PageRenderTime 14ms CodeModel.GetById 2ms app.highlight 7ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/TalkBack/res/values-tl/strings.xml

http://eyes-free.googlecode.com/
XML | 144 lines | 144 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 3a848f32f5bf26aaf781a0b707399ff3 MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3  xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
 4  <string name="talkback_service_description" msgid="983212841294665356">"Kapag naka-on ang Talkback, nagbibigay ng mga pasalitang feedback ang iyong device upang tulungan ang mga user na bulag at may mahinang paningin. Halimbawa, inilalarawan nito kung ano ang iyong pinindot, pinili, at na-activate."</string>
 5  <string name="notification_type_text_message" msgid="2840489326612585077">"Text message"</string>
 6  <string name="notification_type_failed_text_message" msgid="3279662617442887805">"Hindi nagpadala ng text message"</string>
 7  <string name="notification_type_missed_call" msgid="4227042474220035667">"Hindi nasagot na tawag"</string>
 8  <string name="notification_type_usb_connected" msgid="6285639671469979341">"Nakakonekta ang USB"</string>
 9  <string name="notification_type_status_mute" msgid="575502984311443548">"I-mute"</string>
 10  <string name="notification_type_status_chat" msgid="6270641711377218448">"Makipag-chat"</string>
 11  <string name="notification_type_status_error" msgid="9106600515811868558">"Error"</string>
 12  <string name="notification_type_status_more" msgid="3191659976249507098">"Higit pa"</string>
 13  <string name="notification_type_status_sdcard" msgid="2268627072134312579">"SD card"</string>
 14  <string name="notification_type_status_sdcard_usb" msgid="410122674028987252">"USB ng SD card"</string>
 15  <string name="notification_status_sync" msgid="4919271166470257796">"I-sync"</string>
 16  <string name="notification_type_new_email" msgid="207543580986817175">"Bagong email"</string>
 17  <string name="notification_type_status_sync_noanim" msgid="7207653060078653323">"I-sync"</string>
 18  <string name="notification_type_status_voicemail" msgid="7888717277194798847">"Voicemail"</string>
 19  <string name="notification_status_play" msgid="5444333019485373575">"Nagpe-play"</string>
 20  <string name="template_compound_button_checked" msgid="8969457633214121273">"<xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g> nasuri"</string>
 21  <string name="template_compound_button_not_checked" msgid="2022559641068252555">"Hindi nasuri ang <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>"</string>
 22  <string name="template_edit_box" msgid="8644462446565912356">"Kahon sa pag-edit. <xliff:g id="TEXT_CONTENT">%1$s</xliff:g>"</string>
 23  <string name="template_search_box" msgid="374713873976390037">"Box para sa paghahanap. <xliff:g id="TEXT_CONTENT">%1$s</xliff:g>"</string>
 24  <string name="template_alert_dialog_template" msgid="578525726030867650">"Alerto <xliff:g id="MESSAGE">%1$s</xliff:g>"</string>
 25  <string name="template_text_replaced" msgid="6030467088396825159">"Pinalitan ang <xliff:g id="OLD_TEXT">%1$s</xliff:g> ng <xliff:g id="NEW_TEXT">%2$s</xliff:g>"</string>
 26  <string name="template_replaced_characters" msgid="5425385364820310962">"Pinalitan ang <xliff:g id="OLD_TEXT_LENGTH">%1$s</xliff:g> na character ng <xliff:g id="NEW_TEXT_LENGTH">%2$s</xliff:g> na character"</string>
 27  <string name="template_ringer_volume" msgid="5136691769333649340">"Ringer <xliff:g id="PERCENT">%d</xliff:g> na porsyento."</string>
 28  <string name="template_dragging_icon" msgid="7633606891857792337">"Dina-drag ang icon na <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 29  <string name="template_image_view" msgid="4213590103284596735">"<xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g> na larawan"</string>
 30  <string name="template_unlabeled_image_view" msgid="1433983285490648415">"larawan <xliff:g id="TITLE">%d</xliff:g>"</string>
 31  <string name="template_seek_bar" msgid="8598603084443742698">"Kontrol sa paghahanap ng <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 32  <string name="template_percent" msgid="8298434876867671403">"<xliff:g id="PERCENTAGE">%1$s</xliff:g> (na) porsyento."</string>
 33  <string name="template_scroll_from_to_count" msgid="3686789962835061906">"Ipinapakita ang mga item mula sa <xliff:g id="FROM_INDEX">%d</xliff:g> hangggang sa <xliff:g id="TO_INDEX">%d</xliff:g> ng <xliff:g id="TOTAL_COUNT">%d</xliff:g>."</string>
 34  <string name="template_scroll_from_count" msgid="677594507054979865">"Ipinapakita ang item na <xliff:g id="FROM_INDEX">%d</xliff:g> ng <xliff:g id="TOTAL_COUNT">%d</xliff:g>."</string>
 35  <string name="template_spinner" msgid="3914981448273826697">"Drop down list ng <xliff:g id="TITLE">%1$s</xliff:g>."</string>
 36  <string name="template_minutes" msgid="7785580701367168753">"<xliff:g id="MINUTES">%1$s</xliff:g> (na) minuto"</string>
 37  <string name="template_hours" msgid="8134792651564545111">"<xliff:g id="HOURS">%1$s</xliff:g> (na) oras"</string>
 38  <string name="template_announce_day" msgid="2697007626595567773">"<xliff:g id="DATE">%1$s</xliff:g>, view ng araw."</string>
 39  <string name="template_announce_week" msgid="8260793227327782733">"<xliff:g id="FROM_DATE">%1$s</xliff:g> hanggang <xliff:g id="TO_DATE">%2$s</xliff:g>, view ng linggo."</string>
 40  <string name="template_announce_month" msgid="1949363379962245428">"<xliff:g id="MONTH">%1$s</xliff:g>, view ng buwan."</string>
 41  <string name="template_announce_item_index" msgid="5245551532025107789">"<xliff:g id="ITEM_INDEX">%1$s</xliff:g> ng <xliff:g id="ITEM_COUNT">%2$s</xliff:g>"</string>
 42  <string name="template_announce_disabled_control_hover" msgid="8348046264288231066">"<xliff:g id="DISABLED_CONTROL_TEXT">%1$s</xliff:g>, hindi pinagana"</string>
 43  <string name="template_password_selected" msgid="7528235887386963927">"Mga piniling character <xliff:g id="FROM_INDEX">%1$s</xliff:g> hanggang <xliff:g id="TO_INDEX">%1$s</xliff:g>"</string>
 44  <string name="template_announce_clickable_children" msgid="2387604554284732025">"<xliff:g id="NUMBER_CLICKABLE_CHILDREN">%1$s</xliff:g>, mga item na naki-click"</string>
 45  <string name="value_password" msgid="52094746222829357">"password"</string>
 46  <string name="value_sliding_drawer_opened" msgid="2149064620861446612">"bukas ang sliding drawer"</string>
 47  <string name="value_handle_view" msgid="4485214410029604290">"Handle ng sliding drawer"</string>
 48  <string name="value_input_method_shown" msgid="2510296343794293380">"Pamamaraan ng input"</string>
 49  <string name="value_status_bar_opened" msgid="8045746361335399437">"Status bar"</string>
 50  <string name="value_options_menu_open" msgid="8668502811176292723">"Mga Pagpipilian."</string>
 51  <string name="value_text_removed" msgid="2700105425865376595">"tinanggal"</string>
 52  <string name="value_notification_summary" msgid="1053258094292920648">"Buod ng notification"</string>
 53  <string name="value_password_character_typed" msgid="3384590085073731527">"dot"</string>
 54  <string name="value_checked" msgid="5234989698372864892">"nasuri"</string>
 55  <string name="value_not_checked" msgid="193134740901545340">"hindi sinuri"</string>
 56  <string name="value_disabled" msgid="65077823320194685">"hindi pinagana"</string>
 57  <string name="value_clickable" msgid="7427194667856810494">"naki-click"</string>
 58  <string name="value_long_clickable" msgid="6317377901757976390">"mahabang naki-click"</string>
 59  <string name="value_scrollable" msgid="2310899165772659098">"maaaring i-scroll"</string>
 60  <string name="value_clicked" msgid="8306469740150249879">"na-click"</string>
 61  <string name="value_ringer_vibrate" msgid="4632889587347385751">"Naka-vibrate ang ringer."</string>
 62  <string name="value_ringer_silent" msgid="672965424730167385">"Naka-silent ang ringer."</string>
 63  <string name="value_ringer_normal" msgid="5319228013151793967">"Normal ang ringer."</string>
 64  <string name="value_screen_on" msgid="6000430443458639755">"Naka-on ang screen."</string>
 65  <string name="value_screen_off" msgid="8705438751467344903">"Naka-off ang screen."</string>
 66  <string name="value_device_unlocked" msgid="1424846510201818289">"Na-unlock ang device."</string>
 67  <string name="value_dragging_widget" msgid="2839615701303758943">"Dina-drag ang widget."</string>
 68  <string name="value_web_view" msgid="8368045336469722566">"Pagtingin na web."</string>
 69  <string name="value_unknown_object" msgid="7353842829622995954">"Di-kilalang bagay."</string>
 70  <string name="value_market_search" msgid="5962672691633469998">"Pindutan na paghahanap."</string>
 71  <string name="value_maps_choose_start" msgid="2446857840351856118">"Piliin ang pindutan na Lokasyon ng Pagsisimula."</string>
 72  <string name="value_maps_choose_destination" msgid="7597325109784367823">"Pumili ng pindutan na Lokasyon ng Destinasyon."</string>
 73  <string name="value_maps_driving" msgid="17682521549267904">"Radio button sa pagmamaneho."</string>
 74  <string name="value_maps_public_transport" msgid="4853965273701512693">"Radio button ng pampublikong sasakyan."</string>
 75  <string name="value_maps_bicycling" msgid="3373483282987467511">"Radio button sa pagbibisikleta."</string>
 76  <string name="value_maps_walking" msgid="4266344744219840236">"Radio button sa paglalakad."</string>
 77  <string name="value_maps_driving_checked" msgid="5433513572249853506">"Pagmamaneho, nasuri"</string>
 78  <string name="value_maps_public_transport_checked" msgid="8304476990748308126">"Pampublikong sasakyan, nasuri."</string>
 79  <string name="value_maps_bicycling_checked" msgid="7554345318572740886">"Pagbibisikleta, nasuri."</string>
 80  <string name="value_maps_walking_checked" msgid="1515076165963612327">"Paglalakad, nasuri."</string>
 81  <string name="value_phone_incall_star" msgid="2693353543372512851">"bituin"</string>
 82  <string name="value_increment_hours" msgid="7158276085728574637">"Mga oras ng pagdaragdag"</string>
 83  <string name="value_increment_minutes" msgid="6165324977047656454">"Mga minuto ng pagdaragdag."</string>
 84  <string name="value_decrement_hours" msgid="441296968884730689">"Mga oras ng pagbawas."</string>
 85  <string name="value_decrement_minutes" msgid="8498790312841197460">"Mga minuto ng pagbawas."</string>
 86  <string name="value_increment_month" msgid="5454425189529249656">"Dagdag na buwan."</string>
 87  <string name="value_increment_day" msgid="3105875429979308831">"Araw ng pagdaragdag."</string>
 88  <string name="value_increment_year" msgid="2817702366437069114">"Taon ng pagdaragdag."</string>
 89  <string name="value_decrement_month" msgid="8924970351354671861">"Buwan ng pagbawas."</string>
 90  <string name="value_decrement_day" msgid="6765872058795160928">"Araw ng pagbawas."</string>
 91  <string name="value_decrement_year" msgid="6888532808015558315">"Taon ng pagbawas."</string>
 92  <string name="value_playlist" msgid="169034635850956540">"Playlist."</string>
 93  <string name="value_toggle_shuffle" msgid="3396915142517587583">"I-toggle ang shuffle."</string>
 94  <string name="value_toggle_repeat" msgid="8873027804000805156">"Ulitin ang pag-toggle."</string>
 95  <string name="value_rewind_button" msgid="5161645834242351385">"Pindutan na i-rewind."</string>
 96  <string name="value_play_button" msgid="2701216749763299935">"Pindutan na i-play."</string>
 97  <string name="value_fast_forward_button" msgid="8502328522663492005">"Pindutan na fast forward."</string>
 98  <string name="value_owner" msgid="2419158478547189476">"May-ari"</string>
 99  <string name="punctuation_questionmark" msgid="179720356310397041">"Tandang pananong"</string>
100  <string name="punctuation_space" msgid="2858396268976961492">"Puwang"</string>
101  <string name="punctuation_comma" msgid="5904123197868367248">"Kuwit"</string>
102  <string name="punctuation_dot" msgid="5613956000742145839">"Dot"</string>
103  <string name="punctuation_exclamation" msgid="5087215816659188811">"Tandang padamdam"</string>
104  <string name="punctuation_open_paren" msgid="1087551343442146730">"Open paren"</string>
105  <string name="punctuation_close_paren" msgid="8180528806258316143">"Close paren"</string>
106  <string name="punctuation_double_quote" msgid="5451902512870494782">"Dobleng quote"</string>
107  <string name="punctuation_semicolon" msgid="2970948646830240735">"Tuldukuwit"</string>
108  <string name="punctuation_colon" msgid="4212987887163582631">"Tutuldok"</string>
109 <plurals name="plural_event">
110  <item quantity="one" msgid="8890979114667202113">"kaganapan"</item>
111  <item quantity="other" msgid="8275223643159991572">"mga kaganapan"</item>
112 </plurals>
113  <string name="title_talkback_crash" msgid="1342512684382958066">"TalkBack Crash Data Available"</string>
114  <string name="message_talkback_crash" msgid="8552017712769665127">"Mag-click upang pagbutihin ang TalkBack sa pagpapadala ng crash data."</string>
115  <string name="title_pref_category_when_to_speak" msgid="1720405045631424064">"Kailan Magsasalita"</string>
116  <string name="title_pref_speak_ringer" msgid="129787842665516896">"Volume ng ringer"</string>
117  <string name="title_pref_speak_screenoff" msgid="1278357255432372076">"Magsalita kapag naka-off ang screen"</string>
118  <string name="title_pref_caller_id" msgid="1414845059814636961">"Sabihin ang ID ng tumatawag"</string>
119  <string name="title_pref_proximity" msgid="4957940010293002852">"Gamitin ang proximity sensor"</string>
120  <string name="summaryOn_pref_proximity" msgid="9000886370261892995">"Pinapatahimik ng sensor ng pagiging malapit ang pagsasalita"</string>
121  <string name="summaryOff_pref_proximity" msgid="3024213283254452034">"Hindi kinokontrol ng sensor ng pagiging malapit ang pagsasalita"</string>
122  <string name="title_pref_bluetooth" msgid="3475728515720218108">"Output ng bluetooth"</string>
123  <string name="summaryOn_pref_bluetooth" msgid="655029542459409862">"Magsalita sa pamamagitan ng Bluetooth kapag available"</string>
124  <string name="summaryOff_pref_bluetooth" msgid="8270563973653936052">"Huwag magsalita kailanman sa pamamagitan ng mga headset ng Bluetooth"</string>
125  <string name="title_pref_category_feedback_settings" msgid="5588871484662795651">"Mga Setting ng Feedback"</string>
126  <string name="title_pref_vibration" msgid="3844312655168149890">"Feedback sa vibration"</string>
127  <string name="title_pref_vibration_patterns" msgid="2883907174568613798">"Magtalaga ng mga pattern ng vibration"</string>
128  <string name="title_pref_patterns_hover" msgid="1028955563101936030">"Galugarin sa pamamagitan ng pagpindot"</string>
129  <string name="title_pref_patterns_actionable" msgid="4119848460907205018">"Ginagalugad ang mga naki-click na item"</string>
130  <string name="title_pref_soundback" msgid="4700299128916932277">"Feedback ng tunog"</string>
131  <string name="title_pref_soundback_volume" msgid="7800640782909840723">"Lakas ng tunog"</string>
132  <string name="title_pref_soundback_sounds" msgid="4085905099641175573">"Magtalaga ng mga tunog"</string>
133  <string name="title_pref_sounds_hover" msgid="7541705161020400291">"Galugarin sa pamamagitan ng pagpindot"</string>
134  <string name="title_pref_sounds_actionable" msgid="309050969670809224">"Ginagalugad ang mga naki-click na item"</string>
135  <string name="subject_crash_report_email" msgid="3043388136219501183">"Ulat ng Pag-crash ng TalkBack"</string>
136  <string name="header_crash_report_email" msgid="9218276172142314054">"Ang sumusunod ay ulat ng pag-crash para sa TalkBack. Ipapadala ng pag-click sa pindutan na \"Ipadala\" ang data na ito sa mga nag-develop ng TalkBack."\n\n</string>
137  <string name="axis_character" msgid="5059604520074645703">"Mag-navigate ayon sa character."</string>
138  <string name="axis_word" msgid="7745798763195184060">"Mag-navigate ayon sa salita."</string>
139  <string name="axis_sentence" msgid="5569363499210008882">"Mag-navigate ayon sa pangungusap."</string>
140  <string name="axis_heading" msgid="8928386537164255063">"Mag-navigate ayon sa heading."</string>
141  <string name="axis_sibling" msgid="7260754205862306385">"Mag-navigate ayon sa kapatid."</string>
142  <string name="axis_document" msgid="1581988340856497809">"Mag-navigate ayon sa dokumento."</string>
143  <string name="axis_default_web_view_behavior" msgid="4427026616802959980">"Mag-navigate ayon sa default na pag-uugali ng pag-view sa web."</string>
144</resources>