PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/doc/Czech/sample-cs.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 195 lines | 123 code | 72 blank | 0 comment | 0 complexity | f03761f6cd962c4bf3e2d185559069c0 MD5 | raw file
 1Ukázka TXT2TAGS
 2Aurelio Jargas
 3%%mtime(%m/%d/%Y)
 4
 5%!target: html
 6%!encoding: UTF-8
 7
 8         = Úvod =
 9
 10Vítejte u ukázkového souboru txt2tags.
 11
 12Naleznete zde příklady a stručné vysvětlení všech značek.
 13
 14První tři řádky tohoto souboru jsou použity jako hlavička,
 15v tomto formátu:
 16
 17```
 18řádek1: název dokumentu
 19řádek2: jméno autora, e-mail 
 20řádek3: datum, verze 
 21```
 22
 23Řádky se znakem = na začátku a na konci jsou nadpisy.
 24
 25
 26% skrytý komentář!
 27% dodělat odkaz na domovskou stránku http://txt2tags.org
 28
 29
 30       = Fonty a vylepšení =
 31
 32Máme dvě sady fontů:
 33
 34Sada NORMAL může být vylepšena pomocí některých příkazů.
 35
 36TYPEWRITER používá neproporcionální font pro výpisy.
 37
 38Teď se ponoříme do podkapitoly...
 39
 40
 41         == Vylepšení ==
 42
 43Značky pro vylepšení textu jsou jednoduché, podobné, jaké 
 44se používají při psaní e-mailů.
 45
 46Použijme dvojité *, / a _ k vytvoření **tučného**,
 47//kurzivního// a __podtrženého__ písma.
 48
 49Značky pro **//tučné a kurzivní//** písmo jsou podporovány
 50současně.
 51
 52
 53       == Neformátovaný text ==
 54
 55Uvedeme ukázku kódu nebo jiný neformátovaný text:
 56
 57```
 58 tento  text   je     neformátovaný
 59//značky// **nejsou** ``interpretovány``
 60```
 61
 62A stejně jednoduché je uvést celý řádek neformátovaného 
 63textu:
 64``` prompt$ ls /etc
 65
 66Nebo ``neformátovaný text`` uvnitř normálního odstavce.
 67
 68
 69        == Více kosmetiky ==
 70
 71Speciální řetězce jako e-mail (pepa@zdepa.cz) a 
 72URL (http://www.zdepa.cz) jsou rozpoznány automagicky,
 73stejně jako horizontální čára:
 74
 75--------------------------------------------------------
 76^ tenká, nebo tlustá v
 77========================================================
 78
 79Můžete také vytvořit [explicitní odkaz http://zdepa.cz]
 80s titulkem.
 81
 82A pamatujte,
 83	tabulátor na začátku řádku vytvoří citaci.
 84		Více tabulátorů, více do hloubky (je-li povoleno).
 85Pěkné.
 86
 87
 88         = Seznamy =
 89
 90Seznam položek je přirozený, prostě napíšete **pomlčku** nebo
 91**plus** na začátku řádku.
 92
 93
 94         == Výčet ==
 95
 96Pro výčty slouží jako oddělovač pomlčka. Abyste vytvořili podvýčet,
 97přidejte na začátek řádku **mezery**. Čím víc mezer, tím víc podvýčtů.
 98
 99- Země
100 - Evropa
101  - Střední Evropa
102   - Česko
103    - Čechy, Morava, Slezsko
104     - Ještě hlouběji?
105 - Amerika
106  - mnoho států
107- Mars
108 - mnoho tvorů?
109
110
111Výčet ukončíte **dvěma** prázdnými řádky.
112
113
114         == Seznam ==
115
116Platí stejná pravidla jako pro výčty, pouze jiný 
117oddělovač (plus).
118
119+ jedna
120+ dva
121+ tři
122 - Smíšené seznamy!
123 - To je zmatek!
124  + a počítáme znovu
125  + ...
126+ čtyři
127
128
129        == Definiční seznam ==
130
131Oddělovač pro definiční seznam je dvojtečka následovaná pojmem.
132Vysvětlení pojmu je umístěno na následujícím řádku.
133
134: pomeranč
135 žlutý plod
136: jablko
137 zelený nebo červený plod
138: jiné ovoce
139 - drobné
140 - kombinujeme seznamy
141  + znovu
142  + a ještě jednou
143 
144
145
146           = Tabulky =
147
148Pomocí svislítek vytvoříte řádky a buňky tabulky.
149Dvojité svislítko na začátku řádku uvozuje záhlaví tabulky.
150Mezery určují zarovnání obsahu buňky.
151
152 || záhlaví 1 | záhlaví 2  |  záhlaví 3 |
153 | buňka 1.1 | buňka 1.2  |  buňka 1.3 |
154 | buňka 2.1 | buňka 2.2  |  buňka 2.3 |
155
156Pokud neuvedete poslední svislítka, bude tabulka bez okrajů.
157
158 || záhlaví 1 | záhlaví 2  |  záhlaví 3
159 | buňka 1.1 | buňka 1.2  |  buňka 1.3
160 | buňka 2.1 | buňka 2.2  |  buňka 2.3
161
162
163        = Speciální entity =
164
165Protože jinak by to bylo moc jednoduché.
166
167
168          == Obrázky ==
169
170Značka pro vložení obrázku je tak jednoduchá, jak jen může být:
171``[jmeno-souboru]``.
172
173           [../img/photo.jpg] 
174
175- jmeno-souboru musí mít příponu PNG, JPG, GIF nebo podobnou.
176- V uvozovkách nejsou povoleny žádné mezery!
177
178
179          == Ostatní ==
180
181Praktické makro ``%%date`` expanduje na aktuální datum.
182
183Takže dnes je %%date v ISO formátu ``YYYYMMDD``.
184
185Můžete taky určit formát data pomocí příznaku %?, např.
186``%%date(%m-%d-%Y)``, což vrátí %%date(%m-%d-%Y).
187
188To je zatím všechno.
189
190-------------------------------------------------------
191Přeložil Vlastimil Ott.
192-------------------------------------------------------
193[../img/t2tpowered.png] ([%%infile %%infile])
194
195% vim: tw=55