PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 13ms app.highlight 6ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/po/pl.po

http://github.com/hbons/SparkleShare
Unknown | 430 lines | 341 code | 89 blank | 0 comment | 0 complexity | 92e3fe9b53024eec30e1724051a23a5a MD5 | raw file
  1# This file is distributed under the same license as the SparkleShare package.
  2# 
  3# Translators:
  4# ?ukasz Jerna? <deejay1@srem.org>, 2011.
  5msgid ""
  6msgstr ""
  7"Project-Id-Version: SparkleShare\n"
  8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9"POT-Creation-Date: 2011-11-12 13:18+0100\n"
 10"PO-Revision-Date: 2011-11-12 12:34+0000\n"
 11"Last-Translator: deejay1 <deejay1@srem.org>\n"
 12"MIME-Version: 1.0\n"
 13"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 14"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15"Language: pl\n"
 16"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
 17
 18#: ../data/plugins/bitbucket.xml.in.h:1 ../data/plugins/github.xml.in.h:1
 19msgid "/username/project"
 20msgstr "/nazwa uzytkownika/projekt"
 21
 22#: ../data/plugins/bitbucket.xml.in.h:2
 23msgid "Bitbucket"
 24msgstr "Bitbucket"
 25
 26#: ../data/plugins/bitbucket.xml.in.h:3
 27msgid "Free code hosting for Git and Mercurial"
 28msgstr ""
 29"Darmowe utrzymywanie kodu dla projektów zarz?dzanych przez git oraz "
 30"Mercurial"
 31
 32#: ../data/plugins/github.xml.in.h:2
 33msgid "Free public Git repositories with collaborator management"
 34msgstr "Darmowe publiczne repozytoria git z obs?ug? wspó?pracowników"
 35
 36#: ../data/plugins/github.xml.in.h:3
 37msgid "Github"
 38msgstr "Github"
 39
 40#: ../data/plugins/gitorious.xml.in.h:1
 41msgid "/project/repository"
 42msgstr "/projekt/repozytorium"
 43
 44#: ../data/plugins/gitorious.xml.in.h:2
 45msgid "Gitorious"
 46msgstr "Gitorious"
 47
 48#: ../data/plugins/gitorious.xml.in.h:3
 49msgid "Open source infrastructure for hosting open source projects"
 50msgstr ""
 51"Infrastruktura o otwartym kodzie ?ród?owym dla projektów o otwartym kodzie "
 52"?ród?owym"
 53
 54#: ../data/plugins/gnome.xml.in.h:1
 55msgid "/project"
 56msgstr "/project"
 57
 58#: ../data/plugins/gnome.xml.in.h:2
 59msgid "A free and easy interface for your computer"
 60msgstr "Wolny i prosty interfejs dla komputerów"
 61
 62#: ../data/plugins/gnome.xml.in.h:3
 63msgid "The GNOME Project"
 64msgstr "Projekt GNOME"
 65
 66#: ../data/plugins/own-server.xml.in.h:1
 67msgid "/path/to/project"
 68msgstr "/?cie?ka/do/projektu"
 69
 70#: ../data/plugins/own-server.xml.in.h:2
 71msgid "Everything under my control"
 72msgstr "Wszystko pod w?asn? kontrol?"
 73
 74#: ../data/plugins/own-server.xml.in.h:3
 75msgid "On my own server"
 76msgstr "Na w?asnym serwerze"
 77
 78#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:84
 79#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:102
 80#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:75 ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:75
 81#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:89
 82msgid "Welcome to SparkleShare!"
 83msgstr "Witamy w programie SparkleShare!"
 84
 85#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:86
 86#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:104
 87#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:77
 88#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:91
 89msgid "Up to date"
 90msgstr "Wszystko jest aktualne"
 91
 92#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:113
 93#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:106
 94msgid "Syncing…"
 95msgstr "Synchronizowanie…"
 96
 97#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:123
 98#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:116
 99msgid "Not everything is synced"
100msgstr "Nie wszystko zosta?o zsynchronizowane"
101
102#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:113
103msgid "Copy Web Link"
104msgstr "Skopiuj odno?nik"
105
106#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:114
107msgid "Copy the web address of this file to the clipboard"
108msgstr "Kopiuje adres URL tego pliku do schowka"
109
110#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:147
111msgid "Get Earlier Version"
112msgstr "Pobierz wcze?niejsz? wersj?"
113
114#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:148
115msgid "Make a copy of an earlier version in this folder"
116msgstr "Tworzy kopi? wcze?niejszej wersji w tym katalogu"
117
118#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:161
119msgid "Select to get a copy of this version"
120msgstr "Zaznacz, aby pobra? kopi? tej wersji"
121
122#: ../SparkleShare/Program.cs:51
123msgid "Print version information"
124msgstr "Wy?wietla informacje o wersji"
125
126#: ../SparkleShare/Program.cs:52
127msgid "Show this help text"
128msgstr "Wy?wietla opcje pomocy"
129
130#: ../SparkleShare/Program.cs:84
131msgid "SparkleShare, a collaboration and sharing tool."
132msgstr "SparkleShare ? narz?dzie wspomagaj?ce wspó?prac?."
133
134#: ../SparkleShare/Program.cs:85
135msgid "Copyright (C) 2010 Hylke Bons"
136msgstr "Copyright (C) 2010 Hylke Bons"
137
138#: ../SparkleShare/Program.cs:87
139msgid "This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY."
140msgstr "Niniejszy program dostarczany jest BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI."
141
142#: ../SparkleShare/Program.cs:89
143msgid "This is free software, and you are welcome to redistribute it "
144msgstr ""
145"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem, mo?na go rozprowadza? dalej "
146"pod pewnymi warunkami."
147
148#: ../SparkleShare/Program.cs:90
149msgid "under certain conditions. Please read the GNU GPLv3 for details."
150msgstr ""
151"Aby uzyska? wi?cej informacji, prosz? zapozna? si? z tekstem licencji GNU "
152"GPLv3."
153
154#: ../SparkleShare/Program.cs:92
155msgid "SparkleShare automatically syncs Git repositories in "
156msgstr ""
157"Program SparkleShare automatycznie synchronizuje repozytoria Git znajduj?ce "
158"si?"
159
160#: ../SparkleShare/Program.cs:93
161msgid "the ~/SparkleShare folder with their remote origins."
162msgstr "w katalogu ~/SparkleShare z ich zdalnymi ga??ziami."
163
164#: ../SparkleShare/Program.cs:95
165msgid "Usage: sparkleshare [start|stop|restart] [OPTION]..."
166msgstr "U?ycie: sparkleshare [start|stop|restart] [OPCJA]..."
167
168#: ../SparkleShare/Program.cs:96
169msgid "Sync SparkleShare folder with remote repositories."
170msgstr ""
171"Synchronizuj zawarto?? katalogu SparkleShare ze zdalnymi repozytoriami."
172
173#: ../SparkleShare/Program.cs:98
174msgid "Arguments:"
175msgstr "Parametry:"
176
177#: ../SparkleShare/Program.cs:108
178msgid "SparkleShare "
179msgstr "SparkleShare"
180
181#. A menu item that takes the user to http://www.sparkleshare.org/
182#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:53 ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:295
183msgid "About SparkleShare"
184msgstr "Informacje o"
185
186#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:70
187#, csharp-format
188msgid "A newer version ({0}) is available!"
189msgstr "Dost?pna jest nowa wersja: {0}"
190
191#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:79
192msgid "You are running the latest version."
193msgstr "Korzystasz z najnowszej wersji."
194
195#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:88 ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:113
196msgid "Checking for updates..."
197msgstr "Wyszukiwanie aktualizacji"
198
199#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:494
200msgid "dddd, MMMM d, yyyy"
201msgstr "dddd, d MMMM yyyy"
202
203#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:500
204msgid "dddd, MMMM d"
205msgstr "dddd, d MMMM"
206
207#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:708
208#, csharp-format
209msgid "added ‘{0}’"
210msgstr "dodano \"{0}\""
211
212#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:713
213#, csharp-format
214msgid "moved ‘{0}’"
215msgstr "przesuni?to \"{0}\""
216
217#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:718
218#, csharp-format
219msgid "edited ‘{0}’"
220msgstr "edytowano \"{0}\""
221
222#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:723
223#, csharp-format
224msgid "deleted ‘{0}’"
225msgstr "usuni?to \"{0}\""
226
227#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:732
228#, csharp-format
229msgid "and {0} more"
230msgid_plural "and {0} more"
231msgstr[0] "oraz {0} wi?cej"
232msgstr[1] "oraz {0} wi?cej"
233msgstr[2] "oraz {0} wi?cej"
234
235#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:736
236msgid "did something magical"
237msgstr "sta?o si? co? magicznego"
238
239#: ../SparkleShare/SparkleEventLog.cs:58
240msgid "Recent Events"
241msgstr "Ostatnie zdarzenia"
242
243#: ../SparkleShare/SparkleEventLog.cs:169
244#: ../SparkleShare/SparkleEventLog.cs:188
245msgid "All Folders"
246msgstr "Wszystkie katalogi"
247
248#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:76
249msgid ""
250"Before we can create a SparkleShare folder on this computer, we need a few "
251"bits of information from you."
252msgstr ""
253"Program SparkleShare wymaga podania kilku informacji, nim mo?liwe b?dzie "
254"utworzenie katalogu na tym komputerze."
255
256#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:83
257msgid "Full Name:"
258msgstr "Imi? i nazwisko:"
259
260#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:98
261msgid "Email:"
262msgstr "Email:"
263
264#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:108
265msgid "Next"
266msgstr "Nast?pny"
267
268#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:129
269msgid "Where's your project hosted?"
270msgstr "Gdzie jest utrzymywany projekt?"
271
272#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:275
273msgid "Address"
274msgstr "Adres"
275
276#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:295
277msgid "Remote Path"
278msgstr "Zdalna ?cie?ka"
279
280#. Cancel button
281#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:309 ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:345
282msgid "Cancel"
283msgstr "Anuluj"
284
285#. Sync button
286#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:316
287msgid "Add"
288msgstr "Dodaj"
289
290#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:335
291#, csharp-format
292msgid "Adding project ‘{0}’…"
293msgstr "Dodawanie projektu \"{0}\"…"
294
295#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:336
296msgid "This may take a while."
297msgstr "Mo?e to chwil? zaj??."
298
299#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:337
300msgid "Are you sure it’s not coffee o'clock?"
301msgstr "Czy to nie jest czasem przerwa na kaw??"
302
303#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:341 ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:457
304#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:556
305msgid "Finish"
306msgstr "Zako?cz"
307
308#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:374
309msgid "Something went wrong"
310msgstr "Co? si? nie uda?o"
311
312#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:422
313msgid "Try Again…"
314msgstr "Prosz? spróbowa? ponownie"
315
316#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:441
317#, csharp-format
318msgid "‘{0}’ has been successfully added"
319msgstr "„{0}” zosta? poprawnie dodany"
320
321#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:447
322msgid "Project successfully added!"
323msgstr "Projekt zosta? dodany pomy?lnie."
324
325#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:448
326msgid "Access the files from your SparkleShare folder."
327msgstr "Dost?p do plików mo?liwy jest z katalogu SparkleShare."
328
329#. A button that opens the synced folder
330#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:451
331msgid "Open Folder"
332msgstr "Otwórz katalog"
333
334#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:477
335msgid "What's happening next?"
336msgstr "Co wydarzy si? za chwil??"
337
338#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:478
339msgid ""
340"SparkleShare creates a special folder in your personal folder that will keep"
341" track of your projects."
342msgstr ""
343"Program SparkleShare utworzy specjalny katalog w katalogu domowym, który "
344"b?dzie zajmowa? si? projektami."
345
346#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:481
347msgid "Skip Tutorial"
348msgstr "Pomi? samouczek"
349
350#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:486 ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:506
351#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:524
352msgid "Continue"
353msgstr "Dalej"
354
355#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:502
356msgid "Sharing files with others"
357msgstr "Wspó?dzielenie plików z innymi"
358
359#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:503
360msgid ""
361"All files added to your project folders are synced with the host "
362"automatically, as well as with your collaborators."
363msgstr ""
364"Wszystkie pliki dodane do katalogów projektów s? automatycznie "
365"synchronizowane zarówno serwerem jak i ze wspó?pracownikami."
366
367#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:520
368msgid "The status icon is here to help"
369msgstr "Ikona powiadamiania jest po to, by pomaga?"
370
371#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:521
372msgid ""
373"It shows the syncing process status, and contains links to your projects and"
374" the event log."
375msgstr ""
376"Wy?wietla stan synchronizacji, jak i zawiera odno?niki do projektów oraz "
377"dziennika zdarze?."
378
379#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:538
380msgid "Adding projects to SparkleShare"
381msgstr "Dodawanie projektu do programu SparkleShare"
382
383#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:539
384msgid ""
385"Just click this button when you see it on the web, and the project will be "
386"automatically added:"
387msgstr ""
388"Klikni?cie tego przycisku na stronie internetowej spowoduje automatyczne "
389"dodanie projektu:"
390
391#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:542
392msgid ""
393"…or select <b>‘Add Hosted Project…’</b> from the status icon menu to add one"
394" by hand."
395msgstr ""
396"…lub mo?na wybra? opcj? <b>\"Dodaj utrzymywany projekt…\"</b> z menu "
397"powiadamiania, aby doda? projekt r?cznie."
398
399#. Opens the wizard to add a new remote folder
400#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:551
401#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:238
402msgid "Add Hosted Project…"
403msgstr "Dodaj utrzymywany projekt…"
404
405#: ../SparkleShare/SparkleSetupWindow.cs:44
406msgid "SparkleShare Setup"
407msgstr "Ustawienia programu SparkleShare"
408
409#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:228
410msgid "No projects yet"
411msgstr "Nie dodano projektów"
412
413#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:262
414msgid "Open Recent Events"
415msgstr "Otwórz ostatnie zdarzenia"
416
417#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:282
418msgid "Turn Notifications Off"
419msgstr "Wy??cz powiadomienia"
420
421#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:284
422msgid "Turn Notifications On"
423msgstr "W??cz powiadomienia"
424
425#. A menu item that quits the application
426#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:311
427msgid "Quit"
428msgstr "Zako?cz"
429
430