PageRenderTime 20ms CodeModel.GetById 16ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/native/external/espeak/dictsource/sv_list

http://eyes-free.googlecode.com/
#! | 391 lines | 354 code | 37 blank | 0 comment | 0 complexity | 2afb1231f04b2a262f103a4e0fe5bab1 MD5 | raw file
 1
 2// This file in UTF8 encoded
 3
 4// Letters
 5// If a letter has a "word" pronunciation which is different from its
 6// "letter" name, then include the letter name here, with the letter
 7// prefixed by a _ character.
 8
 9
 10// character names
 11//***************
 12a	A:
 13b	be:
 14c	se:
 15d	de:
 16e	e:
 17f	Ef
 18g	ge:
 19h	ho:
 20i	i:
 21j	ji:
 22k	ko:
 23l	El
 24m	Em
 25n	En
 26//o	o:
 27p	pe:
 28q	ku-
 29r	ER
 30s	Es
 31t	te:
 32//u	u-
 33v	ve:
 34w	d'8b@lve:
 35x	Eks
 36y	y:
 37z	s'E:ta2
 38
 39_é	$accent
 40
 41
 42_cap	st'u:Rt
 43_?A	b'u:kstavE-n
 44_??	s'ymbu:lE-n
 45_#32	bl'aNk
 46_#9	tab
 47
 48// accent names
 49_lig	l'i:gat,u-R
 50_acu	'A:ku-t
 51_ac2	d'8bE-l'A:ku-t	
 52_brv	bR'e:vi:s
 53_ced	s'e:dIlj
 54_cir	s'IRk8mflEks
 55_dia	'Omju-d
 56_dot	p'8Nkt
 57_grv	gR'A:v
 58_hac	h'A:kE-
 59_mcn	stR'Ek
 60_ogo	sv'ans
 61_rng	R'IN
 62_stk	sn'e:dstRE-k
 63_tld	t'IldE-
 64
 65// punctuation
 66_.   p'8Nkt
 67
 68
 69// numeric
 70//********
 71_0	n'Ol
 72_1	'Et
 73_2	tv'o:
 74_3	tR'e:
 75_4	f'y:Ra
 76_5	f'Em
 77_6	s'Eks
 78_7	sx'u-
 79_8	'Ota
 80_9	n'i:u:
 81_10	t'i:;u:
 82_11	'Elva
 83_12	t'Olv
 84_13	tR'EtOn
 85_14	fj'u:RtOn
 86_15	f'EmtOn
 87_16	s'EkstOn
 88_17	sx'8tOn
 89_18	'A:RtOn
 90_19	n'ItOn
 91_2X	S;'u-gO
 92_3X	tR'EtI
 93_4X	f'WRtI
 94_5X	f'EmtI
 95_6X	s'EkstI
 96_7X	sx'8tI
 97_8X	'OtI
 98_9X	n'ItI
 99_0C	h'8ndRa
100_0M1	t'u-sEn
101_0M2	mIlj'u:nER
102_1M2	mIlj'u:n
103_0M3	bIlj'u:nER
104_1M3	bIlj'u:n
105_dpt  p'8Nkt
106(1 : a) f'Ws.ta
107
108// abbreviations
109//**************
110
111
112// articles
113en	En $u
114ett	$u
115
116
117
118// pronouns
119jag	jA:g $u
120du	$u
121han	han $u
122hon	hUn $u
123den	dEn $u
124det	de:t $u
125man	man $u
126vi	$u
127ni	$u
128de	$u
129
130
131// possessive adjectives
132min	mIn $u+
133mitt	$u+
134mina	$u+
135din	dIn $u+
136ditt	$u+
137dina	$u+
138sin	sIn $u+
139sitt	$u+
140sina	$u+
141hans	$u+
142hennes	$u+
143dess	$u+
144vĺr	$u+
145vĺrt	$u+
146vĺra	$u+
147er	$u+
148ert	e:Rt $u+
149era	$u+
150erat	E:Rat $u+
151eran	E:Ran $u+
152deras	de:Ras $u+
153
154// prepositions
155i	i: $u $brk	// in
156pĺ	$u		// on, in, at
157vid	$u $brk		// by, at, next to
158av	$u		// of, by
159med	$u $brk		// with
160för	$u $brk
161
162om	$u $brk		// about
163till	$u $brk		// to
164frĺn	fR'o:n $u $brk		// from
165mot	$u $brk		// towards
166över	$brk		// over
167längs	$brk		// along
168genom	$brk		// through
169efter	$brk		// after
170innan	$brk		// before
171under	$brk		// during
172
173
174// conjunctions
175och	'Ok $u $pause	// and
176eller	$u $pause	// or
177om	$u $pause	// if
178dĺ	$u $brk		// as
179fastän	$pause		// although
180medan	$pause		// while
181
182än	En $u		// than
183att	$u $pause	// that
184som	$u $pause	// that, which
185
186// negative
187
188// questions
189
190
191// auxillary verbs (be, have, can, etc)
192är	'E:R $u		// is
193var	vA:R $u		// was 
194
195har	$u		// has
196hade	hadE $u		// had
197
198ska	skA: $u		// will (future)
199
200kan	k'an $u		// can
201kunde	$u		// could
202vill	$u		// want to
203ville	$u		// wanted to
204ska	skA: $u		// should, supposed to
205skulle	$u
206bör	$u		// should, ought to
207borde	b'u:RdE $u
208brukar	$u		// usually
209brukade	$u		// used to
210
211
212// some common adjectives and adverbs
213nĺgon	 n,o:gOn $u		// some
214nĺgot	 n,o:gOt $u
215nĺgra	 n'o:gRa $u
216
217
218// MAIN WORD DICTIONARY
219//*********************
220andas	andas
221andras	andRas
222ange	anje:
223anger	anje:R
224anges	anje:s
225anne	ann
226anse	anse:
227anser	anse:R
228anses	anse:s
229arkiv  'aRki:v
230av   A:v  $u
231bäste   b'EstE
232bet	be:t
233// betala  b'Et'A:l,a
234betalt  b'Et'A:lt
235bort	bORt
236bott   b'Ut
237botten   b'OtEn
238bra	bRA:
239dags	daks
240dan	dA:n
241dem	dEm
242dig	dEj
243dra	dRA:
244drar	dRA:R
245dras	dRA:s
246duger	du-gER
247därför	d'ERfY:R
248egen	e:gEn
249egna	e:gna
250emot  Em'u:t
251etc	e:te:s'e:
252ett	'Et
253far     fA:R
254fem     fEm
255fram   fR'am
256framme   fR'amE
257framĺt	  fRamOt
258gemensam	 jEm'e:nsam
259gemensamt	 jEm'e:nsamt
260grep	gRe:p
261greps	gRe:ps
262gripna	gRi:pna
263ha	hA:
264har	hA:R $u
265hej     hEj
266helt	he:lt
267heta	he:ta
268honom	hOnOm
269idag	Id,A:g
270in    In
271inom    InOm
272ja	jA:
273jan	jA:n
274klar	klA:R
275klas	klA:s
276kvar	kvA:R
277log	 l'u:g
278mat	mA:t
279men	mEn
280mig	mEj
281mĺste	m'Ost@
282mĺsten	m'Ost@n
283nvda	Enve:de:A:
284ont	Unt
285ost	Ust
286par     pA:R
287per	pE:R
288program   pRUgR'am
289rad	RA:d
290raden	RA:d%En
291rader	RA:d%ER
292sade	 sA:dE
293sades	 sA:dEs
294sent	se:nt
295sex   s'Eks
296sig	sEj
297skolan	 sk'u:lan
298son	so:n
299sonen	so:nEn
300stad	stA:d
301staden	stA:dEn
302stadens	stA:dEns
303stan	stA:n
304stor	stu:R
305stort	stu:Rt
306susanna	s8s'ana
307susanne	s8s'an
308svar	svA:R
309ta   tA:
310tar	tA:R
311tas   tA:s
312togs	t'u:gs
313tomt	t'Umt
314tom	t'Um
315torsdag	 t'u:SdA:g
316torsdags	 t'u:Sdags
317torsdagen	 t'u:SdA:gEn
318torsdagens	 t'u:SdA:gEns
319tredje	 tR'e:djE
320tyvärr	 t%yv'E:R
321usa	 u-Es'A:
322usas	 u-Es'A:s
323usa:s	 u-Es'A:s
324vad	vA:d $u
325valt	vA:lt
326var	vA:R $u
327vare	vA:RE $u
328vem	vEm
329
330
331// some words to translate using English (mostly for screenreaders)
332adobe  _^_EN
333browser	_^_EN
334button  _^_EN
335cancel  _^_EN
336checked  _^_EN
337column	_^_EN
338columns	_^_EN
339desktop  _^_EN
340dot  _^_EN
341edit	_^_EN
342email  _^_EN
343Explorer   _^_EN
344firefox	_^_EN
345frame	_^_EN
346frames	_^_EN
347gaim  _^_EN
348google	_^_EN
349graphic	_^_EN
350graphics	_^_EN
351has	_^_EN
352heading  _^_EN
353headings  _^_EN
354image	_^_EN
355internet _^_EN
356jaws	_^_EN
357leaving  _^_EN
358level  _^_EN
359link	_^_EN
360links	_^_EN
361mail  _^_EN
362messenger  _^_EN
363Microsoft     _^_EN
364mozilla	_^_EN
365name  _^_EN
366no  _^_EN
367of   _^_EN
368office   _^_EN
369one  _^_EN
370online  _^_EN
371orca  ORka
372password  _^_EN
373page	_^_EN
374read  _^_EN
375reader  _^_EN
376row	_^_EN
377rows	_^_EN
378screen	_^_EN
379software  _^_EN
380submenu   _^_EN
381table	_^_EN
382tables	_^_EN
383this	_^_EN
384tray  _^_EN
385unchecked  _^_EN
386unselected   _^_EN
387user  _^_EN
388view   _^_EN
389web	_^_EN
390with	_^_EN
391word  _^_EN