PageRenderTime 7ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/doc/Czech/markup-cs/deflist.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 6 lines | 5 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | e13509ff74c310d98bf69259c943a8ee MD5 | raw file
1
2: Definiční seznam
3  je seznam s termíny
4: Začněte dvojtečkou 
5  a následuje definice
6: