PageRenderTime 42ms CodeModel.GetById 15ms app.highlight 18ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/advanced_point_system/root/language/cs/mods/info_acp_point_mod.php

http://prekladyphpbbcz.googlecode.com/
PHP | 206 lines | 126 code | 50 blank | 30 comment | 3 complexity | e23125c772279997cef96f875b893d4c MD5 | raw file
 1<?php
 2/** 
 3*
 4* info_acp_point_mod [English]
 5*
 6* @author McGod end doktorx
 7*
 8* @package acp
 9* @version $Id: info_acp_point_mod.php 31M 2008-12-08 21:58:37Z doktorx $
 10* @copyright (c) McGod end doktorx
 11* @license http://opensource.org/licenses/gpl-license.php GNU Public License 
 12*
 13*/
 14
 15/**
 16* DO NOT CHANGE
 17*/
 18if (!defined('IN_PHPBB'))
 19{
 20	exit;
 21}
 22
 23if (empty($lang) || !is_array($lang))
 24{
 25	$lang = array();
 26}
 27
 28// DEVELOPERS PLEASE NOTE
 29//
 30// All language files should use UTF-8 as their encoding and the files must not contain a BOM.
 31//
 32// Placeholders can now contain order information, e.g. instead of
 33// 'Page %s of %s' you can (and should) write 'Page %1$s of %2$s', this allows
 34// translators to re-order the output of data while ensuring it remains correct
 35//
 36// You do not need this where single placeholders are used, e.g. 'Message %d' is fine
 37// equally where a string contains only two placeholders which are used to wrap text
 38// in a url you again do not need to specify an order e.g., 'Click %sHERE%s' is fine
 39
 40$lang = array_merge($lang, array(
 41	'ACP_POINTS'					=>	'Rozšířený bodový systém',
 42	
 43	'ACP_POINTS_INDEX_TITLE'		=>	'Nastavení bodů',
 44	'ACP_POINTS_DONOR_TITLE'		=>	'Nastavení darů',
 45  'ACP_POINTS_LOTTERY_TITLE'		=>	'Nastavení loterie',
 46  'ACP_POINTS_BANK_TITLE'		=>	'Nastavení banky',
 47	'ACP_POINTS_DONOR_GROUP_TITLE'	=>	'Přidat skupinu darování',
 48	'POINTS_ADV_OPTIONS'		=> 'Nastavení rozšířených bodů',
 49	
 50	'DONOR_RATIO'					=>	'Darovací poměr',
 51	'DONOR_RATIO_EXPLAIN'			=>	'Počet bodů za CZK',
 52
 53	'DONOR_ENABLE'					=>	'Povolit darování',
 54	'DONOR_ENABLE_EXPLAIN'			=>	'Nastavte pokud chcete umožnit darování bodů',
 55	
 56	'DONOR_AMOUNTS'					=>	'Přírůstky darů',
 57	'DONOR_AMOUNTS_EXPLAIN'			=>	'Přírůstky se ukazují jako dary, použijete \', \' jako oddělovač.',
 58
 59	'DONOR_EMAIL'					=>	'Paypal Email daru',
 60	'DONOR_EMAIL_EXPLAIN'			=>	'Email, který dostanete při daru, musí být paypal email.',
 61	
 62	'DONOR_ANONYMOUS'				=>	'Povolit anonymní dary',
 63	'DONOR_ANONYMOUS_EXPLAIN'		=>	'Povolí darování bodů anonymně, bez uvedení jejich jména.',
 64	
 65	'DONOR_USERGROUPS'				=>	'Použití darovací skupiny',
 66	'DONOR_USERGROUPS_EXPLAIN'		=>	'Místa pro neanonymní dary v definované skupině.',
 67	
 68	'DONOR_SHOWDONORS'				=>	'Ukázat výšku daru',
 69	'DONOR_SHOWDONORS_EXPLAIN'		=>	'Ukázat v profilu uživatele množství bodů, které daroval.',
 70	
 71	'DONOR_TOPDONORS'				=>	'TOP 10 dárců',
 72	'DONOR_TOPDONORS_EXPLAIN'		=>	'Povolit uživatelům zobrazit TOP 10 dárců.',
 73	
 74	//Donation Table
 75	'DONOR_GROUP'					=>	'Skupina',
 76	'DONOR_VALUE'					=>	'Výska daru',
 77	'DONOR_DEFAULT'					=>	'Nastavit jako výchozí skupinu',
 78	'DONOR_OPTIONS'					=>	'Možnosti',
 79	'DONOR_ACTIONS'					=>	'Akce',
 80	'DONOR_EDIT'					=>	'Upravit nastavení',
 81	'DONOR_DELETE'					=>	'Smazat',
 82	
 83	'DONOR_NOGROUPS'				=>	'Neexistuje žádná darovací skupina.',
 84	'DONOR_EDITGROUP'				=>	'Darovací skupina byla upravena nebo vytvořena.',
 85	'DONOR_DELGROUP'				=>	'Darovací skupina byla smazána.',
 86	'DONOR_DELGROUP_MSG'			=>	'Opravdu si přejete smazat tuto darovací skupinu?',
 87	
 88	'DONOR_ADDGROUP'				=>	'Přidat darovací skupinu',
 89	
 90	'DONOR_GROUP_NAME'				=>	'Název skupiny',
 91	'DONOR_GROUP_NAME_EXPLAIN'		=>	'Skupina pro dárce.',
 92	
 93	'DONOR_GROUP_VALUE'				=>	'Velikost daru',	
 94	'DONOR_GROUP_VALUE_EXPLAIN'		=>	'Velikost, v CZK, daru pro přijetí do skupiny.',
 95	
 96	'DONOR_GROUP_DEFAULT'			=>	'Výchozí skupina',
 97	'DONOR_GROUP_DEFAULT_EXPLAIN'	=>	'Skupina je pro člena výchozí.',
 98	
 99	'DONOR_CONFIG_SUCCESS'			=>	'Nastavení darování bylo změněno.',
100	
101	'POINTS_NAME'					=>	'Název bodů',
102	'POINTS_NAME_EXPLAIN'			=>	'Název bodů pro použití na tomto fóru.',
103	
104	'POINTS_ENABLE'					=>	'Povolit body',
105	'POINTS_ENABLE_EXPLAIN'			=>	'Povolit uživatelům využívat bodový systém.',
106	
107	'POINTS_TRANSFER'				=>	'Povolit transakce',
108	'POINTS_TRANSFER_EXPLAIN'		=>	'Povolit uživatelů přesuny bodů mezi nimi.',
109
110	'POINTS_TRANSFER_PM'			=>	'Poslat uživateli SZ při transakci',
111	'POINTS_TRANSFER_PM_EXPLAIN'	=>	'Umožnit upozornění uživatele pomocí soukromé zprávy pokud mu někdo pošle body.',
112	
113	'POINTS_COMMENTS'				=>	'Povolit komentáře',
114	'POINTS_COMMENTS_EXPLAIN'		=>	'Povolit uživatelům napsat komentář při poslání bodů.',
115	
116	'POINTS_IMAGES_TOPIC'				=>	'Zobrazit obrázek za body',
117	'POINTS_IMAGES_TOPIC_EXPLAIN'		=>	'Zobrazit v tématu obrázek za body.',
118	
119	'POINTS_IMAGES_MEMBERLIST'				=>	'Zobrazit obrázek za body v profilu',
120	'POINTS_IMAGES_MEMBERLIST_EXPLAIN'		=>	'Zobrazit obrázek za body v profilu uživatele.',
121
122  'POINTS_ATTACHMENT' =>   'Body pro přílohy',
123  'POINTS_ATTACHMENT_PER_FILE' => 'Body pro každou novou přílohu',
124
125  'POINTS_POLL'  => 'Body pro nové hlasování',
126  'POINTS_POLL_PER_OPTION'  =>  'Body za volbu v novém hlasování',
127
128	'POINTS_TOPIC_PER_CHARACTER' 	=> 'Body za znak v novém tématu',
129	'POINTS_TOPIC_PER_WORD'		   => 'Body za slovo v novém tématu',
130
131	'POINTS_POST_PER_CHARACTER'	   => 'Body za znak v novém příspěvku',
132	'POINTS_POST_PER_WORD'		   => 'Bosy za slovo v novém příspěvku',
133
134	'POINTS_COST_ATTACHMENT'		   => 'Bodová cena za stažení přílohy (nastavení 0 deaktivace této vlastnosti)',
135	'REG_POINTS_BONUS'		   => 'Bodový bonus při registraci',
136
137	'TOP_POINTS'		   => 'Počet nejvíce bohatých zobrazených na indexu:',
138	'POINTS_WARN'		   => 'Počet bodů k odmazání při udělení varování (nastavení 0 deaktivace této vlastnosti)',
139
140	'POINTS_BIRTHDAY'		   => 'Počet bodů darovaných automatem při narozeninách (!v příští verzi!)',
141
142	'POINTS_PERTOPIC'				=>	'Povolit body za téma',
143	'POINTS_PERTOPIC_EXPLAIN'		=>	'Povolit uživatelům získávat body za založení nového tématu.',
144	
145	'POINTS_PERPOST'				=>	'Povolit body za příspěvek',
146	'POINTS_PERPOST_EXPLAIN'		=>	'Povolit uživatelům získávat body za odeslání nového příspěvku/odpovědi.',
147
148	'POINTS_PEREDIT'				=>	'Povolit body za úpravy',
149	'POINTS_PEREDIT_EXPLAIN'		=>	'Povolit uživatelům získávat body za provedené editace příspěvků v tématu.',
150	
151	'POINTS_LOGS'					=>	'Povolit logy bodů',
152	'POINTS_LOGS_EXPLAIN'			=>	'Povolit uživatelům zobrazit log transakcí.',
153
154  'LOTTERY_VIEW'            =>  'Povolit modul loterie',
155  'LOTTERY_VIEW_EXPLAIN'      =>  'Modul loterie bude zobrazen v bloku bodů.', 
156
157  'BANK_VIEW'            =>  'Pobolit modul banky',
158  'BANK_VIEW_EXPLAIN'      =>  'Modul banky bude zobrazen v bloku bodů.', 
159	
160	'POINTS_CONFIG_SUCCESS'			=>	'Nastavení bodu bylo aktualizováno.',
161	
162	'ACP_USER_POINTS_TITLE'				=>	'Nastavení bodů',
163  'POINTS_NAME' =>  'Body',
164	
165	'USER_POINTS'					=>	'Uživatelské body',
166	'USER_POINTS_EXPLAIN'			=>	'Kolik má uživatel bodů',
167
168	//Lottery Table 
169	'LOTTERY_OPTIONS'		=> 'Nastavení loterie',
170	'LOTTERY_ENABLE'			=> 'Povolit loterii',
171	'LOTTERY_ENABLE_EXPLAIN'	=> 'Pokud je zakázáno, tak stránka loterie není dostupná.',
172	'MULTIPLE_TICKETS'			=> 'Podpora Multi-Ticket',
173	'MULTIPLE_TICKETS_EXPLAIN'	=> 'Není li cash MOD nainstalován, zakoupení více tiketů je deaktivováno.',
174	'TICKET_COST'				=> 'Cena tiketu',
175	'BASE_AMOUNT'				=> 'Základní jackpot',
176	'BASE_AMOUNT_EXPLAIN'		=> 'Počáteční velikost jackpotu. Jackpot se bude navyšovat pokud není výherce, vsazená částka bude přidána do jackpotu do dalšího losování. Jackpot se nesnižuje při snížení.',
177	'DRAW_PERIOD'				=>	'Doba mezi losováním',
178	'DRAW_PERIOD_EXPLAIN'		=>	'Čas v hodinách mezi losováním. Změna bude mít vliv na čas a den současného losování. Nastavení 0 zakáže losování, aktuální tikety a jackpot zůstanou.',
179
180	//Bank Table 
181	'BANK_OPTIONS'		=> 'Nastavení banky',
182	'BANK_ENABLE'			=> 'Povolit banku',
183	'BANK_ENABLE_EXPLAIN'	=> 'Pokud je zakázáno, tak stránka banky není dostupná.',
184	'BANK_INTEREST'			=> 'Úroková sazba',
185	'BANK_FEES'			=> 'Vybírání poplatků',
186	'BANK_PAY'			=> 'Čas úrokových plateb',
187	'BANK_MINWITHDRAW'			=> 'Min. výběr',
188	'BANK_MINDEPOSIT'			=> 'Min. vklad',
189	'BANK_TIME'			=> 'sekundy',
190  'BANK_INTERESTCUT'   => 'Zakázat úroky v',
191  'BANK_INTERESTCUTP'   => '(0 zakáže)',
192	
193	//Forum Edit Languages (acp_forums.html)
194	'FORUM_POINT_SETTINGS'			=>	'Nastavení bodů dóra',
195	
196	'FORUM_PERTOPIC'			=>	'Body za téma',
197	'FORUM_PERTOPIC_EXPLAIN'	=>	'Počet bodů za nové téma.',
198	
199	'FORUM_PERPOST'				=>	'Body za příspěvek',
200	'FORUM_PERPOST_EXPLAIN'		=>	'Počet bodů za příspěvek/odpověď.',
201
202	'FORUM_PEREDIT'				=>	'Body za úpravu příspěvku',
203	'FORUM_PEREDIT_EXPLAIN'		=>	'Počet bodů za úpravu příspěvku/odpovědi.',
204	));
205
206?>