PageRenderTime 6ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/beauti.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 6 lines | 4 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | 817b67b89254a13282014d2e3d0151dd MD5 | raw file
1
2Pro vylepšení máme **tučné písmo**
3a //kurzívu//.
4
5Existuje také __podtržení__ a
6``strojopis``.