PageRenderTime 17ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca/comment.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 5 lines | 4 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 19d6c569f1ad33507b3e7bb3e1bc32f2 MD5 | raw file
1
2% comença una línia amb
3el signe de percentatge,
4% i será ignorada
5útil per a TODOs!