PageRenderTime 6ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca/link.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 6 lines | 3 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | 18b3d2ef93da78b44ca086df9cfd9655 MD5 | raw file
1
2Un enllaç es  reconegut@automaticament.veus?
3
4Un [enllaç amb nom www.myurl.com] es així de fàcil.
5
6Una imatge [[t2t.png] es-com-un-enllac.html].