PageRenderTime 23ms CodeModel.GetById 22ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/doc/Luxembourgish/markup-de_LU/list.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 4 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | c6a6e8990a9bfcd13850a6503f11a560 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
1
2- Dest ass en Leschtenelement
3- Benotzt einfach Bindestricher
4  - Eranngereckelt ginn et Ennerleschten
5
6
7Zwou eidel Linnen maachen d'Lescht zou.