PageRenderTime 46ms CodeModel.GetById 15ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/files/jquery.formvalidation/0.6.1/js/language/sq_AL.js

https://gitlab.com/Mirros/jsdelivr
JavaScript | 379 lines | 375 code | 0 blank | 4 comment | 0 complexity | bf99809deafea045e62808e2ec520c68 MD5 | raw file
 1. (function($) {
 2. /**
 3. * Albanian language package
 4. * Translated by @desaretiuss
 5. */
 6. FormValidation.I18n = $.extend(true, FormValidation.I18n, {
 7. 'sq_AL': {
 8. base64: {
 9. 'default': 'Ju lutem përdorni sistemin e kodimit Base64'
 10. },
 11. between: {
 12. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë midis %s dhe %s',
 13. notInclusive: 'Ju lutem vendosni një vlerë rreptësisht midis %s dhe %s'
 14. },
 15. bic: {
 16. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër BIC të vlefshëm'
 17. },
 18. callback: {
 19. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë të vlefshme'
 20. },
 21. choice: {
 22. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë të vlefshme',
 23. less: 'Ju lutem përzgjidhni së paku %s mundësi',
 24. more: 'Ju lutem përzgjidhni së shumti %s mundësi ',
 25. between: 'Ju lutem përzgjidhni %s - %s mundësi'
 26. },
 27. color: {
 28. 'default': 'Ju lutem vendosni një ngjyrë të vlefshme'
 29. },
 30. creditCard: {
 31. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër karte krediti të vlefshëm'
 32. },
 33. cusip: {
 34. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër CUSIP të vlefshëm'
 35. },
 36. cvv: {
 37. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër CVV të vlefshëm'
 38. },
 39. date: {
 40. 'default': 'Ju lutem vendosni një datë të saktë',
 41. min: 'Ju lutem vendosni një datë pas %s',
 42. max: 'Ju lutem vendosni një datë para %s',
 43. range: 'Ju lutem vendosni një datë midis %s - %s'
 44. },
 45. different: {
 46. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë tjetër'
 47. },
 48. digits: {
 49. 'default': 'Ju lutem vendosni vetëm numra'
 50. },
 51. ean: {
 52. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër EAN të vlefshëm'
 53. },
 54. ein: {
 55. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër EIN të vlefshëm'
 56. },
 57. emailAddress: {
 58. 'default': 'Ju lutem vendosni një adresë email të vlefshme'
 59. },
 60. file: {
 61. 'default': 'Ju lutem përzgjidhni një skedar të vlefshëm'
 62. },
 63. greaterThan: {
 64. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë më të madhe ose të barabartë me %s',
 65. notInclusive: 'Ju lutem vendosni një vlerë më të madhe se %s'
 66. },
 67. grid: {
 68. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër GRId të vlefshëm'
 69. },
 70. hex: {
 71. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër të saktë heksadecimal'
 72. },
 73. iban: {
 74. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër IBAN të vlefshëm',
 75. country: 'Ju lutem vendosni një numër IBAN të vlefshëm në %s',
 76. countries: {
 77. AD: 'Andora',
 78. AE: 'Emiratet e Bashkuara Arabe',
 79. AL: 'Shqipëri',
 80. AO: 'Angola',
 81. AT: 'Austri',
 82. AZ: 'Azerbajxhan',
 83. BA: 'Bosnjë dhe Hercegovinë',
 84. BE: 'Belgjikë',
 85. BF: 'Burkina Faso',
 86. BG: 'Bullgari',
 87. BH: 'Bahrein',
 88. BI: 'Burundi',
 89. BJ: 'Benin',
 90. BR: 'Brazil',
 91. CH: 'Zvicër',
 92. CI: 'Bregu i fildishtë',
 93. CM: 'Kamerun',
 94. CR: 'Kosta Rika',
 95. CV: 'Kepi i Gjelbër',
 96. CY: 'Qipro',
 97. CZ: 'Republika Çeke',
 98. DE: 'Gjermani',
 99. DK: 'Danimarkë',
 100. DO: 'Dominika',
 101. DZ: 'Algjeri',
 102. EE: 'Estoni',
 103. ES: 'Spanjë',
 104. FI: 'Finlandë',
 105. FO: 'Ishujt Faroe',
 106. FR: 'Francë',
 107. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 108. GE: 'Gjeorgji',
 109. GI: 'Gjibraltar',
 110. GL: 'Groenlandë',
 111. GR: 'Greqi',
 112. GT: 'Guatemalë',
 113. HR: 'Kroaci',
 114. HU: 'Hungari',
 115. IE: 'Irlandë',
 116. IL: 'Izrael',
 117. IR: 'Iran',
 118. IS: 'Islandë',
 119. IT: 'Itali',
 120. JO: 'Jordani',
 121. KW: 'Kuvajt',
 122. KZ: 'Kazakistan',
 123. LB: 'Liban',
 124. LI: 'Lihtenshtejn',
 125. LT: 'Lituani',
 126. LU: 'Luksemburg',
 127. LV: 'Letoni',
 128. MC: 'Monako',
 129. MD: 'Moldavi',
 130. ME: 'Mal i Zi',
 131. MG: 'Madagaskar',
 132. MK: 'Maqedoni',
 133. ML: 'Mali',
 134. MR: 'Mauritani',
 135. MT: 'Maltë',
 136. MU: 'Mauricius',
 137. MZ: 'Mozambik',
 138. NL: 'Hollandë',
 139. NO: 'Norvegji',
 140. PK: 'Pakistan',
 141. PL: 'Poloni',
 142. PS: 'Palestinë',
 143. PT: 'Portugali',
 144. QA: 'Katar',
 145. RO: 'Rumani',
 146. RS: 'Serbi',
 147. SA: 'Arabi Saudite',
 148. SE: 'Suedi',
 149. SI: 'Slloveni',
 150. SK: 'Sllovaki',
 151. SM: 'San Marino',
 152. SN: 'Senegal',
 153. TN: 'Tunizi',
 154. TR: 'Turqi',
 155. VG: 'Ishujt Virxhin Britanikë'
 156. }
 157. },
 158. id: {
 159. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër identifikimi të vlefshëm ',
 160. country: 'Ju lutem vendosni një numër identifikimi të vlefshëm në %s',
 161. countries: {
 162. BA: 'Bosnjë dhe Hercegovinë',
 163. BG: 'Bullgari',
 164. BR: 'Brazil',
 165. CH: 'Zvicër',
 166. CL: 'Kili',
 167. CN: 'Kinë',
 168. CZ: 'Republika Çeke',
 169. DK: 'Danimarkë',
 170. EE: 'Estoni',
 171. ES: 'Spanjë',
 172. FI: 'Finlandë',
 173. HR: 'Kroaci',
 174. IE: 'Irlandë',
 175. IS: 'Islandë',
 176. LT: 'Lituani',
 177. LV: 'Letoni',
 178. ME: 'Mal i Zi',
 179. MK: 'Maqedoni',
 180. NL: 'Hollandë',
 181. PL: 'Poloni',
 182. RO: 'Rumani',
 183. RS: 'Serbi',
 184. SE: 'Suedi',
 185. SI: 'Slloveni',
 186. SK: 'Slovaki',
 187. SM: 'San Marino',
 188. TH: 'Tajlandë',
 189. ZA: 'Afrikë e Jugut'
 190. }
 191. },
 192. identical: {
 193. 'default': 'Ju lutem vendosni të njëjtën vlerë'
 194. },
 195. imei: {
 196. 'default': 'Ju lutem vendosni numër IMEI të njëjtë'
 197. },
 198. imo: {
 199. 'default': 'Ju lutem vendosni numër IMO të vlefshëm'
 200. },
 201. integer: {
 202. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër të vlefshëm'
 203. },
 204. ip: {
 205. 'default': 'Ju lutem vendosni një adresë IP të vlefshme',
 206. ipv4: 'Ju lutem vendosni një adresë IPv4 të vlefshme',
 207. ipv6: 'Ju lutem vendosni një adresë IPv6 të vlefshme'
 208. },
 209. isbn: {
 210. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISBN të vlefshëm'
 211. },
 212. isin: {
 213. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISIN të vlefshëm'
 214. },
 215. ismn: {
 216. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISMN të vlefshëm'
 217. },
 218. issn: {
 219. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISSN të vlefshëm'
 220. },
 221. lessThan: {
 222. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë më të madhe ose të barabartë me %s',
 223. notInclusive: 'Ju lutem vendosni një vlerë më të vogël se %s'
 224. },
 225. mac: {
 226. 'default': 'Ju lutem vendosni një adresë MAC të vlefshme'
 227. },
 228. meid: {
 229. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër MEID të vlefshëm'
 230. },
 231. notEmpty: {
 232. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë'
 233. },
 234. numeric: {
 235. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër me presje notuese të saktë'
 236. },
 237. phone: {
 238. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër telefoni të vlefshëm',
 239. country: 'Ju lutem vendosni një numër telefoni të vlefshëm në %s',
 240. countries: {
 241. AE: 'Emiratet e Bashkuara Arabe',
 242. BG: 'Bullgari',
 243. BR: 'Brazil',
 244. CN: 'Kinë',
 245. CZ: 'Republika Çeke',
 246. DE: 'Gjermani',
 247. DK: 'Danimarkë',
 248. ES: 'Spanjë',
 249. FR: 'Francë',
 250. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 251. IN: 'Indi',
 252. MA: 'Marok',
 253. NL: 'Hollandë',
 254. PK: 'Pakistan',
 255. RO: 'Rumani',
 256. RU: 'Rusi',
 257. SK: 'Sllovaki',
 258. TH: 'Tajlandë',
 259. US: 'SHBA',
 260. VE: 'Venezuelë'
 261. }
 262. },
 263. regexp: {
 264. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë që përputhet me modelin'
 265. },
 266. remote: {
 267. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë të vlefshme'
 268. },
 269. rtn: {
 270. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër RTN të vlefshëm'
 271. },
 272. sedol: {
 273. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër SEDOL të vlefshëm'
 274. },
 275. siren: {
 276. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër SIREN të vlefshëm'
 277. },
 278. siret: {
 279. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër SIRET të vlefshëm'
 280. },
 281. step: {
 282. 'default': 'Ju lutem vendosni një hap të vlefshëm të %s'
 283. },
 284. stringCase: {
 285. 'default': 'Ju lutem përdorni vetëm shenja të vogla të shtypit',
 286. upper: 'Ju lutem përdorni vetëm shenja të mëdha të shtypit'
 287. },
 288. stringLength: {
 289. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë me gjatësinë e duhur',
 290. less: 'Ju lutem vendosni më pak se %s simbole',
 291. more: 'Ju lutem vendosni më shumë se %s simbole',
 292. between: 'Ju lutem vendosni një vlerë me gjatësi midis %s dhe %s simbole'
 293. },
 294. uri: {
 295. 'default': 'Ju lutem vendosni një URI të vlefshme'
 296. },
 297. uuid: {
 298. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër UUID të vlefshëm',
 299. version: 'Ju lutem vendosni një numër UUID version %s të vlefshëm'
 300. },
 301. vat: {
 302. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër VAT të vlefshëm',
 303. country: 'Ju lutem vendosni një numër VAT të vlefshëm në %s',
 304. countries: {
 305. AT: 'Austri',
 306. BE: 'Belgjikë',
 307. BG: 'Bullgari',
 308. BR: 'Brazil',
 309. CH: 'Zvicër',
 310. CY: 'Qipro',
 311. CZ: 'Republika Çeke',
 312. DE: 'Gjermani',
 313. DK: 'Danimarkë',
 314. EE: 'Estoni',
 315. ES: 'Spanjë',
 316. FI: 'Finlandë',
 317. FR: 'Francë',
 318. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 319. GR: 'Greqi',
 320. EL: 'Greqi',
 321. HU: 'Hungari',
 322. HR: 'Kroaci',
 323. IE: 'Irlandë',
 324. IS: 'Iclandë',
 325. IT: 'Itali',
 326. LT: 'Lituani',
 327. LU: 'Luksemburg',
 328. LV: 'Letoni',
 329. MT: 'Maltë',
 330. NL: 'Hollandë',
 331. NO: 'Norvegji',
 332. PL: 'Poloni',
 333. PT: 'Portugali',
 334. RO: 'Rumani',
 335. RU: 'Rusi',
 336. RS: 'Serbi',
 337. SE: 'Suedi',
 338. SI: 'Slloveni',
 339. SK: 'Sllovaki',
 340. VE: 'Venezuelë',
 341. ZA: 'Afrikë e Jugut'
 342. }
 343. },
 344. vin: {
 345. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër VIN të vlefshëm'
 346. },
 347. zipCode: {
 348. 'default': 'Ju lutem vendosni një kod postar të vlefshëm',
 349. country: 'Ju lutem vendosni një kod postar të vlefshëm në %s',
 350. countries: {
 351. AT: 'Austri',
 352. BG: 'Bullgari',
 353. BR: 'Brazil',
 354. CA: 'Kanada',
 355. CH: 'Zvicër',
 356. CZ: 'Republika Çeke',
 357. DE: 'Gjermani',
 358. DK: 'Danimarkë',
 359. ES: 'Spanjë',
 360. FR: 'Francë',
 361. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 362. IE: 'Irlandë',
 363. IN: 'Indi',
 364. IT: 'Itali',
 365. MA: 'Marok',
 366. NL: 'Hollandë',
 367. PL: 'Poloni',
 368. PT: 'Portugali',
 369. RO: 'Rumani',
 370. RU: 'Rusi',
 371. SE: 'Suedi',
 372. SG: 'Singapor',
 373. SK: 'Sllovaki',
 374. US: 'SHBA'
 375. }
 376. }
 377. }
 378. });
 379. }(jQuery));