PageRenderTime 27ms CodeModel.GetById 14ms app.highlight 9ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Basque/markup-eu.html

http://txt2tags.googlecode.com/
HTML | 397 lines | 330 code | 67 blank | 0 comment | 0 complexity | 3e15272f88745d4e1d0000094ad696e5 MD5 | raw file
 1<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 2<HTML>
 3<HEAD>
 4<META NAME="generator" CONTENT="http://txt2tags.org">
 5<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=UTF-8">
 6<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="http://txt2tags.org/markup.css">
 7<TITLE>Txt2tags-en marken erakusketa</TITLE>
 8</HEAD>
 9<BODY>
 10
 11<DIV CLASS="header" ID="header">
 12<H1>Txt2tags-en marken erakusketa</H1>
 13<H2>Ikusi markak HTML-ra itzulita</H2>
 14</DIV>
 15
 16<DIV CLASS="body" ID="body">
 17<table>
 18<tr><th colspan="2">
 19OINARRIZKOA
 20</th></tr><tr><td class="t2t">
 21
 22<PRE>
 23
 24= 1.go Mailako Izenburua =
 25
 26== 2. Mailako Izenburua ==
 27
 28=== 3. Mailako Izenburua ===
 29</PRE>
 30
 31</td><td>
 32
 33<H1>1.go Mailako Izenburua</H1>
 34
 35<H2>2. Mailako Izenburua</H2>
 36
 37<H3>3. Mailako Izenburua</H3>
 38
 39</td></tr><tr><td class="t2t">
 40
 41<PRE>
 42
 43+ Zenbakitutako 1.go Mailako Izenburua +
 44
 45++ Zenbakitutako 2. Mailako Izenburua ++
 46
 47+++ Zenbakitutako 3. Mailako Izenburua +++
 48</PRE>
 49
 50</td><td>
 51
 52<H1>1. Zenbakitutako 1.go Mailako Izenburua</H1>
 53
 54<H2>1.1. Zenbakitutako 2. Mailako Izenburua</H2>
 55
 56<H3>1.1.1. Zenbakitutako 3. Mailako Izenburua</H3>
 57
 58</td></tr><tr><td class="t2t">
 59
 60<PRE>
 61
 62Paragrafo bat lerro bat edo
 63gehiago izan ditzake.
 64
 65Lerro zuri batek bereizten ditu.
 66</PRE>
 67
 68</td><td>
 69<P>
 70Paragrafo bat lerro bat edo
 71gehiago izan ditzake.
 72</P>
 73<P>
 74Lerro zuri batek bereizten ditu.
 75</P>
 76</td></tr><tr><td class="t2t">
 77
 78<PRE>
 79
 80% jarri lerro hasieran
 81ehuneko ('%') ikurra,
 82% eta ezikuzia egingo zaio.
 83TODOentzat erabilgarria!
 84%(TODO: Egitekoen zerrenda)
 85</PRE>
 86
 87</td><td>
 88<P>
 89ehuneko ('%') ikurra,
 90TODOentzat erabilgarria!
 91</P>
 92</td></tr><tr><td class="t2t">
 93
 94<PRE>
 95
 96Testua edertzeko **lodia** eta
 97//etzana// dugu.
 98
 99__Azpimarra__ eta ``monospace``
100ere badaude.
101</PRE>
102
103</td><td>
104<P>
105Testua edertzeko <B>lodia</B> eta
106<I>etzana</I> dugu.
107</P>
108<P>
109<U>Azpimarra</U> eta <CODE>monospace</CODE>
110ere badaude.
111</P>
112</td></tr><tr><th colspan="2">
113ZERRENDAK
114</th></tr><tr><td class="t2t">
115
116<PRE>
117
118- Hau elementuen zerrenda bat da
119- Marratxoak erabiltzearekin nahiko
120 - Identazioekin azpizerrendak
121
122
123Bi lerro zuriekin zerrendak ixten da.
124</PRE>
125
126</td><td>
127
128<UL>
129<LI>Hau elementuen zerrenda bat da
130<LI>Marratxoak erabiltzearekin nahiko
131 <UL>
132 <LI>Identazioekin azpizerrendak
133 </UL>
134</UL>
135
136<P>
137Bi lerro zuriekin zerrendak ixten da.
138</P>
139</td></tr><tr><td class="t2t">
140
141<PRE>
142
143+ Markatxoen ordez gehiketa jarri
144+ Eta zenbakitutako zerrenda edukiko duzu
145 + Modu berean erabiltzen dira
146 +
147+
148Elementu huts batek uneko zerrenda ixten du.
149</PRE>
150
151</td><td>
152
153<OL>
154<LI>Markatxoen ordez gehiketa jarri
155<LI>Eta zenbakitutako zerrenda edukiko duzu
156 <OL>
157 <LI>Modu berean erabiltzen dira
158 </OL>
159</OL>
160
161<P>
162Elementu huts batek uneko zerrenda ixten du.
163</P>
164</td></tr><tr><td class="t2t">
165
166<PRE>
167
168: Definizioen zerrenda
169 Terminoak dituen zerrenda
170: Terminoaren hasieran bi puntu jarri
171 Eta bere deskribapena ondoren doa
172:
173</PRE>
174
175</td><td>
176
177<DL>
178<DT>Definizioen zerrenda</DT><DD>
179 Terminoak dituen zerrenda
180<DT>Terminoaren hasieran bi puntu jarri</DT><DD>
181 Eta bere deskribapena ondoren doa
182</DL>
183
184</td></tr><tr><th colspan="2">
185BARRUTIAK
186</th></tr><tr><td class="t2t">
187
188<PRE>
189
190	Tabulazio batekin hasita aipamenak
191	egiten dira.
192		Tabulazio gehiago, sakonera
193		gehiago.
194Tabulaziorik ez edo lerro hutsak aipamena
195ixten du.
196</PRE>
197
198</td><td>
199	<BLOCKQUOTE>
200	Tabulazio batekin hasita aipamenak
201	egiten dira.
202		<BLOCKQUOTE>
203		Tabulazio gehiago, sakonera
204		gehiago.
205		</BLOCKQUOTE>
206	</BLOCKQUOTE>
207<P>
208Tabulaziorik ez edo lerro hutsak aipamena
209ixten du.
210</P>
211</td></tr><tr><td class="t2t">
212
213<PRE>
214
215```
216   Hitzez-hitzeko barrutiak
217   hiru alderantzizko azentu
218      artean sartzen dira.
219 **Markak** ez dira aplikatzen
220 eta hutsuneak mantentzen dira.
221```
222</PRE>
223
224</td><td>
225
226<PRE>
227   Hitzez-hitzeko barrutiak
228   hiru alderantzizko azentu
229      artean sartzen dira.
230 **Markak** ez dira aplikatzen
231 eta hutsuneak mantentzen dira.
232</PRE>
233
234</td></tr><tr><td class="t2t">
235
236<PRE>
237
238Hitzez-hitzeko lerroak komandoentzako egokiak:
239``` $ cat /etc/passwd | tr : ,
240Nahikoa da 3 alderantzizko azentuekin hastearekin.
241</PRE>
242
243</td><td>
244<P>
245Hitzez-hitzeko lerroak komandoentzako egokiak:
246</P>
247
248<PRE>
249$ cat /etc/passwd | tr : ,
250</PRE>
251
252<P>
253Nahikoa da 3 alderantzizko azentuekin hastearekin.
254</P>
255</td></tr><tr><td class="t2t">
256
257<PRE>
258
259"""
260    Testu gordina hiru komatxo
261   bikoitzen artean sartzen da.
262
263  **Markak** ez dira aplikatzen
264 eta hutsuneak ez dira mantentzen.
265"""
266</PRE>
267
268</td><td>
269    Testu gordina hiru komatxo
270   bikoitzen artean sartzen da.
271
272  **Markak** ez dira aplikatzen
273 eta hutsuneak ez dira mantentzen.
274</td></tr><tr><td class="t2t">
275
276<PRE>
277
278""" Lerro **gordinak** ere badaude.
279</PRE>
280
281</td><td>
282Lerro **gordinak** ere badaude.
283</td></tr><tr><th colspan="2">
284BESTELAKOAK
285</th></tr><tr><td class="t2t">
286
287<PRE>
288
289|| Taula Izenburua | Taula Izenburua |
290|     Lerrodun |  lerrokatuta  |
291|      taulak |  apartekoa  |
292|     gelaxkak |    da!    |
293</PRE>
294
295</td><td>
296
297<TABLE BORDER="1">
298<TR>
299<TH>Taula Izenburua</TH>
300<TH>Taula Izenburua</TH>
301</TR>
302<TR>
303<TD ALIGN="right">Lerrodun</TD>
304<TD ALIGN="center">lerrokatuta</TD>
305</TR>
306<TR>
307<TD ALIGN="right">taulak</TD>
308<TD ALIGN="center">apartekoa</TD>
309</TR>
310<TR>
311<TD ALIGN="right">gelaxkak</TD>
312<TD ALIGN="center">da!</TD>
313</TR>
314</TABLE>
315
316</td></tr><tr><td class="t2t">
317
318<PRE>
319
320[t2t.png] Ezkerrean lerrokatutako irudia
321
322Erdian [t2t.png] lerrokatuta
323
324Eskuinean lerrokatuta [t2t.png]
325</PRE>
326
327</td><td>
328<P>
329<IMG ALIGN="left" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> Ezkerrean lerrokatutako irudia
330</P>
331<P>
332Erdian <IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""> lerrokatuta
333</P>
334<P>
335Eskuinean lerrokatuta <IMG ALIGN="right" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT="">
336</P>
337</td></tr><tr><td class="t2t">
338
339<PRE>
340
341Estekak automatikoki@aurkitzen.dira ikusten?
342
343[izena duen esteka www.nireurla.com] erreza da.
344
345Irudi bat [[t2t.png] esteka-bezala.html].
346</PRE>
347
348</td><td>
349<P>
350Estekak <A HREF="mailto:automatikoki@aurkitzen.dira">automatikoki@aurkitzen.dira</A> ikusten?
351</P>
352<P>
353<A HREF="http://www.nireurla.com">izena duen esteka</A> erreza da.
354</P>
355<P>
356Irudi bat <A HREF="esteka-bezala.html"><IMG ALIGN="middle" SRC="../img/t2tpowered.png" BORDER="0" ALT=""></A>.
357</P>
358</td></tr><tr><td class="t2t">
359
360<PRE>
361
362Marra bereizlea:
363--------------------
364Eta marra lodiago bat:
365====================
366(20 karaketere gutxienez)
367</PRE>
368
369</td><td>
370<P>
371Marra bereizlea:
372</P>
373
374<HR NOSHADE SIZE=1>
375
376<P>
377Eta marra lodiago bat:
378</P>
379
380<HR NOSHADE SIZE=5>
381
382<P>
383(20 karaketere gutxienez)
384</P>
385</td></tr>
386</table>
387<P>
388Ales Zabala Alavak euskaratuta.
389</P>
390<P>
391<A HREF="http://txt2tags.org">Joan txt2tags-en orri nagusira</A>
392</P>
393</DIV>
394
395<!-- html code generated by txt2tags 2.6.585 (http://txt2tags.org) -->
396<!-- cmdline: txt2tags Basque/markup-eu/markup-eu.t2t -->
397</BODY></HTML>