PageRenderTime 8ms CodeModel.GetById 7ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/numlist.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 9 lines | 6 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | c4c3498005d53cfe17b91fd2271caa47 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2
3+ Místo pomlčky použijte plus
4+ Vytvoříte číslovaný seznam
5  + Stejné pravidlo
6  +
7+
8Prázdná položka seznam uzavře.
9