PageRenderTime 10ms CodeModel.GetById 6ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca/quote.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 5 lines | 4 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 1c4032f4701e366a3a586f498fe2e812 MD5 | raw file
1
2	Un paràgraf de cita está precedit
3	per un TAB.
4		Més TABs, més profunditat.
5No més TABs o una línia en blanc, tanquen una cita.