PageRenderTime 5ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/TalkBack/res/values-sk/arrays.xml

http://eyes-free.googlecode.com/
XML | 81 lines | 81 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | acfbd3ae8960e5faeec9634460116f5c MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
 4 <string-array name="pref_speak_ringer_entries">
 5  <item msgid="5487065349227839121">"Re? pri všetkých stup?och hlasitosti zvonenia"</item>
 6  <item msgid="7158875206945163928">"Zakáza? re? v tichom režime"</item>
 7  <item msgid="4945285159234224758">"Zákaz re?i v režime Vibrovanie a v Tichom režime"</item>
 8 </string-array>
 9 <string-array name="pref_soundback_volume_entries">
10  <item msgid="2451786172783948232">"Zhodná s hlasitos?ou re?i"</item>
11  <item msgid="3474415020494727681">"75 % hlasitosti re?i"</item>
12  <item msgid="3630774810523140800">"50 % hlasitosti re?i"</item>
13 </string-array>
14 <string-array name="html_input_to_desc_values">
15  <item msgid="2793341578357584466">"Tla?idlo"</item>
16  <item msgid="2031284088774168661">"Za?iarkavacie polí?ko"</item>
17  <item msgid="9091685013189255594">"Výber farieb"</item>
18  <item msgid="7650731353307926535">"Ovládací prvok ?asu a dátumu"</item>
19  <item msgid="8280936284109186802">"Ovládací prvok ?asu a dátumu"</item>
20  <item msgid="6366195742201292951">"Ovládací prvok dátumu"</item>
21  <item msgid="4817890851441750596">"Upravi? text pre e-mail"</item>
22  <item msgid="5708434584742847903">"Výber súboru"</item>
23  <item msgid="6588178056570524624"></item>
24  <item msgid="9133148733620281210">"Tla?idlo"</item>
25  <item msgid="5468837159284323298">"Ovládací prvok mesiaca"</item>
26  <item msgid="3604586918762860736">"Upravi? len ?íselný text"</item>
27  <item msgid="2268738486961365938">"Text úpravy hesla"</item>
28  <item msgid="4054764445934639546">"Prepína?"</item>
29  <item msgid="8620342430107579622">"Posúva?"</item>
30  <item msgid="4526908839966163389">"Obnovi?"</item>
31  <item msgid="6890269752295368575">"Upravi? text vyh?adávania"</item>
32  <item msgid="1732239384416208952">"Tla?idlo"</item>
33  <item msgid="2844423601130585486">"Upravi? text pre telefónne ?íslo"</item>
34  <item msgid="4429211852856836454">"Upravi? text"</item>
35  <item msgid="6916351398697981908">"Upravi? text pre adresu URL"</item>
36  <item msgid="7370324241352123803">"Ovládací prvok týžd?a v roku"</item>
37 </string-array>
38 <string-array name="html_role_to_desc_values">
39  <item msgid="3576890934970356898">"Upozornenie"</item>
40  <item msgid="7079664451178245333">"Dialógové okno upozornenia"</item>
41  <item msgid="7175460279619232788">"Tla?idlo"</item>
42  <item msgid="7682652928153230885">"Za?iarkavacie polí?ko"</item>
43  <item msgid="6271342434037552568">"Kombinované pole"</item>
44  <item msgid="3816282149905203330">"Dialógové okno"</item>
45  <item msgid="3607246563706513907">"Bunka mriežky"</item>
46  <item msgid="6690887636341505376">"Odkaz"</item>
47  <item msgid="8956345708233247462">"Denník"</item>
48  <item msgid="7023984577635455031">"Pohybujúci sa text"</item>
49  <item msgid="2455128273329194018">"Položka ponuky"</item>
50  <item msgid="2579774298837415022">"Za?iarkavacie polí?ko položky ponuky"</item>
51  <item msgid="8295115526987695111">"Prepína? položky ponuky"</item>
52  <item msgid="9208148803968404705">"Možnos?"</item>
53  <item msgid="7278111388436893213">"Panel priebehu"</item>
54  <item msgid="2040534193363832208">"Prepína?"</item>
55  <item msgid="3518786141398291419">"Skupina prepína?ov"</item>
56  <item msgid="3369418675400502879">"Posúvací panel"</item>
57  <item msgid="4160771832888077199">"Posúva?"</item>
58  <item msgid="4913996245258357058">"Tla?idlo otá?ania"</item>
59  <item msgid="4720560353967686603">"Stav"</item>
60  <item msgid="8848835768265321609">"Karta"</item>
61  <item msgid="1902084479060424039">"Panel karty"</item>
62  <item msgid="1434580592616799847">"Textové pole"</item>
63  <item msgid="2857905070846962311">"?asova?"</item>
64  <item msgid="5359803593845515833">"Panel s nástrojmi"</item>
65  <item msgid="5431429272751911412">"Pomocník"</item>
66  <item msgid="6370853370296882006">"Položka stromu"</item>
67 </string-array>
68 <string-array name="html_tag_to_desc_values">
69  <item msgid="6249748634825725696">"Odkaz"</item>
70  <item msgid="5377511479758471198">"Nadpis jedna"</item>
71  <item msgid="1326639266444424357">"Nadpis dva"</item>
72  <item msgid="1794794287319870162">"Nadpis tri"</item>
73  <item msgid="8913956457917314695">"Nadpis štyri"</item>
74  <item msgid="9214322369762997523">"Nadpis pä?"</item>
75  <item msgid="703456364875978891">"Nadpis šes?"</item>
76  <item msgid="1873899093503383879">"Tla?idlo"</item>
77  <item msgid="397012629783441956">"Kombinované pole"</item>
78  <item msgid="130879601035659196">"Tabu?ka"</item>
79  <item msgid="1026513754307890628">"Oblas? textu"</item>
80 </string-array>
81</resources>