PageRenderTime 37ms CodeModel.GetById 31ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admin/locale/sv/LC_MESSAGES/django.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 807 lines | 653 code | 154 blank | 0 comment | 0 complexity | 4d899313f3047b01efda9a2ff475cbcf MD5 | raw file
Possible License(s): BSD-3-Clause
 1# This file is distributed under the same license as the Django package.
 2#
 3msgid ""
 4msgstr ""
 5"Project-Id-Version: Django\n"
 6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 7"POT-Creation-Date: 2011-03-20 21:03+0100\n"
 8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:44+0000\n"
 9"Last-Translator: andreaspelme <andreas@pelme.se>\n"
 10"Language-Team: Swedish <>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: sv\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16
 17#: actions.py:49
 18#, python-format
 19msgid "Successfully deleted %(count)d %(items)s."
 20msgstr "Tog bort %(count)d %(items)s"
 21
 22#: actions.py:61 options.py:1219
 23#, python-format
 24msgid "Cannot delete %(name)s"
 25msgstr "Kan inte ta bort %(name)s"
 26
 27#: actions.py:63 options.py:1221
 28msgid "Are you sure?"
 29msgstr "Är du säker?"
 30
 31#: actions.py:85
 32#, python-format
 33msgid "Delete selected %(verbose_name_plural)s"
 34msgstr "Tag bort markerade %(verbose_name_plural)s"
 35
 36#: filterspecs.py:54
 37#, python-format
 38msgid ""
 39"<h3>By %s:</h3>\n"
 40"<ul>\n"
 41msgstr ""
 42"<h3>Av %s:</h3>\n"
 43"<ul>\n"
 44
 45#: filterspecs.py:104 filterspecs.py:139 filterspecs.py:168 filterspecs.py:258
 46msgid "All"
 47msgstr "Alla"
 48
 49#: filterspecs.py:139
 50msgid "Yes"
 51msgstr "Ja"
 52
 53#: filterspecs.py:139
 54msgid "No"
 55msgstr "Nej"
 56
 57#: filterspecs.py:150
 58msgid "Unknown"
 59msgstr "Okänt"
 60
 61#: filterspecs.py:196
 62msgid "Any date"
 63msgstr "Alla datum"
 64
 65#: filterspecs.py:197
 66msgid "Today"
 67msgstr "Idag"
 68
 69#: filterspecs.py:200
 70msgid "Past 7 days"
 71msgstr "Senaste 7 dagarna"
 72
 73#: filterspecs.py:203
 74msgid "This month"
 75msgstr "Denna mĺnad"
 76
 77#: filterspecs.py:205
 78msgid "This year"
 79msgstr "Detta ĺr"
 80
 81#: forms.py:9
 82msgid ""
 83"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
 84"sensitive."
 85msgstr ""
 86"Var god ange ett korrekt användarnamn och lösenord. Tänk pĺ att skilja "
 87"mellan gemener och versaler."
 88
 89#: forms.py:18
 90msgid "Please log in again, because your session has expired."
 91msgstr "Var god logga in igen, eftersom din session har förfallit."
 92
 93#: forms.py:37
 94#, python-format
 95msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
 96msgstr "Din e-postadress är inte ditt användarnamn. Försök med '%s' istället."
 97
 98#: helpers.py:19
 99msgid "Action:"
100msgstr "Ĺtgärd:"
101
102#: models.py:19
103msgid "action time"
104msgstr "händelsetid"
105
106#: models.py:22
107msgid "object id"
108msgstr "objektets id"
109
110#: models.py:23
111msgid "object repr"
112msgstr "objektets beskrivning"
113
114#: models.py:24
115msgid "action flag"
116msgstr "händelseflagga"
117
118#: models.py:25
119msgid "change message"
120msgstr "ändra meddelande"
121
122#: models.py:28
123msgid "log entry"
124msgstr "loggpost"
125
126#: models.py:29
127msgid "log entries"
128msgstr "loggposter"
129
130#: options.py:147 options.py:162
131msgid "None"
132msgstr "Inget"
133
134#: options.py:627
135#, python-format
136msgid "Changed %s."
137msgstr "Ändrade %s."
138
139#: options.py:627 options.py:637
140msgid "and"
141msgstr "och"
142
143#: options.py:632
144#, python-format
145msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
146msgstr "Lade till %(name)s \"%(object)s\"."
147
148#: options.py:636
149#, python-format
150msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
151msgstr "Ändrade %(list)s pĺ %(name)s \"%(object)s\"."
152
153#: options.py:641
154#, python-format
155msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
156msgstr "Tog bort %(name)s \"%(object)s\"."
157
158#: options.py:645
159msgid "No fields changed."
160msgstr "Inga fält ändrade."
161
162#: options.py:717
163#, python-format
164msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
165msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" lades till."
166
167#: options.py:721 options.py:761
168msgid "You may edit it again below."
169msgstr "Du kan ändra det igen nedanför."
170
171#: options.py:731 options.py:771
172#, python-format
173msgid "You may add another %s below."
174msgstr "Du kan lägga till ytterligare %s nedanför."
175
176#: options.py:759
177#, python-format
178msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
179msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ändrades."
180
181#: options.py:767
182#, python-format
183msgid ""
184"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
185msgstr ""
186"%(name)s \"%(obj)s\" lades till. Du kan redigera objektet igen nedanför."
187
188#: options.py:827 options.py:1085
189msgid ""
190"Items must be selected in order to perform actions on them. No items have "
191"been changed."
192msgstr ""
193"Poster mĺste väljas för att genomföra ĺtgärder. Inga poster har ändrats."
194
195#: options.py:846
196msgid "No action selected."
197msgstr "Inga ĺtgärder valda."
198
199#: options.py:927
200#, python-format
201msgid "Add %s"
202msgstr "Lägg till %s"
203
204#: options.py:953 options.py:1194
205#, python-format
206msgid "%(name)s object with primary key %(key)r does not exist."
207msgstr "%(name)s-objekt med primärnyckel %(key)r finns inte."
208
209#: options.py:1018
210#, python-format
211msgid "Change %s"
212msgstr "Ändra %s"
213
214#: options.py:1065
215msgid "Database error"
216msgstr "Databasfel"
217
218#: options.py:1127
219#, python-format
220msgid "%(count)s %(name)s was changed successfully."
221msgid_plural "%(count)s %(name)s were changed successfully."
222msgstr[0] "%(count)s %(name)s ändrades."
223msgstr[1] "%(count)s %(name)s ändrades."
224
225#: options.py:1154
226#, python-format
227msgid "%(total_count)s selected"
228msgid_plural "All %(total_count)s selected"
229msgstr[0] "%(total_count)s vald"
230msgstr[1] "Alla %(total_count)s valda"
231
232#: options.py:1159
233#, python-format
234msgid "0 of %(cnt)s selected"
235msgstr "0 av %(cnt)s valda"
236
237#: options.py:1210
238#, python-format
239msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
240msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" togs bort."
241
242#: options.py:1255
243#, python-format
244msgid "Change history: %s"
245msgstr "Ändringshistorik: %s"
246
247#: sites.py:319 templates/admin/login.html:42
248#: templates/registration/password_reset_complete.html:14
249#: views/decorators.py:26
250msgid "Log in"
251msgstr "Logga in"
252
253#: sites.py:375
254msgid "Site administration"
255msgstr "Webbplatsadministration"
256
257#: sites.py:419
258#, python-format
259msgid "%s administration"
260msgstr "Administration av %s"
261
262#: widgets.py:75
263msgid "Date:"
264msgstr "Datum:"
265
266#: widgets.py:75
267msgid "Time:"
268msgstr "Tid:"
269
270#: widgets.py:140
271msgid "Lookup"
272msgstr "Uppslag"
273
274#: widgets.py:246
275msgid "Add Another"
276msgstr "Lägg till ytterligare"
277
278#: templates/admin/404.html:4 templates/admin/404.html.py:8
279msgid "Page not found"
280msgstr "Sidan kunde inte hittas"
281
282#: templates/admin/404.html:10
283msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
284msgstr "Vi beklagar men den begärda sidan hittades inte."
285
286#: templates/admin/500.html:4 templates/admin/app_index.html:8
287#: templates/admin/base.html:55 templates/admin/change_form.html:19
288#: templates/admin/change_list.html:42
289#: templates/admin/delete_confirmation.html:6
290#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:6
291#: templates/admin/invalid_setup.html:4 templates/admin/object_history.html:6
292#: templates/admin/auth/user/change_password.html:12
293#: templates/registration/logged_out.html:4
294#: templates/registration/password_change_done.html:5
295#: templates/registration/password_change_form.html:6
296#: templates/registration/password_reset_complete.html:4
297#: templates/registration/password_reset_confirm.html:4
298#: templates/registration/password_reset_done.html:4
299#: templates/registration/password_reset_form.html:4
300msgid "Home"
301msgstr "Hem"
302
303#: templates/admin/500.html:4
304msgid "Server error"
305msgstr "Serverfel"
306
307#: templates/admin/500.html:6
308msgid "Server error (500)"
309msgstr "Serverfel (500)"
310
311#: templates/admin/500.html:9
312msgid "Server Error <em>(500)</em>"
313msgstr "Serverfel <em>(500)</em>"
314
315#: templates/admin/500.html:10
316msgid ""
317"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
318"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
319msgstr ""
320"Ett fel har uppstĺtt. Administratören har meddelats via e-post och felet bör "
321"vara ĺtgärdat inom kort. Tack för visat tĺlamod."
322
323#: templates/admin/actions.html:4
324msgid "Run the selected action"
325msgstr "Kör markerade operationer"
326
327#: templates/admin/actions.html:4
328msgid "Go"
329msgstr "Utför"
330
331#: templates/admin/actions.html:11
332msgid "Click here to select the objects across all pages"
333msgstr "Klicka här för att välja alla objekt frĺn alla sidor"
334
335#: templates/admin/actions.html:11
336#, python-format
337msgid "Select all %(total_count)s %(module_name)s"
338msgstr "Välj alla %(total_count)s %(module_name)s"
339
340#: templates/admin/actions.html:13
341msgid "Clear selection"
342msgstr "Rensa urval"
343
344#: templates/admin/app_index.html:10 templates/admin/index.html:19
345#, python-format
346msgid "%(name)s"
347msgstr "%(name)s"
348
349#: templates/admin/base.html:28
350msgid "Welcome,"
351msgstr "Välkommen,"
352
353#: templates/admin/base.html:33
354#: templates/registration/password_change_done.html:4
355#: templates/registration/password_change_form.html:5
356msgid "Documentation"
357msgstr "Dokumentation"
358
359#: templates/admin/base.html:41
360#: templates/admin/auth/user/change_password.html:16
361#: templates/admin/auth/user/change_password.html:49
362#: templates/registration/password_change_done.html:4
363#: templates/registration/password_change_form.html:5
364msgid "Change password"
365msgstr "Ändra lösenord"
366
367#: templates/admin/base.html:48
368#: templates/registration/password_change_done.html:4
369#: templates/registration/password_change_form.html:5
370msgid "Log out"
371msgstr "Logga ut"
372
373#: templates/admin/base_site.html:4
374msgid "Django site admin"
375msgstr "Django webbplatsadministration"
376
377#: templates/admin/base_site.html:7
378msgid "Django administration"
379msgstr "Django-administration"
380
381#: templates/admin/change_form.html:22 templates/admin/index.html:29
382msgid "Add"
383msgstr "Lägg till"
384
385#: templates/admin/change_form.html:31 templates/admin/object_history.html:10
386msgid "History"
387msgstr "Historik"
388
389#: templates/admin/change_form.html:32
390#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:9
391#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:28
392msgid "View on site"
393msgstr "Visa pĺ webbplats"
394
395#: templates/admin/change_form.html:43 templates/admin/change_list.html:73
396#: templates/admin/login.html:17
397#: templates/admin/auth/user/change_password.html:25
398#: templates/registration/password_change_form.html:16
399msgid "Please correct the error below."
400msgid_plural "Please correct the errors below."
401msgstr[0] "Rätta till felet nedan."
402msgstr[1] "Rätta till felen nedan."
403
404#: templates/admin/change_list.html:64
405#, python-format
406msgid "Add %(name)s"
407msgstr "Lägg till %(name)s"
408
409#: templates/admin/change_list.html:84
410msgid "Filter"
411msgstr "Filter"
412
413#: templates/admin/delete_confirmation.html:10
414#: templates/admin/submit_line.html:4
415msgid "Delete"
416msgstr "Radera"
417
418#: templates/admin/delete_confirmation.html:17
419#, python-format
420msgid ""
421"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
422"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
423"following types of objects:"
424msgstr ""
425"Att ta bort %(object_name)s '%(escaped_object)s' skulle innebära att "
426"relaterade objekt togs bort, men ditt konto har inte rättigheter att ta bort "
427"följande objekttyper:"
428
429#: templates/admin/delete_confirmation.html:25
430#, python-format
431msgid ""
432"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would require deleting the "
433"following protected related objects:"
434msgstr ""
435"Borttagning av %(object_name)s '%(escaped_object)s' kräver borttagning av "
436"följande skyddade relaterade objekt:"
437
438#: templates/admin/delete_confirmation.html:33
439#, python-format
440msgid ""
441"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
442"All of the following related items will be deleted:"
443msgstr ""
444"Är du säker pĺ att du vill ta bort %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
445"Följande relaterade objekt kommer att tas bort:"
446
447#: templates/admin/delete_confirmation.html:38
448#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:43
449msgid "Yes, I'm sure"
450msgstr "Ja, jag är säker"
451
452#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:9
453msgid "Delete multiple objects"
454msgstr "Tog bort %(name)s \"%(object)s\"."
455
456#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:16
457#, python-format
458msgid ""
459"Deleting the selected %(objects_name)s would result in deleting related "
460"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
461"types of objects:"
462msgstr ""
463"Borttagning av valda %(objects_name)s skulle resultera i borttagning av "
464"relaterade objekt, men ditt konto har inte behörighet att ta bort följande "
465"typer av objekt:"
466
467#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:24
468#, python-format
469msgid ""
470"Deleting the selected %(objects_name)s would require deleting the following "
471"protected related objects:"
472msgstr ""
473"Borttagning av valda %(objects_name)s skulle kräva borttagning av följande "
474"skyddade objekt:"
475
476#: templates/admin/delete_selected_confirmation.html:32
477#, python-format
478msgid ""
479"Are you sure you want to delete the selected %(objects_name)s? All of the "
480"following objects and their related items will be deleted:"
481msgstr ""
482"Är du säker pĺ att du vill ta bort valda %(objects_name)s? Alla följande "
483"objekt samt relaterade objekt kommer att tas bort: "
484
485#: templates/admin/filter.html:2
486#, python-format
487msgid " By %(filter_title)s "
488msgstr " Av %(filter_title)s "
489
490#: templates/admin/index.html:18
491#, python-format
492msgid "Models available in the %(name)s application."
493msgstr "Modeller tillgängliga i applikationen %(name)s."
494
495#: templates/admin/index.html:35
496msgid "Change"
497msgstr "Ändra"
498
499#: templates/admin/index.html:45
500msgid "You don't have permission to edit anything."
501msgstr "Du har inte rättigheter att redigera nĺgot."
502
503#: templates/admin/index.html:53
504msgid "Recent Actions"
505msgstr "Senaste Händelser"
506
507#: templates/admin/index.html:54
508msgid "My Actions"
509msgstr "Mina händelser"
510
511#: templates/admin/index.html:58
512msgid "None available"
513msgstr "Inga tillgängliga"
514
515#: templates/admin/index.html:72
516msgid "Unknown content"
517msgstr "Okänt innehĺll"
518
519#: templates/admin/invalid_setup.html:7
520msgid ""
521"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
522"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
523"the appropriate user."
524msgstr ""
525"Nĺgonting är fel med din databasinstallation. Se till att de rätta "
526"databastabellerna har skapats och att databasen är läsbar av rätt användare."
527
528#: templates/admin/login.html:33
529msgid "Username:"
530msgstr "Användarnamn:"
531
532#: templates/admin/login.html:37
533msgid "Password:"
534msgstr "Lösenord:"
535
536#: templates/admin/object_history.html:22
537msgid "Date/time"
538msgstr "Datum tid"
539
540#: templates/admin/object_history.html:23
541msgid "User"
542msgstr "Användare"
543
544#: templates/admin/object_history.html:24
545msgid "Action"
546msgstr "Händelse"
547
548#: templates/admin/object_history.html:38
549msgid ""
550"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
551"admin site."
552msgstr ""
553"Detta objekt har ingen ändringshistorik. Det lades antagligen inte till via "
554"denna administrationssida."
555
556#: templates/admin/pagination.html:10
557msgid "Show all"
558msgstr "Visa alla"
559
560#: templates/admin/pagination.html:11 templates/admin/submit_line.html:3
561msgid "Save"
562msgstr "Spara"
563
564#: templates/admin/search_form.html:8
565msgid "Search"
566msgstr "Sök"
567
568#: templates/admin/search_form.html:10
569#, python-format
570msgid "%(counter)s result"
571msgid_plural "%(counter)s results"
572msgstr[0] "%(counter)s resultat"
573msgstr[1] "%(counter)s resultat"
574
575#: templates/admin/search_form.html:10
576#, python-format
577msgid "%(full_result_count)s total"
578msgstr "%(full_result_count)s totalt"
579
580#: templates/admin/submit_line.html:5
581msgid "Save as new"
582msgstr "Spara som ny"
583
584#: templates/admin/submit_line.html:6
585msgid "Save and add another"
586msgstr "Spara och lägg till ny"
587
588#: templates/admin/submit_line.html:7
589msgid "Save and continue editing"
590msgstr "Spara och fortsätt redigera"
591
592#: templates/admin/auth/user/add_form.html:6
593msgid ""
594"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
595"options."
596msgstr ""
597"Ange först ett användarnamn och ett lösenord. Efter det kommer du att fĺ "
598"fler användaralternativ."
599
600#: templates/admin/auth/user/add_form.html:8
601msgid "Enter a username and password."
602msgstr "Mata in användarnamn och lösenord."
603
604#: templates/admin/auth/user/change_password.html:29
605#, python-format
606msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
607msgstr "Ange nytt lösenord för användare <strong>%(username)s</strong>."
608
609#: templates/admin/auth/user/change_password.html:36
610msgid "Password"
611msgstr "Lösenord"
612
613#: templates/admin/auth/user/change_password.html:42
614#: templates/registration/password_change_form.html:38
615msgid "Password (again)"
616msgstr "Lösenord (igen)"
617
618#: templates/admin/auth/user/change_password.html:43
619msgid "Enter the same password as above, for verification."
620msgstr "Fyll i samma lösenord som ovan för verifiering."
621
622#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:67
623#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:113
624#, python-format
625msgid "Add another %(verbose_name)s"
626msgstr "Lägg till ytterligare %(verbose_name)s"
627
628#: templates/admin/edit_inline/stacked.html:70
629#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:116
630msgid "Remove"
631msgstr "Tag bort"
632
633#: templates/admin/edit_inline/tabular.html:15
634msgid "Delete?"
635msgstr "Radera?"
636
637#: templates/registration/logged_out.html:8
638msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
639msgstr "Tack för att du spenderade lite kvalitetstid med webbplatsen idag."
640
641#: templates/registration/logged_out.html:10
642msgid "Log in again"
643msgstr "Logga in igen"
644
645#: templates/registration/password_change_done.html:5
646#: templates/registration/password_change_form.html:6
647#: templates/registration/password_change_form.html:8
648#: templates/registration/password_change_form.html:20
649msgid "Password change"
650msgstr "Ändra lösenord"
651
652#: templates/registration/password_change_done.html:7
653#: templates/registration/password_change_done.html:11
654msgid "Password change successful"
655msgstr "Lösenordet ändrades"
656
657#: templates/registration/password_change_done.html:13
658msgid "Your password was changed."
659msgstr "Ditt lösenord har ändrats."
660
661#: templates/registration/password_change_form.html:22
662msgid ""
663"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
664"password twice so we can verify you typed it in correctly."
665msgstr ""
666"Var god fyll i ditt gamla lösenord för säkerhets skull och skriv sedan in "
667"ditt nya lösenord tvĺ gĺnger sĺ vi kan kontrollera att du skrev det rätt."
668
669#: templates/registration/password_change_form.html:28
670msgid "Old password"
671msgstr "Gammalt lösenord"
672
673#: templates/registration/password_change_form.html:33
674msgid "New password"
675msgstr "Nytt lösenord"
676
677#: templates/registration/password_change_form.html:44
678#: templates/registration/password_reset_confirm.html:21
679msgid "Change my password"
680msgstr "Ändra mitt lösenord"
681
682#: templates/registration/password_reset_complete.html:4
683#: templates/registration/password_reset_confirm.html:6
684#: templates/registration/password_reset_done.html:4
685#: templates/registration/password_reset_form.html:4
686#: templates/registration/password_reset_form.html:6
687#: templates/registration/password_reset_form.html:10
688msgid "Password reset"
689msgstr "Nollställ lösenord"
690
691#: templates/registration/password_reset_complete.html:6
692#: templates/registration/password_reset_complete.html:10
693msgid "Password reset complete"
694msgstr "Nollställning av lösenord klar"
695
696#: templates/registration/password_reset_complete.html:12
697msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
698msgstr "Ditt lösenord har ändrats. Du kan nu logga in."
699
700#: templates/registration/password_reset_confirm.html:4
701msgid "Password reset confirmation"
702msgstr "Bekräftelse av lösenordsnollställning"
703
704#: templates/registration/password_reset_confirm.html:12
705msgid "Enter new password"
706msgstr "Fyll i lösenord"
707
708#: templates/registration/password_reset_confirm.html:14
709msgid ""
710"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
711"correctly."
712msgstr ""
713"Var god fyll i ditt nya lösenord tvĺ gĺnger sĺ vi kan kontrollera att du "
714"skrev det rätt."
715
716#: templates/registration/password_reset_confirm.html:18
717msgid "New password:"
718msgstr "Nytt lösenord:"
719
720#: templates/registration/password_reset_confirm.html:20
721msgid "Confirm password:"
722msgstr "Bekräfta lösenord:"
723
724#: templates/registration/password_reset_confirm.html:26
725msgid "Password reset unsuccessful"
726msgstr "Lösenordsnollställning misslyckad"
727
728#: templates/registration/password_reset_confirm.html:28
729msgid ""
730"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
731"used. Please request a new password reset."
732msgstr ""
733"Länken för lösenordsnollställning var felaktig, möjligen därför att den "
734"redan använts. Var god skicka en ny nollställningsförfrĺgan."
735
736#: templates/registration/password_reset_done.html:6
737#: templates/registration/password_reset_done.html:10
738msgid "Password reset successful"
739msgstr "Lösenordsnollställning lyckades"
740
741#: templates/registration/password_reset_done.html:12
742msgid ""
743"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
744"address you submitted. You should be receiving it shortly."
745msgstr ""
746"Vi har skickat ett e-postmeddelande med instruktioner för att ändra ditt "
747"lösenord till den e-postaddress du angivit. Det bör anlända inom kort."
748
749#: templates/registration/password_reset_email.html:2
750#, python-format
751msgid ""
752"You're receiving this e-mail because you requested a password reset for your "
753"user account at %(site_name)s."
754msgstr ""
755"Du fĺr detta e-postmeddelande för att du har begärt ĺterställning av ditt "
756"lösenord av ditt konto pĺ %(site_name)s."
757
758#: templates/registration/password_reset_email.html:4
759msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
760msgstr "Var god gĺ till följande sida och välj ett nytt lösenord:"
761
762#: templates/registration/password_reset_email.html:8
763msgid "Your username, in case you've forgotten:"
764msgstr "Ditt användarnamn (i fall du skulle ha glömt det):"
765
766#: templates/registration/password_reset_email.html:10
767msgid "Thanks for using our site!"
768msgstr "Tack för att du använder vĺr webbplats!"
769
770#: templates/registration/password_reset_email.html:12
771#, python-format
772msgid "The %(site_name)s team"
773msgstr "%(site_name)s-teamet"
774
775#: templates/registration/password_reset_form.html:12
776msgid ""
777"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
778"instructions for setting a new one."
779msgstr ""
780"Glömt ditt lösenord? Fyll i din e-postadress nedan sĺ skickar vi ett e-"
781"postmeddelande med instruktioner för hur du ställer in ett nytt."
782
783#: templates/registration/password_reset_form.html:16
784msgid "E-mail address:"
785msgstr "E-postadress:"
786
787#: templates/registration/password_reset_form.html:16
788msgid "Reset my password"
789msgstr "Nollställ mitt lösenord"
790
791#: templatetags/admin_list.py:290
792msgid "All dates"
793msgstr "Alla datum"
794
795#: views/main.py:27
796msgid "(None)"
797msgstr "(Ingen)"
798
799#: views/main.py:66
800#, python-format
801msgid "Select %s"
802msgstr "Välj %s"
803
804#: views/main.py:66
805#, python-format
806msgid "Select %s to change"
807msgstr "Välj %s att ändra"