PageRenderTime 3ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/verbline.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 5 lines | 3 code | 2 blank | 0 comment | 0 complexity | 1a4ef05bc16372dd7b4fff8029dfe8d1 MD5 | raw file
1
2Výpis na řádku se hodí pro příkazy:
3``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
4Stačí jej začít třemi obrácenými uvozovkami.
5