PageRenderTime 15ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 0ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/doc/Basque/markup-eu/verb.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 8 lines | 7 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 691a0b95ae60444fb4463320bcd8a7a9 MD5 | raw file
1
2```
3      Hitzez-hitzeko barrutiak
4     hiru alderantzizko azentu
5           artean sartzen dira.
6 **Markak** ez dira aplikatzen
7 eta hutsuneak mantentzen dira.
8```