PageRenderTime 51ms CodeModel.GetById 47ms app.highlight 2ms RepoModel.GetById 0ms app.codeStats 0ms

/django/contrib/admin/locale/sq/LC_MESSAGES/djangojs.po

https://code.google.com/p/mango-py/
Unknown | 156 lines | 128 code | 28 blank | 0 comment | 0 complexity | e1227933d22717e9cf40ae911befe2ca MD5 | raw file
  1# This file is distributed under the same license as the Django package.
  2#
  3msgid ""
  4msgstr ""
  5"Project-Id-Version: Django\n"
  6"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  7"POT-Creation-Date: 2011-03-15 13:13-0400\n"
  8"PO-Revision-Date: 2011-03-04 18:14+0000\n"
  9"Last-Translator: Jannis <jannis@leidel.info>\n"
 10"Language-Team: Albanian <None>\n"
 11"MIME-Version: 1.0\n"
 12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 14"Language: sq\n"
 15"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 16
 17#: media/js/SelectFilter2.js:45
 18#, perl-format
 19msgid "Available %s"
 20msgstr "I mundshëm %s"
 21
 22#: media/js/SelectFilter2.js:52
 23msgid "Filter"
 24msgstr ""
 25
 26#: media/js/SelectFilter2.js:59
 27msgid "Choose all"
 28msgstr "Zgjidheni krejt"
 29
 30#: media/js/SelectFilter2.js:64
 31msgid "Add"
 32msgstr "Shtoni"
 33
 34#: media/js/SelectFilter2.js:66
 35msgid "Remove"
 36msgstr "Hiq"
 37
 38#: media/js/SelectFilter2.js:71
 39#, perl-format
 40msgid "Chosen %s"
 41msgstr "U zgjodh %s"
 42
 43#: media/js/SelectFilter2.js:72
 44msgid "Select your choice(s) and click "
 45msgstr "Përzgjidhni zgjedhjen(t) tuaj(a) dhe klikoni"
 46
 47#: media/js/SelectFilter2.js:77
 48msgid "Clear all"
 49msgstr "Pastroje krejt"
 50
 51#: media/js/actions.js:18 media/js/actions.min.js:1
 52msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
 53msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
 54msgstr[0] "U përzgjodh %(sel)s nga %(cnt)s"
 55msgstr[1] "U përzgjodhën %(sel)s nga %(cnt)s"
 56
 57#: media/js/actions.js:109 media/js/actions.min.js:5
 58msgid ""
 59"You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
 60"action, your unsaved changes will be lost."
 61msgstr ""
 62"Keni ndryshime të paruajtura te fusha individuale të ndryshueshme. Nëse "
 63"kryeni një veprim, ndryshimet e paruajtura do të humbin."
 64
 65#: media/js/actions.js:121 media/js/actions.min.js:6
 66msgid ""
 67"You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
 68"individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
 69"action."
 70msgstr ""
 71"Keni përzgjedhur një veprim, por nuk keni ruajtur ende ndryshimet që bëtë te "
 72"fusha individuale. Ju lutem, klikoni OK që të bëhet ruajtja. Do t'ju duhet "
 73"ta ribëni veprimin."
 74
 75#: media/js/actions.js:123 media/js/actions.min.js:6
 76msgid ""
 77"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
 78"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
 79"button."
 80msgstr ""
 81"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
 82"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
 83"button.Keni përzgjedhur një veprim, dhe nuk keni bërë ndonjë ndryshim te "
 84"fusha individuale. Ndoshta po kërkonit për butonin Shko, në vend se të "
 85"butonit Ruaje."
 86
 87#: media/js/calendar.js:24 media/js/dateparse.js:32
 88msgid ""
 89"January February March April May June July August September October November "
 90"December"
 91msgstr ""
 92"Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor"
 93
 94#: media/js/calendar.js:25
 95msgid "S M T W T F S"
 96msgstr "D H M M E P S"
 97
 98#: media/js/collapse.js:9 media/js/collapse.js.py:21
 99#: media/js/collapse.min.js:1
100msgid "Show"
101msgstr "Shfaqe"
102
103#: media/js/collapse.js:16 media/js/collapse.min.js:1
104msgid "Hide"
105msgstr "Fshihe"
106
107#: media/js/dateparse.js:33
108msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
109msgstr "E dielë E hënë E martë E mërkurë E enjte E premte E shtunë"
110
111#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
112#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:84
113msgid "Now"
114msgstr "Tani"
115
116#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
117msgid "Clock"
118msgstr "Orë"
119
120#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:80
121msgid "Choose a time"
122msgstr "Zgjidhni një kohë"
123
124#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
125msgid "Midnight"
126msgstr "Mesnatë"
127
128#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
129msgid "6 a.m."
130msgstr "6 a.m."
131
132#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
133msgid "Noon"
134msgstr "Mesditë"
135
136#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:91
137#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:188
138msgid "Cancel"
139msgstr "Anuloje"
140
141#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:133
142#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:182
143msgid "Today"
144msgstr "Sot"
145
146#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:137
147msgid "Calendar"
148msgstr "Kalendar"
149
150#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:180
151msgid "Yesterday"
152msgstr "Dje"
153
154#: media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:184
155msgid "Tomorrow"
156msgstr "Nesër"