PageRenderTime 30ms CodeModel.GetById 22ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca/quote.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 5 lines | 4 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 1c4032f4701e366a3a586f498fe2e812 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
  1. Un paràgraf de cita está precedit
  2. per un TAB.
  3. Més TABs, més profunditat.
  4. No més TABs o una línia en blanc, tanquen una cita.