PageRenderTime 17ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Finnish/sample-fi.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 261 lines | 251 code | 8 blank | 2 comment | 0 complexity | 937fab727d377eea4ac7a5886582c683 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
 6<TITLE>TXT2TAGS-ESIMERKKI</TITLE>
 7</HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8<P ALIGN="center"><CENTER><H1>TXT2TAGS-ESIMERKKI</H1>
 9<FONT SIZE="4">
 10<I>Aurelio Jargas</I><BR>
 1107/26/2008
 12</FONT></CENTER>
 13
 14<H1>Johdanto</H1>
 15<P>
 16Tervetuloa txt2tags-esimerkkitiedoston pariin!
 17</P>
 18<P>
 19Tässä on esimerkkejä ja lyhyt selitys kaikista merkintätavoista.
 20</P>
 21<P>
 22Tämän tiedoston kolmea ensimmäistä riviä käytetään otsikkotietoina seuraavasti:
 23</P>
 24<PRE>
 25 rivi 1: asiakirjan nimi
 26 rivi 2: kirjoittaja, sähköpostiosoite
 27 rivi 3: päivämäärä, versio
 28</PRE>
 29<P></P>
 30<P>
 31Otsikot on merkitty molemmin puolisilla yhtäsuuruusmerkeillä =.
 32</P>
 33<H1>Kirjasimet ja muotoilu</H1>
 34<P>
 35Käytössä on kaksi kirjasintyyppiä: 
 36</P>
 37<P>
 38Tavallinen kirjasintyyppi, jota voi parantaa muotoilumerkinnöillä.
 39</P>
 40<P>
 41Kirjoituskonekirjasin, joka käyttää tasavälistä kirjasinta valmiiksi muotoiltua tekstiä varten.
 42</P>
 43<P>
 44Seuraavaksi alaotsikko...
 45</P>
 46<H2>Muotoilumerkinnät</H2>
 47<P>
 48Muotoiluun käytetään yksinkertaisia merkintöjä aivan kuten muotoilematonta tekstiä käyttävissä sähköpostiviesteissä.
 49</P>
 50<P>
 51Kaksinkertaiset *, / ja _ kuvaavat <B>lihavoitua</B>,
 52<I>kursivoitua</I> and <U>alleviivattua</U> tekstiä.
 53</P>
 54<P>
 55Lisäksi ohjelma tukee yhdistelmää <B><I>lihavoitu kursiivi</I></B>.
 56</P>
 57<H2>Valmiiksi muotoiltu teksti</H2>
 58<P>
 59Tekstiin voidaan sisällyttää myös vaikkapa ohjelmakoodia tai muuta valmiiksi muotoiltua tekstiä:
 60</P>
 61<PRE>
 62  tämä  on   valmiiksi muotoiltua
 63 //merkintöjä// siis **ei** ``tulkita``
 64</PRE>
 65<P></P>
 66<P>
 67On myös helppoa lisätä yksi valmiiksi muotoiltu tekstirivi:
 68</P>
 69<PRE>
 70 prompt$ ls /etc
 71</PRE>
 72<P></P>
 73<P>
 74Tai käytä <CODE>valmiiksi muotoiltua</CODE> virkkeiden sisällä.
 75</P>
 76<H2>Kosmetiikkaa</H2>
 77<P>
 78Sähköpostiosoitteet (<A HREF="mailto:matti@meikalainen.com">matti@meikalainen.com</A>) ja verkko-osoitteet
 79(<A HREF="http://www.duh.com">http://www.duh.com</A>) tunnistetaan automaagisesti. Samoin vaakaviivat:
 80</P>
 81<HR NOSHADE SIZE=1>
 82<P>
 83 olivatpa sitten ohuita tai paksuja 
 84</P>
 85<HR NOSHADE SIZE=5>
 86<P></P>
 87<P>
 88Voit myös määrittää <A HREF="http://duh.org">itse linkin</A>
 89nimen avulla.
 90</P>
 91<P>
 92Muista vielä, että
 93</P>
 94	<BLOCKQUOTE>
 95	Sarkain rivin alussa alkaa sitaatin.
 96		<BLOCKQUOTE>
 97		Useat sarkaimet lisäävät syvyyttä, mikäli mahdollista.
 98		</BLOCKQUOTE>
 99	</BLOCKQUOTE>
100<P></P>
101<P>
102Hienoa.
103</P>
104<H1>Luetelmat</H1>
105<P>
106Luetelmat alkavat luonnollisesti rivin aloittavalla <B>miinuksella</B> tai
107 <B>plussalla</B>.
108</P>
109<H2>Yksinkertainen luetelma</H2>
110<P>
111Miinusmerkkiä käytetään tavallisena luetelmamerkkinä. Jos haluat useampia tasoja, lisää <B>välilyöntejä</B> rivin alkuun. Mitä enemmän välilyöntejä, sitä enemmän tasoja.
112</P>
113<UL>
114<LI>Maapallo
115 <UL>
116 <LI>Amerikka
117  <UL>
118  <LI>Etelä-Amerikka
119   <UL>
120   <LI>Brasilia
121    <UL>
122    <LI>Kuinka syvälle pääsemme?
123    </UL>
124   </UL>
125  </UL>
126 <LI>Eurooppa
127  <UL>
128  <LI>paljon maita
129  </UL>
130 </UL>
131<LI>Mars
132 <UL>
133 <LI>Ken tietää?
134 </UL>
135</UL>
136
137<P>
138Luettelo päättyy <B>kahdeen</B> peräkkäiseen tyhjään riviin.
139</P>
140<H2>Numeroitu luettelo</H2>
141<P>
142Kuten tavallisessa luettelossa, mutta nyt rivit alkavat + merkillä.
143</P>
144<OL>
145<LI>yksi
146<LI>kaksi
147<LI>kolme
148 <UL>
149 <LI>sekoitetaan tyylejä
150 <LI>mikä sotku!
151  <OL>
152  <LI>taas lasketaan
153  <LI>...
154  </OL>
155 </UL>
156<LI>neljä
157</OL>
158
159<H2>Määrittelyluettelo</H2>
160<P>
161Määrittelyluettelon tunnisteena käytetään kaksoispistettä, jota termi seuraa. Termin merkitys annetaan seuraavalla rivillä.
162</P>
163<DL>
164<DT>appelsiini</DT><DD>
165 oranssi hedelmä
166<DT>omena</DT><DD>
167 vihreä tai punainen hedelmä
168<DT>muut hedelmät</DT><DD>
169 <UL>
170 <LI>ooh!
171 <LI>sekoitetaan taas
172  <OL>
173  <LI>lisää!
174  <LI>uudestaan!!
175  </OL>
176 </UL>
177</DL>
178
179<H1>Taulukot</H1>
180<P>
181Taulukon rivit ja sarakkeet merkitään putkimerkeillä. Kaksi putkea rivin alussa alkaa otsikkorivin. Välilyönnit määrittävät solun tasauksen.
182</P>
183<TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
184<TR>
185<TH>otsikko 1</TH>
186<TH>otsikko 2</TH>
187<TH>otsikko 3</TH>
188</TR>
189<TR>
190<TD>solu 1.1</TD>
191<TD ALIGN="center">solu 1.2</TD>
192<TD ALIGN="right">solu 1.3</TD>
193</TR>
194<TR>
195<TD>solu 2.1</TD>
196<TD ALIGN="center">solu 2.2</TD>
197<TD ALIGN="right">solu 2.3</TD>
198</TR>
199</TABLE>
200
201<P>
202Ilman viimeistä putkimerkkiä jätetään reunukset poius:
203</P>
204<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
205<TR>
206<TH>otsikko 1</TH>
207<TH>otsikko 2</TH>
208<TH>otsikko 3</TH>
209</TR>
210<TR>
211<TD>solu 1.1</TD>
212<TD ALIGN="center">solu 1.2</TD>
213<TD ALIGN="right">solu 1.3</TD>
214</TR>
215<TR>
216<TD>solu 2.1</TD>
217<TD ALIGN="center">solu 2.2</TD>
218<TD ALIGN="right">solu 2.3</TD>
219</TR>
220</TABLE>
221
222<H1>Erikoisuudet</H1>
223<P>
224Ilman erikoisuuksia kaikki olisi liian yksinkertaista
225</P>
226<H2>Kuvat</H2>
227<P>
228Kuva merkitään mahdollisimman yksinkertaisesti: <CODE>[tiedostonimi]</CODE>.
229</P>
230           <center><IMG ALIGN="middle" SRC="img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center> 
231<UL>
232<LI>Tiedostonimen täytyy loppua esimerkiksi tarkeenteeseen PNG, JPG, GIF tms.
233<LI>Älä käytä välilyöntejä hakasulkujen sisällä!
234</UL>
235
236<H2>Muuta</H2>
237<P>
238Kätevä <CODE>%%date</CODE> -makro avataan täksi päiväksi.
239</P>
240<P>
241Eli tänään on 20080726 ISO-muodossa <CODE>VVVVKKPP</CODE>.
242</P>
243<P>
244Voit myös määrittää päivän muotoilun %?-lipuilla,
245esim. <CODE>%%date(%m-%d-%Y)</CODE> antaa tuloksen: 07-26-2008.
246</P>
247<P>
248Tämä riittänee tältä erää...
249</P>
250<HR NOSHADE SIZE=1>
251<P>
252Kääntänyt: Mikko Piippo
253</P>
254<HR NOSHADE SIZE=1>
255<P>
256<IMG ALIGN="left" SRC="img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-fi.t2t">sample-fi.t2t</A>)
257</P>
258
259<!-- html code generated by txt2tags 2.5 (http://txt2tags.org) -->
260<!-- cmdline: txt2tags -t html ./Finnish/sample-fi.t2t -->
261</BODY></HTML>