PageRenderTime 12ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/sample-cs.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 312 lines | 260 code | 50 blank | 2 comment | 0 complexity | 9b457fbaac75437e526d5b4ffa685d26 MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<TITLE>Ukázka TXT2TAGS</TITLE>
 7</HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8<CENTER>
 9<H1>Ukázka TXT2TAGS</H1>
 10<FONT SIZE="4"><I>Aurelio Jargas</I></FONT><BR>
 11<FONT SIZE="4">12/15/2010</FONT>
 12</CENTER>
 13
 14
 15<H1>Úvod</H1>
 16
 17<P>
 18Vítejte u ukázkového souboru txt2tags.
 19</P>
 20<P>
 21Naleznete zde příklady a stručné vysvětlení všech značek.
 22</P>
 23<P>
 24První tři řádky tohoto souboru jsou použity jako hlavička,
 25v tomto formátu:
 26</P>
 27
 28<PRE>
 29 řádek1: název dokumentu
 30 řádek2: jméno autora, e-mail 
 31 řádek3: datum, verze 
 32</PRE>
 33
 34<P>
 35Řádky se znakem = na začátku a na konci jsou nadpisy.
 36</P>
 37
 38<H1>Fonty a vylepšení</H1>
 39
 40<P>
 41Máme dvě sady fontů:
 42</P>
 43<P>
 44Sada NORMAL může být vylepšena pomocí některých příkazů.
 45</P>
 46<P>
 47TYPEWRITER používá neproporcionální font pro výpisy.
 48</P>
 49<P>
 50Teď se ponoříme do podkapitoly...
 51</P>
 52
 53<H2>Vylepšení</H2>
 54
 55<P>
 56Značky pro vylepšení textu jsou jednoduché, podobné, jaké 
 57se používají při psaní e-mailů.
 58</P>
 59<P>
 60Použijme dvojité *, / a _ k vytvoření <B>tučného</B>,
 61<I>kurzivního</I> a <U>podtrženého</U> písma.
 62</P>
 63<P>
 64Značky pro <B><I>tučné a kurzivní</I></B> písmo jsou podporovány
 65současně.
 66</P>
 67
 68<H2>Neformátovaný text</H2>
 69
 70<P>
 71Uvedeme ukázku kódu nebo jiný neformátovaný text:
 72</P>
 73
 74<PRE>
 75  tento  text   je     neformátovaný
 76 //značky// **nejsou** ``interpretovány``
 77</PRE>
 78
 79<P>
 80A stejně jednoduché je uvést celý řádek neformátovaného 
 81textu:
 82</P>
 83
 84<PRE>
 85 prompt$ ls /etc
 86</PRE>
 87
 88<P>
 89Nebo <CODE>neformátovaný text</CODE> uvnitř normálního odstavce.
 90</P>
 91
 92<H2>Více kosmetiky</H2>
 93
 94<P>
 95Speciální řetězce jako e-mail (<A HREF="mailto:pepa@zdepa.cz">pepa@zdepa.cz</A>) a 
 96URL (<A HREF="http://www.zdepa.cz">http://www.zdepa.cz</A>) jsou rozpoznány automagicky,
 97stejně jako horizontální čára:
 98</P>
 99
100<HR NOSHADE SIZE=1>
101
102<P>
103^ tenká, nebo tlustá v
104</P>
105
106<HR NOSHADE SIZE=5>
107
108<P>
109Můžete také vytvořit <A HREF="http://zdepa.cz">explicitní odkaz</A>
110s titulkem.
111</P>
112<P>
113A pamatujte,
114</P>
115	<BLOCKQUOTE>
116	tabulátor na začátku řádku vytvoří citaci.
117		<BLOCKQUOTE>
118		Více tabulátorů, více do hloubky (je-li povoleno).
119		</BLOCKQUOTE>
120	</BLOCKQUOTE>
121<P>
122Pěkné.
123</P>
124
125<H1>Seznamy</H1>
126
127<P>
128Seznam položek je přirozený, prostě napíšete <B>pomlčku</B> nebo
129<B>plus</B> na začátku řádku.
130</P>
131
132<H2>Výčet</H2>
133
134<P>
135Pro výčty slouží jako oddělovač pomlčka. Abyste vytvořili podvýčet,
136přidejte na začátek řádku <B>mezery</B>. Čím víc mezer, tím víc podvýčtů.
137</P>
138
139<UL>
140<LI>Země
141 <UL>
142 <LI>Evropa
143  <UL>
144  <LI>Střední Evropa
145   <UL>
146   <LI>Česko
147    <UL>
148    <LI>Čechy, Morava, Slezsko
149     <UL>
150     <LI>Ještě hlouběji?
151     </UL>
152    </UL>
153   </UL>
154  </UL>
155 <LI>Amerika
156  <UL>
157  <LI>mnoho států
158  </UL>
159 </UL>
160<LI>Mars
161 <UL>
162 <LI>mnoho tvorů?
163 </UL>
164</UL>
165
166<P>
167Výčet ukončíte <B>dvěma</B> prázdnými řádky.
168</P>
169
170<H2>Seznam</H2>
171
172<P>
173Platí stejná pravidla jako pro výčty, pouze jiný 
174oddělovač (plus).
175</P>
176
177<OL>
178<LI>jedna
179<LI>dva
180<LI>tři
181 <UL>
182 <LI>Smíšené seznamy!
183 <LI>To je zmatek!
184  <OL>
185  <LI>a počítáme znovu
186  <LI>...
187  </OL>
188 </UL>
189<LI>čtyři
190</OL>
191
192<H2>Definiční seznam</H2>
193
194<P>
195Oddělovač pro definiční seznam je dvojtečka následovaná pojmem.
196Vysvětlení pojmu je umístěno na následujícím řádku.
197</P>
198
199<DL>
200<DT>pomeranč</DT><DD>
201 žlutý plod
202<DT>jablko</DT><DD>
203 zelený nebo červený plod
204<DT>jiné ovoce</DT><DD>
205 <UL>
206 <LI>drobné
207 <LI>kombinujeme seznamy
208  <OL>
209  <LI>znovu
210  <LI>a ještě jednou
211  </OL>
212 </UL>
213</DL>
214
215<H1>Tabulky</H1>
216
217<P>
218Pomocí svislítek vytvoříte řádky a buňky tabulky.
219Dvojité svislítko na začátku řádku uvozuje záhlaví tabulky.
220Mezery určují zarovnání obsahu buňky.
221</P>
222
223<TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
224<TR>
225<TH>záhlaví 1</TH>
226<TH>záhlaví 2</TH>
227<TH>záhlaví 3</TH>
228</TR>
229<TR>
230<TD>buňka 1.1</TD>
231<TD ALIGN="center">buňka 1.2</TD>
232<TD ALIGN="right">buňka 1.3</TD>
233</TR>
234<TR>
235<TD>buňka 2.1</TD>
236<TD ALIGN="center">buňka 2.2</TD>
237<TD ALIGN="right">buňka 2.3</TD>
238</TR>
239</TABLE>
240
241<P>
242Pokud neuvedete poslední svislítka, bude tabulka bez okrajů.
243</P>
244
245<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
246<TR>
247<TH>záhlaví 1</TH>
248<TH>záhlaví 2</TH>
249<TH>záhlaví 3</TH>
250</TR>
251<TR>
252<TD>buňka 1.1</TD>
253<TD ALIGN="center">buňka 1.2</TD>
254<TD ALIGN="right">buňka 1.3</TD>
255</TR>
256<TR>
257<TD>buňka 2.1</TD>
258<TD ALIGN="center">buňka 2.2</TD>
259<TD ALIGN="right">buňka 2.3</TD>
260</TR>
261</TABLE>
262
263<H1>Speciální entity</H1>
264
265<P>
266Protože jinak by to bylo moc jednoduché.
267</P>
268
269<H2>Obrázky</H2>
270
271<P>
272Značka pro vložení obrázku je tak jednoduchá, jak jen může být:
273<CODE>[jmeno-souboru]</CODE>.
274</P>
275           <center><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center> 
276
277<UL>
278<LI>jmeno-souboru musí mít příponu PNG, JPG, GIF nebo podobnou.
279<LI>V uvozovkách nejsou povoleny žádné mezery!
280</UL>
281
282<H2>Ostatní</H2>
283
284<P>
285Praktické makro <CODE>%%date</CODE> expanduje na aktuální datum.
286</P>
287<P>
288Takže dnes je 20120111 v ISO formátu <CODE>YYYYMMDD</CODE>.
289</P>
290<P>
291Můžete taky určit formát data pomocí příznaku %?, např.
292<CODE>%%date(%m-%d-%Y)</CODE>, což vrátí 01-11-2012.
293</P>
294<P>
295To je zatím všechno.
296</P>
297
298<HR NOSHADE SIZE=1>
299
300<P>
301Přeložil Vlastimil Ott.
302</P>
303
304<HR NOSHADE SIZE=1>
305
306<P>
307<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-cs.t2t">sample-cs.t2t</A>)
308</P>
309
310<!-- html code generated by txt2tags 2.6.641 (http://txt2tags.org) -->
311<!-- cmdline: txt2tags Czech/sample-cs.t2t -->
312</BODY></HTML>