PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/doc/Catalan/markup-ca/bar.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 6 lines | 5 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | c2aa4df8ed6c135e6c600214fb233573 MD5 | raw file
1
2Una línia de separació:
3--------------------
4I una línia gruixuda:
5====================
6(Com a mínim, 20 carácters)