PageRenderTime 472ms CodeModel.GetById 454ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/sample-cs.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 312 lines | 260 code | 50 blank | 2 comment | 0 complexity | 9b457fbaac75437e526d5b4ffa685d26 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2. <HTML>
 3. <HEAD>
 4. <META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5. <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6. <TITLE>Ukázka TXT2TAGS</TITLE>
 7. </HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8. <CENTER>
 9. <H1>Ukázka TXT2TAGS</H1>
 10. <FONT SIZE="4"><I>Aurelio Jargas</I></FONT><BR>
 11. <FONT SIZE="4">12/15/2010</FONT>
 12. </CENTER>
 13. <H1>Úvod</H1>
 14. <P>
 15. Vítejte u ukázkového souboru txt2tags.
 16. </P>
 17. <P>
 18. Naleznete zde příklady a stručné vysvětlení všech značek.
 19. </P>
 20. <P>
 21. První tři řádky tohoto souboru jsou použity jako hlavička,
 22. v tomto formátu:
 23. </P>
 24. <PRE>
 25. řádek1: název dokumentu
 26. řádek2: jméno autora, e-mail
 27. řádek3: datum, verze
 28. </PRE>
 29. <P>
 30. Řádky se znakem = na začátku a na konci jsou nadpisy.
 31. </P>
 32. <H1>Fonty a vylepšení</H1>
 33. <P>
 34. Máme dvě sady fontů:
 35. </P>
 36. <P>
 37. Sada NORMAL může být vylepšena pomocí některých příkazů.
 38. </P>
 39. <P>
 40. TYPEWRITER používá neproporcionální font pro výpisy.
 41. </P>
 42. <P>
 43. Teď se ponoříme do podkapitoly...
 44. </P>
 45. <H2>Vylepšení</H2>
 46. <P>
 47. Značky pro vylepšení textu jsou jednoduché, podobné, jaké
 48. se používají při psaní e-mailů.
 49. </P>
 50. <P>
 51. Použijme dvojité *, / a _ k vytvoření <B>tučného</B>,
 52. <I>kurzivního</I> a <U>podtrženého</U> písma.
 53. </P>
 54. <P>
 55. Značky pro <B><I>tučné a kurzivní</I></B> písmo jsou podporovány
 56. současně.
 57. </P>
 58. <H2>Neformátovaný text</H2>
 59. <P>
 60. Uvedeme ukázku kódu nebo jiný neformátovaný text:
 61. </P>
 62. <PRE>
 63. tento text je neformátovaný
 64. //značky// **nejsou** ``interpretovány``
 65. </PRE>
 66. <P>
 67. A stejně jednoduché je uvést celý řádek neformátovaného
 68. textu:
 69. </P>
 70. <PRE>
 71. prompt$ ls /etc
 72. </PRE>
 73. <P>
 74. Nebo <CODE>neformátovaný text</CODE> uvnitř normálního odstavce.
 75. </P>
 76. <H2>Více kosmetiky</H2>
 77. <P>
 78. Speciální řetězce jako e-mail (<A HREF="mailto:pepa@zdepa.cz">pepa@zdepa.cz</A>) a
 79. URL (<A HREF="http://www.zdepa.cz">http://www.zdepa.cz</A>) jsou rozpoznány automagicky,
 80. stejně jako horizontální čára:
 81. </P>
 82. <HR NOSHADE SIZE=1>
 83. <P>
 84. ^ tenká, nebo tlustá v
 85. </P>
 86. <HR NOSHADE SIZE=5>
 87. <P>
 88. Můžete také vytvořit <A HREF="http://zdepa.cz">explicitní odkaz</A>
 89. s titulkem.
 90. </P>
 91. <P>
 92. A pamatujte,
 93. </P>
 94. <BLOCKQUOTE>
 95. tabulátor na začátku řádku vytvoří citaci.
 96. <BLOCKQUOTE>
 97. Více tabulátorů, více do hloubky (je-li povoleno).
 98. </BLOCKQUOTE>
 99. </BLOCKQUOTE>
 100. <P>
 101. Pěkné.
 102. </P>
 103. <H1>Seznamy</H1>
 104. <P>
 105. Seznam položek je přirozený, prostě napíšete <B>pomlčku</B> nebo
 106. <B>plus</B> na začátku řádku.
 107. </P>
 108. <H2>Výčet</H2>
 109. <P>
 110. Pro výčty slouží jako oddělovač pomlčka. Abyste vytvořili podvýčet,
 111. přidejte na začátek řádku <B>mezery</B>. Čím víc mezer, tím víc podvýčtů.
 112. </P>
 113. <UL>
 114. <LI>Země
 115. <UL>
 116. <LI>Evropa
 117. <UL>
 118. <LI>Střední Evropa
 119. <UL>
 120. <LI>Česko
 121. <UL>
 122. <LI>Čechy, Morava, Slezsko
 123. <UL>
 124. <LI>Ještě hlouběji?
 125. </UL>
 126. </UL>
 127. </UL>
 128. </UL>
 129. <LI>Amerika
 130. <UL>
 131. <LI>mnoho států
 132. </UL>
 133. </UL>
 134. <LI>Mars
 135. <UL>
 136. <LI>mnoho tvorů?
 137. </UL>
 138. </UL>
 139. <P>
 140. Výčet ukončíte <B>dvěma</B> prázdnými řádky.
 141. </P>
 142. <H2>Seznam</H2>
 143. <P>
 144. Platí stejná pravidla jako pro výčty, pouze jiný
 145. oddělovač (plus).
 146. </P>
 147. <OL>
 148. <LI>jedna
 149. <LI>dva
 150. <LI>tři
 151. <UL>
 152. <LI>Smíšené seznamy!
 153. <LI>To je zmatek!
 154. <OL>
 155. <LI>a počítáme znovu
 156. <LI>...
 157. </OL>
 158. </UL>
 159. <LI>čtyři
 160. </OL>
 161. <H2>Definiční seznam</H2>
 162. <P>
 163. Oddělovač pro definiční seznam je dvojtečka následovaná pojmem.
 164. Vysvětlení pojmu je umístěno na následujícím řádku.
 165. </P>
 166. <DL>
 167. <DT>pomeranč</DT><DD>
 168. žlutý plod
 169. <DT>jablko</DT><DD>
 170. zelený nebo červený plod
 171. <DT>jiné ovoce</DT><DD>
 172. <UL>
 173. <LI>drobné
 174. <LI>kombinujeme seznamy
 175. <OL>
 176. <LI>znovu
 177. <LI>a ještě jednou
 178. </OL>
 179. </UL>
 180. </DL>
 181. <H1>Tabulky</H1>
 182. <P>
 183. Pomocí svislítek vytvoříte řádky a buňky tabulky.
 184. Dvojité svislítko na začátku řádku uvozuje záhlaví tabulky.
 185. Mezery určují zarovnání obsahu buňky.
 186. </P>
 187. <TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
 188. <TR>
 189. <TH>záhlaví 1</TH>
 190. <TH>záhlaví 2</TH>
 191. <TH>záhlaví 3</TH>
 192. </TR>
 193. <TR>
 194. <TD>buňka 1.1</TD>
 195. <TD ALIGN="center">buňka 1.2</TD>
 196. <TD ALIGN="right">buňka 1.3</TD>
 197. </TR>
 198. <TR>
 199. <TD>buňka 2.1</TD>
 200. <TD ALIGN="center">buňka 2.2</TD>
 201. <TD ALIGN="right">buňka 2.3</TD>
 202. </TR>
 203. </TABLE>
 204. <P>
 205. Pokud neuvedete poslední svislítka, bude tabulka bez okrajů.
 206. </P>
 207. <TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
 208. <TR>
 209. <TH>záhlaví 1</TH>
 210. <TH>záhlaví 2</TH>
 211. <TH>záhlaví 3</TH>
 212. </TR>
 213. <TR>
 214. <TD>buňka 1.1</TD>
 215. <TD ALIGN="center">buňka 1.2</TD>
 216. <TD ALIGN="right">buňka 1.3</TD>
 217. </TR>
 218. <TR>
 219. <TD>buňka 2.1</TD>
 220. <TD ALIGN="center">buňka 2.2</TD>
 221. <TD ALIGN="right">buňka 2.3</TD>
 222. </TR>
 223. </TABLE>
 224. <H1>Speciální entity</H1>
 225. <P>
 226. Protože jinak by to bylo moc jednoduché.
 227. </P>
 228. <H2>Obrázky</H2>
 229. <P>
 230. Značka pro vložení obrázku je tak jednoduchá, jak jen může být:
 231. <CODE>[jmeno-souboru]</CODE>.
 232. </P>
 233. <center><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center>
 234. <UL>
 235. <LI>jmeno-souboru musí mít příponu PNG, JPG, GIF nebo podobnou.
 236. <LI>V uvozovkách nejsou povoleny žádné mezery!
 237. </UL>
 238. <H2>Ostatní</H2>
 239. <P>
 240. Praktické makro <CODE>%%date</CODE> expanduje na aktuální datum.
 241. </P>
 242. <P>
 243. Takže dnes je 20120111 v ISO formátu <CODE>YYYYMMDD</CODE>.
 244. </P>
 245. <P>
 246. Můžete taky určit formát data pomocí příznaku %?, např.
 247. <CODE>%%date(%m-%d-%Y)</CODE>, což vrátí 01-11-2012.
 248. </P>
 249. <P>
 250. To je zatím všechno.
 251. </P>
 252. <HR NOSHADE SIZE=1>
 253. <P>
 254. Přeložil Vlastimil Ott.
 255. </P>
 256. <HR NOSHADE SIZE=1>
 257. <P>
 258. <IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-cs.t2t">sample-cs.t2t</A>)
 259. </P>
 260. <!-- html code generated by txt2tags 2.6.641 (http://txt2tags.org) -->
 261. <!-- cmdline: txt2tags Czech/sample-cs.t2t -->
 262. </BODY></HTML>