PageRenderTime 16ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/po/sv.po

http://github.com/hbons/SparkleShare
Unknown | 424 lines | 335 code | 89 blank | 0 comment | 0 complexity | b670e4cd4db4c020a7578cd424eefbb8 MD5 | raw file
 1# This file is distributed under the same license as the SparkleShare package.
 2# 
 3# Translators:
 4# Hĺkan Sahlström <shlstrm@sdf.org>, 2011.
 5# Jan Lindblom <lindblom.jan@gmail.com>, 2011.
 6#  <lindblom.jan@gmail.com>, 2011.
 7# Robin Jakobsson <jakobsson.robin@gmail.com>, 2011.
 8# smygrokarn <smygrokarn@tekniktoppen.com>, 2011.
 9#  <smygrokarn@tekniktoppen.com>, 2011.
 10#  <tx@elehu.com>, 2011.
 11msgid ""
 12msgstr ""
 13"Project-Id-Version: SparkleShare\n"
 14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 15"POT-Creation-Date: 2011-10-30 15:50+0100\n"
 16"PO-Revision-Date: 2011-11-05 22:22+0000\n"
 17"Last-Translator: shlstrm <shlstrm@sdf.org>\n"
 18"MIME-Version: 1.0\n"
 19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 21"Language: sv\n"
 22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 23
 24#: ../data/plugins/bitbucket.xml.in.h:1 ../data/plugins/github.xml.in.h:1
 25msgid "/username/project"
 26msgstr "/användare/projekt"
 27
 28#: ../data/plugins/bitbucket.xml.in.h:2
 29msgid "Bitbucket"
 30msgstr "Bitbucket"
 31
 32#: ../data/plugins/bitbucket.xml.in.h:3
 33msgid "Free code hosting for Git and Mercurial"
 34msgstr "Gratis källkodslagring för Git och Mercurial"
 35
 36#: ../data/plugins/github.xml.in.h:2
 37msgid "Free public Git repositories with collaborator management"
 38msgstr "Gratis offentliga Git-arkiv med medarbetarehantering"
 39
 40#: ../data/plugins/github.xml.in.h:3
 41msgid "Github"
 42msgstr "Github"
 43
 44#: ../data/plugins/gitorious.xml.in.h:1
 45msgid "/project/repository"
 46msgstr "/projekt/arkiv"
 47
 48#: ../data/plugins/gitorious.xml.in.h:2
 49msgid "Gitorious"
 50msgstr "Gitorious"
 51
 52#: ../data/plugins/gitorious.xml.in.h:3
 53msgid "Open source infrastructure for hosting open source projects"
 54msgstr "Infrastruktur för delning av öppen källkod-projekt"
 55
 56#: ../data/plugins/gnome.xml.in.h:1
 57msgid "/project"
 58msgstr "/projekt"
 59
 60#: ../data/plugins/gnome.xml.in.h:2
 61msgid "A free and easy interface for your computer"
 62msgstr "Ett gratis och enkelt gränssnitt för din dator"
 63
 64#: ../data/plugins/gnome.xml.in.h:3
 65msgid "The GNOME Project"
 66msgstr "GNOME-projektet"
 67
 68#: ../data/plugins/own-server.xml.in.h:1
 69msgid "/path/to/project"
 70msgstr "/sökväg/till/projekt"
 71
 72#: ../data/plugins/own-server.xml.in.h:2
 73msgid "Everything under my control"
 74msgstr "Allting under min kontroll"
 75
 76#: ../data/plugins/own-server.xml.in.h:3
 77msgid "On my own server"
 78msgstr "Pĺ min egen server"
 79
 80#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:70
 81#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:88
 82#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:75 ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:75
 83#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:89
 84msgid "Welcome to SparkleShare!"
 85msgstr "Välkommen till SparkleShare!"
 86
 87#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:72
 88#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:90
 89#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:77
 90#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:91
 91msgid "Up to date"
 92msgstr "Aktuell"
 93
 94#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:99
 95#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:106
 96msgid "Syncing…"
 97msgstr "Synkroniserar…"
 98
 99#: ../SparkleShare/Mac/SparkleStatusIcon.cs:109
100#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:116
101msgid "Not everything is synced"
102msgstr "Allt har inte synkroniserats"
103
104#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:113
105msgid "Copy Web Link"
106msgstr "Kopiera webblänk"
107
108#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:114
109msgid "Copy the web address of this file to the clipboard"
110msgstr "Kopiera URL för denna fil till klippbordet"
111
112#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:147
113msgid "Get Earlier Version"
114msgstr "Hämta tidigare version"
115
116#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:148
117msgid "Make a copy of an earlier version in this folder"
118msgstr "Gör en kopia av en tidigare version i denna katalog"
119
120#: ../SparkleShare/Nautilus/sparkleshare-nautilus-extension.py.in:161
121msgid "Select to get a copy of this version"
122msgstr "Välj för att fĺ en kopia av den här versionen"
123
124#: ../SparkleShare/Program.cs:51
125msgid "Print version information"
126msgstr "Skriv ut versionsinformation"
127
128#: ../SparkleShare/Program.cs:52
129msgid "Show this help text"
130msgstr "Visa denna hjälp-text"
131
132#: ../SparkleShare/Program.cs:84
133msgid "SparkleShare, a collaboration and sharing tool."
134msgstr "SparkleShare, ett verktyg för samarbete och delning"
135
136#: ../SparkleShare/Program.cs:85
137msgid "Copyright (C) 2010 Hylke Bons"
138msgstr "Copyright (C) 2010 Hylke Bons"
139
140#: ../SparkleShare/Program.cs:87
141msgid "This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY."
142msgstr "Detta program kommer utan nĺgra som helst garantier."
143
144#: ../SparkleShare/Program.cs:89
145msgid "This is free software, and you are welcome to redistribute it "
146msgstr "Detta är fri programvara och du är välkommen att distribuera det "
147
148#: ../SparkleShare/Program.cs:90
149msgid "under certain conditions. Please read the GNU GPLv3 for details."
150msgstr "under vissa förhĺllanden. Vänligen läs GNU GPL v3 för detaljer."
151
152#: ../SparkleShare/Program.cs:92
153msgid "SparkleShare automatically syncs Git repositories in "
154msgstr "SparkleShare synkroniserar automatiskt Git-källor i "
155
156#: ../SparkleShare/Program.cs:93
157msgid "the ~/SparkleShare folder with their remote origins."
158msgstr "katalogen ~/SparkleShare med deras fjärrkällor."
159
160#: ../SparkleShare/Program.cs:95
161msgid "Usage: sparkleshare [start|stop|restart] [OPTION]..."
162msgstr "Användning: sparkleshare [start|stop|restart] [VÄXEL]"
163
164#: ../SparkleShare/Program.cs:96
165msgid "Sync SparkleShare folder with remote repositories."
166msgstr "Synkronisera SparkleShare-mappen med fjärrkällor."
167
168#: ../SparkleShare/Program.cs:98
169msgid "Arguments:"
170msgstr "Argument:"
171
172#: ../SparkleShare/Program.cs:108
173msgid "SparkleShare "
174msgstr "SparkleShare"
175
176#. A menu item that takes the user to http://www.sparkleshare.org/
177#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:53 ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:295
178msgid "About SparkleShare"
179msgstr "Om SparkleShare"
180
181#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:70
182#, csharp-format
183msgid "A newer version ({0}) is available!"
184msgstr "En nyare version ({0}) är tillgänglig!"
185
186#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:79
187msgid "You are running the latest version."
188msgstr "Du kör den senaste versionen"
189
190#: ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:88 ../SparkleShare/SparkleAbout.cs:113
191msgid "Checking for updates..."
192msgstr "Söker efter uppdateringar..."
193
194#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:493
195msgid "dddd, MMMM d, yyyy"
196msgstr ""
197
198#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:499
199msgid "dddd, MMMM d"
200msgstr ""
201
202#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:707
203#, csharp-format
204msgid "added ‘{0}’"
205msgstr "lade till ‘{0}’"
206
207#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:712
208#, csharp-format
209msgid "moved ‘{0}’"
210msgstr "flyttade ‘{0}’"
211
212#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:717
213#, csharp-format
214msgid "edited ‘{0}’"
215msgstr "ändrade ‘{0}’"
216
217#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:722
218#, csharp-format
219msgid "deleted ‘{0}’"
220msgstr "raderade ‘{0}’"
221
222#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:731
223#, csharp-format
224msgid "and {0} more"
225msgid_plural "and {0} more"
226msgstr[0] "och {0} till"
227msgstr[1] "och {0} fler"
228
229#: ../SparkleShare/SparkleControllerBase.cs:735
230msgid "did something magical"
231msgstr "gjorde nĺgonting magiskt"
232
233#: ../SparkleShare/SparkleEventLog.cs:58
234msgid "Recent Events"
235msgstr "Senaste händelser"
236
237#: ../SparkleShare/SparkleEventLog.cs:169
238#: ../SparkleShare/SparkleEventLog.cs:188
239msgid "All Folders"
240msgstr "Alla kataloger"
241
242#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:76
243msgid ""
244"Before we can create a SparkleShare folder on this computer, we need a few "
245"bits of information from you."
246msgstr ""
247"Innan vi kan skapa en SparkleShare-katalog pĺ den här datorn sĺ behöver vi "
248"lite information frĺn dig."
249
250#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:83
251msgid "Full Name:"
252msgstr "För- och efternamn:"
253
254#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:98
255msgid "Email:"
256msgstr "E-postadress:"
257
258#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:108
259msgid "Next"
260msgstr "Nästa"
261
262#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:129
263msgid "Where's your project hosted?"
264msgstr "Var är ditt projekt lagrat?"
265
266#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:275
267msgid "Address"
268msgstr "Adress"
269
270#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:295
271msgid "Remote Path"
272msgstr "Fjärrsökväg"
273
274#. Cancel button
275#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:309 ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:345
276msgid "Cancel"
277msgstr "Avbryt"
278
279#. Sync button
280#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:316
281msgid "Add"
282msgstr "Lägg till"
283
284#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:335
285#, csharp-format
286msgid "Adding project ‘{0}’…"
287msgstr "Lägger till projektet ‘{0}’…"
288
289#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:336
290msgid "This may take a while."
291msgstr "Det här kan ta en stund."
292
293#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:337
294msgid "Are you sure it’s not coffee o'clock?"
295msgstr "Är du säker pĺ att det inte är fikadags?"
296
297#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:341 ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:457
298#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:556
299msgid "Finish"
300msgstr "Slutför"
301
302#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:374
303msgid "Something went wrong"
304msgstr "Nĺgot blev fel"
305
306#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:422
307msgid "Try Again…"
308msgstr "Försök igen..."
309
310#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:441
311#, csharp-format
312msgid "‘{0}’ has been successfully added"
313msgstr "'{0}' har lagts till korrekt"
314
315#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:447
316msgid "Project successfully added!"
317msgstr "Projektet har lagts till!"
318
319#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:448
320msgid "Access the files from your SparkleShare folder."
321msgstr "Kom ĺt filer i din SparkleShare-mapp."
322
323#. A button that opens the synced folder
324#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:451
325msgid "Open Folder"
326msgstr "Öppna katalog"
327
328#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:477
329msgid "What's happening next?"
330msgstr "Vad händer nu?"
331
332#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:478
333msgid ""
334"SparkleShare creates a special folder in your personal folder that will keep"
335" track of your projects."
336msgstr ""
337"SparkleShare skapar en särskild katalog i din hemmapp som hĺller reda pĺ "
338"dina projekt."
339
340#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:481
341msgid "Skip Tutorial"
342msgstr "Hoppa över handledning"
343
344#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:486 ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:506
345#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:524
346msgid "Continue"
347msgstr "Fortsätt"
348
349#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:502
350msgid "Sharing files with others"
351msgstr "Delar filer med andra"
352
353#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:503
354msgid ""
355"All files added to your project folders are synced with the host "
356"automatically, as well as with your collaborators."
357msgstr ""
358"Alla filer som läggs till i dina projektmappar synkas automatiskt med "
359"servern och med dina medarbetare."
360
361#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:520
362msgid "The status icon is here to help"
363msgstr "Statusikonen är här för att hjälpa till"
364
365#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:521
366msgid ""
367"It shows the syncing process status, and contains links to your projects and"
368" the event log."
369msgstr ""
370"Den visar status för synkronisering och länkar till dina projekt och "
371"händelseloggen."
372
373#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:538
374msgid "Adding projects to SparkleShare"
375msgstr "Lägga till projekt till SparkleShare"
376
377#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:539
378msgid ""
379"Just click this button when you see it on the web, and the project will be "
380"automatically added:"
381msgstr ""
382"Klicka pĺ den här knappen när du ser den pĺ webben och projektet läggs till "
383"automatiskt:"
384
385#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:542
386msgid ""
387"…or select <b>‘Add Hosted Project…’</b> from the status icon menu to add one"
388" by hand."
389msgstr ""
390"...eller välj <b>‘Lägg till Projekt…’</b> i statusmenyn för att lägga till "
391"ett projekt manuellt."
392
393#. Opens the wizard to add a new remote folder
394#: ../SparkleShare/SparkleSetup.cs:551
395#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:238
396msgid "Add Hosted Project…"
397msgstr "Lägg till delat projekt..."
398
399#: ../SparkleShare/SparkleSetupWindow.cs:44
400msgid "SparkleShare Setup"
401msgstr "SparkleShare-inställningar"
402
403#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:228
404msgid "No projects yet"
405msgstr "Inga projekt ännu"
406
407#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:262
408msgid "Open Recent Events"
409msgstr "Öppna senaste händelser"
410
411#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:282
412msgid "Turn Notifications Off"
413msgstr "Stäng av notifieringar"
414
415#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:284
416msgid "Turn Notifications On"
417msgstr "Sätt pĺ notifieringar"
418
419#. A menu item that quits the application
420#: ../SparkleShare/SparkleStatusIcon.cs:311
421msgid "Quit"
422msgstr "Avsluta"
423
424