PageRenderTime 14ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/quote.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 10 lines | 6 code | 4 blank | 0 comment | 0 complexity | 24a47fcaa9826fa0eda6a8c756cfc30b MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1
 2
 3	Odstavec s citátem je uvozen
 4	tabulátorem.
 5		Čím více tabulátorů,
 6		tím více do hloubky.
 7
 8Prázdný řádek, nebo absence tabulátoru
 9ukončuje citaci.
10