PageRenderTime 52ms CodeModel.GetById 17ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/SerenityFlow/4SerenityFeatureLivePlugin.cs

https://gitlab.com/enesasillioglu/GitExtensions-SerenityFlow-Plugin
C# | 174 lines | 148 code | 22 blank | 4 comment | 25 complexity | bd1e116473688eea684989b54466c995 MD5 | raw file
 1. using System;
 2. using System.IO;
 3. using System.Windows.Forms;
 4. using GitCommands;
 5. using GitUIPluginInterfaces;
 6. namespace SerenityFlow
 7. {
 8. public class SerenityFeatureLivePlugin : GitPluginBase, IGitPluginForRepository, IGitPlugin
 9. {
 10. public override string Description
 11. {
 12. get
 13. {
 14. return "4) FEATURE'ı MASTER'a BİRLEŞTİR (Tag/Merge-Squash)";
 15. }
 16. }
 17. public override bool Execute(GitUIBaseEventArgs args)
 18. {
 19. var module = (GitModule)args.GitModule;
 20. var allChangesCmd = GitCommands.GitCommandHelpers.GetAllChangedFilesCmd(true, UntrackedFilesMode.All, IgnoreSubmodulesMode.All);;
 21. int exitCode;
 22. exitCode = args.GitModule.RunGitCmdResult("submodule update --init --recursive").ExitCode;
 23. var resultString = args.GitModule.RunGitCmdResult(allChangesCmd);
 24. var statusString = resultString.StdOutput;
 25. var changedFiles = GitCommandHelpers.GetAllChangedFilesFromString(module, statusString);
 26. if (changedFiles.Count != 0)
 27. {
 28. MessageBox.Show("Commit edilmeyi bekleyen dosyalarınız var. Lütfen işlemden önce bu dosyaları commit ediniz!");
 29. return false;
 30. }
 31. var currentBranch = (args.GitModule.GetSelectedBranch() ?? "").ToLowerInvariant();
 32. // master branch inde değilsek ona geçelim
 33. var branch = currentBranch;
 34. if (branch != "master")
 35. {
 36. var switchBranchCmd = GitCommandHelpers.CheckoutCmd("master", LocalChangesAction.DontChange);
 37. exitCode = args.GitModule.RunGitCmdResult(switchBranchCmd).ExitCode;
 38. branch = args.GitModule.GetSelectedBranch().ToLowerInvariant();
 39. if (branch != "master")
 40. {
 41. MessageBox.Show("Master branch'ine geçiş yapılamadı. İşleme devam edilemiyor!");
 42. return false;
 43. }
 44. }
 45. // master a direk commit olmadığını varsayıyoruz, dolayısıyla rebase e gerek yok, sadece pull yapalım.
 46. // rebase yaparsak bazı merge commitleriyle ilgili kayıp yaşanabilir
 47. // bu arada eğer local te bir şekilde master da commit varsa (merkezde olmayan??) branch bir önceki committen alınmış olur
 48. var pullCmd = module.PullCmd("origin", "master", "master", false);
 49. var cmdResult = args.GitModule.RunGitCmdResult(pullCmd);
 50. var pullResult = cmdResult.StdError;
 51. exitCode = cmdResult.ExitCode;
 52. if (exitCode != 0)
 53. {
 54. MessageBox.Show("Pull işlemi esnasında şu hata alındı:\n" +
 55. pullResult + "\nExitCode:" + exitCode);
 56. return true;
 57. }
 58. currentBranch = (args.GitModule.GetSelectedBranch() ?? "").ToLowerInvariant();
 59. if (currentBranch.IsNullOrEmpty() || currentBranch.ToLowerInvariant() != "master")
 60. {
 61. MessageBox.Show("Bu işlem master branch'inde yapılmalıdır!");
 62. return false;
 63. }
 64. var featureMergeHash = Clipboard.GetText();
 65. if (Dialogs.Prompt("Canlıya gönderilecek feature branch'in TEST'e birleştirildiği commit hash'ini giriniz",
 66. "Feature Branch Merge", ref featureMergeHash) != DialogResult.OK)
 67. return false;
 68. var mergeInfo = module.ShowSha1(featureMergeHash);
 69. var mergeLines = mergeInfo.Split(new char[] { '\r', '\n' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 70. if (mergeLines.Length < 3 ||
 71. !mergeLines[0].StartsWith("commit ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 72. !mergeLines[1].StartsWith("Merge: ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 73. !mergeLines[2].StartsWith("Author: ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 74. !mergeLines[4].Trim().StartsWith("Merge branch '", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 75. mergeLines[4].IndexOf("' into", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) < 0)
 76. {
 77. Dialogs.Alert("Merge commit'i yerine aşağıdaki sonuç bulundu:\n\n" +
 78. mergeInfo);
 79. return false;
 80. }
 81. var mergeTitle = mergeLines[4].Trim();
 82. mergeTitle = mergeTitle.Substring("Merge branch '".Length);
 83. var mergeIntoIdx = mergeTitle.IndexOf("' into");
 84. var branchName = mergeTitle.Substring(0, mergeIntoIdx);
 85. var info = module.ShowSha1(featureMergeHash + "^2");
 86. var lines = info.Split(new char[] { '\r', '\n' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
 87. if (lines.Length < 3 ||
 88. ((!lines[0].StartsWith("commit ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 89. !lines[1].StartsWith("Author: ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) &&
 90. (!lines[0].StartsWith("commit ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 91. !lines[1].StartsWith("Merge: ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 92. !lines[2].StartsWith("Author: ", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) ||
 93. info.Contains("' into test") ||
 94. info.Contains("' into 'test"))))
 95. {
 96. Dialogs.Alert("Birleştirilen feature branch'i yerine aşağıdaki sonuç bulundu:\n\n" +
 97. info);
 98. return false;
 99. }
 100. var author = lines[1].Trim().Substring("Author: ".Length).Trim();
 101. var commit = lines[0].Trim().Substring("commit ".Length).Trim();
 102. var tagName = "published-" + branchName;
 103. var tagResult = module.Tag(tagName, commit, false, false);
 104. if (!tagResult.IsNullOrWhiteSpace())
 105. Dialogs.Alert("TAG RESULT: " + tagResult);
 106. var pushTagCmd = GitCommandHelpers.PushTagCmd("origin", tagName, false);
 107. cmdResult = args.GitModule.RunGitCmdResult(pushTagCmd);
 108. var pushTagResult = cmdResult.StdError;
 109. exitCode = cmdResult.ExitCode;
 110. if (exitCode != 0)
 111. {
 112. MessageBox.Show("Tag push işlemi esnasında şu hata alındı:\n" + pushTagResult + "\nExitCode:" + exitCode);
 113. return true;
 114. }
 115. var mergeCmd = GitCommandHelpers.MergeBranchCmd(commit, true, true, true, null);
 116. cmdResult = args.GitModule.RunGitCmdResult(mergeCmd);
 117. var mergeResult = cmdResult.StdError;
 118. exitCode = cmdResult.ExitCode;
 119. if (exitCode != 0 && exitCode != 128)
 120. {
 121. MessageBox.Show("Merge işlemi esnasında şu hata alındı:\n" + mergeResult + "\nExitCode:" + exitCode);
 122. return true;
 123. }
 124. var gitDirectory = args.GitModule.GetGitDirectory();
 125. var msg = File.ReadAllText(Path.Combine(gitDirectory, "SQUASH_MSG"));
 126. msg = "Publish Branch '" + branchName + "'\n\n" + msg;
 127. var msgFile = Path.Combine(gitDirectory, "SQUASH_MSG2");
 128. File.WriteAllText(msgFile, msg);
 129. try
 130. {
 131. var commitCmd = "commit --author=\"" + author + "\" --file=\"" + msgFile.Replace("\\", "/") + "\"";
 132. cmdResult = args.GitModule.RunGitCmdResult(commitCmd);
 133. var commitResult = cmdResult.StdError;
 134. exitCode = cmdResult.ExitCode;
 135. if (exitCode != 0)
 136. {
 137. MessageBox.Show("Commit işlemi esnasında şu hata alındı:\n" + commitResult + "\nExitCode:" + exitCode);
 138. return true;
 139. }
 140. }
 141. finally
 142. {
 143. File.Delete(msgFile);
 144. }
 145. MessageBox.Show(String.Format("{0} feature branch'i başarıyla MASTER'a merge edildi.\n\nDeğişiklikleri inceleyip sürüm çıkabilirsiniz.", branchName));
 146. return true;
 147. }
 148. }
 149. }