PageRenderTime 36ms CodeModel.GetById 34ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca/numlist.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 6 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | bd3e48224b8fe5e4ef9af136099164cc MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2+ Canvia el guionet pel signe de sumar
3+ I tindrĂĄs una llista numerada
4  + S'apliquen les mateixes regles
5  +
6+
7Un element en blanc tambĂŠ tanca les llistes