PageRenderTime 27ms CodeModel.GetById 24ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/raw.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 8 lines | 6 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | d3257ff59641b9578dba7eb7b9b0ed64 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2"""
3   Nezpracovaný text je uzavřen 
4         třemi dvojitými uvozovkami.
5
6     **Značky* nejsou interpretovány
7       a odsazení není respektováno.
8"""