PageRenderTime 7ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/doc/Basque/markup-eu/list.t2t

http://txt2tags.googlecode.com/
Unknown | 7 lines | 4 code | 3 blank | 0 comment | 0 complexity | 1c2d5f233f554fc83e26734aa16d877b MD5 | raw file
1
2- Hau elementuen zerrenda bat da
3- Marratxoak erabiltzearekin nahiko
4  - Identazioekin azpizerrendak
5
6
7Bi lerro zuriekin zerrendak ixten da.