PageRenderTime 23ms CodeModel.GetById 22ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Czech/markup-cs/list.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 8 lines | 4 code | 4 blank | 0 comment | 0 complexity | 14147b144c389dc38f9b6b5025d03a81 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2
3- Tohle je seznam položek
4- Stačí použít pomlčku
5  - Odsazení vytvoří podseznam
6
7
8Dva prázdné řádky seznam uzavřou.