PageRenderTime 6ms CodeModel.GetById 1ms app.highlight 1ms RepoModel.GetById 1ms app.codeStats 0ms

/IgorKanizaj/opis_sustava

http://labaratorijske2011.googlecode.com/
#! | 7 lines | 6 code | 1 blank | 0 comment | 0 complexity | 64d19ce945daeef38e7f560306c266f6 MD5 | raw file
1Ru?na forvarduša
2
3Ru?na forvarduša jest aplikacija koja klijentima omogu?uje dijeljenje raznog multimedijalnog sadržaja, a dizajnirana je za upotrebu na mobilnim ure?ajima. 
4Zamišljena je kao aplikacija koja ?e putem affiliate reklamiranja, klijentima uz sadržaje koje im proslje?uju drugi klijenti, na zaslonima njihovih ure?aja prikazivati i reklame te time tvorcima i vlasnicima omogu?iti zaradu bez potrebe naplate aplikacije klijentima.
5Pošto je aplikacija namijenjena svim mobilnim ure?ajima, kako bi bila što jednostavnije izvedena za više razli?itih platformi, jedna od ideja jest bila da se klijentska strana izvede u obliku web aplikacije koju bi podržavali sve platforme na kojima se vrte mobilni ure?aji (android, iOS, symbian).
6U svojoj osnovnoj verziji aplikacije, korisnicima aplikacije bilo bi omogu?eno odabiranje tipova sadržaja koji žele pregledavati, odabiranje i uspostavljanje veze sa prijateljima izme?u kojih žele dijeliti raznorazne sadržaje te od kojih ?e primati multimedijalne sadržaje. Nadalje, omogu?eno bi im bilo ocjenjivanje sadržaja prema kvaliteti isto kao i spremanje sadržaja.
7U slijede?im verzijama aplikacije poradilo bi se na ve?oj integraciji sa društvenim servisima, na boljoj distribuciji i ve?oj ponudi sadržaja ovisno o geolokaciji i privatnim interesima korisnika, npr. (mjesta za izlaske, seminara i lektira, raznih top lista i sl.)