PageRenderTime 16ms CodeModel.GetById 12ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/para.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 3 code | 4 blank | 0 comment | 0 complexity | ac1798d80dddad43d90a9cd379f26f06 MD5 | raw file
1
2Odstavec je tvořen jedním 
3nebo více řádky.
4
5
6Prázdný řádek je odděluje.
7