PageRenderTime 29ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 10ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 406 lines | 328 code | 78 blank | 0 comment | 0 complexity | a1e8a7bef3d20e662897e0f0698a2183 MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://txt2tags.org/markup.css">
 7<TITLE>Txt2tags Markup Demo</TITLE>
 8</HEAD>
 9<BODY>
 10
 11<DIV CLASS="header" ID="header">
 12<H1>Txt2tags Markup Demo</H1>
 13<H2>Značky převedené do HTML</H2>
 14</DIV>
 15
 16<DIV CLASS="body" ID="body">
 17<table>
 18<tr><th colspan="2">
 19ZÁKLADY
 20</th></tr><tr><td class="t2t">
 21
 22<PRE>
 23
 24= Nadpis úrovně 1 =
 25
 26== Nadpis úrovně 2 ==
 27
 28=== Nadpis úrovně 3 ===
 29</PRE>
 30
 31</td><td>
 32
 33<H1>Nadpis úrovně 1</H1>
 34
 35<H2>Nadpis úrovně 2</H2>
 36
 37<H3>Nadpis úrovně 3</H3>
 38
 39</td></tr><tr><td class="t2t">
 40
 41<PRE>
 42
 43+ Číslovaný nadpis úrovně 1 +
 44
 45++ Číslovaný nadpis úrovně 2 ++
 46
 47+++ Číslovaný nadpis úrovně 3 +++
 48</PRE>
 49
 50</td><td>
 51
 52<H1>1. Číslovaný nadpis úrovně 1</H1>
 53
 54<H2>1.1. Číslovaný nadpis úrovně 2</H2>
 55
 56<H3>1.1.1. Číslovaný nadpis úrovně 3</H3>
 57
 58</td></tr><tr><td class="t2t">
 59
 60<PRE>
 61
 62Odstavec je tvořen jedním 
 63nebo více řádky.
 64
 65
 66Prázdný řádek je odděluje.
 67
 68</PRE>
 69
 70</td><td>
 71<P>
 72Odstavec je tvořen jedním 
 73nebo více řádky.
 74</P>
 75<P>
 76Prázdný řádek je odděluje.
 77</P>
 78</td></tr><tr><td class="t2t">
 79
 80<PRE>
 81
 82
 83% Na začátku řádku je
 84znak procento
 85% a je ignorován,
 86je užitečný pro komentáře!
 87
 88</PRE>
 89
 90</td><td>
 91<P>
 92znak procento
 93je užitečný pro komentáře!
 94</P>
 95</td></tr><tr><td class="t2t">
 96
 97<PRE>
 98
 99Pro vylepšení máme **tučné písmo**
100a //kurzívu//.
101
102Existuje také __podtržení__ a
103``strojopis``.
104</PRE>
105
106</td><td>
107<P>
108Pro vylepšení máme <B>tučné písmo</B>
109a <I>kurzívu</I>.
110</P>
111<P>
112Existuje také <U>podtržení</U> a
113<CODE>strojopis</CODE>.
114</P>
115</td></tr><tr><th colspan="2">
116SEZNAMY
117</th></tr><tr><td class="t2t">
118
119<PRE>
120
121
122- Tohle je seznam položek
123- Stačí použít pomlčku
124 - Odsazení vytvoří podseznam
125
126
127Dva prázdné řádky seznam uzavřou.
128</PRE>
129
130</td><td>
131
132<UL>
133<LI>Tohle je seznam položek
134<LI>Stačí použít pomlčku
135 <UL>
136 <LI>Odsazení vytvoří podseznam
137 </UL>
138</UL>
139
140<P>
141Dva prázdné řádky seznam uzavřou.
142</P>
143</td></tr><tr><td class="t2t">
144
145<PRE>
146
147
148+ Místo pomlčky použijte plus
149+ Vytvoříte číslovaný seznam
150 + Stejné pravidlo
151 +
152+
153Prázdná položka seznam uzavře.
154
155</PRE>
156
157</td><td>
158
159<OL>
160<LI>Místo pomlčky použijte plus
161<LI>Vytvoříte číslovaný seznam
162 <OL>
163 <LI>Stejné pravidlo
164 </OL>
165</OL>
166
167<P>
168Prázdná položka seznam uzavře.
169</P>
170</td></tr><tr><td class="t2t">
171
172<PRE>
173
174: Definiční seznam
175 je seznam s termíny
176: Začněte dvojtečkou 
177 a následuje definice
178:
179</PRE>
180
181</td><td>
182
183<DL>
184<DT>Definiční seznam</DT><DD>
185 je seznam s termíny
186<DT>Začněte dvojtečkou </DT><DD>
187 a následuje definice
188</DL>
189
190</td></tr><tr><th colspan="2">
191OBLASTI
192</th></tr><tr><td class="t2t">
193
194<PRE>
195
196
197	Odstavec s citátem je uvozen
198	tabulátorem.
199		Čím více tabulátorů,
200		tím více do hloubky.
201
202Prázdný řádek, nebo absence tabulátoru
203ukončuje citaci.
204
205</PRE>
206
207</td><td>
208	<BLOCKQUOTE>
209	Odstavec s citátem je uvozen
210	tabulátorem.
211		<BLOCKQUOTE>
212		Čím více tabulátorů,
213		tím více do hloubky.
214		</BLOCKQUOTE>
215	</BLOCKQUOTE>
216<P>
217Prázdný řádek, nebo absence tabulátoru
218ukončuje citaci.
219</P>
220</td></tr><tr><td class="t2t">
221
222<PRE>
223
224```
225     Výpis je uzavřen třemi
226     obrácenými uvozovkami.
227**Značky** nejsou interpretovány
228    a odsazení je zachováno.
229```
230</PRE>
231
232</td><td>
233
234<PRE>
235     Výpis je uzavřen třemi
236     obrácenými uvozovkami.
237**Značky** nejsou interpretovány
238    a odsazení je zachováno.
239</PRE>
240
241</td></tr><tr><td class="t2t">
242
243<PRE>
244
245Výpis na řádku se hodí pro příkazy:
246``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
247Stačí jej začít třemi obrácenými uvozovkami.
248
249</PRE>
250
251</td><td>
252<P>
253Výpis na řádku se hodí pro příkazy:
254</P>
255
256<PRE>
257$ cat /etc/passwd | tr : ,
258</PRE>
259
260<P>
261Stačí jej začít třemi obrácenými uvozovkami.
262</P>
263</td></tr><tr><td class="t2t">
264
265<PRE>
266
267"""
268  Nezpracovaný text je uzavřen 
269     třemi dvojitými uvozovkami.
270
271   **Značky* nejsou interpretovány
272    a odsazení není respektováno.
273"""
274</PRE>
275
276</td><td>
277  Nezpracovaný text je uzavřen 
278     třemi dvojitými uvozovkami.
279
280   **Značky* nejsou interpretovány
281    a odsazení není respektováno.
282</td></tr><tr><td class="t2t">
283
284<PRE>
285
286""" Existuje také **nezpracovaný** řádek.
287</PRE>
288
289</td><td>
290Existuje také **nezpracovaný** řádek.
291</td></tr><tr><th colspan="2">
292OSTATNÍ
293</th></tr><tr><td class="t2t">
294
295<PRE>
296
297|| Hlavička tabulky | Hlavička tabulky |
298|      Tabulka |  zarovnání   |
299|       řádky |    je     |
300|       buňky |   pěkné!   |
301</PRE>
302
303</td><td>
304
305<TABLE BORDER="1">
306<TR>
307<TH>Hlavička tabulky</TH>
308<TH>Hlavička tabulky</TH>
309</TR>
310<TR>
311<TD ALIGN="right">Tabulka</TD>
312<TD ALIGN="center">zarovnání</TD>
313</TR>
314<TR>
315<TD ALIGN="right">řádky</TD>
316<TD ALIGN="center">je</TD>
317</TR>
318<TR>
319<TD ALIGN="right">buňky</TD>
320<TD ALIGN="center">pěkné!</TD>
321</TR>
322</TABLE>
323
324</td></tr><tr><td class="t2t">
325
326<PRE>
327
328[t2t.png] Obrázek zarovnaný vlevo 
329
330Vycentrovaný [t2t.png] obrázek
331
332Zarovnaný vpravo [t2t.png]
333</PRE>
334
335</td><td>
336<P>
337<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Obrázek zarovnaný vlevo 
338</P>
339<P>
340Vycentrovaný <IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> obrázek
341</P>
342<P>
343Zarovnaný vpravo <IMG ALIGN="right" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT="">
344</P>
345</td></tr><tr><td class="t2t">
346
347<PRE>
348
349Odkaz je rozpoznan@automaticky.co?
350
351[Pojmenovaný odkaz www.myurl.com] je snadný.
352
353Obrázek [[t2t.png] jako-odkaz.html].
354</PRE>
355
356</td><td>
357<P>
358Odkaz je <A HREF="mailto:rozpoznan@automaticky.co">rozpoznan@automaticky.co</A>?
359</P>
360<P>
361<A HREF="http://www.myurl.com">Pojmenovaný odkaz</A> je snadný.
362</P>
363<P>
364Obrázek <A HREF="jako-odkaz.html"><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""></A>.
365</P>
366</td></tr><tr><td class="t2t">
367
368<PRE>
369
370
371Oddělovací čára:
372--------------------
373A tučnější:
374====================
375(Alespoň 20 znaků)
376</PRE>
377
378</td><td>
379<P>
380Oddělovací čára:
381</P>
382
383<HR NOSHADE SIZE=1>
384
385<P>
386A tučnější:
387</P>
388
389<HR NOSHADE SIZE=5>
390
391<P>
392(Alespoň 20 znaků)
393</P>
394</td></tr>
395</table>
396<P>
397Přeložil Vlastimil Ott.
398</P>
399<P>
400<A HREF="http://txt2tags.org">Navštivte domovskou stránku txt2tags</A>
401</P>
402</DIV>
403
404<!-- html code generated by txt2tags 2.6.585 (http://txt2tags.org) -->
405<!-- cmdline: txt2tags Czech/markup-cs/markup-cs.t2t -->
406</BODY></HTML>