PageRenderTime 4ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/verb.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 6 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 855c18f84fc4eeb1b491759ed62ba8ed MD5 | raw file
1
2```
3     Výpis je uzavřen třemi
4     obrácenými uvozovkami.
5**Značky** nejsou interpretovány
6    a odsazení je zachováno.
7```