PageRenderTime 3ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/link.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 6 lines | 3 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | 259f0ba48a90e87e05aeef39713ba6eb MD5 | raw file
1
2Odkaz je rozpoznan@automaticky.co?
3
4[Pojmenovaný odkaz www.myurl.com] je snadný.
5
6Obrázek [[t2t.png] jako-odkaz.html].