PageRenderTime 30ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 12ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 1ms

/TalkBack/res/values-pl/strings.xml

http://eyes-free.googlecode.com/
XML | 144 lines | 144 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 405872cdc08b030df08f67d2ec4548f9 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
 4  <string name="talkback_service_description" msgid="983212841294665356">"Po w??czeniu funkcji TalkBack urz?dzenie czyta na g?os pomocne informacje dla u?ytkowników niewidomych lub z wadami wzroku. Na przyk?ad opisuje dotykane, wybierane i u?ywane elementy."</string>
 5  <string name="notification_type_text_message" msgid="2840489326612585077">"Wiadomo?? tekstowa"</string>
 6  <string name="notification_type_failed_text_message" msgid="3279662617442887805">"Niewys?ana wiadomo?? tekstowa"</string>
 7  <string name="notification_type_missed_call" msgid="4227042474220035667">"Nieodebrane po??czenie"</string>
 8  <string name="notification_type_usb_connected" msgid="6285639671469979341">"Pod??czono USB"</string>
 9  <string name="notification_type_status_mute" msgid="575502984311443548">"Zignoruj"</string>
 10  <string name="notification_type_status_chat" msgid="6270641711377218448">"Czat"</string>
 11  <string name="notification_type_status_error" msgid="9106600515811868558">"B??d"</string>
 12  <string name="notification_type_status_more" msgid="3191659976249507098">"Wi?cej"</string>
 13  <string name="notification_type_status_sdcard" msgid="2268627072134312579">"Karta SD"</string>
 14  <string name="notification_type_status_sdcard_usb" msgid="410122674028987252">"Karta SD USB"</string>
 15  <string name="notification_status_sync" msgid="4919271166470257796">"Synchronizacja"</string>
 16  <string name="notification_type_new_email" msgid="207543580986817175">"Nowa wiadomo?? e-mail"</string>
 17  <string name="notification_type_status_sync_noanim" msgid="7207653060078653323">"Synchronizacja"</string>
 18  <string name="notification_type_status_voicemail" msgid="7888717277194798847">"Poczta g?osowa"</string>
 19  <string name="notification_status_play" msgid="5444333019485373575">"Odtwarzanie"</string>
 20  <string name="template_compound_button_checked" msgid="8969457633214121273">"<xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g> zaznaczono"</string>
 21  <string name="template_compound_button_not_checked" msgid="2022559641068252555">"<xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g> nie zaznaczono"</string>
 22  <string name="template_edit_box" msgid="8644462446565912356">"Pole edycji. <xliff:g id="TEXT_CONTENT">%1$s</xliff:g>"</string>
 23  <string name="template_search_box" msgid="374713873976390037">"Pole wyszukiwania. <xliff:g id="TEXT_CONTENT">%1$s</xliff:g>"</string>
 24  <string name="template_alert_dialog_template" msgid="578525726030867650">"Alert <xliff:g id="MESSAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
 25  <string name="template_text_replaced" msgid="6030467088396825159">"<xliff:g id="OLD_TEXT">%1$s</xliff:g> zast?piono przez <xliff:g id="NEW_TEXT">%2$s</xliff:g>"</string>
 26  <string name="template_replaced_characters" msgid="5425385364820310962">"Znaki w liczbie <xliff:g id="OLD_TEXT_LENGTH">%1$s</xliff:g> zast?piono znakami w liczbie <xliff:g id="NEW_TEXT_LENGTH">%2$s</xliff:g>"</string>
 27  <string name="template_ringer_volume" msgid="5136691769333649340">"Dzwonek: <xliff:g id="PERCENT">%d</xliff:g> procent."</string>
 28  <string name="template_dragging_icon" msgid="7633606891857792337">"Przeci?ganie ikony <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 29  <string name="template_image_view" msgid="4213590103284596735">"Zdj?cie: <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>"</string>
 30  <string name="template_unlabeled_image_view" msgid="1433983285490648415">"zdj?cie <xliff:g id="TITLE">%d</xliff:g>"</string>
 31  <string name="template_seek_bar" msgid="8598603084443742698">"Element steruj?cy przewijania <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 32  <string name="template_percent" msgid="8298434876867671403">"<xliff:g id="PERCENTAGE">%1$s</xliff:g> procent."</string>
 33  <string name="template_scroll_from_to_count" msgid="3686789962835061906">"Wy?wietlane s? pozycje od <xliff:g id="FROM_INDEX">%d</xliff:g> do <xliff:g id="TO_INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL_COUNT">%d</xliff:g> ."</string>
 34  <string name="template_scroll_from_count" msgid="677594507054979865">"Wy?wietlana jest pozycja <xliff:g id="FROM_INDEX">%d</xliff:g> z <xliff:g id="TOTAL_COUNT">%d</xliff:g>."</string>
 35  <string name="template_spinner" msgid="3914981448273826697">"Lista rozwijana <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 36  <string name="template_minutes" msgid="7785580701367168753">"<xliff:g id="MINUTES">%1$s</xliff:g> min"</string>
 37  <string name="template_hours" msgid="8134792651564545111">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g> godz."</string>
 38  <string name="template_announce_day" msgid="2697007626595567773">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, widok dnia."</string>
 39  <string name="template_announce_week" msgid="8260793227327782733">"Od <xliff:g id="FROM_DATE">%1$s</xliff:g> do <xliff:g id="TO_DATE">%2$s</xliff:g>, widok tygodnia."</string>
 40  <string name="template_announce_month" msgid="1949363379962245428">"<xliff:g id="MONTH">%1$s</xliff:g>, widok miesi?ca."</string>
 41  <string name="template_announce_item_index" msgid="5245551532025107789">"<xliff:g id="ITEM_INDEX">%1$s</xliff:g> z <xliff:g id="ITEM_COUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
 42  <string name="template_announce_disabled_control_hover" msgid="8348046264288231066">"<xliff:g id="DISABLED_CONTROL_TEXT">%1$s</xliff:g>, wy??czony"</string>
 43  <string name="template_password_selected" msgid="7528235887386963927">"Wybrano znaki od <xliff:g id="FROM_INDEX">%1$s</xliff:g> do <xliff:g id="TO_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
 44  <string name="template_announce_clickable_children" msgid="2387604554284732025">"Elementy mo?liwe do klikni?cia: <xliff:g id="NUMBER_CLICKABLE_CHILDREN">%1$s</xliff:g>"</string>
 45  <string name="value_password" msgid="52094746222829357">"has?o"</string>
 46  <string name="value_sliding_drawer_opened" msgid="2149064620861446612">"Szuflada otwarta"</string>
 47  <string name="value_handle_view" msgid="4485214410029604290">"Uchwyt szuflady"</string>
 48  <string name="value_input_method_shown" msgid="2510296343794293380">"Sposób wprowadzania tekstu"</string>
 49  <string name="value_status_bar_opened" msgid="8045746361335399437">"Pasek stanu"</string>
 50  <string name="value_options_menu_open" msgid="8668502811176292723">"Opcje."</string>
 51  <string name="value_text_removed" msgid="2700105425865376595">"usuni?te"</string>
 52  <string name="value_notification_summary" msgid="1053258094292920648">"Podsumowanie powiadomie?"</string>
 53  <string name="value_password_character_typed" msgid="3384590085073731527">"kropka"</string>
 54  <string name="value_checked" msgid="5234989698372864892">"zaznaczono"</string>
 55  <string name="value_not_checked" msgid="193134740901545340">"nie zaznaczono"</string>
 56  <string name="value_disabled" msgid="65077823320194685">"wy??czone"</string>
 57  <string name="value_clickable" msgid="7427194667856810494">"mo?liwe klikni?cie"</string>
 58  <string name="value_long_clickable" msgid="6317377901757976390">"mo?liwe d?ugie klikni?cie"</string>
 59  <string name="value_scrollable" msgid="2310899165772659098">"opcja przewijania"</string>
 60  <string name="value_clicked" msgid="8306469740150249879">"klikni?to"</string>
 61  <string name="value_ringer_vibrate" msgid="4632889587347385751">"Dzwonek wibruj?cy."</string>
 62  <string name="value_ringer_silent" msgid="672965424730167385">"Dzwonek wyciszony."</string>
 63  <string name="value_ringer_normal" msgid="5319228013151793967">"Dzwonek normalny."</string>
 64  <string name="value_screen_on" msgid="6000430443458639755">"Ekran w??czony."</string>
 65  <string name="value_screen_off" msgid="8705438751467344903">"Ekran wy??czony."</string>
 66  <string name="value_device_unlocked" msgid="1424846510201818289">"Urz?dzenie zosta?o odblokowane."</string>
 67  <string name="value_dragging_widget" msgid="2839615701303758943">"Przeci?ganie wid?etu"</string>
 68  <string name="value_web_view" msgid="8368045336469722566">"Widok strony."</string>
 69  <string name="value_unknown_object" msgid="7353842829622995954">"Nieznany obiekt."</string>
 70  <string name="value_market_search" msgid="5962672691633469998">"Przycisk wyszukiwania."</string>
 71  <string name="value_maps_choose_start" msgid="2446857840351856118">"Przycisk wyboru lokalizacji pocz?tkowej."</string>
 72  <string name="value_maps_choose_destination" msgid="7597325109784367823">"Przycisk wyboru lokalizacji docelowej."</string>
 73  <string name="value_maps_driving" msgid="17682521549267904">"Przycisk Samochodem"</string>
 74  <string name="value_maps_public_transport" msgid="4853965273701512693">"Przycisk Publiczne ?rodki transportu."</string>
 75  <string name="value_maps_bicycling" msgid="3373483282987467511">"Przycisk Rowerem."</string>
 76  <string name="value_maps_walking" msgid="4266344744219840236">"Przycisk wyboru trasy pieszej."</string>
 77  <string name="value_maps_driving_checked" msgid="5433513572249853506">"Samochodem, zaznaczono."</string>
 78  <string name="value_maps_public_transport_checked" msgid="8304476990748308126">"Publiczne ?rodki transportu, zaznaczono."</string>
 79  <string name="value_maps_bicycling_checked" msgid="7554345318572740886">"Rowerem, zaznaczono."</string>
 80  <string name="value_maps_walking_checked" msgid="1515076165963612327">"Pieszo, zaznaczono."</string>
 81  <string name="value_phone_incall_star" msgid="2693353543372512851">"gwiazdka"</string>
 82  <string name="value_increment_hours" msgid="7158276085728574637">"Przyrost godzinny."</string>
 83  <string name="value_increment_minutes" msgid="6165324977047656454">"Przyrost minutowy."</string>
 84  <string name="value_decrement_hours" msgid="441296968884730689">"Spadek godzinny."</string>
 85  <string name="value_decrement_minutes" msgid="8498790312841197460">"Spadek minutowy."</string>
 86  <string name="value_increment_month" msgid="5454425189529249656">"Przyrost miesi?czny."</string>
 87  <string name="value_increment_day" msgid="3105875429979308831">"Przyrost dzienny."</string>
 88  <string name="value_increment_year" msgid="2817702366437069114">"Przyrost roczny."</string>
 89  <string name="value_decrement_month" msgid="8924970351354671861">"Spadek miesi?czny."</string>
 90  <string name="value_decrement_day" msgid="6765872058795160928">"Spadek dzienny."</string>
 91  <string name="value_decrement_year" msgid="6888532808015558315">"Spadek roczny."</string>
 92  <string name="value_playlist" msgid="169034635850956540">"Playlista."</string>
 93  <string name="value_toggle_shuffle" msgid="3396915142517587583">"Prze??cz odtwarzanie losowe."</string>
 94  <string name="value_toggle_repeat" msgid="8873027804000805156">"Prze??cz powtarzanie."</string>
 95  <string name="value_rewind_button" msgid="5161645834242351385">"Przycisk przewijania."</string>
 96  <string name="value_play_button" msgid="2701216749763299935">"Przycisk odtwarzania."</string>
 97  <string name="value_fast_forward_button" msgid="8502328522663492005">"Przycisk przewijania do przodu"</string>
 98  <string name="value_owner" msgid="2419158478547189476">"W?a?ciciel"</string>
 99  <string name="punctuation_questionmark" msgid="179720356310397041">"Znak zapytania"</string>
100  <string name="punctuation_space" msgid="2858396268976961492">"Spacja"</string>
101  <string name="punctuation_comma" msgid="5904123197868367248">"Przecinek"</string>
102  <string name="punctuation_dot" msgid="5613956000742145839">"Kropka"</string>
103  <string name="punctuation_exclamation" msgid="5087215816659188811">"Wykrzyknik"</string>
104  <string name="punctuation_open_paren" msgid="1087551343442146730">"Nawias otwieraj?cy"</string>
105  <string name="punctuation_close_paren" msgid="8180528806258316143">"Nawias zamykaj?cy"</string>
106  <string name="punctuation_double_quote" msgid="5451902512870494782">"Cudzys?ów podwójny"</string>
107  <string name="punctuation_semicolon" msgid="2970948646830240735">"?rednik"</string>
108  <string name="punctuation_colon" msgid="4212987887163582631">"Dwukropek"</string>
109 <plurals name="plural_event">
110  <item quantity="one" msgid="8890979114667202113">"wydarzenie"</item>
111  <item quantity="other" msgid="8275223643159991572">"wydarzenia"</item>
112 </plurals>
113  <string name="title_talkback_crash" msgid="1342512684382958066">"Dane awarii TalkBack dost?pne"</string>
114  <string name="message_talkback_crash" msgid="8552017712769665127">"Kliknij tutaj, aby ulepszy? wtyczk? TalkBack, wysy?aj?c dane awarii."</string>
115  <string name="title_pref_category_when_to_speak" msgid="1720405045631424064">"Kiedy mówi?"</string>
116  <string name="title_pref_speak_ringer" msgid="129787842665516896">"G?o?no?? dzwonka"</string>
117  <string name="title_pref_speak_screenoff" msgid="1278357255432372076">"Mów przy wy??czonym ekranie"</string>
118  <string name="title_pref_caller_id" msgid="1414845059814636961">"Wymawiaj ID dzwoni?cego"</string>
119  <string name="title_pref_proximity" msgid="4957940010293002852">"U?yj czujnika zbli?eniowego"</string>
120  <string name="summaryOn_pref_proximity" msgid="9000886370261892995">"Czujnik zbli?eniowy wycisza mow?"</string>
121  <string name="summaryOff_pref_proximity" msgid="3024213283254452034">"Czujnik zbli?eniowy nie kontroluje mowy"</string>
122  <string name="title_pref_bluetooth" msgid="3475728515720218108">"Wyj?cie Bluetooth"</string>
123  <string name="summaryOn_pref_bluetooth" msgid="655029542459409862">"Rozmawiaj przez zestaw Bluetooth, gdy jest dost?pny."</string>
124  <string name="summaryOff_pref_bluetooth" msgid="8270563973653936052">"Nigdy nie rozmawiaj przez zestaw s?uchawkowy Bluetooth."</string>
125  <string name="title_pref_category_feedback_settings" msgid="5588871484662795651">"Ustawienia sygna?u"</string>
126  <string name="title_pref_vibration" msgid="3844312655168149890">"Sygna? wibracyjny"</string>
127  <string name="title_pref_vibration_patterns" msgid="2883907174568613798">"Przypisz schematy wibracji"</string>
128  <string name="title_pref_patterns_hover" msgid="1028955563101936030">"Czytanie dotykiem"</string>
129  <string name="title_pref_patterns_actionable" msgid="4119848460907205018">"Elementy klikalne"</string>
130  <string name="title_pref_soundback" msgid="4700299128916932277">"Sygna? d?wi?kowy"</string>
131  <string name="title_pref_soundback_volume" msgid="7800640782909840723">"G?o?no?? d?wi?ku"</string>
132  <string name="title_pref_soundback_sounds" msgid="4085905099641175573">"Przypisz d?wi?ki"</string>
133  <string name="title_pref_sounds_hover" msgid="7541705161020400291">"Czytanie dotykiem"</string>
134  <string name="title_pref_sounds_actionable" msgid="309050969670809224">"Elementy klikalne"</string>
135  <string name="subject_crash_report_email" msgid="3043388136219501183">"Zg?oszenie awarii wtyczki TalkBack"</string>
136  <string name="header_crash_report_email" msgid="9218276172142314054">"To jest zg?oszenie awarii wtyczki TalkBack. Po klikni?ciu przycisku „Wy?lij” dane zostan? przes?ane do programistów TalkBack."\n\n</string>
137  <string name="axis_character" msgid="5059604520074645703">"Nawiguj wed?ug znaku."</string>
138  <string name="axis_word" msgid="7745798763195184060">"Nawiguj wed?ug s?owa."</string>
139  <string name="axis_sentence" msgid="5569363499210008882">"Nawiguj wed?ug zdania."</string>
140  <string name="axis_heading" msgid="8928386537164255063">"Nawiguj wed?ug nag?ówka."</string>
141  <string name="axis_sibling" msgid="7260754205862306385">"Nawiguj wed?ug elementów równorz?dnych."</string>
142  <string name="axis_document" msgid="1581988340856497809">"Nawiguj wed?ug dokumentu."</string>
143  <string name="axis_default_web_view_behavior" msgid="4427026616802959980">"Nawiguj wed?ug domy?lnego wy?wietlania stron internetowych."</string>
144</resources>