PageRenderTime 14ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 5ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/plapp/locale/nl/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/pleft/
Unknown | 263 lines | 205 code | 58 blank | 0 comment | 0 complexity | 42393c5c13a63ba18c787ca35c9d6f85 MD5 | raw file
  1# Pleft app server.
  2# Copyright (C) 2010 Sander Dijkhuis <sander.dijkhuis@gmail.com>
  3# This file is distributed under the same license as the Pleft package.
  4# Sander Dijkhuis <sander.dijkhuis@gmail.com>, 2010.
  5# 
  6msgid ""
  7msgstr ""
  8"Project-Id-Version: Pleft\n"
  9"Report-Msgid-Bugs-To: http://code.google.com/p/pleft/issues/list\n"
 10"POT-Creation-Date: 2011-01-25 21:51+0100\n"
 11"PO-Revision-Date: 2011-01-25 21:06+0000\n"
 12"Last-Translator: sander <sander.dijkhuis@gmail.com>\n"
 13"Language-Team: Dutch <>\n"
 14"MIME-Version: 1.0\n"
 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17"Language: nl\n"
 18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 19
 20#: .\fields.py:41
 21msgid "Please enter a valid list of email addresses."
 22msgstr "Voer alstublieft een geldige lijst met e-mailadressen in."
 23
 24#: .\models.py:70 .\models.py:75
 25msgid "(no title)"
 26msgstr "(zonder titel)"
 27
 28#: .\models.py:118
 29msgid "Overview"
 30msgstr "Overzicht"
 31
 32#: .\models.py:130
 33msgid "Invitation"
 34msgstr "Uitnodiging"
 35
 36#: .\views.py:113
 37msgid "Verification"
 38msgstr "Verificatie"
 39
 40#: .\views.py:184 .\templatetags\pleft_tags.py:49
 41msgid "D M d, G:i"
 42msgstr "D d b, G:i"
 43
 44#: .\templates\404.html.py:5 .\templates\404.html.py:10
 45msgid "Not found"
 46msgstr "Niet gevonden"
 47
 48#: .\templates\404.html.py:14
 49msgid "We’re sorry, but this page does not seem to exist."
 50msgstr "Het spijt ons, maar het lijkt erop dat deze pagina niet beschikbaar is."
 51
 52#: .\templates\404.html.py:15
 53msgid "Please check whether the address is correct."
 54msgstr "Kijk alstublieft of het adres correct is."
 55
 56#: .\templates\404.html.py:16
 57msgid "Back to the appointment form"
 58msgstr "Terug naar het afsprakenformulier"
 59
 60#: .\templates\500.html.py:4
 61msgid "Server error"
 62msgstr "Serverfout"
 63
 64#: .\templates\500.html.py:6
 65msgid "Oops!"
 66msgstr "Oeps!"
 67
 68#: .\templates\500.html.py:8
 69#, python-format
 70msgid "There seems to be something wrong at %(name)s."
 71msgstr "Er lijkt iets mis te zijn met %(name)s."
 72
 73#: .\templates\500.html.py:9
 74#, python-format
 75msgid "Don’t panic though: try again or send an email to %(email)s."
 76msgstr "Panikeer echter niet: probeer het alstublieft opnieuw of stuur een e-mail aan %(email)s."
 77
 78#: .\templates\500.html.py:10
 79msgid "We are sorry for the inconvenience."
 80msgstr "Onze excuses voor het ongemak."
 81
 82#: .\templates\base.html.py:11
 83#, python-format
 84msgid "Planning an appointment? %(name)s helps you and the invitees to pick the right date and time."
 85msgstr "Een afspraak aan het maken? %(name)s zorgt ervoor dat u en de genodigden de juiste dag en tijd kunnen kiezen."
 86
 87#: .\templates\base.html.py:12
 88#, python-format
 89msgid "%(name)s the appointment planner"
 90msgstr "%(name)s de afsprakenplanner"
 91
 92#: .\templates\plapp\appointment.html.py:22
 93msgid "Appointment overview"
 94msgstr "Afsprakenoverzicht"
 95
 96#: .\templates\plapp\home.html.py:21
 97msgid "Plan an appointment"
 98msgstr "Een afspraak plannen"
 99
100#: .\templates\plapp\home.html.py:27
101msgid "Watch our presentation!"
102msgstr "Bekijk onze presentatie!"
103
104#: .\templates\plapp\home.html.py:28
105#, python-format
106msgid "%(name)s helps you to find the right date and time for your appointments."
107msgstr "%(name)s helpt u bij het vinden van de juiste datum en tijd voor uw afspraken."
108
109#: .\templates\plapp\home.html.py:28
110#, python-format
111msgid "Propose a few dates and let the invitees tell %(name)s when they’re available."
112msgstr "Stel een aantal data voor en laat de genodigden %(name)s aangeven wanneer ze beschikbaar zijn."
113
114#: .\templates\plapp\home.html.py:30
115msgid "The invitees will receive an email that looks like this:"
116msgstr "De genodigden ontvangen een e-mail die er zo uitziet:"
117
118#: .\templates\plapp\home.html.py:32
119msgid "Both you and the invitees will then get a nice overview:"
120msgstr "Zowel u als de genodigden krijgen dan een handig overzicht:"
121
122#: .\templates\plapp\home.html.py:37
123msgid "Appointment"
124msgstr "Afspraak"
125
126#: .\templates\plapp\home.html.py:41
127msgid "Description:"
128msgstr "Beschrijving:"
129
130#: .\templates\plapp\home.html.py:43
131msgid "What, where, how?"
132msgstr "Wat, waar, hoe?"
133
134#: .\templates\plapp\home.html.py:48
135msgid "Invitees:"
136msgstr "Genodigden:"
137
138#: .\templates\plapp\home.html.py:50
139msgid "Example: john.doe@example.com, Jane Doe &lt;jane@example.net&gt;"
140msgstr "Voorbeeld: john.doe@voorbeeld.com, Jane Doe &lt;jane@voorbeeld.net&gt;"
141
142#: .\templates\plapp\home.html.py:55
143msgid "Proposed dates:"
144msgstr "Voorgestelde data:"
145
146#: .\templates\plapp\home.html.py:64
147msgid "Invitees may propose more dates"
148msgstr "Genodigden mogen meer data voorstellen"
149
150#: .\templates\plapp\home.html.py:70
151msgid "Your name:"
152msgstr "Uw naam:"
153
154#: .\templates\plapp\home.html.py:76
155msgid "Email address:"
156msgstr "E-mailadres:"
157
158#: .\templates\plapp\list.html.py:6
159#, python-format
160msgid "Your appointments on %(name)s"
161msgstr "Uw afspraken op %(name)s"
162
163#: .\templates\plapp\list.html.py:15
164msgid "Your appointments"
165msgstr "Uw afspraken"
166
167#: .\templates\plapp\list.html.py:22
168msgid "Title"
169msgstr "Titel"
170
171#: .\templates\plapp\list.html.py:23
172msgid "Started by"
173msgstr "Gestart door"
174
175#: .\templates\plapp\list.html.py:24
176msgid "Created on"
177msgstr "Gecreëerd op"
178
179#: .\templates\plapp\list.html.py:34
180msgid "Un-archive"
181msgstr "De-archiveren"
182
183#: .\templates\plapp\list.html.py:36
184msgid "Archive"
185msgstr "Archiveren"
186
187#: .\templates\plapp\list.html.py:40
188msgid "Archived appointments will not be shown in the My appointments menu."
189msgstr "Gearchiveerde afspraken worden niet weergegeven in het Mijn afspraken-menu."
190
191#: .\templates\plapp\mail\base.txt.py:5
192#, python-format
193msgid "Dear %(name)s,"
194msgstr "Beste %(name)s,"
195
196#: .\templates\plapp\mail\base.txt.py:8
197msgid "Sincerely,"
198msgstr "Met vriendelijke groet,"
199
200#: .\templates\plapp\mail\base.txt.py:10
201#, python-format
202msgid "The %(name)s Team"
203msgstr "Het %(name)s-team"
204
205#: .\templates\plapp\mail\invited.txt.py:6
206#, python-format
207msgid "You have been invited by %(initiator)s to tell when you’re available for the following appointment:"
208msgstr "U bent uitgenodigd door %(initiator)s om aan te geven of u beschikbaar bent voor de volgende afspraak:"
209
210#: .\templates\plapp\mail\invited.txt.py:10
211msgid "Click the above link for an overview and to indicate your availability."
212msgstr "Klik op bovenstaande link voor het overzicht en om aan te geven wanneer u beschikbaar bent."
213
214#: .\templates\plapp\mail\overview.txt.py:6
215msgid "Your email address has been verified."
216msgstr "Uw e-mailadres is geverifieerd."
217
218#: .\templates\plapp\mail\overview.txt.py:6
219msgid "Go to the overview to see which invitees have entered their availability or modify the appointment:"
220msgstr "Ga naar het afsprakenoverzicht om te zien welke genodigden hun beschikbaarheid al hebben opgegeven of om de afspraak aan te passen:"
221
222#: .\templates\plapp\mail\overview.txt.py:10
223msgid "We have assumed that you are available on all proposed dates."
224msgstr "We zijn ervan uitgegaan dat u op alle opgegeven data beschikbaar bent."
225
226#: .\templates\plapp\mail\overview.txt.py:10
227msgid "You can use the above link to change your own availability or add comments."
228msgstr "Klik op de bovenstaande link om uw eigen beschikbaarheid aan te passen of om commentaar te plaatsen."
229
230#: .\templates\plapp\mail\verification.txt.py:6
231#, python-format
232msgid "Thank you for using %(site)s to help you pick the right moment for your appointment."
233msgstr "Bedankt dat u %(site)s gebruikt om u te helpen het juiste tijdstip te kiezen voor uw afspraak."
234
235#: .\templates\plapp\mail\verification.txt.py:6
236msgid "We need to verify your email address."
237msgstr "Het is nodig om uw e-mailadres te verifiëren."
238
239#: .\templates\plapp\mail\verification.txt.py:6
240msgid "Please click the following link to continue:"
241msgstr "Klik alstublieft op de volgende link om door te gaan:"
242
243#: .\templates\plapp\mail\verification.txt.py:10
244#, python-format
245msgid "After you have done this, a %(site)s email will be sent to the invitees."
246msgstr "Nadat u dit heeft gedaan, stuurt %(site)s een e-mail naar alle genodigden."
247
248#: .\templates\plapp\mail\verification.txt.py:12
249msgid "If you did not create this appointment, someone else has entered your email address."
250msgstr "Als u deze afspraak niet hebt aangemaakt, dan heeft iemand anders uw e-mailadres opgegeven."
251
252#: .\templates\plapp\mail\verification.txt.py:12
253msgid "Please ignore this message."
254msgstr "Deze e-mail kan dan als niet verzonden worden beschouwd."
255
256#: .\templates\plapp\mail\verification.txt.py:12
257#, python-format
258msgid "Should this happen more often, please contact %(abuse_address)s and we will get back to you."
259msgstr "Mocht dit vaker gebeuren, dan kunt u een e-mail sturen naar %(abuse_address)s en dan zullen we contact met u opnemen."
260
261#: .\templatetags\appointment_tags.py:63
262msgid "me"
263msgstr "ik"