas era listo
118- Uzu nur ĝis-strekon
119 - Plu indento malfermas subliston
120
121
122Du vakuaj linioj fermas la listo.
123</PRE>
124
125</td><td>
126
127<UL>
128<LI>Ĉi tiu estas era listo
129<LI>Uzu nur ĝis-strekon
130 <UL>
131 <LI>Plu indento malfermas subliston
132 </UL>
133</UL>
134
135<P>
136Du vakuaj linioj fermas la listo.
137</P>
138</td></tr><tr><td class="t2t">
139
140<PRE>
141
142+ Aliigu la ĝis-strekon al plusigno
143+ Kaj vi havas nombran liston
144 + Samaj normoj aplikiĝas
145 +
146+
147Vakua ero fermas la nunan liston.
148</PRE>
149
150</td><td>
151
152<OL>
153<LI>Aliigu la ĝis-strekon al plusigno
154<LI>Kaj vi havas nombran liston
155 <OL>
156 <LI>Samaj normoj aplikiĝas
157 </OL>
158</OL>
159
160<P>
161Vakua ero fermas la nunan liston.
162</P>
163</td></tr><tr><td class="t2t">
164
165<PRE>
166
167: Difina listo
168 listo kun termoj
169: Komencu termon per dupunkto
170 Kaj ĝia difinado apude
171:
172</PRE>
173
174</td><td>
175
176<DL>
177<DT>Difina listo</DT><DD>
178 listo kun termoj
179<DT>Komencu termon per dupunkto</DT><DD>
180 Kaj ĝia difinado apude
181</DL>
182
183</td></tr><tr><th colspan="2">
184AREOJ
185</th></tr><tr><td class="t2t">
186
187<PRE>
188
189	Citata paragrafo komencas
190	per TABo.
191		Des pliaj TABOj, ju pli profunda.
192Ne TABO aŭ vakua linio fermas citaĵon.
193</PRE>
194
195</td><td>
196	<BLOCKQUOTE>
197	Citata paragrafo komencas
198	per TABo.
199		<BLOCKQUOTE>
200		Des pliaj TABOj, ju pli profunda.
201		</BLOCKQUOTE>
202	</BLOCKQUOTE>
203<P>
204Ne TABO aŭ vakua linio fermas citaĵon.
205</P>
206</td></tr><tr><td class="t2t">
207
208<PRE>
209
210```
211Babilema areo estas ĉirkaŭfermata
212     ene de tri malapostrofoj.
213   **Markoj** ne interpretiĝas
214      kaj spacoj konserviĝas.
215```
216</PRE>
217
218</td><td>
219
220<PRE>
221Babilema areo estas ĉirkaŭfermata
222     ene de tri malapostrofoj.
223   **Markoj** ne interpretiĝas
224      kaj spacoj konserviĝas.
225</PRE>
226
227</td></tr><tr><td class="t2t">
228
229<PRE>
230
231Babilema linio estas bone al komandoj:
232``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
233Nur komencu ĝin per 3 malapostrofoj.
234</PRE>
235
236</td><td>
237<P>
238Babilema linio estas bone al komandoj:
239</P>
240
241<PRE>
242$ cat /etc/passwd | tr : ,
243</PRE>
244
245<P>
246Nur komencu ĝin per 3 malapostrofoj.
247</P>
248</td></tr><tr><td class="t2t">
249
250<PRE>
251
252"""
253      Kruda areo estas
254    ĉiskaŭfermata ene de
255     tri duonapostrofoj.
256
257**Markoj** ne interpretiĝas
258 kaj spacoj ne konserviĝas.
259"""
260</PRE>
261
262</td><td>
263      Kruda areo estas
264    ĉiskaŭfermata ene de
265     tri duonapostrofoj.
266
267**Markoj** ne interpretiĝas
268 kaj spacoj ne konserviĝas.
269</td></tr><tr><td class="t2t">
270
271<PRE>
272
273""" Jen ankaŭ **kruda** linio.
274</PRE>
275
276</td><td>
277Jen ankaŭ **kruda** linio.
278</td></tr><tr><th colspan="2">
279ALIAJ
280</th></tr><tr><td class="t2t">
281
282<PRE>
283
284|| Tabela Kapo | Tabela Kapo |
285|    Tabela |  nivelado |
286|    linio |  estas  |
287|   per ĉelo |  bone!  |
288</PRE>
289
290</td><td>
291
292<TABLE BORDER="1">
293<TR>
294<TH>Tabela Kapo</TH>
295<TH>Tabela Kapo</TH>
296</TR>
297<TR>
298<TD ALIGN="right">Tabela</TD>
299<TD ALIGN="center">nivelado</TD>
300</TR>
301<TR>
302<TD ALIGN="right">linio</TD>
303<TD ALIGN="center">estas</TD>
304</TR>
305<TR>
306<TD ALIGN="right">per ĉelo</TD>
307<TD ALIGN="center">bone!</TD>
308</TR>
309</TABLE>
310
311</td></tr><tr><td class="t2t">
312
313<PRE>
314
315[t2t.png] Maldekstre nivelata bildo
316
317Centre [t2t.png] nivelata
318
319Dekstre nivelata [t2t.png]
320</PRE>
321
322</td><td>
323<P>
324<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Maldekstre nivelata bildo
325</P>
326<P>
327Centre <IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> nivelata
328</P>
329<P>
330Dekstre nivelata <IMG ALIGN="right" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT="">
331</P>
332</td></tr><tr><td class="t2t">
333
334<PRE>
335
336Ligilo estas awtomate@identigita.cxu ne?
337
338[Formala ligilo www.miaurl.com] esta facila.
339
340Bildo [[t2t.png] kiel-ligilo.html].
341</PRE>
342
343</td><td>
344<P>
345Ligilo estas <A HREF="mailto:awtomate@identigita.cxu">awtomate@identigita.cxu</A> ne?
346</P>
347<P>
348<A HREF="http://www.miaurl.com">Formala ligilo</A> esta facila.
349</P>
350<P>
351Bildo <A HREF="kiel-ligilo.html"><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""></A>.
352</P>
353</td></tr><tr><td class="t2t">
354
355<PRE>
356
357Disiga linio:
358--------------------
359Kaj pli grasa:
360====================
361(Almenaŭ 20 signoj)
362</PRE>
363
364</td><td>
365<P>
366Disiga linio:
367</P>
368
369<HR NOSHADE SIZE=1>
370
371<P>
372Kaj pli grasa:
373</P>
374
375<HR NOSHADE SIZE=5>
376
377<P>
378(Almenaŭ 20 signoj)
379</P>
380</td></tr>
381</table>
382<P>
383Tradukita al la Esperanto de Rodrigo Cacilhas.
384</P>
385<P>
386<A HREF="http://txt2tags.org">Aliru al la txt2tags hejmpaĝo</A>
387</P>
388</DIV>
389
390<!-- html code generated by txt2tags 2.6.585 (http://txt2tags.org) -->
391<!-- cmdline: txt2tags Esperanto/markup-eo/markup-eo.t2t -->
392</BODY></HTML>