PageRenderTime 53ms CodeModel.GetById 23ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/public/assets/vendors/validation/dist/js/language/sq_AL.js

https://gitlab.com/sawmainek/528Express-Server
JavaScript | 370 lines | 366 code | 0 blank | 4 comment | 0 complexity | 7dd650311b90ff342480fc386237985f MD5 | raw file
 1. (function($) {
 2. /**
 3. * Albanian language package
 4. * Translated by @desaretiuss
 5. */
 6. $.fn.bootstrapValidator.i18n = $.extend(true, $.fn.bootstrapValidator.i18n, {
 7. base64: {
 8. 'default': 'Ju lutem përdorni sistemin e kodimit Base64'
 9. },
 10. between: {
 11. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë midis %s dhe %s',
 12. notInclusive: 'Ju lutem vendosni një vlerë rreptësisht midis %s dhe %s'
 13. },
 14. callback: {
 15. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë të vlefshme'
 16. },
 17. choice: {
 18. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë të vlefshme',
 19. less: 'Ju lutem përzgjidhni së paku %s mundësi',
 20. more: 'Ju lutem përzgjidhni së shumti %s mundësi ',
 21. between: 'Ju lutem përzgjidhni %s - %s mundësi'
 22. },
 23. color: {
 24. 'default': 'Ju lutem vendosni një ngjyrë të vlefshme'
 25. },
 26. creditCard: {
 27. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër karte krediti të vlefshëm'
 28. },
 29. cusip: {
 30. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër CUSIP të vlefshëm'
 31. },
 32. cvv: {
 33. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër CVV të vlefshëm'
 34. },
 35. date: {
 36. 'default': 'Ju lutem vendosni një datë të saktë',
 37. min: 'Ju lutem vendosni një datë pas %s',
 38. max: 'Ju lutem vendosni një datë para %s',
 39. range: 'Ju lutem vendosni një datë midis %s - %s'
 40. },
 41. different: {
 42. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë tjetër'
 43. },
 44. digits: {
 45. 'default': 'Ju lutem vendosni vetëm numra'
 46. },
 47. ean: {
 48. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër EAN të vlefshëm'
 49. },
 50. emailAddress: {
 51. 'default': 'Ju lutem vendosni një adresë email të vlefshme'
 52. },
 53. file: {
 54. 'default': 'Ju lutem përzgjidhni një skedar të vlefshëm'
 55. },
 56. greaterThan: {
 57. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë më të madhe ose të barabartë me %s',
 58. notInclusive: 'Ju lutem vendosni një vlerë më të madhe se %s'
 59. },
 60. grid: {
 61. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër GRId të vlefshëm'
 62. },
 63. hex: {
 64. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër të saktë heksadecimal'
 65. },
 66. hexColor: {
 67. 'default': 'Ju lutem vendosni një ngjyrë të vlefshme heksadecimale'
 68. },
 69. iban: {
 70. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër IBAN të vlefshëm',
 71. countryNotSupported: 'Kodi i shtetit %s nuk është i mundësuar',
 72. country: 'Ju lutem vendosni një numër IBAN të vlefshëm në %s',
 73. countries: {
 74. AD: 'Andora',
 75. AE: 'Emiratet e Bashkuara Arabe',
 76. AL: 'Shqipëri',
 77. AO: 'Angola',
 78. AT: 'Austri',
 79. AZ: 'Azerbajxhan',
 80. BA: 'Bosnjë dhe Hercegovinë',
 81. BE: 'Belgjikë',
 82. BF: 'Burkina Faso',
 83. BG: 'Bullgari',
 84. BH: 'Bahrein',
 85. BI: 'Burundi',
 86. BJ: 'Benin',
 87. BR: 'Brazil',
 88. CH: 'Zvicër',
 89. CI: 'Bregu i fildishtë',
 90. CM: 'Kamerun',
 91. CR: 'Kosta Rika',
 92. CV: 'Kepi i Gjelbër',
 93. CY: 'Qipro',
 94. CZ: 'Republika Çeke',
 95. DE: 'Gjermani',
 96. DK: 'Danimarkë',
 97. DO: 'Dominika',
 98. DZ: 'Algjeri',
 99. EE: 'Estoni',
 100. ES: 'Spanjë',
 101. FI: 'Finlandë',
 102. FO: 'Ishujt Faroe',
 103. FR: 'Francë',
 104. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 105. GE: 'Gjeorgji',
 106. GI: 'Gjibraltar',
 107. GL: 'Groenlandë',
 108. GR: 'Greqi',
 109. GT: 'Guatemalë',
 110. HR: 'Kroaci',
 111. HU: 'Hungari',
 112. IE: 'Irlandë',
 113. IL: 'Izrael',
 114. IR: 'Iran',
 115. IS: 'Islandë',
 116. IT: 'Itali',
 117. JO: 'Jordani',
 118. KW: 'Kuvajt',
 119. KZ: 'Kazakistan',
 120. LB: 'Liban',
 121. LI: 'Lihtenshtejn',
 122. LT: 'Lituani',
 123. LU: 'Luksemburg',
 124. LV: 'Letoni',
 125. MC: 'Monako',
 126. MD: 'Moldavi',
 127. ME: 'Mal i Zi',
 128. MG: 'Madagaskar',
 129. MK: 'Maqedoni',
 130. ML: 'Mali',
 131. MR: 'Mauritani',
 132. MT: 'Maltë',
 133. MU: 'Mauricius',
 134. MZ: 'Mozambik',
 135. NL: 'Hollandë',
 136. NO: 'Norvegji',
 137. PK: 'Pakistan',
 138. PL: 'Poloni',
 139. PS: 'Palestinë',
 140. PT: 'Portugali',
 141. QA: 'Katar',
 142. RO: 'Rumani',
 143. RS: 'Serbi',
 144. SA: 'Arabi Saudite',
 145. SE: 'Suedi',
 146. SI: 'Slloveni',
 147. SK: 'Sllovaki',
 148. SM: 'San Marino',
 149. SN: 'Senegal',
 150. TN: 'Tunizi',
 151. TR: 'Turqi',
 152. VG: 'Ishujt Virxhin Britanikë'
 153. }
 154. },
 155. id: {
 156. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër identifikimi të vlefshëm ',
 157. countryNotSupported: 'Kodi i shtetit %s nuk është i mundësuar',
 158. country: 'Ju lutem vendosni një numër identifikimi të vlefshëm në %s',
 159. countries: {
 160. BA: 'Bosnjë dhe Hercegovinë',
 161. BG: 'Bullgari',
 162. BR: 'Brazil',
 163. CH: 'Zvicër',
 164. CL: 'Kili',
 165. CN: 'Kinë',
 166. CZ: 'Republika Çeke',
 167. DK: 'Danimarkë',
 168. EE: 'Estoni',
 169. ES: 'Spanjë',
 170. FI: 'Finlandë',
 171. HR: 'Kroaci',
 172. IE: 'Irlandë',
 173. IS: 'Islandë',
 174. LT: 'Lituani',
 175. LV: 'Letoni',
 176. ME: 'Mal i Zi',
 177. MK: 'Maqedoni',
 178. NL: 'Hollandë',
 179. RO: 'Rumani',
 180. RS: 'Serbi',
 181. SE: 'Suedi',
 182. SI: 'Slloveni',
 183. SK: 'Slovaki',
 184. SM: 'San Marino',
 185. TH: 'Tajlandë',
 186. ZA: 'Afrikë e Jugut'
 187. }
 188. },
 189. identical: {
 190. 'default': 'Ju lutem vendosni të njëjtën vlerë'
 191. },
 192. imei: {
 193. 'default': 'Ju lutem vendosni numër IMEI të njëjtë'
 194. },
 195. imo: {
 196. 'default': 'Ju lutem vendosni numër IMO të vlefshëm'
 197. },
 198. integer: {
 199. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër të vlefshëm'
 200. },
 201. ip: {
 202. 'default': 'Ju lutem vendosni një adresë IP të vlefshme',
 203. ipv4: 'Ju lutem vendosni një adresë IPv4 të vlefshme',
 204. ipv6: 'Ju lutem vendosni një adresë IPv6 të vlefshme'
 205. },
 206. isbn: {
 207. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISBN të vlefshëm'
 208. },
 209. isin: {
 210. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISIN të vlefshëm'
 211. },
 212. ismn: {
 213. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISMN të vlefshëm'
 214. },
 215. issn: {
 216. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër ISSN të vlefshëm'
 217. },
 218. lessThan: {
 219. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë më të madhe ose të barabartë me %s',
 220. notInclusive: 'Ju lutem vendosni një vlerë më të vogël se %s'
 221. },
 222. mac: {
 223. 'default': 'Ju lutem vendosni një adresë MAC të vlefshme'
 224. },
 225. meid: {
 226. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër MEID të vlefshëm'
 227. },
 228. notEmpty: {
 229. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë'
 230. },
 231. numeric: {
 232. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër me presje notuese të saktë'
 233. },
 234. phone: {
 235. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër telefoni të vlefshëm',
 236. countryNotSupported: 'Kodi i shtetit %s nuk është i mundësuar',
 237. country: 'Ju lutem vendosni një numër telefoni të vlefshëm në %s',
 238. countries: {
 239. BR: 'Brazil',
 240. CN: 'Kinë',
 241. CZ: 'Republika Çeke',
 242. DE: 'Gjermani',
 243. DK: 'Danimarkë',
 244. ES: 'Spanjë',
 245. FR: 'Francë',
 246. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 247. MA: 'Marok',
 248. PK: 'Pakistan',
 249. RO: 'Rumani',
 250. RU: 'Rusi',
 251. SK: 'Sllovaki',
 252. TH: 'Tajlandë',
 253. US: 'SHBA',
 254. VE: 'Venezuelë'
 255. }
 256. },
 257. regexp: {
 258. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë që përputhet me modelin'
 259. },
 260. remote: {
 261. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë të vlefshme'
 262. },
 263. rtn: {
 264. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër RTN të vlefshëm'
 265. },
 266. sedol: {
 267. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër SEDOL të vlefshëm'
 268. },
 269. siren: {
 270. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër SIREN të vlefshëm'
 271. },
 272. siret: {
 273. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër SIRET të vlefshëm'
 274. },
 275. step: {
 276. 'default': 'Ju lutem vendosni një hap të vlefshëm të %s'
 277. },
 278. stringCase: {
 279. 'default': 'Ju lutem përdorni vetëm shenja të vogla të shtypit',
 280. upper: 'Ju lutem përdorni vetëm shenja të mëdha të shtypit'
 281. },
 282. stringLength: {
 283. 'default': 'Ju lutem vendosni një vlerë me gjatësinë e duhur',
 284. less: 'Ju lutem vendosni më pak se %s simbole',
 285. more: 'Ju lutem vendosni më shumë se %s simbole',
 286. between: 'Ju lutem vendosni një vlerë me gjatësi midis %s dhe %s simbole'
 287. },
 288. uri: {
 289. 'default': 'Ju lutem vendosni një URI të vlefshme'
 290. },
 291. uuid: {
 292. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër UUID të vlefshëm',
 293. version: 'Ju lutem vendosni një numër UUID version %s të vlefshëm'
 294. },
 295. vat: {
 296. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër VAT të vlefshëm',
 297. countryNotSupported: 'Kodi i shtetit %s nuk është i mundësuar',
 298. country: 'Ju lutem vendosni një numër VAT të vlefshëm në %s',
 299. countries: {
 300. AT: 'Austri',
 301. BE: 'Belgjikë',
 302. BG: 'Bullgari',
 303. BR: 'Brazil',
 304. CH: 'Zvicër',
 305. CY: 'Qipro',
 306. CZ: 'Republika Çeke',
 307. DE: 'Gjermani',
 308. DK: 'Danimarkë',
 309. EE: 'Estoni',
 310. ES: 'Spanjë',
 311. FI: 'Finlandë',
 312. FR: 'Francë',
 313. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 314. GR: 'Greqi',
 315. EL: 'Greqi',
 316. HU: 'Hungari',
 317. HR: 'Kroaci',
 318. IE: 'Irlandë',
 319. IS: 'Iclandë',
 320. IT: 'Itali',
 321. LT: 'Lituani',
 322. LU: 'Luksemburg',
 323. LV: 'Letoni',
 324. MT: 'Maltë',
 325. NL: 'Hollandë',
 326. NO: 'Norvegji',
 327. PL: 'Poloni',
 328. PT: 'Portugali',
 329. RO: 'Rumani',
 330. RU: 'Rusi',
 331. RS: 'Serbi',
 332. SE: 'Suedi',
 333. SI: 'Slloveni',
 334. SK: 'Sllovaki',
 335. VE: 'Venezuelë',
 336. ZA: 'Afrikë e Jugut'
 337. }
 338. },
 339. vin: {
 340. 'default': 'Ju lutem vendosni një numër VIN të vlefshëm'
 341. },
 342. zipCode: {
 343. 'default': 'Ju lutem vendosni një kod postar të vlefshëm',
 344. countryNotSupported: 'Kodi i shtetit %s nuk është i mundësuar',
 345. country: 'Ju lutem vendosni një kod postar të vlefshëm në %s',
 346. countries: {
 347. AT: 'Austri',
 348. BR: 'Brazil',
 349. CA: 'Kanada',
 350. CH: 'Zvicër',
 351. CZ: 'Republika Çeke',
 352. DE: 'Gjermani',
 353. DK: 'Danimarkë',
 354. FR: 'Francë',
 355. GB: 'Mbretëria e Bashkuar',
 356. IE: 'Irlandë',
 357. IT: 'Itali',
 358. MA: 'Marok',
 359. NL: 'Hollandë',
 360. PT: 'Portugali',
 361. RO: 'Rumani',
 362. RU: 'Rusi',
 363. SE: 'Suedi',
 364. SG: 'Singapor',
 365. SK: 'Sllovaki',
 366. US: 'SHBA'
 367. }
 368. }
 369. });
 370. }(window.jQuery));