PageRenderTime 31ms CodeModel.GetById 19ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/para.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 3 code | 4 blank | 0 comment | 0 complexity | ac1798d80dddad43d90a9cd379f26f06 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
  1. Odstavec je tvořen jedním
  2. nebo více řádky.
  3. Prázdný řádek je odděluje.