PageRenderTime 57ms CodeModel.GetById 25ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/resources/js/plugins/formvalidation/dist/amd/locales/vi_VN.js

https://gitlab.com/darmah250903/agung
JavaScript | 378 lines | 378 code | 0 blank | 0 comment | 0 complexity | 89c5d36da285c62542ac7249a06b4e93 MD5 | raw file
 1. define(["require", "exports"], function (require, exports) {
 2. "use strict";
 3. Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
 4. exports.default = {
 5. base64: {
 6. default: 'Vui lòng nhập chuỗi mã hoá base64 hợp lệ',
 7. },
 8. between: {
 9. default: 'Vui lòng nhập giá trị nằm giữa %s và %s',
 10. notInclusive: 'Vui lòng nhập giá trị nằm giữa %s và %s',
 11. },
 12. bic: {
 13. default: 'Vui lòng nhập số BIC hợp lệ',
 14. },
 15. callback: {
 16. default: 'Vui lòng nhập giá trị hợp lệ',
 17. },
 18. choice: {
 19. between: 'Vui lòng chọn %s - %s lựa chọn',
 20. default: 'Vui lòng nhập giá trị hợp lệ',
 21. less: 'Vui lòng chọn ít nhất %s lựa chọn',
 22. more: 'Vui lòng chọn nhiều nhất %s lựa chọn',
 23. },
 24. color: {
 25. default: 'Vui lòng nhập mã màu hợp lệ',
 26. },
 27. creditCard: {
 28. default: 'Vui lòng nhập số thẻ tín dụng hợp lệ',
 29. },
 30. cusip: {
 31. default: 'Vui lòng nhập số CUSIP hợp lệ',
 32. },
 33. date: {
 34. default: 'Vui lòng nhập ngày hợp lệ',
 35. max: 'Vui lòng nhập ngày trước %s',
 36. min: 'Vui lòng nhập ngày sau %s',
 37. range: 'Vui lòng nhập ngày trong khoảng %s - %s',
 38. },
 39. different: {
 40. default: 'Vui lòng nhập một giá trị khác',
 41. },
 42. digits: {
 43. default: 'Vui lòng chỉ nhập số',
 44. },
 45. ean: {
 46. default: 'Vui lòng nhập số EAN hợp lệ',
 47. },
 48. ein: {
 49. default: 'Vui lòng nhập số EIN hợp lệ',
 50. },
 51. emailAddress: {
 52. default: 'Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ',
 53. },
 54. file: {
 55. default: 'Vui lòng chọn file hợp lệ',
 56. },
 57. greaterThan: {
 58. default: 'Vui lòng nhập giá trị lớn hơn hoặc bằng %s',
 59. notInclusive: 'Vui lòng nhập giá trị lớn hơn %s',
 60. },
 61. grid: {
 62. default: 'Vui lòng nhập số GRId hợp lệ',
 63. },
 64. hex: {
 65. default: 'Vui lòng nhập số hexa hợp lệ',
 66. },
 67. iban: {
 68. countries: {
 69. AD: 'Andorra',
 70. AE: 'Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất',
 71. AL: 'Albania',
 72. AO: 'Angola',
 73. AT: 'Áo',
 74. AZ: 'Azerbaijan',
 75. BA: 'Bosnia và Herzegovina',
 76. BE: 'Bỉ',
 77. BF: 'Burkina Faso',
 78. BG: 'Bulgaria',
 79. BH: 'Bahrain',
 80. BI: 'Burundi',
 81. BJ: 'Benin',
 82. BR: 'Brazil',
 83. CH: 'Thuỵ Sĩ',
 84. CI: 'Bờ Biển Ngà',
 85. CM: 'Cameroon',
 86. CR: 'Costa Rica',
 87. CV: 'Cape Verde',
 88. CY: 'Síp',
 89. CZ: 'Séc',
 90. DE: 'Đức',
 91. DK: 'Đan Mạch',
 92. DO: 'Dominican',
 93. DZ: 'Algeria',
 94. EE: 'Estonia',
 95. ES: 'Tây Ban Nha',
 96. FI: 'Phần Lan',
 97. FO: 'Đảo Faroe',
 98. FR: 'Pháp',
 99. GB: 'Vương quốc Anh',
 100. GE: 'Georgia',
 101. GI: 'Gibraltar',
 102. GL: 'Greenland',
 103. GR: 'Hy Lạp',
 104. GT: 'Guatemala',
 105. HR: 'Croatia',
 106. HU: 'Hungary',
 107. IE: 'Ireland',
 108. IL: 'Israel',
 109. IR: 'Iran',
 110. IS: 'Iceland',
 111. IT: 'Ý',
 112. JO: 'Jordan',
 113. KW: 'Kuwait',
 114. KZ: 'Kazakhstan',
 115. LB: 'Lebanon',
 116. LI: 'Liechtenstein',
 117. LT: 'Lithuania',
 118. LU: 'Luxembourg',
 119. LV: 'Latvia',
 120. MC: 'Monaco',
 121. MD: 'Moldova',
 122. ME: 'Montenegro',
 123. MG: 'Madagascar',
 124. MK: 'Macedonia',
 125. ML: 'Mali',
 126. MR: 'Mauritania',
 127. MT: 'Malta',
 128. MU: 'Mauritius',
 129. MZ: 'Mozambique',
 130. NL: 'Hà Lan',
 131. NO: 'Na Uy',
 132. PK: 'Pakistan',
 133. PL: 'Ba Lan',
 134. PS: 'Palestine',
 135. PT: 'Bồ Đào Nha',
 136. QA: 'Qatar',
 137. RO: 'Romania',
 138. RS: 'Serbia',
 139. SA: 'Ả Rập Xê Út',
 140. SE: 'Thuỵ Điển',
 141. SI: 'Slovenia',
 142. SK: 'Slovakia',
 143. SM: 'San Marino',
 144. SN: 'Senegal',
 145. TL: 'Đông Timor',
 146. TN: 'Tunisia',
 147. TR: 'Thổ Nhĩ Kỳ',
 148. VG: 'Đảo Virgin, Anh quốc',
 149. XK: 'Kosovo',
 150. },
 151. country: 'Vui lòng nhập mã IBAN hợp lệ của %s',
 152. default: 'Vui lòng nhập số IBAN hợp lệ',
 153. },
 154. id: {
 155. countries: {
 156. BA: 'Bosnia và Herzegovina',
 157. BG: 'Bulgaria',
 158. BR: 'Brazil',
 159. CH: 'Thuỵ Sĩ',
 160. CL: 'Chi Lê',
 161. CN: 'Trung Quốc',
 162. CZ: 'Séc',
 163. DK: 'Đan Mạch',
 164. EE: 'Estonia',
 165. ES: 'Tây Ban Nha',
 166. FI: 'Phần Lan',
 167. HR: 'Croatia',
 168. IE: 'Ireland',
 169. IS: 'Iceland',
 170. LT: 'Lithuania',
 171. LV: 'Latvia',
 172. ME: 'Montenegro',
 173. MK: 'Macedonia',
 174. NL: 'Hà Lan',
 175. PL: 'Ba Lan',
 176. RO: 'Romania',
 177. RS: 'Serbia',
 178. SE: 'Thuỵ Điển',
 179. SI: 'Slovenia',
 180. SK: 'Slovakia',
 181. SM: 'San Marino',
 182. TH: 'Thái Lan',
 183. TR: 'Thổ Nhĩ Kỳ',
 184. ZA: 'Nam Phi',
 185. },
 186. country: 'Vui lòng nhập mã ID hợp lệ của %s',
 187. default: 'Vui lòng nhập mã ID hợp lệ',
 188. },
 189. identical: {
 190. default: 'Vui lòng nhập cùng giá trị',
 191. },
 192. imei: {
 193. default: 'Vui lòng nhập số IMEI hợp lệ',
 194. },
 195. imo: {
 196. default: 'Vui lòng nhập số IMO hợp lệ',
 197. },
 198. integer: {
 199. default: 'Vui lòng nhập số hợp lệ',
 200. },
 201. ip: {
 202. default: 'Vui lòng nhập địa chỉ IP hợp lệ',
 203. ipv4: 'Vui lòng nhập địa chỉ IPv4 hợp lệ',
 204. ipv6: 'Vui lòng nhập địa chỉ IPv6 hợp lệ',
 205. },
 206. isbn: {
 207. default: 'Vui lòng nhập số ISBN hợp lệ',
 208. },
 209. isin: {
 210. default: 'Vui lòng nhập số ISIN hợp lệ',
 211. },
 212. ismn: {
 213. default: 'Vui lòng nhập số ISMN hợp lệ',
 214. },
 215. issn: {
 216. default: 'Vui lòng nhập số ISSN hợp lệ',
 217. },
 218. lessThan: {
 219. default: 'Vui lòng nhập giá trị nhỏ hơn hoặc bằng %s',
 220. notInclusive: 'Vui lòng nhập giá trị nhỏ hơn %s',
 221. },
 222. mac: {
 223. default: 'Vui lòng nhập địa chỉ MAC hợp lệ',
 224. },
 225. meid: {
 226. default: 'Vui lòng nhập số MEID hợp lệ',
 227. },
 228. notEmpty: {
 229. default: 'Vui lòng nhập giá trị',
 230. },
 231. numeric: {
 232. default: 'Vui lòng nhập số hợp lệ',
 233. },
 234. phone: {
 235. countries: {
 236. AE: 'Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất',
 237. BG: 'Bulgaria',
 238. BR: 'Brazil',
 239. CN: 'Trung Quốc',
 240. CZ: 'Séc',
 241. DE: 'Đức',
 242. DK: 'Đan Mạch',
 243. ES: 'Tây Ban Nha',
 244. FR: 'Pháp',
 245. GB: 'Vương quốc Anh',
 246. IN: 'Ấn Độ',
 247. MA: 'Maroc',
 248. NL: 'Hà Lan',
 249. PK: 'Pakistan',
 250. RO: 'Romania',
 251. RU: 'Nga',
 252. SK: 'Slovakia',
 253. TH: 'Thái Lan',
 254. US: 'Mỹ',
 255. VE: 'Venezuela',
 256. },
 257. country: 'Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ của %s',
 258. default: 'Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ',
 259. },
 260. promise: {
 261. default: 'Vui lòng nhập giá trị hợp lệ',
 262. },
 263. regexp: {
 264. default: 'Vui lòng nhập giá trị thích hợp với biểu mẫu',
 265. },
 266. remote: {
 267. default: 'Vui lòng nhập giá trị hợp lệ',
 268. },
 269. rtn: {
 270. default: 'Vui lòng nhập số RTN hợp lệ',
 271. },
 272. sedol: {
 273. default: 'Vui lòng nhập số SEDOL hợp lệ',
 274. },
 275. siren: {
 276. default: 'Vui lòng nhập số Siren hợp lệ',
 277. },
 278. siret: {
 279. default: 'Vui lòng nhập số Siret hợp lệ',
 280. },
 281. step: {
 282. default: 'Vui lòng nhập bước nhảy của %s',
 283. },
 284. stringCase: {
 285. default: 'Vui lòng nhập ký tự thường',
 286. upper: 'Vui lòng nhập ký tự in hoa',
 287. },
 288. stringLength: {
 289. between: 'Vui lòng nhập giá trị có độ dài trong khoảng %s và %s ký tự',
 290. default: 'Vui lòng nhập giá trị có độ dài hợp lệ',
 291. less: 'Vui lòng nhập ít hơn %s ký tự',
 292. more: 'Vui lòng nhập nhiều hơn %s ký tự',
 293. },
 294. uri: {
 295. default: 'Vui lòng nhập địa chỉ URI hợp lệ',
 296. },
 297. uuid: {
 298. default: 'Vui lòng nhập số UUID hợp lệ',
 299. version: 'Vui lòng nhập số UUID phiên bản %s hợp lệ',
 300. },
 301. vat: {
 302. countries: {
 303. AT: 'Áo',
 304. BE: 'Bỉ',
 305. BG: 'Bulgaria',
 306. BR: 'Brazil',
 307. CH: 'Thuỵ Sĩ',
 308. CY: 'Síp',
 309. CZ: 'Séc',
 310. DE: 'Đức',
 311. DK: 'Đan Mạch',
 312. EE: 'Estonia',
 313. EL: 'Hy Lạp',
 314. ES: 'Tây Ban Nha',
 315. FI: 'Phần Lan',
 316. FR: 'Pháp',
 317. GB: 'Vương quốc Anh',
 318. GR: 'Hy Lạp',
 319. HR: 'Croatia',
 320. HU: 'Hungari',
 321. IE: 'Ireland',
 322. IS: 'Iceland',
 323. IT: 'Ý',
 324. LT: 'Lithuania',
 325. LU: 'Luxembourg',
 326. LV: 'Latvia',
 327. MT: 'Malta',
 328. NL: 'Hà Lan',
 329. NO: 'Na Uy',
 330. PL: 'Ba Lan',
 331. PT: 'Bồ Đào Nha',
 332. RO: 'Romania',
 333. RS: 'Serbia',
 334. RU: 'Nga',
 335. SE: 'Thuỵ Điển',
 336. SI: 'Slovenia',
 337. SK: 'Slovakia',
 338. VE: 'Venezuela',
 339. ZA: 'Nam Phi',
 340. },
 341. country: 'Vui lòng nhập số VAT hợp lệ của %s',
 342. default: 'Vui lòng nhập số VAT hợp lệ',
 343. },
 344. vin: {
 345. default: 'Vui lòng nhập số VIN hợp lệ',
 346. },
 347. zipCode: {
 348. countries: {
 349. AT: 'Áo',
 350. BG: 'Bulgaria',
 351. BR: 'Brazil',
 352. CA: 'Canada',
 353. CH: 'Thuỵ Sĩ',
 354. CZ: 'Séc',
 355. DE: 'Đức',
 356. DK: 'Đan Mạch',
 357. ES: 'Tây Ban Nha',
 358. FR: 'Pháp',
 359. GB: 'Vương quốc Anh',
 360. IE: 'Ireland',
 361. IN: 'Ấn Độ',
 362. IT: 'Ý',
 363. MA: 'Maroc',
 364. NL: 'Hà Lan',
 365. PL: 'Ba Lan',
 366. PT: 'Bồ Đào Nha',
 367. RO: 'Romania',
 368. RU: 'Nga',
 369. SE: 'Thuỵ Sĩ',
 370. SG: 'Singapore',
 371. SK: 'Slovakia',
 372. US: 'Mỹ',
 373. },
 374. country: 'Vui lòng nhập mã bưu điện hợp lệ của %s',
 375. default: 'Vui lòng nhập mã bưu điện hợp lệ',
 376. },
 377. };
 378. });