PageRenderTime 134ms CodeModel.GetById 88ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/doc/Catalan/markup-ca/verb.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 6 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | d6e8fbc192a39b5aaee94667aa30e0a7 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2```
3  Una รกrea verbatim estรก tancada
4      dintre de tres accents oberts.
5Les **marques** no son interpretades
6     i no es mantenen els espais.
7```