PageRenderTime 36ms CodeModel.GetById 24ms app.highlight 8ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/core/lexicon/fi/user.inc.php

https://github.com/enigmatic-user/revolution
PHP | 204 lines | 197 code | 0 blank | 7 comment | 0 complexity | 64f1223d679c25ca53979a5ad2869e50 MD5 | raw file
  1<?php
  2/**
  3 * User English lexicon topic
  4 *
  5 * @language en
  6 * @package modx
  7 * @subpackage lexicon
  8 */
  9$_lang['active'] = 'aktiivinen';
 10$_lang['address'] = 'Osoite';
 11$_lang['administrator'] = 'Järjestelmänvalvoja';
 12$_lang['authority'] = 'Authority';
 13$_lang['change_password'] = 'Muuta Salasana';
 14$_lang['change_password_confirm'] = 'Vahvista salasana';
 15$_lang['change_password_new'] = 'Uusi salasana';
 16$_lang['city'] = 'Paikkakunta';
 17$_lang['extended_fields'] = 'Laajennetut kentät';
 18$_lang['extended_fields_msg'] = 'Muokkaa laajennettuja kenttiä, jotka toteutetaan.';
 19$_lang['login_options'] = 'Kirjautumisen valinnat';
 20$_lang['minimum_role'] = 'Minimum Role';
 21$_lang['password'] = 'Salasana';
 22$_lang['password_confirm'] = 'Vahvista salasana';
 23$_lang['password_gen_gen'] = 'Anna MODX:n luoda salasana.';
 24$_lang['password_gen_method'] = 'Salasanan uudistamismenetelmä';
 25$_lang['password_gen_specify'] = 'Anna minun määritellä salasana:';
 26$_lang['password_method'] = 'Ilmoitus salasanasta';
 27$_lang['password_method_email'] = 'Uusi salasana lähetetään sähköpostitse.';
 28$_lang['password_method_screen'] = 'Näytä uusi salasana ruudulla.';
 29$_lang['password_new'] = 'Uusi salasana';
 30$_lang['password_notification'] = 'Salasanan ilmoitus';
 31$_lang['password_old'] = 'Vanha salasana';
 32$_lang['primary_group'] = 'Ensisijainen ryhmä';
 33$_lang['profile_recent_resources'] = 'Viimeaikaiset resurssit';
 34$_lang['profile_recent_resources_desc'] = 'Tämä on luettelo äskettäin muokatuista resursseista.';
 35$_lang['remote_data'] = 'Ulkopuolinen data';
 36$_lang['role'] = 'Rooli';
 37$_lang['role_create'] = 'Luo rooli';
 38$_lang['role_desc_authority'] = 'The Authority level of the role. Lower Authority levels are stronger, and inherit the Permissions of Roles with higher authorities in the groups they are assigned to.';
 39$_lang['role_desc_name'] = 'A name for the Role, such as Content Editor, Publisher, System Administrator, etc.';
 40$_lang['role_desc_description'] = 'Roolin lyhyt kuvaus.';
 41$_lang['role_err_ae'] = 'Tämänniminen rooli on jo olemassa.';
 42$_lang['role_err_duplicate'] = 'Virhe monistettaessa rooli.';
 43$_lang['role_err_has_users'] = 'Rooli sisältää käyttäjiä. Sitä ei voi poistaa.';
 44$_lang['role_err_nf'] = 'Roolia ei löydy.';
 45$_lang['role_err_nfs'] = 'Roolia ei löydy tunnuksella: [[+role]]';
 46$_lang['role_err_ns'] = 'Roolia ei ole määritetty!';
 47$_lang['role_err_ns_name'] = 'Määritä roolin nimi.';
 48$_lang['role_err_remove'] = 'Virhe poistaessa roolia.';
 49$_lang['role_err_remove_admin'] = 'Yrität poistaa valvojan roolia. Tätä roolia ei voi poistaa!';
 50$_lang['role_remove'] = 'Poista rooli';
 51$_lang['role_remove_confirm'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa tämän roolin?';
 52$_lang['roles'] = 'Roolit';
 53$_lang['rrg_drag'] = 'Vedä resursseja resurssiryhmiin täällä.';
 54$_lang['ugc_mutate'] = 'Käyttäjäryhmän pääsy kontekstiin';
 55$_lang['ugc_grid_title'] = 'Käyttäjäryhmän pääsy konteksteihin';
 56$_lang['ugc_remove'] = 'Poista käyttöoikeus tästä kontekstista';
 57$_lang['ugrg_grid_title'] = 'Käyttäjäryhmän käyttöoikeus resurssiryhmiin';
 58$_lang['ugrg_mutate'] = 'Käyttäjäryhmän käyttöoikeus resurssiryhmään';
 59$_lang['ugrg_remove'] = 'Poista käyttäjäryhmän käyttöoikeus tähän resurssiryhmän';
 60$_lang['user'] = 'Käyttäjä';
 61$_lang['user_active_desc'] = 'Oli käyttäjä aktiivinen tai ei. Jos käyttäjää ei ole aktivoitu, hän ei voi kirjautua mihinkään kontekstiin tai hallintaan.';
 62$_lang['user_add_group'] = 'Lisää käyttäjäryhmä käyttäjälle';
 63$_lang['user_already_in_use'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä!';
 64$_lang['user_block'] = 'Estetty';
 65$_lang['user_block_desc'] = 'If checked, this user will be permanently blocked from logging in.';
 66$_lang['user_blockedafter'] = 'Blocked After';
 67$_lang['user_blockedafter_desc'] = 'If set, the user will be blocked after this time occurs.';
 68$_lang['user_blockeduntil'] = 'Blocked Until';
 69$_lang['user_blockeduntil_desc'] = 'If set, the user will be blocked until this time.';
 70$_lang['user_changeddata'] = 'Your data has been changed. Please log in again.';
 71$_lang['user_class_key_desc'] = 'The MODX Class Key for this user. Do not change this unless you know what you are doing.';
 72$_lang['user_created_password_message'] = 'The User has been created. The password is: [[+password]]';
 73$_lang['user_confirm_remove'] = 'Are you sure you want to permanently remove this user?';
 74$_lang['user_country'] = 'Country';
 75$_lang['user_dob'] = 'Date of birth';
 76$_lang['user_doesnt_exist'] = 'User does not exist';
 77$_lang['user_duplicate'] = 'Duplicate User';
 78$_lang['user_edit_self_msg'] = 'You may need to log out and log in again after saving to fully update your information.</strong><br>Also, should you choose to generate a new password for yourself, it will be sent to you through email.';
 79$_lang['user_email'] = 'Email address';
 80$_lang['user_err_access_permissions_save'] = 'An error occurred while saving user access permissions.';
 81$_lang['user_err_ae_group'] = 'User is already in that group!';
 82$_lang['user_err_already_exists'] = 'Käyttäjätunnus on jo käytössä!';
 83$_lang['user_err_already_exists_email'] = 'Email already in use!';
 84$_lang['user_err_cannot_delete_last_admin'] = 'You cannot remove the last User in the Administrator group, as this will prevent administration of your site.';
 85$_lang['user_err_cannot_delete_self'] = 'You cannot delete yourself!';
 86$_lang['user_err_nf'] = 'User not found.';
 87$_lang['user_err_not_specified'] = 'No user specified!';
 88$_lang['user_err_not_specified_blockedafter'] = 'Please state the blocked after date in mm/dd/yyyy format. ';
 89$_lang['user_err_not_specified_blockeduntil'] = 'Please state the blocked until date in mm/dd/yyyy format. ';
 90$_lang['user_err_not_specified_dob'] = 'Please state the birthdate in mm/dd/yyyy format. ';
 91$_lang['user_err_not_specified_email'] = 'Please specify a valid email address.';
 92$_lang['user_err_not_specified_fileman_path'] = 'The directory you have specified either:<br />1) Does not exist.<br />2) Does not have read permissions.<br />3) Is not a directory.';
 93$_lang['user_err_not_specified_manageraccess'] = 'Please specify whether or not the user should have manager access.';
 94$_lang['user_err_not_specified_managerstartup'] = 'Please specify an existent, valid document ID for the manager login startup page.';
 95$_lang['user_err_not_specified_managertheme'] = 'The manager theme you have specified has not been uploaded.';
 96$_lang['user_err_not_specified_mobnumber'] = 'Please specify a valid mobile phone number. (If in US, please specify area code.)';
 97$_lang['user_err_not_specified_notification_method'] = 'Please specify a notifcation method for the new password.';
 98$_lang['user_err_not_specified_password'] = 'Please specify a password.';
 99$_lang['user_err_not_specified_phonenumber'] = 'Please specify a valid phone number. (If in US, please specify area code.)';
100$_lang['user_err_not_specified_resourcedir'] = 'The directory you\'ve specified is not a valid directory.';
101$_lang['user_err_not_specified_resource_baseurl'] = 'Please specify a valid resource URL.';
102$_lang['user_err_not_specified_uploadsize'] = 'Please specify a valid max upload size in bytes.';
103$_lang['user_err_not_specified_username'] = 'Please specify a user name.';
104$_lang['user_err_ns'] = 'User not specified.';
105$_lang['user_err_password'] = 'Incorrect password.';
106$_lang['user_err_password_invalid'] = 'Invalid password specified.';
107$_lang['user_err_password_invalid_old'] = 'Invalid old password.';
108$_lang['user_err_password_too_short'] = 'Password is too short!';
109$_lang['user_err_password_no_match'] = 'Passwords do not match.';
110$_lang['user_err_remove'] = 'An error occurred while trying to remove the user.';
111$_lang['user_err_resource_subdirectory'] = 'The directory you\'ve specified does not contain the %s directories.';
112$_lang['user_err_save'] = 'An error occurred while saving the user.';
113$_lang['user_err_username_invalid'] = 'Invalid username specified.';
114$_lang['user_failedlogincount'] = 'Failed Logins';
115$_lang['user_failedlogincount_desc'] = 'The number of times this user has failed to login by entering an incorrect password.';
116$_lang['user_fax'] = 'Faksi';
117$_lang['user_female'] = 'Nainen';
118$_lang['user_full_name'] = 'Etu- ja sukunimesi';
119$_lang['user_group'] = 'Käyttäjäryhmä';
120$_lang['user_group_create'] = 'Luo käyttäjäryhmä';
121$_lang['user_group_id'] = 'Käyttäjäryhmän ID';
122$_lang['user_group_desc_name'] = 'Käyttäjäryhmän nimi';
123$_lang['user_group_desc_description'] = 'Käyttäjäryhmän lyhyt kuvaus';
124$_lang['user_group_desc_parent'] = 'Ylemmän tason ryhmä tälle ryhmälle. Käytetään organisaation tarpeita varten.';
125$_lang['user_group_desc_dashboard'] = 'The Dashboard that members of this Group (who have this Group as their Primary Group) will use.';
126$_lang['user_group_document_group_err_already_exists'] = 'The user group is already attached to that document group.';
127$_lang['user_group_document_group_err_create'] = 'An error occurred while trying to attach the user group to the document group.';
128$_lang['user_group_document_group_err_not_found'] = 'That user group is not attached to that document group!';
129$_lang['user_group_document_group_err_remove'] = 'An error occurred while trying to deattach the user group from the document group.';
130$_lang['user_group_err_already_exists'] = 'There is already a user group with that name.';
131$_lang['user_group_err_create'] = 'An error occurred while trying to create the user group.';
132$_lang['user_group_err_nf'] = 'User group not found!';
133$_lang['user_group_err_not_found'] = 'User group not found!';
134$_lang['user_group_err_not_specified'] = 'Käyttäjäryhmää ei ole määritetty!';
135$_lang['user_group_err_ns'] = 'Käyttäjäryhmä ei ole määritetty!';
136$_lang['user_group_err_ns_name'] = 'Määritä tämän käyttäjäryhmän nimi.';
137$_lang['user_group_err_remove'] = 'Virhe yritettäessä poistaa käyttäjäryhmä.';
138$_lang['user_group_err_remove_admin'] = 'You cannot remove the Administrator group.';
139$_lang['user_group_err_save'] = 'An error occurred while trying to save the user group.';
140$_lang['user_group_management_msg'] = 'Manage user memberships in groups and apply roles.';
141$_lang['user_group_member_err_already_in'] = 'User is already in this user group!';
142$_lang['user_group_member_err_create'] = 'An error occurred while attempting to add the user to a user group.';
143$_lang['user_group_member_err_nf'] = 'User is not in this user group!';
144$_lang['user_group_member_err_remove'] = 'An error occurred while trying to remove the user from the group.';
145$_lang['user_group_member_err_save'] = 'An error occurred while trying to add the user to the group.';
146$_lang['user_group_new'] = 'Uusi käyttäjäryhmä';
147$_lang['user_group_parent'] = 'Ylemmän tason ryhmä';
148$_lang['user_group_remove'] = 'Delete User Group';
149$_lang['user_group_remove_confirm'] = 'Are you sure you want to delete this User Group?';
150$_lang['user_group_settings'] = 'User Group Settings';
151$_lang['user_group_settings_desc'] = 'Manage Settings for the User Group';
152$_lang['user_group_untitled'] = 'Nimetön käyttäjäryhmä';
153$_lang['user_group_update'] = 'Update User Group';
154$_lang['user_group_user_add'] = 'Käyttäjän lisääminen ryhmään';
155$_lang['user_group_user_add_user_desc'] = 'The username of the User to add to the User Group';
156$_lang['user_group_user_add_role_desc'] = 'The Role that the User should have in the Group. This may affect the Permissions that the User is granted.';
157$_lang['user_group_user_remove'] = 'Poista käyttäjä ryhmästä';
158$_lang['user_group_user_remove_confirm'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa käyttäjän ryhmästä?';
159$_lang['user_group_user_update_role'] = 'Update Role for User in Usergroup';
160$_lang['user_groups'] = 'Käyttäjäryhmät';
161$_lang['user_gender'] = 'Sukupuoli';
162$_lang['user_grid_empty'] = 'No users to display';
163$_lang['user_grid_paginate'] = 'Displaying users {0} - {1} of {2}';
164$_lang['user_is_blocked'] = 'Tämä käyttäjä on estetty!';
165$_lang['user_logincount'] = 'Kirjautumisten määrä';
166$_lang['user_logincount_desc'] = 'The total number of times this User has logged in.';
167$_lang['user_male'] = 'Mies';
168$_lang['user_management_msg'] = 'Here you can choose which user you wish to edit.';
169$_lang['user_mobile'] = 'Matkapuhelimen numero';
170$_lang['user_new'] = 'Uusi käyttäjä';
171$_lang['user_password_changed'] = 'Salasana vaihdettu: [[+password]]';
172$_lang['user_phone'] = 'Phone number';
173$_lang['user_photo'] = 'User Photo';
174$_lang['user_photo_message'] = 'Enter the image URL for this user or use the insert button to select or upload an image file on the server.';
175$_lang['user_prevlogin'] = 'Last Login';
176$_lang['user_prevlogin_desc'] = 'The last time that the user successfully logged in.';
177$_lang['user_profile_err_nf'] = 'FATAL ERROR: User profile not found.';
178$_lang['user_profile_err_save'] = 'An error occurred while attempting to save the user attributes.';
179$_lang['user_remove'] = 'Delete User';
180$_lang['user_remove_confirm'] = 'Are you sure you want to delete this user? This is irreversible!';
181$_lang['user_remove_multiple'] = 'Delete Multiple Users';
182$_lang['user_remove_multiple_confirm'] = 'Are you sure you want to delete these users? This is irreversible!';
183$_lang['user_remote_data_msg'] = 'Edit remote user data here.';
184$_lang['user_role_update'] = 'Update User Role';
185$_lang['user_setting_err_remove'] = 'An error occurred while removing user settings.';
186$_lang['user_setting_err_save'] = 'An error occurred while saving user settings.';
187$_lang['user_settings'] = 'Käyttäjäasetukset';
188$_lang['user_settings_desc'] = 'Here you can change specific settings for the user.';
189$_lang['user_state'] = 'Tila';
190$_lang['user_sudo'] = 'Sudo User';
191$_lang['user_sudo_desc'] = 'If checked, this user will have full access to all the site and will bypass any Access Permissions checks. *DO NOT* check this unless you mean to do so!';
192$_lang['user_title'] = 'Create/Edit user';
193$_lang['user_other'] = 'Muut';
194$_lang['user_update'] = 'Päivitä käyttäjä';
195$_lang['user_updated_password_message'] = 'Käyttäjä on päivitetty. Salasana on: [[+password]]';
196$_lang['user_upload_message'] = 'If you wish to stop this user uploading any filetypes in this category, make sure that the \'Use Main Configuration Setting\' checkbox is not ticked and leave the field blank.';
197$_lang['user_use_config'] = 'Käytä järjestelmän asetuksia';
198$_lang['user_username_desc'] = 'The unique identifier of this User, and the name by which they will login to the site.';
199$_lang['user_website'] = 'Sivusto';
200$_lang['user_zip'] = 'Postinumero';
201$_lang['username'] = 'Käyttäjätunnus';
202$_lang['users'] = 'Users';
203$_lang['user_createdon'] = 'Luotu';
204$_lang['user_createdon_desc'] = 'The date the user was created.';