PageRenderTime 20ms CodeModel.GetById 10ms app.highlight 4ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/test/assets/iso-8859-2-hungarian/saraspatak.hu.xml

http://github.com/jmhodges/rchardet
XML | 112 lines | 108 code | 0 blank | 4 comment | 0 complexity | 189cd5e686d4c8fe0604278ce3747cff MD5 | raw file
 1<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
 2<!--
 3Source: http://www.sarospatak.hu/muvhaz/xml/rss.xml
 4Expect: ISO-8859-2
 5-->
 6<!DOCTYPE rss PUBLIC " - //Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
 7"http://p.moreover.com/xml_dtds/rss-0_91.dtd">
 8<rss version="0.91">
 9<channel>
 10<title>A M�vel�d�s H�za - S�rospatak</title>
 11<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/</link>
 12<description>A M�vel�d�s H�za havi programja</description>
 13<language>hu</language>
 14<copyright>Copyright 2003-2005 A M�vel�d�s H�za - S�rospatak; http://www.sarospatak.hu/muvhaz/</copyright><item>
 15<title>S�rospataki ny�ri programaj�nl� - PATAKI NY�R 2005</title>
 16<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php# </link>
 17<description>
 18<![CDATA[<a href="http://www.sarospatak.hu/muvhaz/patakinyar2005/" class="patakinyar"><img src="pic/mas/patakinyar2005.jpg" alt="S�rospataki ny�ri programaj�nl�" align="center" title="S�rospataki ny�ri programaj�nl�" border="0" class="patakinyar" /></a>
 19]]>
 20</description>
 21</item><item>
 22<title>ILYEN M�G NEM VOLT IV.</title>
 23<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#1</link>
 24<description>
 25<![CDATA[Vid�m zen�s m�sor a Farkas Ferenc M�v�szeti Iskola szervez�s�ben
 26<br>
 27<br>- 17.00 �r�t�l
 28]]>
 29</description>
 30</item><item>
 31<title>CINEMA FILMKLUB</title>
 32<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#5</link>
 33<description>
 34<![CDATA[<em>Finnorsz�g:</em> A M�LT N�LK�LI EMBER
 35<br>
 36<br><img src="pic/mas/aprilis/multnelkuli.jpg" alt="[Illusztr�ci�: A M�LT N�LK�LI EMBER]" align="left" />R.: Aki Kaurismaki
 37<br>Sz.: Markku Peltola, Kati Outinen
 38<br>
 39<br>- 18.00 �r�t�l
 40<br>Bel�p�d�j 200 Ft
 41<br>
 42<br>
 43<br>
 44<br>
 45]]>
 46</description>
 47</item><item>
 48<title>KOMOLYZENEI KLUB</title>
 49<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#8</link>
 50<description>
 51<![CDATA[LUDWIG VAN BEETHOVEN �S A SZIMF�NIA
 52<br>
 53<br><img src="pic/mas/aprilis/beethoven.jpg" alt="[Illusztr�ci�: Beethoven]" align="left" />Vezet�nk �s besz�lget� partner�nk: <em>Magyar Korn�l</em> a Bart�k R�di� vezet� szerkeszt�je
 54<br>- 18.00 �r�t�l
 55<br>
 56<br>
 57<br>
 58<br>
 59<br>
 60<br>
 61<br>
 62]]>
 63</description>
 64</item><item>
 65<title>A FARKAS FERENC M�V�SZETI ISKOLA</title>
 66<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#11</link>
 67<description>
 68<![CDATA[ELS�S N�VEND�KEINEK HANGSZERES BEMUTAT�JA
 69<br>
 70<br>- 10.40 �r�t�l
 71]]>
 72</description>
 73</item><item>
 74<title>FORR� VIZET A KOPASZRA!</title>
 75<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#12</link>
 76<description>
 77<![CDATA[Az ismert mese feldolgoz�sa az <em>egri BABSZEM JANK� GYERMEKSZ�NH�Z</em> el�ad�s�ban
 78<br>
 79<br>- 14.00 �r�t�l
 80<br>Bel�p�d�j: 250 Ft
 81<br>
 82]]>
 83</description>
 84</item><item>
 85<title>A FARKAS FERENC M�V�SZETI ISKOLA</title>
 86<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#12</link>
 87<description>
 88<![CDATA[N�VEND�KEINEK HANGVERSENYE
 89<br>
 90<br>- 17.00 �r�t�l
 91]]>
 92</description>
 93</item><item>
 94<title>S�ROSPATAKI K�ZOKTAT�SI ELL�T�SI K�RZET SZAKMAI NAPJA</title>
 95<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#15</link>
 96<description>
 97<![CDATA[- 8.45 �r�t�l
 98]]>
 99</description>
100</item><item>
101<title>SZ�NH�ZI B�RLETES EL�AD�S</title>
102<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#19</link>
103<description>
104<![CDATA[Huszka Jen�: LILI B�R�N�
105<br><em>operett</em>
106<br> <em>Leblanc Gy�z� Produkci�s Iroda</em> szervez�s�ben
107<br>
108<br><img src="pic/mas/aprilis/lilibarono.jpg" alt="[Illusztr�ci�: Lili b�r�n�]" align="left" />Huszka Jen� legk�zismertebb dalait hallhatj�k a Lili b�r�n�ben. A primadonna �s a bonviv�n, Lili �s Ill�sh�zy L�szl� &#8211; akik egy�bk�nt �l� szem�lyek voltak &#8211; andal�t� dallamait ritmusos szubrett �s t�ncoskomikus sz�mok v�ltj�k fel. Ehhez j�n m�g k�t id�s�d� v�nl�ny rokon �s Lili fest�kkeresked� apja, akik humoros jeleneteikkel fergeteges hangulat�v� teszik az el�ad�st.
109<br>
110<br>F�bb szerepekben: <em>Sz�ka J�lia, Leblanc Gy�z�, Kov�cs Zsuzsa, Bozs� J�zsef</em>
111<br><br>- 19.00 �rakor 
112<br>Bel�p�: 1500 Ft, di�k �s nyugd�jas jegy:1000 Ft
113<br>
114]]>
115</description>
116</item><item>
117<title>MAG�N M�V�SZETI ISKOL�K V. N�PT�NC FESZTIV�LJA</title>
118<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#23</link>
119<description>
120<![CDATA[Fell�p�k:
121<br>- Zempl�n Gyermekcsoport <em>Cig�nd</em>
122<br>- Rozmaring Gyermekcsoport <em>Mez�k�vesd</em>
123<br>- Gy�ngyvir�g Gyermekcsoport <em>Mez�k�vesd</em>
124<br>- Kutya�t�k Gyermekcsoport  <em>Tisza�jv�ros</em>
125<br>- Tiszavir�g Gyermekssoport <em>Tisza�jv�ros</em>
126<br>- Dati Kisszinvav�lgyi T�ncm�hely <em>Miskolc</em>
127<br>- Borock�s Gyermekcsoport <em>Tisza�jv�ros</em>
128<br>- Bokr�ta M�v�szeti Iskola S<em>�toralja�jhely</em>
129<br>- S�rospataki T�ncm�v�szeti Iskola csoportjai
130<br>
131<br>Rendez�: <em>S�rospataki T�ncm�v�szeti Iskola</em>
132<br><br>- 14.00 �r�t�l
133]]>
134</description>
135</item><item>
136<title>MAGYARORSZ�G 1000 �VE T�RK�PEKEN</title>
137<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#24</link>
138<description>
139<![CDATA[A M�vel�d�s H�za �s a Zempl�ni Telep�l�ssz�vets�g k�z�s szervez�s�ben 
140<br><strong>MAGYARORSZ�G 1000 �VE T�RK�PEKEN</strong> c. ki�ll�t�s
141<br>A M�vel�d�s H�za Gal�ri�j�ban 16.00 �r�t�l 
142<br>
143<br>K�sz�nt�t mond: Dr. <strong>Kupa Mih�ly</strong>, ZTSZ �r�k�s tiszteletbeli eln�ke
144<br>
145<br>A ki�ll�t�st megnyitja: Dr. <strong>Mihalik J�zsef </strong>m�rn�k-alezredes
146<br>
147<br>
148]]>
149</description>
150</item><item>
151<title>A HELY, AHOL �L�NK SOROZAT</title>
152<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php#27</link>
153<description>
154<![CDATA[<strong>ZEMPL�N N�PRAJZI �RT�KEI</strong>
155<br>
156<br>Ea.: <em>Darmos Istv�n</em> n�prajzkutat�
157<br>
158<br>E ter�leten v�ltozatos n�prajzi �rt�kekr�l besz�lhet�nk, ak�r a szellemi m�velts�get, ak�r a t�rgyalkot� n�pm�v�szetet, ak�r a t�rsadalom-n�prajzi k�rd�seket vizsg�ljuk. Vannak olyan ter�letek, amelyekkel kutat�ink kev�sb� foglalkoztak. Ezekr�l a k�rd�sekr�l �s a felhalmoz�dott tud�s hasznos�t�s�r�l lesz sz�.
159<br>
160<br>- Bel�p�d�j: 300 Ft
161<br>
162<br>- 18.00 �r�t�l
163]]>
164</description>
165</item><item>
166<title>KIR�NDUL�S K�RP�TALJ�RA</title>
167<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php# </link>
168<description>
169<![CDATA[( Munk�cs, Beregsz�sz, Vereckei-h�g�, Huszt, Szolyva, Nevickei v�r )
170<br>
171<br>A M�vel�d�s H�za szervez�s�ben <strong>m�jus 27-29</strong>-ig. 
172<br>Ir�ny�r: 21.900 Ft
173<br>
174<br>Jelentkezni lehet: <em>Stumpf G�bor</em> n�pm�vel�n�l
175]]>
176</description>
177</item><item>
178<title>T�BOROZ�SI FELH�V�S</title>
179<link>http://www.sarospatak.hu/muvhaz/index.php# </link>
180<description>
181<![CDATA[A M�vel�d�s H�za <em>2005. j�nius 20-24.</em> k�z�tt rendezi a 
182<br>PATAKI FAZEKAS KISINASOK T�BOR�T 
183<br>S�rospatakon a kispataki Alkot�h�zban. 
184<br>
185<br>K�rj�k r�szv�teli sz�nd�k�t <strong>j�nius 1</strong>-ig jelezze.
186<br>�rdekl�d�s �s felvil�gos�t�s <em>Kov�csn� G�czi Julianna</em> n�pm�vel�n�l.
187<br>
188<br>A M�vel�d�s H�za <em>2005. augusztus 8-12.</em> k�z�tt rendezi a
189<br>N�PI J�TSZ�H�ZVEZET�K III. TOV�BBK�PZ� T�BOR�T 
190<br>S�rospatakon a kispataki Alkot�h�zban. 
191<br>
192<br>K�rj�k r�szv�teli sz�nd�k�t <strong>j�lius 20</strong>-ig jelezze.
193<br>
194<br>�rdekl�d�s �s felvil�gos�t�s <em>Kov�csn� G�czi Julianna</em> n�pm�vel�n�l.
195<br>
196]]>
197</description>
198</item></channel></rss>