PageRenderTime 22ms CodeModel.GetById 16ms app.highlight 3ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 1ms

/doc/Ukrainian/sample-uk.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 307 lines | 255 code | 50 blank | 2 comment | 0 complexity | 247e80f8c2c25fc92fd651795974c820 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
 6<TITLE>Приклад документа txt2tags</TITLE>
 7</HEAD><BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
 8<CENTER>
 9<H1>Приклад документа txt2tags</H1>
 10<FONT SIZE="4"><I>Ауреліо Ярґас</I></FONT><BR>
 11<FONT SIZE="4">08/04/2010</FONT>
 12</CENTER>
 13
 14
 15<H1>Вступ</H1>
 16
 17<P>
 18Вітаємо у файлі прикладі txt2tags. 
 19</P>
 20<P>
 21Тут ви отримаєте приклади та короткі описи всіх позначень розмітки.
 22marks.
 23</P>
 24<P>
 25Перші три рядки цього файлу використовуються як заголовки, в такому форматі:
 26</P>
 27
 28<PRE>
 29 рядок1: заголовок документа
 30 рядок2: ім'я та контакти автора
 31 рядок3: дата, версія
 32</PRE>
 33
 34<P>
 35Рядки з однаковою кількістю знаків дорівнює по краях - заголовки.
 36</P>
 37
 38<H1>Шрифти та виділення</H1>
 39
 40<P>
 41Ми маємо два види шрифтів:
 42</P>
 43<P>
 44ЗВИЧАЙНИЙ, який може змінюватись різними виділеннями.
 45</P>
 46<P>
 47Та ДРУКАРСЬКИЙ моноширинний для попередньо відформатованого тексту.
 48</P>
 49<P>
 50А тепер перейдемо до підрозділу...
 51</P>
 52
 53<H2>Виділення</H2>
 54
 55<P>
 56Текстові позначки для виділень прості, й ви їх можливо 
 57вже використовували в переписці електронною поштою.
 58</P>
 59<P>
 60Ми використовуємо подвійні *, /, - та _ щоб передати 
 61<B>жирний</B>, <I>курсивний</I>, <S>закреслений</S> та <U>підкреслений</U> шрифти.
 62</P>
 63<P>
 64Підтримується також <B><I>жирний курсив</I></B> як комбінація двох.
 65</P>
 66
 67<H2>Попередньо відформатований текст</H2>
 68
 69<P>
 70Ми можемо вставляти шматки коду, чи інший попередньо відформатований текст:
 71</P>
 72
 73<PRE>
 74  ось  попередньо віформатований текст
 75 //позначення// розмітки **не** ``інтерпретуються``
 76</PRE>
 77
 78<P>
 79Також дуже просто вставити однорядковий код:
 80</P>
 81
 82<PRE>
 83 prompt$ ls /etc
 84</PRE>
 85
 86<P>
 87Чи використати <CODE>такий шрифт</CODE> всередині речення.
 88</P>
 89
 90<H2>Більше оформлення</H2>
 91
 92<P>
 93Спеціальні елементи, такі як email (<A HREF="mailto:duh@somewhere.com">duh@somewhere.com</A>) чи
 94URL (<A HREF="http://www.duh.com">http://www.duh.com</A>) визначаються автоматично,
 95як і горизонтальні лінії:
 96</P>
 97
 98<HR NOSHADE SIZE=1>
 99
100<P>
101^ тонкі чи товсті v
102</P>
103
104<HR NOSHADE SIZE=5>
105
106<P>
107Можна також задати <A HREF="http://duh.org">посилання</A>
108з іменем.
109</P>
110<P>
111І пам'ятайте,
112</P>
113	<BLOCKQUOTE>
114	Табуляція на початку рядка позначає цитату.
115		<BLOCKQUOTE>
116		Чим більше табів, тим більша глибина вкладень (якщо дозволяє цільова мова).
117		</BLOCKQUOTE>
118	</BLOCKQUOTE>
119<P>
120Гарно.
121</P>
122
123<H1>Списки</H1>
124
125<P>
126Список створюється очевидно, додайте <B>дефіс</B> чи <B>плюс</B> на початку рядка.
127</P>
128
129<H2>Ненумерований список</H2>
130
131<P>
132Дефіс (мінус) є основним ідентифікатором списку. 
133Для створення підсписку просто додайте <B>прогаликів</B> 
134на початку рядка. Чим більше прогаликів, тим більша глибина вкладення.
135</P>
136
137<UL>
138<LI>Земля
139 <UL>
140 <LI>Європа
141  <UL>
142  <LI>Східна Європа
143   <UL>
144   <LI>Україна
145    <UL>
146    <LI>Як довго можна уточнювати?
147    </UL>
148   </UL>
149  </UL>
150 <LI>Азія
151  <UL>
152  <LI>Великі країни
153  </UL>
154 </UL>
155<LI>Марс
156 <UL>
157 <LI>Хто зна?
158 </UL>
159</UL>
160
161<P>
162Список закінчують <B>двома</B> послідовними порожніми рядками.
163</P>
164
165<H2>Нумерований список</H2>
166
167<P>
168Такі самі правила як і для ненумерованого,
169лиш інше позначення (плюс).
170</P>
171
172<OL>
173<LI>раз
174<LI>два
175<LI>три
176 <UL>
177 <LI>змішані списки!
178 <LI>яка плутанина
179  <OL>
180  <LI>рахуємо знову
181  <LI>...
182  </OL>
183 </UL>
184<LI>чотири
185</OL>
186
187<H2>Список означень</H2>
188
189<P>
190Список означень це двокрапка, після якої пишуть термін. 
191Означення терміну розміщують у наступному рядку.
192</P>
193
194<DL>
195<DT>помаранча</DT><DD>
196 помаранчевий фрукт
197<DT>яблуко</DT><DD>
198 зелений або червоний фрукт
199<DT>Інші фрукти</DT><DD>
200 <UL>
201 <LI>Єй!
202 <LI>Змішані списки
203  <OL>
204  <LI>знову!
205  <LI>і знову!
206  </OL>
207 </UL>
208</DL>
209
210<H1>Таблиці</H1>
211
212<P>
213Використовуйте символ вертикальної риски (трубу),
214щоб оформлювати таблиці. Дві труби на початку 
215рядка позначають заголовочний рядок. Пропуски
216задають вирівнювання всередині таблиці.
217</P>
218
219<TABLE ALIGN="center" BORDER="1" CELLPADDING="4">
220<TR>
221<TH>heading 1</TH>
222<TH>heading 2</TH>
223<TH>heading 3</TH>
224</TR>
225<TR>
226<TD>cell 1.1</TD>
227<TD ALIGN="center">cell 1.2</TD>
228<TD ALIGN="right">cell 1.3</TD>
229</TR>
230<TR>
231<TD>cell 2.1</TD>
232<TD ALIGN="center">cell 2.2</TD>
233<TD ALIGN="right">cell 2.3</TD>
234</TR>
235</TABLE>
236
237<P>
238Без останньої риски межі будуть невидимими:
239</P>
240
241<TABLE ALIGN="center" CELLPADDING="4">
242<TR>
243<TH>heading 1</TH>
244<TH>heading 2</TH>
245<TH>heading 3</TH>
246</TR>
247<TR>
248<TD>cell 1.1</TD>
249<TD ALIGN="center">cell 1.2</TD>
250<TD ALIGN="center">cell 1.3</TD>
251</TR>
252<TR>
253<TD>cell 2.1</TD>
254<TD ALIGN="center">cell 2.2</TD>
255<TD ALIGN="right">cell 2.3</TD>
256</TR>
257</TABLE>
258
259<H1>Спеціальні теги</H1>
260
261<P>
262Тому що все було занадто просто.
263</P>
264
265<H2>Зображення</H2>
266
267<P>
268Простіше позначити зображення неможливо: <CODE>[filename]</CODE>.
269</P>
270           <center><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/photo.jpg" BORDER="0" ALT=""></center> 
271
272<UL>
273<LI>Назва файлу має закінчуватись на PNG, JPG, GIF, чи подібне.
274<LI>Ніяких пропусків всередині квадратних дужок!
275</UL>
276
277<H2>Інше</H2>
278
279<P>
280Зручний макрос <CODE>%%date</CODE> замінюється на поточну дату.
281</P>
282<P>
283Наприклад зараз 20100804 в форматі ISO <CODE>YYYYMMDD</CODE>.
284</P>
285<P>
286Також можна задати формат дати символами %?,
287як наприклад <CODE>%%date(%m-%d-%Y)</CODE> дасть: 08-04-2010.
288</P>
289<P>
290Ну і поки що все...
291</P>
292
293<HR NOSHADE SIZE=1>
294
295<P>
296Переклав Буник Тарас.
297</P>
298
299<HR NOSHADE SIZE=1>
300
301<P>
302<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> (<A HREF="sample-uk.t2t">sample-uk.t2t</A>)
303</P>
304
305<!-- html code generated by txt2tags 2.6b (http://txt2tags.org) -->
306<!-- cmdline: txt2tags -t html /a/txt2tags/svn/doc/Ukrainian/sample-uk.t2t -->
307</BODY></HTML>