PageRenderTime 2405ms CodeModel.GetById 2389ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Basque/markup-eu.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 397 lines | 330 code | 67 blank | 0 comment | 0 complexity | 3e15272f88745d4e1d0000094ad696e5 MD5 | raw file
Possible License(s): GPL-2.0, GPL-3.0, WTFPL
 1. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2. <HTML>
 3. <HEAD>
 4. <META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5. <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6. <LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://txt2tags.org/markup.css">
 7. <TITLE>Txt2tags-en marken erakusketa</TITLE>
 8. </HEAD>
 9. <BODY>
 10. <DIV CLASS="header" ID="header">
 11. <H1>Txt2tags-en marken erakusketa</H1>
 12. <H2>Ikusi markak HTML-ra itzulita</H2>
 13. </DIV>
 14. <DIV CLASS="body" ID="body">
 15. <table>
 16. <tr><th colspan="2">
 17. OINARRIZKOA
 18. </th></tr><tr><td class="t2t">
 19. <PRE>
 20. = 1.go Mailako Izenburua =
 21. == 2. Mailako Izenburua ==
 22. === 3. Mailako Izenburua ===
 23. </PRE>
 24. </td><td>
 25. <H1>1.go Mailako Izenburua</H1>
 26. <H2>2. Mailako Izenburua</H2>
 27. <H3>3. Mailako Izenburua</H3>
 28. </td></tr><tr><td class="t2t">
 29. <PRE>
 30. + Zenbakitutako 1.go Mailako Izenburua +
 31. ++ Zenbakitutako 2. Mailako Izenburua ++
 32. +++ Zenbakitutako 3. Mailako Izenburua +++
 33. </PRE>
 34. </td><td>
 35. <H1>1. Zenbakitutako 1.go Mailako Izenburua</H1>
 36. <H2>1.1. Zenbakitutako 2. Mailako Izenburua</H2>
 37. <H3>1.1.1. Zenbakitutako 3. Mailako Izenburua</H3>
 38. </td></tr><tr><td class="t2t">
 39. <PRE>
 40. Paragrafo bat lerro bat edo
 41. gehiago izan ditzake.
 42. Lerro zuri batek bereizten ditu.
 43. </PRE>
 44. </td><td>
 45. <P>
 46. Paragrafo bat lerro bat edo
 47. gehiago izan ditzake.
 48. </P>
 49. <P>
 50. Lerro zuri batek bereizten ditu.
 51. </P>
 52. </td></tr><tr><td class="t2t">
 53. <PRE>
 54. % jarri lerro hasieran
 55. ehuneko ('%') ikurra,
 56. % eta ezikuzia egingo zaio.
 57. TODOentzat erabilgarria!
 58. %(TODO: Egitekoen zerrenda)
 59. </PRE>
 60. </td><td>
 61. <P>
 62. ehuneko ('%') ikurra,
 63. TODOentzat erabilgarria!
 64. </P>
 65. </td></tr><tr><td class="t2t">
 66. <PRE>
 67. Testua edertzeko **lodia** eta
 68. //etzana// dugu.
 69. __Azpimarra__ eta ``monospace``
 70. ere badaude.
 71. </PRE>
 72. </td><td>
 73. <P>
 74. Testua edertzeko <B>lodia</B> eta
 75. <I>etzana</I> dugu.
 76. </P>
 77. <P>
 78. <U>Azpimarra</U> eta <CODE>monospace</CODE>
 79. ere badaude.
 80. </P>
 81. </td></tr><tr><th colspan="2">
 82. ZERRENDAK
 83. </th></tr><tr><td class="t2t">
 84. <PRE>
 85. - Hau elementuen zerrenda bat da
 86. - Marratxoak erabiltzearekin nahiko
 87. - Identazioekin azpizerrendak
 88. Bi lerro zuriekin zerrendak ixten da.
 89. </PRE>
 90. </td><td>
 91. <UL>
 92. <LI>Hau elementuen zerrenda bat da
 93. <LI>Marratxoak erabiltzearekin nahiko
 94. <UL>
 95. <LI>Identazioekin azpizerrendak
 96. </UL>
 97. </UL>
 98. <P>
 99. Bi lerro zuriekin zerrendak ixten da.
 100. </P>
 101. </td></tr><tr><td class="t2t">
 102. <PRE>
 103. + Markatxoen ordez gehiketa jarri
 104. + Eta zenbakitutako zerrenda edukiko duzu
 105. + Modu berean erabiltzen dira
 106. +
 107. +
 108. Elementu huts batek uneko zerrenda ixten du.
 109. </PRE>
 110. </td><td>
 111. <OL>
 112. <LI>Markatxoen ordez gehiketa jarri
 113. <LI>Eta zenbakitutako zerrenda edukiko duzu
 114. <OL>
 115. <LI>Modu berean erabiltzen dira
 116. </OL>
 117. </OL>
 118. <P>
 119. Elementu huts batek uneko zerrenda ixten du.
 120. </P>
 121. </td></tr><tr><td class="t2t">
 122. <PRE>
 123. : Definizioen zerrenda
 124. Terminoak dituen zerrenda
 125. : Terminoaren hasieran bi puntu jarri
 126. Eta bere deskribapena ondoren doa
 127. :
 128. </PRE>
 129. </td><td>
 130. <DL>
 131. <DT>Definizioen zerrenda</DT><DD>
 132. Terminoak dituen zerrenda
 133. <DT>Terminoaren hasieran bi puntu jarri</DT><DD>
 134. Eta bere deskribapena ondoren doa
 135. </DL>
 136. </td></tr><tr><th colspan="2">
 137. BARRUTIAK
 138. </th></tr><tr><td class="t2t">
 139. <PRE>
 140. Tabulazio batekin hasita aipamenak
 141. egiten dira.
 142. Tabulazio gehiago, sakonera
 143. gehiago.
 144. Tabulaziorik ez edo lerro hutsak aipamena
 145. ixten du.
 146. </PRE>
 147. </td><td>
 148. <BLOCKQUOTE>
 149. Tabulazio batekin hasita aipamenak
 150. egiten dira.
 151. <BLOCKQUOTE>
 152. Tabulazio gehiago, sakonera
 153. gehiago.
 154. </BLOCKQUOTE>
 155. </BLOCKQUOTE>
 156. <P>
 157. Tabulaziorik ez edo lerro hutsak aipamena
 158. ixten du.
 159. </P>
 160. </td></tr><tr><td class="t2t">
 161. <PRE>
 162. ```
 163. Hitzez-hitzeko barrutiak
 164. hiru alderantzizko azentu
 165. artean sartzen dira.
 166. **Markak** ez dira aplikatzen
 167. eta hutsuneak mantentzen dira.
 168. ```
 169. </PRE>
 170. </td><td>
 171. <PRE>
 172. Hitzez-hitzeko barrutiak
 173. hiru alderantzizko azentu
 174. artean sartzen dira.
 175. **Markak** ez dira aplikatzen
 176. eta hutsuneak mantentzen dira.
 177. </PRE>
 178. </td></tr><tr><td class="t2t">
 179. <PRE>
 180. Hitzez-hitzeko lerroak komandoentzako egokiak:
 181. ``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
 182. Nahikoa da 3 alderantzizko azentuekin hastearekin.
 183. </PRE>
 184. </td><td>
 185. <P>
 186. Hitzez-hitzeko lerroak komandoentzako egokiak:
 187. </P>
 188. <PRE>
 189. $ cat /etc/passwd | tr : ,
 190. </PRE>
 191. <P>
 192. Nahikoa da 3 alderantzizko azentuekin hastearekin.
 193. </P>
 194. </td></tr><tr><td class="t2t">
 195. <PRE>
 196. """
 197. Testu gordina hiru komatxo
 198. bikoitzen artean sartzen da.
 199. **Markak** ez dira aplikatzen
 200. eta hutsuneak ez dira mantentzen.
 201. """
 202. </PRE>
 203. </td><td>
 204. Testu gordina hiru komatxo
 205. bikoitzen artean sartzen da.
 206. **Markak** ez dira aplikatzen
 207. eta hutsuneak ez dira mantentzen.
 208. </td></tr><tr><td class="t2t">
 209. <PRE>
 210. """ Lerro **gordinak** ere badaude.
 211. </PRE>
 212. </td><td>
 213. Lerro **gordinak** ere badaude.
 214. </td></tr><tr><th colspan="2">
 215. BESTELAKOAK
 216. </th></tr><tr><td class="t2t">
 217. <PRE>
 218. || Taula Izenburua | Taula Izenburua |
 219. | Lerrodun | lerrokatuta |
 220. | taulak | apartekoa |
 221. | gelaxkak | da! |
 222. </PRE>
 223. </td><td>
 224. <TABLE BORDER="1">
 225. <TR>
 226. <TH>Taula Izenburua</TH>
 227. <TH>Taula Izenburua</TH>
 228. </TR>
 229. <TR>
 230. <TD ALIGN="right">Lerrodun</TD>
 231. <TD ALIGN="center">lerrokatuta</TD>
 232. </TR>
 233. <TR>
 234. <TD ALIGN="right">taulak</TD>
 235. <TD ALIGN="center">apartekoa</TD>
 236. </TR>
 237. <TR>
 238. <TD ALIGN="right">gelaxkak</TD>
 239. <TD ALIGN="center">da!</TD>
 240. </TR>
 241. </TABLE>
 242. </td></tr><tr><td class="t2t">
 243. <PRE>
 244. [t2t.png] Ezkerrean lerrokatutako irudia
 245. Erdian [t2t.png] lerrokatuta
 246. Eskuinean lerrokatuta [t2t.png]
 247. </PRE>
 248. </td><td>
 249. <P>
 250. <IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Ezkerrean lerrokatutako irudia
 251. </P>
 252. <P>
 253. Erdian <IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> lerrokatuta
 254. </P>
 255. <P>
 256. Eskuinean lerrokatuta <IMG ALIGN="right" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT="">
 257. </P>
 258. </td></tr><tr><td class="t2t">
 259. <PRE>
 260. Estekak automatikoki@aurkitzen.dira ikusten?
 261. [izena duen esteka www.nireurla.com] erreza da.
 262. Irudi bat [[t2t.png] esteka-bezala.html].
 263. </PRE>
 264. </td><td>
 265. <P>
 266. Estekak <A HREF="mailto:automatikoki@aurkitzen.dira">automatikoki@aurkitzen.dira</A> ikusten?
 267. </P>
 268. <P>
 269. <A HREF="http://www.nireurla.com">izena duen esteka</A> erreza da.
 270. </P>
 271. <P>
 272. Irudi bat <A HREF="esteka-bezala.html"><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""></A>.
 273. </P>
 274. </td></tr><tr><td class="t2t">
 275. <PRE>
 276. Marra bereizlea:
 277. --------------------
 278. Eta marra lodiago bat:
 279. ====================
 280. (20 karaketere gutxienez)
 281. </PRE>
 282. </td><td>
 283. <P>
 284. Marra bereizlea:
 285. </P>
 286. <HR NOSHADE SIZE=1>
 287. <P>
 288. Eta marra lodiago bat:
 289. </P>
 290. <HR NOSHADE SIZE=5>
 291. <P>
 292. (20 karaketere gutxienez)
 293. </P>
 294. </td></tr>
 295. </table>
 296. <P>
 297. Ales Zabala Alavak euskaratuta.
 298. </P>
 299. <P>
 300. <A HREF="http://txt2tags.org">Joan txt2tags-en orri nagusira</A>
 301. </P>
 302. </DIV>
 303. <!-- html code generated by txt2tags 2.6.585 (http://txt2tags.org) -->
 304. <!-- cmdline: txt2tags Basque/markup-eu/markup-eu.t2t -->
 305. </BODY></HTML>