PageRenderTime 24ms CodeModel.GetById 18ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 2ms app.codeStats 0ms

/Robert_Kanizaj/Izvještaj1

http://labaratorijske2011.googlecode.com/
#! | 22 lines | 8 code | 14 blank | 0 comment | 0 complexity | c5d7575418c7f1ede6842aed404fc5fa MD5 | raw file
 1Ru?na Forvarduša
 2
 3Ime i prezime: Robert Kanižaj
 4Grupa: Dokumentacija
 5
 6
 7Izvještaj o aktivnostima
 8
 9
10
111.	sudjelovanje u po?etnom brifingu i odabir projektne aplikacije
12
132.	kordiniranje s ?lanovima grupe i dogovaranje  o na?inu vo?enja projekta u našoj domeni
14
153.	konstantno pra?enje projekta, svih grupa i vo?enje bilješka o potrebnoj dokumentaciji
16
17
18
19
20
21
22U Zagrebu: 31.05.2011.         							          Robert Kanižaj