PageRenderTime 25ms CodeModel.GetById 23ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/deflist.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 6 lines | 5 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | e13509ff74c310d98bf69259c943a8ee MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2: Definiční seznam
3  je seznam s termíny
4: Začněte dvojtečkou 
5  a následuje definice
6: